Obecní zpravodaj 9/2007

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva dne 11. září

Vzhledem k duplicitě názvů některých ulic schválilo zastupitelstvo jejich přesné znění: Borovského (nikoli již K. H. Borovského), Sokolovského (nikoli již gen. Sokolovského), Čtyři chalupy (nikoli již U Čtyř chalup).

Zastupitelé dále vybrali zpracovatele žádosti o dotaci z fondů EU na stavbu kanalizačních sběračů, schválili nákup malotraktoru s travní sekačkou k údržbě zelených ploch a vyslechli zprávu o provedených pracích místními technickými službami: přepojení kanalizace v MŠ a KD mimo septik, renovace parket v KD, renovace výsuvného žebříku a osazení přístřešků na zastávkách MHD.

Doufáme, že přístřešky dobře slouží i se líbí a nám dlouho vydrží čisté a nepoškozené. Nelepte na ně prosím reklamu. Přístřešky jsou velice kvalitně zpracované a jejich rozměry odpovídají menší šířce našich chodníků.

Zdeněk PETR, starosta obce


Bunkry v lese - výzva k nápravě Bunkr v lese

Les je ze zákona přístupný všem, to však neznamená, že je v něm možno činit cokoli. "Přisunování" dříví ke stavbě bunkrů, kácení men-ších či větších stromů, osekávání stojících stromů a zatloukání hřebíků do nich, rozhazování odpad-ků a rozdělávání ohně není zdaleka jenom škodou způsobenou majiteli lesa a majet-kovým trestným činem, ale takové jednání je postižitelné i inspekcí životního prostředí a jinými orgány, neboť jde o porušování hned několika zákonů: o ochraně přírody a krajiny - o lesích - o odpadech - o myslivosti.

Za přestupky proti těmto zákonům mohou být uděleny i stotisícové pokuty, které jsou předně udělovány pachatelům, avšak v případě, že by obec o stavu věděla a neučinila nic k nápravě, může pokutu např. za odpad v lese dostat i ona.

Vyzýváme proto budovatele bunkrů k jejich odstranění, uvedení pozemku do původního stavu a odvezení odpadků do 23. září 2007.

Po této lhůtě nastane nulová tolerance a podobné "stavební" a vandalské činnosti v lese bude šetřit policie, samozřejmě též u konkrétních osob.

Zdeněk PETR, starosta obce


Pes k odběru Šikovný pejsek hledá nového majitele

Obecní úřad nabízí opuštěného milého bílého pejska (špic?), který několik týdnů přebýval v horní části obce. Kdo si jej osvojí, bude osvobozen od místního poplatku ze psa. Tel. 387 250 223, 723 441 880.


Očkování psů

Povinné očkování psů proběhne ve středu 19. září od 17 hodin před OÚ.


Poděkování za sponzorské dary

  • Obecní úřad děkuje panu Jiřímu Hebíkovi za darování materiálu k výrobě laviček v přístřešcích MHD.

  • Mateřská škola děkuje paní Prokešové, Šimánkové a Bednářové za materiál na tvoření, paní Reindlové za malování obrázků k výzdobě školy, paní Matouškové a Bínové za květinovou výzdobu a manže-lům Ptáčkovým a prarodičům Vyžrálkovým za finanční dar na zakoupení Polykarpovy stavebnice pro děti.

Nábor žáků SK Včelná

Fotbalový oddíl SK Včelná, provádí nábor žáků kopané ročník 1993 a mladší. Zájemci mohou přijít každou středu a pátek od 18.00 hodin na hřiště SK Včelná nebo volat p. Stejskal 603 173 999, p. Uhlíř 604 471 561.


Sběr kompostovatelného odpadu

Kontejnery na kompostovatelný odpad, jako listí, stařiny, nařezané větve, odpad ze zahrádek budou přistaveny

• za Kulturním domem v Dlouhé ulici

• u hřiště v Lesní kolonii

Termín uvádíme pouze pro Včelňáky v tištěném zpravodaji.

Pozor - nově je nutné oddělovat všeobecný kompost (včetně tenkých ostříhaných letorostů) a větve!

Za kulturním domem bude na větve zvláštní kontejner, na spodním stanovišti odkládejte větve na hromadu na zem. Kontejnery označíme popisy, co do nich patří.

Upozorňujeme, že kompostovatelné nejsou kameny, cihly ani igelity a větve je třeba osekat a nařezat max. na 1 m délky!!


Kalendář kulturních akcí

ZÁŘÍ

Úterý 18. září - 25. výročí otevření mateřské školky ve Včelné

Program:

14.30 odpoledne otevřených dveří, prohlídka budovy, výstava fotografií a kronik

16.00 zábavný pořad s panem Josefem Maxou

17.30 táborový oheň, posezení na školní zahradě s občerstvením

Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance, žáky a přátele MŠ!

Přijďte se všichni podívat, těšíme se na Vás. Děti a kolektiv MŠ.

Sobota 22. září 2007 - Zájezd do Stavovského divadla v Praze - David a Goliáš aneb Pepička to zařídí

Děj této vynikající komedie se odehrává okolo roku 1913. V Praze se blíží volby a zájmové kruhy se snaží prosadit svého zástupce na radnici. Využívají při tom různé fígle, snaží se ovlivnit nerozhodné a kupují si jejich hlasy. Do hry vstupují i obyčejné lidské vztahy a příběhy. Hra skvěle ukazuje nejen na veškeré politické praktiky, ale i lidskou malost a hloupost, vše, co je aktuální i v našem 21. století. Toto pohodové představení s hvězdným obsazením a skvělými hereckými výkony určitě stojí za vidění!

Hrají: Václav Postránecký, Vladislav Beneš, Eva Salzmannová, Taťjana Medvecká, Filip Rajmont, Petra Špalková, Igor Bareš, F. Němec a další.

Cena: 470 Kč (doprava a vstupenka do 5-8 řady v přízemí).

Odjezd: od restaurace "U Kaštanu" v 8.45 hod.

V případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve!

Sobota 29. září - neděle 30. září - Sběratelská výstava

Již počtvrté vás zveme na sběratelskou výstavu, kde se tentokrát předsta-ví pan Antonín Klůc se svou unikátní sbírkou zbraní a pan Zdeněk Neubauer z Vyššího Brodu se sbírkou pohlednic a knih s tématikou lov a myslivost.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu v 10 hodin.

Výstava bude otevřena v sobotu do 18 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.

ŘÍJEN

Klub včelenských seniorů zve na podzimní turistickou procházku

do Plava, která se koná ve středu 3. října

Sraz před restaurací "U Kaštanu" ve 14 hodin

Sobota 13. října - Kurz řemesel - Eukaustika

Eukaustika - malování voskem, je ve světě oblíbená technika. V tomto kurzu se naučíme základní metodě malování a každý si s sebou odnese několik svých výrobků. Kurz se koná v zasedací místnosti OÚ od 15 hodin.

Cena kurzu: 50 Kč na osobu.

Reálná cena kurzu je mnohonásobně větší, ale kurz je z větší části hrazen z grantu, který jsme získali od Jihočeského kraje.

Úterý 23. října - 31. října 2007 - Společná výstava obrazů a fotografií

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 23. října v 18 hodin v Kulturním domě. Výstava bude dále otevřena denně od 10 do 18 hodin.

Na konání výstavy byl získán finanční příspěvek od Jihočeského kraje.

Sobota 27. října - Jednodenní zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

Odjezd: v 7.15 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Cena: 550 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh)

Neděle 28. října - Zájezd do divadla Na Fidlovačce v Praze - Šumař na střeše

Světoznámý muzikál o tom, jak žid Tovje vdával svoje dcery. Tento téměř čtyřicet let starý příběh dokáže rozesmát, dojmout i rozplakat. V hlavních rolích T. Topfer a E. Balzerová.

Cena vstupenky včetně dopravy: 590 Kč

Odjezd: od restaurace "U Kaštanu" v 10.45 hodin

Připravujeme:
Listopad
  • Tradiční pořad Čaj o páté, tentokrát se zajímavou přednáškou o životě v Japonsku
  • Předvánoční prodejní výstava výrobků chráněných dílen
Prosinec
  • Jednodenní zájezd - Adventní Linec
  • Mikulášská nadílka spojená s divadelním představením

INZERCE: Elektromontáže Exner

Montáže a opravy veškerých elektrických zařízení nabízí firma Elektromontáže Exner. Adresa: Jiří Exner, Jiráskova 528, Včelná.

Tel. 739 20 48 99, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Prodejní doba o svátcích: Pátek 28.9. 7-11, Sobota 29.9. 7-11, Neděle 30.9. 8-11.

Přijmeme prodavačku od 1.1.2008. Informace na tel. 387 250 213.


INZERCE: Likvidace autovraků zdarma

Firma Autovraky Zimmel, s.r.o. České Budějovice nabízí komplexní zajištění likvidace autovraků zdarma. Přijedeme, naložíme, odvezeme a ekologicky rozebereme. Tel. 602 494 326, 777 006 661.


INZERCE: Betonárna v Homolích

Berger Beton s.r.o. v Homolích (za obalovnou, vedle stavebnin Mandaus) nabízí dodávky a čerpání betonu. Vlastníme veškerou potřebnou techniku včetně čerpadel betonu. Připravíme konkrétní nabídku na Vaši stavbu, včetně množstevních slev, rádi vyřídíme i malé zakázky. Informace na tel. 731 550 591, 731 550 593, 387 983 455.


Tištěná verze distribuována dne 14.9.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 17.9.2007