Obecní zpravodaj 2/2007

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané, dne 6.2.2007 proběhlo řádné jednání zastupitelstva obce. Chtěl bych vás touto cestou seznámit s několika body jednání.

Obec Včelná bude jednat s Dopravním podnikem města České Budějovice o smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti obce. Budeme se snažit prosadit některé změny v jízdním řádu, jedná se hlavně o spoje v dopoledních hodinách, a pak samozřejmě domluvit cenu za kterou nám, jako obci, dopravní podnik službu vykonává. Jen pro vaši představu, v letošním roce budeme platit (již po odečtení dotací z kraje) za "městskou" řádově kolem 760 tisíc korun. A to platíme pouze cestu po našem katastru. Na území města hradí spoje město Č. Budějovice.

Když už jsem u financí, musím též připomenout, že obec platí za všechny žáky základních škol, kteří navštěvují školy v okolních obcích. Například obci Kamenný Újezd hradíme v současné době, po vyúčtování nákladů na jednoho žáka za rok 2006, celkem 110 tisíc. Samozřejmě vyúčtování dostaneme také od škol ostatních.

V součastné době navštívilo obec několik realitních kanceláří, které mají zpracovaný záměr výstavby bytových domů či dvojdomků. Výstavba by se měla realizovat v oblasti pod Včelnou směrem na České Budějovice vpravo. Obecní úřad nesouhlasí s výstavbou řadových domů a již v územním plánu na tuto skutečnost minulé zastupitelstvo pamatovalo.

Co připravujeme?

 • V měsíci březnu a dubnu proběhne oprava dámského sociálního zařízení v Kulturním domě.
 • Máme v záměru v jarních měsících osadit na některé zastávky MHD přístřešky. Nyní jsme v přípravách na zpracování projektu k získání grantu.

Samozřejmě má zastupitelstvo další plány a projekty, které jsou zatím ve stádiu studií a konkretizovat se budou až na některých dalších zasedáních. Nerad bych proto mluvil o věcech, které se třeba ani neuskuteční, ale rád vás naopak vyzval ke sdělení vašich vlastních nápadů na veřejně prospěšné stavby, které obci chybí. Aktuálně se například nabízí otázka, jak využít pozemek současného "Domu služeb" čp. 35 na hlavní třídě nad tratí, který je nadále ve stavebně neudržitelném stavu.

Zdeněk PETR, starosta obce
Jak nás postihla vichřice?

Vichřice prolítla celou republikou a nevyhnula se ani naší obci. Na majetku obce byla vyčíslena škoda v hodnotě 338 tisíc korun, z toho na lesních porostech 309 tisíc korun.

V souvislosti se škodami na lesním porostu ve vlastnictví obce, připomínám Nařízení obce č.1/2007 (obec s rozšířenou působností České Budějovice) o zastavení těžeb jiných než nahodilých a to až do 31. května 2007. V souvislosti s tímto nařízením upozorňuji, že vstup do lesa vyžaduje vysokou míru opatrnosti, neboť i v lesích na našem katastru je velké množství polomů, které je nutné vytěžit a zpracovat.

Zdeněk PETR, starosta obce


Obec a psi

Vážení spoluobčané, po mnoha stížnostech, a musíme konstatovat, že oprávněných, se opět zabýváme pejsky volně pobíhajícími, či v doprovodu svých pánů. Bohužel majitelé pejsků mají představu, že veřejná prostranství jsou určená k venčení psů, kteří volně vykonávají svou potřebu právě tam, kde se jim líbí, a to za tichého dozoru svých pánů. V některých částech obce je situace opravdu dosti zoufalá.

Obyvatelé většinou tvrdí, že je zaráží bezohlednost majitelů, kteří po svých pejscích nepovažují za nutné uklidit to, co po nich zbude. Rada je snad jediná - pokud uvidíte tento zmiňovaný případ, poznáte majitele, který je lhostejný či arogantní, podejte svůj podnět na obecní úřad. Pak budeme společně tyto případy řešit a předáme vše přestupkové komisi v Českých Budějovicích.

Pro dokreslení situace: ve Včelné je v tuto dobu přihlášených 310 psů.


Pro uživatele studní

Ve sdělovacích prostředcích se nedávno objevila informace, že "Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001."

Tuto informaci je třeba upřesnit v tom smyslu, že zánik povolení se NEtýká fyzických osob nepodnikatelů, jejichž studně byly vybudovány do roku 1955, nebo i po roce 1955, pokud obdrželi povolení k odběru vody, popř. mohou doložit jeho vydání.

Další informace na infolince 800 101 197 či na webu www.zanikpovoleni.cz.


Prodej nepotřebného drobného majetku

Obec Včelná prodá tyto vyřazené předměty z majetku obce:

 • mobilní elektrický olejový radiátor za 100 Kč
 • dvě dětské válendy z MŠ za 300 Kč / kus

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223.


Zprávy z mateřské školy

 • 11.1. děti zhlédly pohádku "O zlobivém andílkovi"

Připravujeme:

 • 15.2. bude v MŠ hudební pořad "Písničky s klíčem"
 • 16.2. se uskuteční představení kouzelníka
 • 20.2. bude masopustní karneval

Poděkování patří pracovníkům obce za zhotovení nových dělících stěn v umývárně, manželům Houskovým za fota z vánočního posezení, knihu a pexesa pro děti, manželům Vtelenským za knihu pro děti a panu Šimkovi za papír pro volné hry dětí.


Poděkování

Sportovní klub Včelná, oddíl Sport pro všechny, děkuje místnímu sdružení ODS za výtěžek z plesu, který věnovalo na sportovní činnost dětí.

Zdeněk Mikšovský


Pozvánky na přednášky ing. Štěpánky Petroušové

Všechny, kteří mají nějaké zdravotní problémy nebo chtějí udělat něco pro své zdraví do budoucna, srdečně zvu na přednášku Zdravá domácnost, která se bude konat v úterý 20.2.2007 v 18:30 hod v zasedací síni OÚ.

Zvu vás na přednášku Placené spotřebitelství jako možnost dalšího příjmu do domácnosti. Bude se konat 27.2.2007 v 18:30 hod v zasedací síni Obecního úřadu.


Přehled kulturních a společenských akcí únor - duben 2007

ÚNOR

Pátek 16. února - Ples SK Včelná

v Kulturním domě od 20 hodin, předprodej vstupenek v klubovně Sportovního klubu

Sobota 17. února - Ples Baráčníků

Kulturní dům od 19 hodin

Pátek 23. února - Ples Angeles ČB

Kulturní dům od 19 hodin

BŘEZEN

Neděle 4. března - Dětský maškarní karneval

Kulturní dům od 14 hodin

Pátek 9. března - Ples Bratří Zátků

Kulturní dům

Středa 14. března - Čaj o páté

Již popáté přivítáme zajímavého hosta, kterým bude majitel cestovní agentury a cestovatel Mgr. Vladimír Kojan. Bude nám vyprávět o své zajímavé práci a zejména o své poslední cestě po Izraeli. Svoje vyprávění obohatí obrazovou dokumentací.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Sobota 31. března - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, možnost nákupu v nákupním středisku.

Cena včetně pojištění léčebných výhod 530 Kč.

DUBEN

Neděle 1. dubna - Kurz řemesel - Velikonoční tvoření

Kurz je zaměřen na výrobu kraslic, velikonoční výzdobu a je vhodný i pro větší děti. Kurz povede paní Petra Baštýřová.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin.

Pátek 20. dubna - Zájezd do Stavovského divadla v Praze na činohru Pygmalión

Autor G. B. Shaw dal své nejslavnější hře podtitul romantická komedie. Dodnes má velkou oblibu u diváků díky komickým situacím a motivu příběhu "Jak chudé děvče ke štěstí přišlo". Tato hra sloužila jako námět slavného muzikálu My fair lady.

Hrají: V. Chramostová, I. Bareš, P. Špalková, A. Pyško, V. Postránecký, A. Švehlík a další.

Cena vstupenky včetně dopravy: 520 Kč

Na zájezdy a ostatní pořádané akce se můžete přihlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.


INZERCE: Prodej discmanu

Prodám nový discman Philips. Přehrává CD, MP3, dálkové ovládání.

Původní cena 2.350, nyní 1.790 Kč. Tel. 606 690 404.


INZERCE: DOPRAVNÍ STAVBY HP BOHEMIA s.r.o.

Poříčská 282, Boršov nad Vltavou provádí:

 • žaluzie na plastová a dřevěná okna
 • vertikální žaluzie
 • markýzy
 • shrnovací dveře
 • venkovní rolety
 • sítě proti hmyzu

Kontakt: p. Pokorný tel. 386 350 135, 602 128 603.

 • výkopové práce
 • plochy z dlažeb, betonů a asfaltů
 • odvoz materiálů

Kontakt: p. Pouzar tel. 386 350 135, 602 486 932.

Kdo umožní skládku výkopové zeminy, ozvěte se na tel.č. 602 486 943.


Tištěná verze distribuována dne 14.2.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 14.2.2007