Obecní zpravodaj 4/2007

OBSAH


K veřejnému osvětlení

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se na nás obrací občané s dotazy ohledně veřejného osvětlení, pokusím se tímto odpovědět na dotazy a zároveň vás seznámit se záměry obecního úřadu.

Možná nevíte, že veřejné osvětlení slouží v naší obci již od roku 1971. V té době bylo vybudováno první osvětlení na třídě 5. května a v ulici Jiráskově. Tak jak postupovala výstavba v obci, tak i osvětlení začínalo býti standardem a dodělávalo se do všech ulic. Jak je patrno, naše veřejné osvětlení slouží už více jak 30 let a nutně "volá" po celkové opravě a rekonstrukci. Sami máte zkušenosti, že v ulicích světlo zhasne, nebo se nepříjemně rozbliká. V poslední době je to stále častěji a my museli přikročit k celkovému řešení této situace.

Na třídě 5. května neprovádíme opravy sami, ale máme dodavatelskou firmu, která je vybavena všemi technickými prostředky. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti, neboť stožáry jsou v takové výšce, že není možné provádět opravy ze žebříku. V této části (tř. 5. května) bude v nejbližší době provedena celková výměna světel. Mají být osazeny menší hlavice s větší účinností svítivosti, ale hlavně s poloviční spotřebou. Podobná výměna by měla proběhnout i v ulici Nádražní. Jen z tohoto důvodu jsme se již nepouštěli do náročných jednorázových oprav. V ostatních ulicích, kde jsou nízké lampy, provádíme opravy nadále sami, ale i zde nás do budoucna čekají rozsáhlé rekonstrukce, pokud to finanční prostředky dovolí. Jak jsem již uvedl, osvícení ulic patří již ke standardům služeb na Včelné a my tento standart nechceme snižovat.

Závěrem bych Vás chtěl požádat o určitou toleranci při opravách. Většinou (i na Vaše upozornění) víme ihned, kde se svítí, nebo nesvítí, ale někdy je závada závažnější a nejsme schopni ji odstranit okamžitě. V některých případech musíme zvát firmy s profesionální technikou a pak se samozřejmě opravy protáhnou. Věřte, že to není úmysl.

Zdeněk PETR, starosta obce
Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na svém 7. zasedání zastupitelé schválili zadání zpracování projektu na zateplení a výměnu oken v mateřské škole, projekt na obnovu dětských hřišť a zeleně v obci. Bylo také rozhodnuto o osudu "Domu služeb", neboť zastupitelé schválili jeho demolici. Na jeho místě by měl v budoucnu stát nový víceúčelový dům, který bude sloužit lidem.

Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za první čtvrtletí a s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2006. Výsledek auditu je: "Nebyly zjištěny chyby a nedostatky".

Zdeněk PETR, starosta obce
Studně, snad konečně jasněji

Budějovická radnice, kde se povolení pro naše studně vyřizují (tel. 386 801 110, p. Snížková), zastává poněkud rozumnější stanovisko, než mohou být jinde zjišťované informace.

Mluvíme nadále o studních pro běžné potřeby domácností zbudovaných po 1.1.1955, neboť se staršími studněmi se nemusí nic dělat.

  • Máte-li od MNV Včelná samostatné Rozhodnutí o povolení přípustnosti stavby studny (tj. stavební povolení) anebo se v úvodu stavebního povolení na dům říká, že je to povolení ke stavbě "domu a studny", je vám to uznáno nejenom jako stavební povolení, ale i jako povolení k odběru vody. Nemusíte vůbec na radnici chodit a máte vše v pořádku.

    Také se uznává jako dostatečný doklad, pokud máte v podmínkách stavebního povolení na dům napsáno něco jako: "Studna bude provedena dle normy č. XY a umístěna 5 m od hranice pozemku..."

  • Pokud však žádné z výše uvedených povolení nemáte, anebo máte pouze ve staveb-ním povolení na dům na konci poznámku "Zásobování vodou bude z vlastního vodního zdroje," přičemž o něco výše se říká, že různé drobné hospodářské stavby včetně studní lze stavět jen na základě zvláštního povolení, pak pravděpodobně nemáte studni zbudovanou legálně. V tomto případě byste měli studnu dodatečně zlegalizovat. K tomu budete potřebovat mimo jiné stavební projekt a hydro-geologické posouzení, což může vyjít na několik tisíc korun.

Nevíte-li, zda vám MNV Včelná povolení na studnu vydával, či ne, zavolejte na zdejší OÚ (tel. 387 250 223) či nás osobně navštivte a pokusíme se chybějící dokument vyhledat v našem stavebním archivu.


Hromadné sběry odpadů

• Kontejner na kovový odpad a autobaterie

bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici

v sobotu 14. dubna od 9 do 14 hodin.

• Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici

v sobotu 21. dubna od 9 do 16 hodin.

Sem patří např. zářivky, staré nátěrové hmoty, lepidla a ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osob. aut nesloužících k podnikání, suché články, baterie do hodinek a ostatní nikl-kadmiové baterie, počítače, koberce, nábytek, pneumatiky z osobních aut nesloužících k podnikání apod.


Humanitární sbírka očacení

Sociální komise obce Boršov ve spolupráci s Farní charitou Boršov n. Vlt. vyhlašuje opět jako v minulých letech sbírku

  • Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
  • Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
  • Nové obuvi, funkčních hraček, nádobí a sportovních potřeb - v použitelném stavu.
  • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE: KOČÁRKY, LYŽE, LYŽÁKY A KOLA

3.5.2006 (čtvrtek) …………………16:00 - 18:00

4.5.2006 (pátek) ………………… 16:00 - 18:00

5.5.2006 (sobota) ………………… 9:00 - 11:00

Odběr bude u fary kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou a materiál bude ukládán do hospodářské budovy fary.

Věci noste a přivážejte zabalené a převázané v pevných krabicích nebo v pytlích ze silného igelitu, aby se nepoškodily při transportu a aby se zjednodušila manipulace.

Pokud můžete uvítá DIAKONIE BROUMOV i jakýkoliv finanční příspěvek na dopravu - na pohonné hmoty.


Pozvánka do obecní knihovny

Zveme vás na návštěvu obecní knihovny, kde si můžete v příjemném prostředí prohlédnout či domů zapůjčit širokou nabídku knih všech žánrů a časopisy ABC, Květy, Zahrádkář, Vítejte doma a 100+1 zahraničních zajímavostí. V knihovně je možno zdarma využít veřejný internet. Knihovní fond obsahuje více než 5.300 titulů a se seznamem knih se můžete seznámit na webových stránkách obce. Během roku se snažíme doplňovat do knihovny nové a zajímavé knihy a s posledními novinkami vás rádi seznámíme:

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Milan Kundera (1929) je český prozaik, dramatik a básník žijící ve Francii. Tento román vyšel poprvé ve francouzském překladu v roce 1984, v roce 1985 česky v Kanadě a teprve nyní u nás. Je to román o lásce, lehkosti a tíze bytí…

Od tohoto autora máme v knihovně další tituly: Směšné lásky a Žert.

Mika Waltari: Dohra

Nejznámější finský spisovatel dvacátého století Mike Waltari (1908-1979) v tomto románu opět dokázal, že je nejen citlivým znalcem lidské duše, ale i mistrovským autorem. Jeho severskou nostalgií podbarvený příběh ke čtenářům naplno promlouvá i takřka po sedmdesáti letech od svého prvního vydání.

Od tohoto autora máme v knihovně další tituly: Egypťan Sinuhet, Pád Cařihradu, Plavovláska, Tajemný Etrusk a Třikrát komisař Palmu.

Eva Holubová, Jan Kraus: Pravdu, prosím!

Jaký ke opravdu Jan Kraus? Odpověď na tuto otázku se rozhodla hledat jedna z nejoblíbenějších českých hereček Eva Holubová. Jan Kraus považuje rozhovor za jistý druh zábavy, dokonce za jednu z nejhezčích, co zná. V této knížce si ho doslova užívá a čtenáře bez zábran pouští i do svého soukromí.

Blanka Matragi

Ve třinácti kapitolách vlastního životopisu známé módní návrhářky, dynamické a ambiciózní ženy se rychle mění "kulisy": od rodné Světlé nad Sázavou, přes Vysokou školu umělecko-průmyslovou, až po roky v Libanonu, kam odešla za svým mužem Makramem. Vyprávění dokresluje bohatý soubor fotografií z profesionálního i soukromého života.

Petr Šabach: Občanský průkaz

Známý současný autor Petr Šabach (1951), jehož knihy se staly náměty divácky úspěšných filmů Šakalí léta, Pelíšky a Pupendo, se opět vrací do doby svého mládí. Autor v hrůze vzpomíná na léta, kdy se i cesta s odpadky do popelnice před dům, bez občanského průkazu, mohla stát osudovou. Volně inspirován Stendhalem dělí policisty na švestkově modré, zelené, neviditelné a ty ostatní.

Od tohoto autora máme v knihovně další tituly: Čtyři muži na vodě, Hovno hoří a Opilé banány.

Anthony Burgess: Všechno, jen slunce ne

Antony Burgess je jedním z nejvydávanějších britských autorů. Přiopilý profesor podává příběh Shakespearova milostného života. Je to originální dílo, jež se svým jazykovým bohatstvím, fantazií a přetvořením reality do literární fikce zcela vymyká běžné literatuře.

Jarmila Pospíšilová: Prach, popel a dým

Marie Kovandová se po rozpadu manželství přestěhuje do malé vesničky na Moravě. Při pracovní cestě navštíví antikvariát a koupí několik knih. V jedné z nich nalezne starý dopis, který vzbudí její zvědavost a začne pátrat po pisateli….

Táňa Kubátová: S hlavou v písku

Román pro ženy od současné autorky, která o svých knihách píše: Ačkoliv své knížky píši tak, aby si čtenářka při jejich louskání odpočinula a aby se odreagovala od všedních starostí, mohu vám slíbit, že v nich nenajdete příliš mnoho sentimentu, zato se snad občas zadařil nějaký humor. Ostatně, posuďte sami…

Patrick Süskind: Parfém: příběh vraha

Patrik Suskind (1949) je jeden z nejúspěšnějších současných německých spisovatelů. Světový ohlas získal tímto hororovým románem, jehož hlavním hrdinou je fanatický mladík Grenouille, kterého posedlost po vytvoření dokonalého parfému dovede až k vraždám. V roce 2006 byl podle předlohy natočen stejnojmenný film.

Sebastiano Vassalli: Labuť

Tento román jednoho z nejvýznamnějších představitelů současné italské literatury přivádí čtenáře do Itálie konce 19. století. Příběh začíná vraždou poslance Notarbartoly, v jejímž pozadí stojí mafie.

Antonín Pelíšek: A po nás planina

Kniha mapuje osudy vesnic, které musely ustoupit výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Čtenáři se dozvědí jak v dnes již zapomenutých obcích probíhalo zřizování jednotných zemědělských družstev, normalizace, vystěhování lidí a likvidace vesnic.

Kate Longová: Jak překousnout babičku

Hlavního vyprávění se ujímá mladá dívka Katherine, která po nešťastné smrti otce žije s poloslepou babičkou Poll. Matka ji opustila brzy po narození. Navíc je Katherine obdařena robusní postavou, což ji život ještě více ztrpčuje. Přestože vyniká nad spolužáky inteligencí a otevře se jí možnost studovat na Oxfordu, je pro svoji jinakost ve škole šikanována a doma je postavena do nelehké role vnučky, která je to jediné, co Poll z rodiny zbylo

Miro Žbirka, Jozef Kollár: Mekky

Kniha rozhovorů novináře s populárním zpěvákem Mekym Žbirkou. Dozvíte se v ní všechno o dětství prvního slovenského slavíka, o jeho rodičích, kamarádech, prvních krocích v hudbě, skupinách Modus a Limit, o láskách, stěhováni do Prahy a o jeho rodině.

Zpracovala Jarmila Mandžuková


Přehled kulturních a společenských akcí duben - květen 2007

DUBEN

Sobota 21. dubna - Ukliďme si Včelnou

Den 22. dubna je vyhlášený jako celosvětový ekologický svátek Den země, který se slaví od roku 1970. Smyslem tohoto svátku je připomenout si společný zájem o zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme. Proto jsme se rozhodli opět zorganizovat jarní úklid obce za pomoci spoluobčanů. Tato praktická péče o své okolí nabízí příležitost všem, i dětem a mládeži, získat hlubší vztah k místu, kde žijeme. Přispějte svými silami k tomu, aby se nám v obci lépe žilo!

Sraz všech zájemců je v sobotu 21. dubna 2007 v 9 hodin před budovou obecního úřadu.

Plastové pytle a gumové rukavice budou k dispozici, svoz a likvidaci odpadu zajistí obecní úřad.

KVĚTEN

Pátek 4. - středa 9. května - Výstava kreseb a obrazů Josefa Bruckmüllera

Výtvarník Josef Bruckmüller (*1946), který žije a pracuje v Českých Budějovicích, u nás představí průřez své celoživotní tvorby. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. května od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Výstava bude otevřena vždy od 10 do 17 hodin.

Pozvánka ve formátu PDF (242 kB)

Pondělí 7. května - položení věnců u pomníku obětí válek

v 17,45 hodin u pomníků padlým v I. a II. světové válce na tř.5.května

Středa 16. května - přednáška "Kouření a zdraví"

Přednáška MUDr. Miriam Čermákové ze Zdravotního ústavu České Budějovice se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin.

Pátek 18. května - Horečka páteční noci 11.

18. května 2007 v čase 19:30 - 2:30

Taneční zábava v KD Včelná, 7 hodin zábavy pro všechny generace

Co vás čeká:

• hudbu padesátých - současných let zahraje opět oblíbená kapela INKOGNITO

• zajímavý doprovodný program

• dvě soutěže o ceny, bohatá tombola

Vstupné: 90,- Kč. V předprodeji od 29. dubna 2007 ve Včelné

(hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00).

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě v KD Včelná,

nebo na telefonech 736 520 742, 606 273 121.

Zveme Vás na již tradiční jihočeskou taneční zábavu do částečně rekonstruovaného

kulturního domu a věříme, že i Vy si užijete 7 hodin zábavy pro všechny generace.

Sobota 19. května - Jednodenní výlet - Romantické údolí Wachau

Program: prohlídka Kremsu, tříhodinová plavba lodí do Melku, prohlídka města a kláštera Melk.

Odjezd v 6 hodin ze Včelné

Cena (doprava, průvodce, lodní lístek, pojištění léčebných výloh): dospělí 1.000 Kč, dítě 11-15 let 730 Kč, dítě do 10 let 470 Kč.

Máte-li zájem o tento jednodenní výlet, přihlaste se do 20. dubna.

Úterý 22. května - Zájezd pro starší generaci

Tento oblíbený zájezd každoročně pořádá sociální komise a tentokrát se společně vydáme do Klatov a okolí.

Sobota 26. května - Divadlo Broadway Praha - Muzikál Angelika

Nový romantický muzikál Michala Davida na motivy světoznámých filmů o krásné Angelice. Hrají: M. Absolonová, Z. Norisová, J. Vojtek, P. Kolář, S. Laurinová, A. Amiri, P. Muk, V. Horváth, K. Brožová a další.

Cena (doprava, vstupenka): 770 Kč nebo 920 Kč.

Máte-li zájem o muzikál, přihlaste se do 20. dubna.

Připravujeme:
Sobota 23. června - Jednodenní výlet - Safari Dvůr Králové

Dárek dětem na závěr školního roku, na který obecní úřad finančně přispívá.

Program: návštěva ZOO s projížďkou po Safari, kde je přes 330 druhů zvířat.

Cena (doprava, vstupné, průvodce): dospělí 650 Kč, děti do 15 let a studenti 350 Kč, děti do 6 let 300 Kč.

Středa 26. září - neděle 30. září 2007 - Poznávací zájezd - Národní parky Chorvatska a Slovinska

Společně navštívíme Plitvická jezera, Triglavský národní park, Postojenské jeskyně a městečko Terst.

Cena zájezdu: (doprava, 2x ubytováni v hotelu s polopenzí, místní poplatky, průvodce, informační materiály, pojištění léčebných výloh) 4.300 Kč.

Na oba připravované zájezdy přijímáme předběžné přihlášky!

Na zájezdy se můžete přihlásit na obecním úřadě - tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - Jarmila Mandžuková.


INZERCE: Nabídka pracovního místa skladníka

Přijmeme pracovníka pro sklad stavebnin v Boršově nad Vltavou.

Požadujeme znalost práce na PC. Telefon: 608 240 911.


INZERCE: Jarní nabídka balkonových rostlin

Radek Zakostelecký, Luční 431, Křemže, mobil 774 551 965

Pro zájemce ze Včelné prodej od 15.4. každou neděli od 9 do 12 hodin

před hospodou U Kaštanu ve Včelné

Výběr z ceníku:

MUŠKÁTY 25,-

SURFINIE (PŘEVISLÉ PETUNIE) - plnokvěté, jednoduché, v sedmi barvách 25,-

MILION BELLS - převislý, fialové, oranžové květy 20,-

MIMULUS (KEJKLÍŘKA) - převislá, oranžové květy 20,-

IMPATIENS (BALZAMÍNA) - plnokvětá , směs barev, vhodná do stínu 20,-

BEGONIE HLÍZNATÉ PŘEVISLÉ - směs barev, vhodné do stínu 20,-

LOBELIA (LOBELKA) - převislá, červené, modré květy 12,-

SALVIE (ŠALVĚJ) - letnička vysoká 20 cm, červené květy 12,-

Prodej rostlin v Křemži od 10. dubna do konce května přímo ze skleníku: Po - Pá od 15 do 18 hod.

Poradenství při pěstování, návrhy výsadeb, osazování do vlastních nádob


Tištěná verze distribuována dne 12.4.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 12.4.2007