Obecní zpravodaj 10/2007

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva

Na svém zasedání dne 9. října zastupitelé mimo jiné schválili již 5. roz-poč-tovou změnu, rozpočtový výhled obce do roku 2009, výměnu krytiny na střeše kulturního domu, rozsah pojištění majetku a odpo-vědnosti obce a vyslechli zprávu o aktivitách svazku obcí Blanský les - podhůří a o postupu realizace ZTV soukromými firmami v lokalitě pod tratí.

Dále starosta informoval o zadání zpracování žádosti do fondů EU z Programu obnovy venkova na investiční akci hlavních kanalizačních řadů, o stavu přípravy novely vyhlášky o místních poplatcích a také o proběhlé oslavě 25. výročí otevření nové budovy mateřské školy. Další informace podávali předsedové výborů a komisí, z nichž vybírám pouze informaci sociální komise o připravovaném vítání nových občánků v obci dne 13. října.

Zdeněk PETR, starosta obce


Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

ve dvou krátkých článcích reaguji na některé stížnosti občanů.

Veřejné prostranství

V červencovém zpravodaji jsem se zmiňoval o užívání veřejného prostranství. Obecní úřad bude mapovat prostranství, která jsou neoprávněně využívána ke skladování různého materiálu. Vlastník skladovaných věcí (skládky), bude vyzván k odstranění, nebo bude zabraný prostor zpoplatněn dle platné vyhlášky, a to od doby zjištění. Připomínám, že ohlašovací povinnost je na straně fyzické či právnické osoby, které veřejné prostranství užívají.

Definice, co je veřejné prostranství, byla popsána v červencovém zpravodaji.

Znečištění komunikací

Na upozornění občanů bylo také zjištěno, že v některých lokalitách naší obce jsou znečišťovány komunikace a přilehlé plochy. Znečištění je zřejmě od nebezpečných ropných látek (oleje, benzin, nafta), které se vsakují do půdy a v případě dešťů jsou splavovány do kanalizace. Případy bude řešit a průběžně nadále sledovat komise životního prostředí se snahou nalézt znečišťovatele.

V případě opětovného znečišťování předáme výsledek našeho šetření orgánům, které mají větší kompetence a účinnější nástroje vedoucí k nápravě.

Zdeněk PETR, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

 • 18. září jsme ve škole oslavili 25 let jejího trvání. Přesto, že nám počasí nepřálo, se oslavy v budově školy vydařily, zábavný program pro děti také. Děkujeme všem rodičům, kteří poskytli občerstvení.
 • 10. října proběhla ve škole finanční kontrola České školní inspekce. Nebyla shledána žádná pochybení.
 • Poděkování za sponzorské dary patří: manželům Reindlovým a Šimánkovým za finanční dar na Polykarpovu stavebnici, za výtvarné potřeby paní Šebíkové, Reindlové a Vítů, za zdobení narozeninového lampionu paní Schelové, panu Petrákovi za tříkolky a paní Šálkové za opravu školního batohu.

Kalendář kulturních akcí

ŘÍJEN

Sobota 13. října - Kurz řemesel - Eukaustika

Eukaustika - malování voskem, je ve světě oblíbená technika. V tomto kurzu se naučíme základní metodě malování a každý si s sebou odnese několik svých výrobků. Kurz se koná v zasedací místnosti OÚ od 15 hodin.

Cena kurzu: 50 Kč na osobu.

Reálná cena kurzu je mnohonásobně větší, ale kurz je z větší části hrazen z grantu, který jsme získali od Jihočeského kraje.

Úterý 23. října - 31. října 2007 - Společná výstava obrazů a fotografií

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 23. října v 18 hodin v Kulturním domě. Výstava bude dále otevřena denně od 10 do 18 hodin.

Vystavovat budou: Mgr. Eva Boříková, Josef Hodonský, František Hodonský, Alfred Kindler, Jiří Masák, ak. malíř Jiří Müller, Vladimír Müller, MUDr. Lidie Nastašinská, Vladimír Nosek, ak. malíř František Oberfalcer, Marie Potužáková, Pavel Rožboud, Mgr. Jana Školaudyová, Pavel Vodňanský, Zdeněk Vojč a fotograf RNDr. Ivo Nesrovnal

Na konání výstavy byl získán finanční příspěvek od Jihočeského kraje.

Sobota 27. října - Jednodenní zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

Odjezd: v 7.15 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Cena: 550 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh)

Prosím všechny přihlášené zájemce o urychlené zaplacení na OÚ!

Neděle 28. října - Zájezd do divadla Na Fidlovačce v Praze - Šumař na střeše

Světoznámý muzikál o tom, jak žid Tovje vdával svoje dcery. Tento téměř čtyřicet let starý příběh dokáže rozesmát, dojmout i rozplakat. V hlavních rolích T. Topfer a E. Balzerová.

Cena vstupenky včetně dopravy: 590 Kč

Odjezd: od restaurace "U Kaštanu" v 10.45 hodin

Prosím všechny přihlášené zájemce o urychlené zaplacení na OÚ!

Připravujeme:
Listopad
 • Tradiční pořad Čaj o páté, tentokrát se zajímavou přednáškou o životě v Japonsku.
 • Tradiční předvánoční setkání představitelů obce se seniory spojené s bohatým kulturním programem
Prosinec
 • Jednodenní zájezd - Adventní Linec
 • Zahájení adventu a sváteční rozsvícení vánočního stromu
 • Mikulášská nadílka spojená s divadelním představením

INZERCE: HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 12.

Taneční zábava v KD Včelná

16. listopadu 2007 v čase 19:00 - 2:00

CO VÁS ČEKÁ:

 • hudbu padesátých - současných let
 • zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
 • zajímavý doprovodný program
 • dvě soutěže o ceny
 • bohatá tombola

Vstupné: 100,- Kč, v předprodeji od 29. října 2007 ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00).

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě v KD Včelná, nebo na telefonech 736 520 742, 606 273 121.

Zveme Vás na již tradiční jihočeskou taneční zábavu do částečně rekonstruovaného kulturního domu a věříme, že i Vy si užijete 7 hodin zábavy pro všechny generace.


INZERCE: Nabídka místa pojišťovacího poradce

Kooperativa, a.s. přijme 1 reprezentanta - pojišťovacího poradce.

Kontaktujte nás na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Bc. Daniela Špolcová 602 359 315.


Tištěná verze distribuována dne 12.10.2007
Elektronická verze vyvěšena dne 12.10.2007