Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 3/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4. března

Zastupitelé na svém zasedání schválili rozpočtovou změnu č. 1, kterou se navyšují příjmy o 273.980 Kč a výdaje o 372.200 Kč. V rozpočtové změně byly kromě jiného zohledněny náklady na výměnu oken v kulturním domě. Schváleno bylo i provedení dalších prací v kulturním domě - výměna radiátorů, obložení stěn a oprava schodů.

Zastupitelé uložili starostovi a předsedovi finančního výboru projednat s obcí Boršov nad Vltavou možnosti společného financování projektové dokumentace na výstavbu chodníků a zastávek MHD v lokalitě pod tratí a projednat poměr platby před vlastní realizací projektu i stavby.

Zdeněk PETR, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

6. března jsme byli vyhánět zimu a pustit Morenu po vodě - na Vltavu do Boršova.

Poděkování za sponzorské dary patří: paní Beganovičové za papíry a pastelky, paní Šebíkové za plyšové hračky, paní Vondráškové za ušití návleků, paní Šimánkové - Králové za fixy, paní Rytířové za keramickou hlínu, manželům Walischovým za puzzle a paní Prajerové za omalovánky a časopisy pro děti.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům hezké prožití velikonočních svátků.Zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009

Ředitelka mateřské školy Včelná se souhlasem zřizovatele (obec Včelná) podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. , vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech od 01.04 do 04.04.2008 v době od 10.00h do 11.00h a 14.30h do 16.30h. V touto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu.

Vezměte s sebou: občanský průkaz, očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání - v uvedeném pořadí:

A. Děti s trvalým pobytem v obci Včelná

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2008.

5. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci.

B. Děti s trvalým pobytem v části obce Plav "pod vysílačem"

(po dohodě zřizovatele s obcí Plav - nemají vlastní mateřskou školu)

6. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

7. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

8. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

9. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2008.

Pokud to dovoluje kapacita školy.

C. Děti z ostatních obcí

10. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

11. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

12. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů.

13. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2008.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií do naplnění kapacity mateřské školy.

Škola nabízí:

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečují 4 kvalifikované učitelky, s max. zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštevy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Tvoření z keramiky - ateliér pana. Schella
 • Hudební činnosti - zpívánky
 • Poznávání živé i neživé přirody - ekologická výchova
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)

Přijďte se podívat, tešíme se na Vás

M. Matějková, ředitelka mateřské školy


Sběr kompostovatelného odpadu

Na internetu termín nezveřejňujeme.


K úhradě místních poplatků

Připomínáme, že místní poplatky za odpady a psy jsou splatné do konce března. Podrobnosti byly uvedeny v minulém letáčku.


Kulturní a společenské akce

BŘEZEN

Sobota 29. března - Jednodenní zájezd do vodního parku Sole-Felsen Bad Gmünd

Cena (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh): 510 Kč dospělý, 380 Kč 6-15 let a děti do 6 let 270 Kč.

Informace pro přihlášené: zájezd je nutné zaplatit do 14. března.

Připravujeme:

DUBEN

"Čaj o páté" s operním a muzikálovým zpěvákem Petrem Dopitou, který se proslavil originální hrou na pilu

KVĚTEN

7. - 12. května - výstava českobudějovického výtvarníka Karla Příhody
11. května - jednodenní zájezd - Toulky krásnou šumavskou přírodou s panem Oldřichem Fenclem
24. května - návštěva ZOO v Praze spojená s projížďkou parníkem po Vltavě
"Čaj o páté" - českobudějovický onkolog MUDr. František Trnka bude povídat o problematice zhoubných nádorů a představí svojí knihu O nádorech pro zdravě zvídavé.

Zájezd do Anglie

Omlouvám se všem případným zájemcům o zájezd do Anglie, ale bohužel se mně nepodařilo udržet předem zamluvená místa z důvodů urgentní jmenovité objednávky na ubytování a zájezd v termínu 19. - 25. dubna je již plně obsazen.

Náhradním je pětidenní zájezd do Londýna v termínu 7. - 11. května 2008, cena zájezdu je 5.990 Kč (doprava, trajekt, 2x ubytování se snídaní v hotelu, průvodce). Na OÚ nebo webových stránkách obce je k dispozici podrobný program zájezdu. V případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve.

Bližší informace:

 1. den: odjezd z Českých Budějovic (při větším počtu je možné domluvit odjezd ze Včelné) přes Rozvadov, průjezd Německem, Belgií a Francií
 2. den: v ranních hodinách příjezd do Calais, trajektem do anglického Doveru. Návštěva poutního místa Canterbury a prohlídka katedrály, kde byl zavražděn kněz Thomas Becket. Příjezd do Londýna - Westminster Abbey, Parlamant, Big Ben, Downing Street a další zajímavá místa, nocleh.
 3. okružní jízda Londýnem se zastávkou u významných míst - Hyde Park, Oxford Street, Picadilly Circus, katedrála sv. Pavla, návštěva muzea voskových figur Madame Tussaud a dalších zajímavých míst, nocleh.
 4. prohlídka čtvrti Soho, střídání stráží u Buckinghamského paláce, prohlídka pevnosti Tower a Tower Bridge, projížďka vláčkem bývalými londýnskými doky k Temži, podchodem do Greenwiche, nultý poledník, "čajová loď" Cutty Sark a Královská observatoř, volno. Odjezd do Doveru a trajektem do Calais.
 5. Přes Belgii a Německo, příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Jarmila Mandžuková

Poděkování

Kulturní komise děkuje za sponzorské dary na akce pro děti Pensionu Victoria - p. Miroslav Vavroch, prodejně Centrum - p. Frídová, papírnictví p. Jaukerové a vydavatelství TEMI Velké Bílovice.


INZERCE: Nově otevřená prodejna dárkového zboží a květin v Boršově

V areálu firmy Dopravní stavby šikmo naproti poště v Boršově, Poříčská 282.

Otevírací doba: Po-Pá 9-11 a 14-17 hodin.

Nabízíme dárkové předměty, květináče, svíčky, hrnkové květiny, primule, macešky, narcisy, krokusy, zeminu, aj.


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Prodejní doba o svátcích: So 22.3. 7-11 h, Ne 23.3. 7-11 h, Po 24.3. zavřeno.

Objednáváme na velikonoce: Beránky, mazance, večky, saláty, pomazánky, majonézu, velikonoční sekanou. Objednávky přijímáme do 18.3.2008.

Přijmeme brigádnici s praxí prodavačky potravin.


Tištěná verze distribuována dne 11.3.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 11.3.2008