Obecní zpravodaj 6/2007

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání schválili bez výhrad tzv. "Závěrečný účet obce" za rok 2006. Dále projednali zprávy o daňových příjmech, plnění rozpočtu k 31.5.2007 a vyúčtování firmy Vak JČ za provozování vodovodu a kanalizace v roce 2006. Zastupitelé též schválili podání žádosti o grant z evropských fondů na zpracování projektu na modernizaci (zateplení a rekonstrukci vytápění) mateřské školky.

Zde se ještě jednou vrátím k neinvestičním nákladům škol, které naše obec hradí za žáky navštěvující školu v jiných obcích. V minulém zpravodaji jsem informoval, že základní škola v Boršově nad Vltavou účtovala za rok 2006 na jednoho žáka částku 23 013 Kč. Zastupitelé obce Boršov nad Vltavou přehodnotili náklady a vyšli vstříc okolním obcím. Nyní je částka na jednoho žáka téměř o 10 tisíc nižší. Starostovi i zastupitelům obce Boršov nad Vltavou za snížení účtovaných nákladů touto cestou děkujeme.

Zdeněk PETR, starosta obce


Evropské peníze do obce

Novému zastupitelstvu se podařilo získat první dotace z evropských a krajských zdrojů. Jsou to zatím jen malé částky - na podporu kulturních akcí v letošním roce 15 tis. Kč a na přístřešky na zastávkách MHD 93 tis. Kč - ale naplňují optimismem, že snad budou úspěšné i dobře připravené žádosti další.

Jak je již výše uvedeno, na vyřízení u Ministerstva financí čeká žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace (za cca 250 tis. Kč) na modernizaci budovy mateřské školy, vhodný dotační program na financo-vání mnohamilionové stavby posílení kanalizace se stále hledá.


K odvozu odpadů

Firma A.S.A. se omlouvá za opožděný vývoz odpadů před 3 týdny, který byl způsoben technickou závadou na vozidle. Pokud v budoucnu opět dojde k podobné technické závadě, budou odpady svezeny vždy nejpozději v následující den.

Dále upozorňujeme, že kontejnery na sklo, které jsou k dispozici společně s kontejnery na papír na pěti stanovištích v obci, mají průměr vhozového otvoru pouze 20 cm. Tabulové sklo je tedy třeba doma rozbít na odpovídající kusy. Skleněné tabule volně odložené u kontejnerů se postupně mění ve střepy, které působí nepořádek i defekty pneumatik.


Nebezpeční psi

Po krátké době se opět zabýváme volně pobíhajícími psy. Tentokrát na základě nepříjemných zkušeností se skutečným napadením zvířete a dvou lidí v uplynulém měsíci. Po ulici se toulají i velcí psi a jeden z nich, německý ovčák neznámého majitele, napadl v Rybákově ulici nezletilého chlapce. Kousnutí způsobilo naštěstí jenom pohmožděniny, takže nebylo nutné absolvovat martýrium opakovaných lékařských vyšetření psa i napadeného či nepříjemnou očkovací sérií proti vzteklině.

Další dvě setkání s velkými psy, jejichž majitelé byli známi, skončila krvavě a napadený člověk a v druhém případě pes skončili na ošetřovně.

Chtěl bych tímto požádat majitele psů, aby zabezpečili svá oplocení a zamezili tak útěku psů na veřejné prostranství a nenechali je volně pobíhat, a to ani v jejich doprovodu. Majitel odpovídá za svého psa a bohužel příkladů, kdy pes napadl člověka a způsobil mu těžká zranění, je dost a dost.

Zdeněk PETR, starosta obce


Oznámení technických služeb

Již několik let pracovníci technických služeb udržují pásy zeleně podél komunikací a několikrát za rok je rotačními sekačkami, případně křovinořezem, sečou. Obec vypadá upraveněji, což oceňují místní obyvatelé i náhodní návštěvníci.

Není však v časových možnostech obecních pracovníků obsíkat keře či květiny, které si uprostřed trávníku vysázíte a které brání plynulému podélnému projetí travní sekačkou.

Vítáme, pokud chcete okolí svého domu pro sebe i pro ostatní takto zkrášlit, avšak předpokládáme, že tím i péči o trávník v daném úseku přebíráte do vlastních rukou.


Otevírací doba obecní knihovny

V měsících červenci a srpnu bude obecní knihovna otevřena pouze ve středu v obvyklý čas od 15 do 18 hodin.


Zprávy z mateřské školy

Do MŠ pro školní rok 2007/2008 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 13 nových dětí, na základě povolení kapacitní výjimky o navýšení počtu dětí na třídách.

  • 31.5. jsme oslavili Den dětí se zábavným pořadem s panem Maxou
  • 1.6. navštívili školu zaměstnanci Policie ČR s ukázkou výcviku služebních psů
  • 12.6. bude tradiční táborový oheň k ukončení školního roku
  • 21.6. se slavnostně rozloučíme s budoucími školáky a zahájíme "Indiánské léto" za účasti rodičů a zástupců obce
  • 26.6. máme školní výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Poděkování za sponzorské dary:

Rodině Rožboudů a Housků - dlouhodobě se podílí na sběru tříděného odpadu pro MŠ, manželům Ptáčkovým a Janů za finanční příspěvky k MDD, manželům Jaklovým a Šantrůčkovým za papír na kreslení a tvoření, paní Bínové za květinovou výzdobu tříd, manželům Kropáčkovým za hračky, manželům Vovsovým za taštičky pro děti k MDD, panu Walischovi za zhotovení poličky, panu Rožboudovi za instalaci nástěnky, zhotovení konstrukce na květiny a položení linolea v zahradním domku, manželům Vítů za omalovánky k MDD a paní Frídové z obchodu Centrum za dárky k MDD.

Všichni zaměstnanci MŠ přejí spoluobčanům pěkné prožití dovolené, děkují za podporu a těší se na další spolupráci.


Poděkování

Kulturní komise obce děkuje za sponzorské dary na dětský den pořádaný dne 2. června panu Josefu Šlincovi a Romanu Zajíčkovi.


Přehled kulturních a společenských akcí na červen

Pátek 8. - neděle 10. června - Sběratelský víkend

Zveme vás na již tradiční a oblíbenou sběratelskou výstavu. Přijďte podpořit místní sběratele a zhlédnout zajímavé sbírky nálepek, korbelů, pivních tácků, zvonečků (z celého světa a ze skla), starých kuchařských knih, časopisů pro ženy apod.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 8. června od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Výstava bude otevřena vždy od 10 do 17 hodin.

Sobota 23. června - Jednodenní výlet - Safari Dvůr Králové

Dárek dětem na závěr školního roku, na který obecní úřad finančně přispívá.

Program: návštěva ZOO s projížďkou po Safari, kde je přes 330 druhů zvířat.

Cena (doprava, vstupné, průvodce): dospělí 650 Kč, děti do 15 let a studenti 350 Kč, děti do 6 let 300 Kč.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu": 5.20 hodin

Informace pro přihlášené, zájezd uhraďte na OÚ do 12. června 2007.

Připravujeme:
Středa 26. září - neděle 30. září 2007 - Poznávací zájezd - Národní parky Chorvatska a Slovinska

Společně navštívíme Plitvická jezera, Triglavský národní park, Postojenské jeskyně a městečko Terst.

Cena zájezdu: (doprava, 2x ubytováni v hotelu s polopenzí, místní poplatky, průvodce, informační materiály, pojištění léčebných výloh) 4.300 Kč.

Pokud máte zájem o účast, přihlaste se do konce června!

Na zájezdy se můžete přihlásit na obecním úřadě - tel. 387 250 223 nebo na tel. 387 250 508 - Jarmila Mandžuková.


INZERCE: Prodej textilních výrobků

V pondělí 11. června bude od 9 do 16 hodin u restaurace "U Kaštanu" prodávat firma Evako, výrobce ložních souprav. Dále nabízí zboží výhradně českých výrobců:

– lůžkoviny krepové, bavlněné, flanelové, sypky ušité na deky a polštáře

– froté a bavlněná prostěradla z Jitexu Písek a Luka nad Jihlavou

– domácí pantofle, osušky, ručníky, utěrky a jiné zboží

Upozorňujeme na velmi výhodné ceny a těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Střešní tašky

Daruji za odvoz střešní tašky.

Kontakt: Jiří Reindl, Včelná, tř.5.května 28, mobil 608 131 632.


Tištěná verze distribuována dne 6.6.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 6.6.2007