Obecní zpravodaj 11/2006

OBSAH


Novým starostou Včelné zvolen Zdeněk Petr

Vážení spoluobčané,

po volbách začíná nové funkční období. Jistě víte, že "starý" starosta se rozhodl nepokračovat dále ve funkci a všichni čekali, kdo se ujme funkce na místním úřadě. Po komunálních volbách a ustavující schůzi zastupitelstva jsem byl zvolen starostou obce.

Přijal jsem tuto funkci jako obrovskou výzvu s pocitem odpovědnosti. Jen pár dní jsem na úřadě a již nyní je jasné, že nás čeká řada náročných úkolů. Co konkrétně se bude v obci budovat, se budete i nadále dozvídat pomocí letáčku nebo přímo na úřadě obce.

Samozřejmostí musí být i nadále řádný chod obce s maximálním uspokojováním potřeb Vašich, tedy obyvatel Včelné. Těším se na setkání s Vámi, ať již na různých akcích pořádaných OÚ, či naprosto neformálních.

Závěrem mi dovolte, abych veřejně poděkoval bývalému starostovi Pavlu Rožboudovi za práci, kterou pro obec vykonal, a popřál mu pevné zdraví.

Zdeněk PETR, starosta obce


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

K volbám konaným ve dnech 20. - 21. října bylo zapsáno celkem 1.255 voličů, z nichž přišlo volit 657, což znamená volební účast 52 %.

Celkově bylo pro jednotlivé kandidáty odevzdáno 5.486 hlasů, z toho 3.512 (64 %) pro SNKV, 1.316 (24 %) pro ODS a 658 (12 %) pro KSČM.

Níže jsou uvedeni nově zvolení členové obecního zastupitelstva, volební strana, za kterou kandidovali, počet obdržených hlasů a jejich funkce v zastupitelstvu po ustavujícím zasedání:

  1. Ing. Jarmila Mandžuková (SNKV, 467 hlasů) - místostarostka
  2. Zdeněk Petr (SNKV, 440 hlasů) - starosta obce
  3. Petr Průša (SNKV, 417 hlasů) - předseda komise výstavby a životního prostředí
  4. Ing. Karel Pokorný (SNKV, 379 hlasů) - předseda finančního výboru
  5. Jana Petrová (SNKV, 409 hlasů) - předsedkyně sociální komise
  6. JUDr. Ivana Zálišová (SNKV, 381 hlasů) - předsedkyně kulturní komise
  7. Josef Hájek (ODS, 210 hlasů) - předseda kontrolního výboru
  8. Andrea Papoušková (nez. za ODS, 185 hlasů) - členka zastupitelstva
  9. Josef Hanetšleger (KSČM, 106 hlasů) - člen zastupitelstva

Fotografie nového zastupitelstva zde.


Ještě k volbám

Sdružení nezávislých kandidátů Včelná děkuje všem voličům za účast v komunálních volbách. Zároveň děkujeme za vysokou podporu kandidátů našeho sdružení, které získalo 6 mandátů z 9.

Přejeme všem zastupitelům podporu spoluobčanů, jasná legislativní pravidla a dobrou pohodu při práci.

Pavel Rožboud, zmocněnec SNK Včelná

Místní organizace ODS děkuje voličům za podporu projevenou v říjnových obecních volbách a zvolení kandidáti jsou Vám k dispozici pro Vaše návrhy a nápady.

Josef Hájek, předseda MO ODS Včelná


Údržba místních komunikací

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby ještě před zahájením zimní sezóny odstranili odstavená vozidla a případné skládky z veřejných prostranství a aby dodržovali povinnost zajistit dlouhodobé parkování vozidel na vlastním či pronajatém pozemku mimo veřejnou komunikaci.

V případě nevhodného parkování automobilů (nezachování souvislého průjezdu cca 3,5 m) může zůstat ulice neprohrnutá.

Upozorňujeme, že pro nákladní automobily je v celé obci zákaz stání!

Zároveň vyzýváme vlastníky stromů přečnívajících větvemi ze zahrad na chodník či komunikace k jejich prořezání tak, aby nebránily v průjezdu zvláště vyšších obslužných vozidel.

Dalším nešvarem je parkování automobilů na travnatých pruzích podél komunikací. Jednak je stání na silniční vegetaci dle § 27 odst. 1 písm. r) zákona o silničním provozu dopravní přestupek, a jednak se tím ztěžuje údržba zeleně a vyježděné koleje nevypadají vůbec hezky, nemluvě o možném poškození obrubníků. Doufáme, že řidiči budou nadále k našim trávníkům ohleduplnější.

Pro zimní posyp používá obec ekologický posypový materiál Ekogrit, který je velmi lehký a je vhodný i k posypu chodníků přilehlých k nemovitostem. K posypu chodníků poskytne obec na vyžádání povinným osobám Ekogrit bezplatně.

Děkujeme za spolupráci


Kontejnery na listí a jiný kompostovatelný odpad

Kontejnery na listí a jiný kompostovatelný odpad, jako stařiny, nařezané větve, odpad ze zahrádek budou přistaveny bez obsluhy za Kulturním domem v Dlouhé ulici a u hřiště v Lesní kolonii od 10 hodin středy 15. do neděle 19. listopadu

Upozorňujeme, že kompostovatelné nejsou kameny, cihly ani igelity a větve je třeba osekat a nařezat max. na 1 m délky !!


Pozvánka na sběratelskou výstavu

Pátek až neděle 17. - 19. listopadu 2006

Již podruhé vás zveme na sběratelskou výstavu, kde se představí včelenští sběratelé paní Marie Šejbová, Josef Čížek a Václav Hůrka in memoriam. Můžete se těšit na zajímavé exponáty.

Slavnostní zahájení výstavy v pátek v 18 hodin. Výstava bude otevřena vždy od 10 do 18 hodin.


Zprávy z mateřské školy

Dne 6. listopadu byly děti ze 2. třídy na divadelním představení v Českých Budějovicích - "Jak šel Honza do světa." Připravujeme vystoupení pro seniory a k vánočnímu stromu.

Poděkování patří panu Rožboudovi za výrobu nových botníků, manželům Vtelenským, Houskovým a Tafovým za sponzorské dary a za drobné opravy manželům Walischovým.


Pozvánka na seminář: Financování rozvojových projektů v letech 2007-2013

Pořádá Místní akční skupina Blanský les - Netolicko (s regionální působností i pro naši obec) ve středu 15. listopadu 2006 od 16,30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Netolice.

Seminář je určen starostům, podnikatelům v zemědělství, cestovním ruchu, neziskovým organizacím a dalším institucím v oblasti rozvoje venkova a aktivním občanům, kteří hledají příležitost pro svůj rozvoj.

Seminář je bezplatný, občerstvení zajištěno. Účast potvrďte do 13.11.2006 na tel. 388 325 356, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Prodej ložnice

Prodám ložnici z myrtového dřeva, truhlářská práce cca r. 1942. Šatník 8-dílný, prádelník, zrcadlo, toaletka, dvojpostel 180 ×200 cm, 2 noční stolky. Tel. 387 250 370, p. Babková, cena dohodou.


INZERCE: Taneční večery ve Včelné

Taneční škola FÍLA pořádá v KD Včelná od 1.11.2006 taneční večery společenských tanců s počátky od 19 hodin. Kurs potrvá 8 vyučovacích lekcí. Naučíme Vás světový taneční repertoár: waltz, valčík, tango, foxtrot, mambo, salsu, jive, blues, cha-cha, rokenrol, polku, disco, country, dobové tance. Cena 1.000 Kč. Přihlásit se můžete i po termínu na tel. 608 115 116.


Tištěná verze distribuována dne 7.11.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 7.11.2006