Obecní zpravodaj 1/2007

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo na svém jednání 15.1.2007 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2006 a plnění rozpočtu k 31.12.2006. Byl schválen záměr opravy sociálního zařízení v kulturním domě, začít bychom měli v průběhu měsíce března a dokončit nejpozději k poslednímu dubnu. Ke konci minulého roku proběhly inventarizace majetku obce.Užívání místních komunikací

Chtěl bych touto cestou upozornit, že zelený pás zvláště na tř. 5. května není vyhrazen na parkování motorových vozidel a parkující porušují místní vyhlášku i pravidla silničního provozu. U nákladních vozidel jde navíc o nerespektování značky "Zóna zákazu stání nákladních vozidel" v celé obci.

Upozorňuji dále, že místní komunikace nejsou přizpůsobeny na stálý provoz těžkých nákladních vozidel. V současné době zadala obec vyhotovení odborného posudku na únosnost několika místních komunikací. Po projednání závěru posudku v zastupitelstvu je možné, že na některé místní komunikace bude vjezd těžkých nákladních automobilů úplně zakázán.

Zdeněk Petr, starosta obce


Zpráva o kronice za roky 2004 a 2005

Na sklonku roku 2006 byly dokončeny finální úpravy na písemném záznamu kroniky za léta 2004 a 2005. Originální písemná část včetně případné fotografické dokumentace je pak uchovávána pro generace budoucí v obecním archivu, jenž je umístěn v prostorách Obecního úřadu

Kopii této kroniky včetně dvou nově dokončených roků si můžete vypůjčit v obecní knihovně, případně je v internetové podobě v plném rozsahu prezentována na našich internetových stránkách www.vcelna.cz. Na těchto stránkách je mimo jiné také prezentace většiny dostupných kronik Včelné z minulosti, takže případným zájemcům o historii tuto možnost vřele doporučuji.

Rád bych také připomněl skutečnost, že je možné, abyste jakoukoliv formou do současného devátého dílu kroniky naší obce přispěli i vy. Váš odkaz generacím budoucím, ať už se týká dění současného či minulého, rád po konzultaci s vámi zaznamenám. Pokud tedy chcete, můžete mne kontaktovat skrze obecní úřad nebo přímo na mobil 736 520 742, případně přes e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál příjemný a úspěšný rok 2007, mnoho osobní pohody, zdraví, lásky a úspěchů v životě pracovním i soukromém. Budu se těšit na osobní setkání s vámi, ať už se to bude týkat kroniky nebo i neformálního střetnutí na půdě naší obce.

Jiří Vávra, kronikář


Kulturní a společenské akce: únor - březen 2007

ÚNOR

Sobota 3. února - XVII. Obecní ples

K tanci a poslechu hraje ROSA pod taktovkou pana Oldřicha Skupníka

Připraveno je předtančení, dámská volenka a bohatá tombola

Kulturní dům od 20 hodin

Vstupné 80 Kč - předprodej vstupenek probíhá v kanceláři obecního úřadu.

Sobota 10. února - Bál dobrých srdcí

Kulturní dům

Pátek 16. února - Ples SK Včelná

v Kulturním domě od 20 hodin, předprodej vstupenek od pátku 19.1. v klubovně Sportovního klubu

Sobota 17. února - Ples Baráčníků

Kulturní dům od 19 hodin

Pátek 23. února - Ples Angeles ČB

Kulturní dům od 19 hodin

BŘEZEN

Neděle 4. března - Dětský maškarní karneval

Kulturní dům od 14 hodin

Pátek 9. března - Ples Bratří Zátků

Kulturní dům

Středa 14. března - Čaj o páté

Již popáté přivítáme zajímavého hosta, kterým bude majitel cestovní agentury a cestovatel Mgr. Vladimír Kojan. Bude nám vyprávět o své zajímavé práci a zejména o své poslední cestě po Izraeli.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Sobota 31. března - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákupním středisku.

Cena včetně pojištění léčebných výhod 530 Kč.

Na zájezd se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223, nebo na tel. 387 250 508 - Jarmila Mandžuková.


Tištěná verze distribuována dne 22.1.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 19.1.2007