Obecní zpravodaj 12/2006

OBSAHZa okny se zima plíží,
v kamnech už to praská
Čas vánoční se tiše blíží,
všude cítit láska

Lidská duše hledá něhu
v tento krásný čas
Prošlapejte cestu v sněhu,
jděte k sobě zas

V dětských očích všechno září,
po ježíšku pátrají
Napětí se skrývá v tváři,
nikdy se tím netají

/zp/Vážení spoluobčané,

nastává doba vánoční, doba, kdy se v každém z nás ozývá trocha nostalgie. Těšíme se na Ježíška, na dárky a snažíme se dělat radost jeden druhému. Největší těšení je samozřejmě u těch nejmenších. Rozzářená očka našich dětí dají zapomenout na všechen shon a útrapy z předvánočních nákupů. Ano, je to krásný čas. Lidé mají k sobě blíž a chovají se ohleduplněji. Přejeme si navzájem hezké svátky a tentokrát to myslíme upřímně.

Dovolte mi tedy, abych za všechny pracovníky úřadu i jménem zastupitelů Vám popřál krásné prožití Vánoc, hodně dárků, klid a pohodu. Protože se blíží konec starého roku a co nevidět přivítáme ten nový, zároveň všem přeji hodně štěstí, lásky, spokojenosti a pevné zdraví.

Zdeněk Petr, starosta obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo na svém 3. zasedání dne 12. prosince schválilo rozpočet obce na rok 2007 s příjmy 10.384 tis. Kč a výdaji 9.918,7 tis. Kč.

Rozpočtový přebytek 465,3 tis. Kč je určen ke splátce návratných finančních výpomocí z předcházejících let.

Dále byla schválena rozpočtová změna č. 5/2006 s navýšením příjmů i výdajů o 162 tis. Kč, stanovena výše vodného 26,57 Kč/m3 a stočného 16,07 Kč/m3 (celkem 42,63 Kč za 1 m3 odebrané vody) na rok 2007 a projednána potřeba oprav některých obecních budov.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z XXII. shromáždění starostů obcí svazku Blanský les - podhůří, jehož předsedou byl zvolen starosta obce Včelná Zdeněk Petr.

Poplatek za komunální odpad byl stanoven na 480 Kč na osobu. Poplatky ze psů zůstávají ve stejné výši se základní sazbou 100 Kč. Poplatky je možno platit od ledna v kanceláři OÚ nebo na účet obce č. 127 385 614 / 0300 s uvedením čísla domu jako variabilního symbolu. K úhradě místních poplatků přineseme detailnější informace v příštím letáčku.


Kolik nás stojí odpady?

Jak bylo výše uvedeno, poplatek za svoz odpadu byl na rok 2007 stanoven ve výši 480,- Kč na osobu. K hospodaření s odpady uvedeme nejpodstatnější čísla z letošního a příštího roku.

Skutečnost roku 2006

V roce 2006 zaplatíme za svoz komunálního odpadu (popelnic) 676 tis. Kč, k této částce musíme připočítat dalších 91 tis. Kč za hromadné sběry a likvidaci tříděného odpadu. Celkové náklady na odpadové hospodářství v letošním roce činí 767 tis. Kč. Na poplatcích obec vybere 648 tis. Kč, to znamená, že obec doplácí na všechny odpady částkou 119 tis. Kč. Poplatky od občanů tedy nepokryjí celkové náklady.

Výhled roku 2007

Na příští rok plánuje společnost A.S.A. zvýšení úhrady za svoz komunálního odpadu pro obec na 738 tis Kč. Toto zvýšení je hlavně způsobeno sazbou poplatku za ukládání odpadů na skládce. Tento poplatek je stanovený státem, každé dva roky se zvyšuje, a nám se samozřejmě promítá do ceny.

Když připočteme 90 tis. Kč za hromadné sběry a tříděný odpad, dostáváme částku 828 tis. Kč. I po navýšení poplatku na 480,- Kč na osobu předpokládáme, že bude obec doplácet na všechny odpady částkou přibližně 100 tis. Kč.

Zdeněk PETR, starosta obce


Změna působnosti stavební komise od 1.1.2007

V souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. končí přenesená působnost na obce, které nejsou stavebním úřadem. Od 1. ledna vyřizují veškeré povolování staveb dle nového zákona určené stavební úřady. Pro obec Včelná je to stavební úřad města České Budějovice.

Úřední hodiny zdejší stavební komise ve středu od 18 do 19 hodin budou nadále zachovány pro potřeby občanů a případné konzultace.

Pověření komise pro vyřizování záležitostí ochrany přírody zůstává zachováno.


Plesová sezóna 2007

   Pá 19.ledna  Myslivecký ples
   So 20.ledna  Ples ODS
   So 3.února  Ples obce Včelná
   So 10.února  Bál dobrých srdcí
   Pá 16.února  Ples SK Včelná 
   So 17.února  Ples Baráčníků
   Ne 4.března Dětský karneval
   Pá 9.března Ples Bratří Zátků


Poděkování

Kulturní komise obce děkuje panu Hromadovi a restauraci U Kaštanu za poskytnutí zázemí a občerstvení pro děti při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.


Upřesnění k zájezdu

Odjezd do Národního divadla v Praze na komedii Sluha dvou pánů dne 16. ledna je od restaurace U Kaštanu v 15 hodin.


Zprávy z mateřské školy

13.12. jsme si příjemně poseděli s rodiči i s dětmi, zazpívali si koledy, děti předvedly krátké pásmo tanečků a společně si vyrobily malý vánoční dárek.

Poděkování patří paní Beganovičové za výtvarné potřeby, paní Rezkové za ušití polštářků (dárky) a paní Houskové za adventní věnec.

Kolektiv mateřské školy přeje všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody a zdraví v novém roce.


Pozvánka na cvičení žen a volejbal

Cvičení žen - aerobik a formování - se koná každý čtvrtek od 18 do 19 hodin v tělocvičně Sportovního klubu. Všechny zájemkyně jsou vítány.

Na níže uvedeném čísle se mohou hlásit i zájemkyně a zájemci o nepro-fe-sionál-ní volejbal.

Všem sportovcům do nového roku přeji sportovního ducha a dobrou náladu.

Irena Vrbová, mobil 607 720 028


INZERCE: Prodej bruslí

Prodám chlapecké hokejové brusle zn. Nike, vel. 35. Cena 500 Kč. Tel. 387 250 325.


INZERCE: Nález dámského kola

Na obecní úřad bylo Policií ČR doručeno v červenci nalezené zelené dámské kolo zn. Eska s přehazovačkou. Vlastník si jej může vyzvednout.


INZERCE: Informace prodejny Centrum

Přijímáme objednávky na Vánoce do 18.12. a na Silvestra do 28.12.

Dárkové balíčky o Těsta o Košíčky o Vánočky o Veky o Pečivo o Saláty o Majonéza o Pomazánky o Zavářka

Prodejní doba o svátcích:

   23. sobota 7 - 13   28. čtvrtek 7 - 18
   24. neděle 7 - 11   29. pátek  7 - 18
   25. pondělí Zavřeno   30. sobota  7 - 13
   26. úterý  Zavřeno   31. neděle  7 - 11
   27. středa 7 - 18   1.1. pondělí Zavřeno

Přejeme všem zákazníkům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku


INZERCE: Nově otevřený motorest

Navštivte nově otevřený "Motorest u dubu" nacházející se 800 m od Včelné na silnici E14 směrem na Kamenný Újezd.

• Česká kuchyně

• Příjemné posezení u krbu

Tel. 775 326 435, Daniel Kalkuš.


INZERCE: "Studio Marie" v Boršově

Nově otevřené "Studio Marie" v Boršově nabízí komplexní kosmetické služby, masáže, poradenská činnost, vizážistka, permanentní make-up. Nabízíme permanentky, dárkové poukázky, návštěvní bonusy. Marie Čutková, tel. 777 259 909, Boršov nad Vltavou, Mlýnská 484

Kosmetické poradenství, lektorství, vizáž, proměny osobnosti, tetování:

Lenka Lakomá, tel. 777 273 546


A předvánoční anekdota na závěr...

Paní Karásková nabízí sousedce vánoční cukroví.

"To je skvělé!" chválí sousedka, "trouba vám peče dobře, co?"

"Ale jo, ale těch keců, než ho k tomu dokopu!"


Tištěná verze distribuována dne 18.12.2005
Elektronická verze vyvěšena dne 19.12.2006