Obecní zpravodaj 8/2006

OBSAH


Volby do zastupitelstva obce 2006
a pokračování zprávy o obci

Prezident republiky Václav Klaus vyhlásil termín komunálních voleb na pátek 20. a sobotu 21. října 2006. Podle harmonogramu úkolů a lhůt vyplývajících z volebního zákona předají volební strany nejpozději do 15. srpna kandidátní listiny registračnímu úřadu, v našem případě registračnímu úřadu města České Budějovice.

Počet zastupitelů v naší obci byl stanoven na 9 členů, stejně jako v předchozím volebním období. Na petice nezávislých kandidátů je potřeba 62 podpisů voličů a na petice sdružení nezávislých kandidátů 107 podpisů.

Podle předběžných informací připravují své kandidátky 3 volební strany, a to ODS, KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů Včelná. Pro představení svých kandidátů a volebních programů mohou volební strany využít také vývěsní skříně obecního úřadu a stránek tohoto letáčku.

Dále pokračování ve zprávě o obci z července 2006:

Zastupitelstvo obce se schází zpravidla 1x za měsíc. Od ustavujícího zasedání, které se konalo 11.11.2002, se sešlo do července 2006 celkem na 46 řádných zasedáních. Účast zastupitelů na jednotlivých zasedáních byla vždy nejméně dvoutřetinová z celkového počtu 9 zastupitelů. Průměrná účast na jednáních činí 92,5 %. Neúčast byla vždy řádné omluvena, převážně z důvodů zaměstnání či nemoci. Jednotliví členové se zúčastnili takto:

Zastupitel/ka