Obecní zpravodaj 11-II/2006

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 14.11.2006 zvolilo členy finančního a kontrolního výboru. Vzalo na vědomí jmenování členů komise sociální, komise výstavby a životního prostředí a komise kulturní.

Starosta obce informoval o postupu prací na stavbě kanalizace a opravy šachty v ulici Družstevní, dále o dokončení oprav - položení asfaltového povrchu - na komunikacích v části ulic Na Vyhlídce a U Čtyř chalup.

Zastupitelstvo též vzalo na vědomí nástup vykonavatele obecně prospěšných prací v rozsahu 300 hodin na údržbu veřejných ploch.


Co vás trápí

Také mám rád zvířátka,

jenže co se líbí mně, nemusí se líbit ostatním.

Jdete na procházku s malým pejskem, řádně uvázaným na vodítku a potkáte "hafana" volně běžícího a v dálce kráčí "páníček" a křičí: "Nebojte se, on nic nedělá, jen si hraje!"

Pejsek se chce seznámit a pokud vás nemá v úmyslu "přátelsky" kousnout nebo olíznout, minimálně si vás očichá. S vaším uvázaným miláčkem si v lepším případě bude hrát, pěkně vám ho uválí a olíže, v tom horším se pokoušou navzájem.

A to nemluvím o případu, kdy maminka vystrojí svou ratolest do školky a potká takového "kamaráda", který je buď u pána (ale stejně na volno), nebo zcela pobíhá osamocen. I když tisíckrát slyšíme: "Nebojte se, on nic nedělá!", vždy máme strach o svoje děti, neřku-li o sebe.

Prosím vás tedy o vzájemnou toleranci. Páníčkové, mějte pejsky vždy na vodítku, ať se ostatní nemusejí bát.

Děkujeme

Zdeněk Petr


Kulturní kalendář

Pátek 17. listopadu - 19. listopadu – Druhá sběratelská výstava

Přijďte podpořit včelenské sběratele a shlédnou jejich zajímavé sbírky.

Slavnostní zahájení výstavy je v pátek od 18 hodin.

Výstava bude otevřena po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin.

Sobota 25. listopadu – Předvánoční setkání představitelů obce se seniory

Koná se v Kulturním domě od 14 hodin.

Srdečně zveme všechny seniory obce na odpoledne plné zábavy a tance.

Na toto setkání již nebudou doručovány zvláštní pozvánky.

Čtvrtek 30. listopadu - pondělí 4. prosince – Římské barokní a antické památky v adventním čase

Prosíme všechny účastníky zájezdu o dodání čísla cestovního dokladu (pasu či občanského průkazu) buď na OÚ Včelná nebo formou SMS na tel. 724 113 867.

Upřesnění odjezdu: v 16.45 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Pondělí 4. prosince od 18 hodin – Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného stromu uvítáme předvánoční čas, vystoupí děti z MŠ a hudba B. Veselého. Zazpíváme koledy a zahřejeme se svařeným vínem. Účastníci slavnostního rozsvícení se mohou podílet na výzdobě stromu.

Pátek 8. prosince – Mikulášská nadílka

spojená s divadelním představením se koná v kulturním domě od 17 hodin.

Neděle 10. prosince – Zájezd do Stavovského divadla v Praze – Sluha dvou pánů

Odjezd: od restaurace "U Kaštanu" v 9 hodin.


Připravujeme:
Úterý 16. ledna – Zájezd do Národního divadla v Praze – Sluha dvou pánů

Pro velký zájem o představení s Miroslavem Donutilem v hlavní roli, nám byly nabídnuty vstupenky v hodnotě 550, 950 a 970 Kč. Budete-li mít zájem, přihlaste se prosím co nejdříve.

Plánovaný prosincový pořad Svátek čaje se z důvodů předvánočního vytížení prodejců čaje přesouvá na poklidnější období jara.Těšit se můžete na bohatý výběr různých druhů čajů, poradenství, ochutnávku čajů a improvizovanou čajovnu.Tištěná verze distribuována dne 16.11.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 16.11.2006