Obecní zpravodaj 4/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. dubna

Obec obdržela dotaci 25 miliónů z evropských fondů!

Důležitou informací pro zastupitele byla zpráva o získání dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 25,3 mil. Kč. Tyto prostředky musejí být účelově použity na realizaci staveb kanalizace a retenční nádrže v obci. I když se zdá, že jde o dostatek financí, nestačí na financování celé akce. Obec bude muset ještě použít část peněz z rozpočtu a dále hledat vnější zdroje dofinancování. Pro celou obec je však tato stavba velice důležitá, proto zastupitelé rozhodli o jejím uskutečnění.

O získání dotace začalo usilovat již minulé zastupitelstvo tím, že nechalo zpracovat generel odkanalizování obce a na jeho základě projekty posílení kanalizace pro územní a stavební řízení a vyřídilo příslušné územní a stavební povolení. Koncem minulého roku byl vypsán vhodný dotační titul a v krátké lhůtě dvou měsíců byla zpracována a podána žádost se všemi dalšími přílohami a náležitostmi dle požadavků ministerstva zemědělství. Ačkoli obec žádala o ještě větší částku, je získání této dotace velký úspěch.

Realizace této stavby však také znamená, že některé menší naplánované akce nebudou moci být v nejbližším období uskutečněny. Podotýkám, že každá dotace z jakýchkoli fondů není nikdy se stoprocentním pokrytím nákladů. Vždy je nutná spoluúčast obce. Z připravených akcí, které ještě obec dokončí, jde zejména o vypracování projektů na chodníky v ulicích Nádražní a horní část tř.5.května a dále projekt na dokončení komunikace v ulici Luční. Samotné provedení staveb bude však závislé na výši volných finančních prostředků obce a vhodné dotaci.

Zastupitelé dále na svém zasedání vyslechli zprávy o daňových příjmech a plnění rozpočtu obce za první čtvrtletí letošního roku a byli informováni o průběhu oprav interiéru kulturního domu a dalších připravovaných, zejména kulturních, akcích.

Zastupitelé schválili osobu splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti paní Ing. Libuši Pfauserovou, jejímž prostřednictvím bude obec vykonávat činnost pořizovatele územního plánu. Za zastupitele je pro jednání ke zpracování návrhu územního plánu pověřen starosta obce.

Zdeněk PETR, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

Děti zhlédly hudební a divadelní představení "Zpíváme si se zvířátky".

Výtěžek z divadelního představení z 11.4. věnuje společnost "Táta a máma" na nákup nových stavebnic.

12.4. přivítáme nové občánky obce literárním a hudebním vystoupením.

Poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli finančním darem na nákup dvou nových Pollykarpových stavebnic.

Děkujeme též paní Průšové za papír na výtvarnou výchovu, panu Walischovi za výrobu a upevnění poličky do kuchyňky a paní Vítů za omalovánky.Ukliďme si Včelnou!

Na sobotu 26. dubna jsme naplánovali tradiční veřejný úklid naší obce. Ten se týká zejména lesů, které jsou podél obce a jsou znečištěny různými odpadky. Přitom les je oblíbeným místem pro procházky a aktivní relaxaci. Praktická péče o své okolí nabízí příležitost všem získat hlubší vztah k místu, ve kterém žijí. Chceme požádat všechny vlastníky nemovitostí, aby v rámci svých možností pomáhali udržovat i zelené pásy, které přiléhají k nemovitostem, neboť není v silách technických služeb obce, starat se a uklízet všechny veřejné prostory.

Přispějte svými silami k tomu, aby se nám v naší obci lépe žilo!

Sraz všech zájemců je v sobotu 26. dubna 2008 v 9 hodin před budovou obecního úřadu. Plastové pytle a gumové rukavice budou k dispozici, svoz a likvidaci nasbíraného odpadu zajistí obecní úřad.


Ze starých kronik

Dubnovým vydáním zpravodaje začínáme seriál citátů z kronik obce Včelná. Dnešní úryvek je z prehistorie obce, kdy její pověst možná nebyla právě nejlepší. Ještě že se od těch dob tak mnohé změnilo, a dnes název "Boráci" mladší již ani neznají. Ale poslouchejme, jak to bylo od samého počátku:

Počátkem století devatenáctého byla vystavěna silnice z Budějovic do Lince a vznikla koňská dráha. Lesy ustoupily až za silnici a lidé počali svá obydlí stavěti. To však ještě nebyla Včelná, nýbrž "Bory". Oficiální název Včelná ujal se z překladu německého "Bienendorf", ale jinak se nikdo nedoptal než na "Bory". Kde byla jaká muzika, přišli Boráci a pračka byla hotová, takže si utržili pověst "Vždyť jsou to Boráci!".....

Z kroniky J. Klomfara z r. 1920 vybral Antonín Krajčír, kronikář obce


Hromadné sběry odpadů

Kontejner na kovový odpad a autobaterie bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici v pátek 25. dubna od 10 do 17 hodin. Upozorňujeme, že v tento den nelze přivážet jiné druhy odpadů!

Termíny sběrů velkoobjemového a nebezpečného odpadu zveřejňujeme pouze v tištěné verzi.


Cyklistický výlet na Pořešín

Pro místní i přespolní, zejména ty bez pracovních povinností, pořádáme v úterý 15. dubna 2008 výlet na kolech velmi hezkou, mírně kopcovitou krajinou:

Vlakem ze stanice Včelná v 10:20 hodin do stanice Omlenice.

Z Omlenic na kole po trase - Kaplice - Pořešín -

Malče - Chlum - Svatý Jan - Kladiny - Římov -

Dolní Stropnice - Doudleby - Plav - Včelná.

Vzdálenost: cca 45 km.

Na společný výlet se těší Pavel Rožboud


Kulturní a společenské akce

DUBEN

Pátek 18. dubna 2008 - Čaj o páté

Váženým hostem bude MUDr. František Trnka, který 34 let pracoval jako onkolog a nyní se věnuje výzkumu nádorových onemocnění. Bude hovořit o problematice zhoubných nádorů a představí nám svojí knihu O nádorech pro zdravě zvídavé, kterou si zájemci mohou na místě koupit.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

KVĚTEN

Středa 7. - pondělí 12. května - Výstava obrazů Karla Příhody a Aleny Homolkové

v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná

Vernisáž se uskuteční ve středu dne 7. května od 17,30 hodin.

Otvírací doba v ostatní dny bude od 10 do 18 hodin.

Grafická pozvánka (218 kB PDF)

Neděle 11. května - jednodenní zájezd na Šumavu s panem Oldřichem Fenclem

Je možné absolvovat méně náročnou trasu dlouhou 10 km, nebo náročnější trasu dlouhou 16 km.

Trasa: Brložské jezírko, Velký Dům, Michlova Huť, Alpská vyhlídka, poslední vlk (pomníček), pramen říčky Volyňky, Světlohorská nádrž, Lipka.

Odjezd: 6,45 ze Včelné.

Cena zájezdu: 245 Kč. Zájezd je nutné zaplatit do 18. dubna.

Pátek 16. května - Čaj o páté

Zpěvák Petr Dopita nám bude povídat o svém životě a o operních a muzikálových rolích. Kromě zpěvu se věnuje od svých 11 let hře na poněkud neobvyklý nástroj - kanadskou pilu. S pilou procestoval řadu zemí a je několikanásobným světovým vítězem ve hře na tento nástroj.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Úterý 20. května - Zájezd pro starší generaci

Tento tradiční a oblíbený jednodenní zájezd každoročně pořádá sociální komise a tentokrát společně navštívíme zajímavá místa Týna nad Vltavou a Bechyně. Poplatek za osobu je 100 Kč.

Zájemci se mohou již hlásit na obecním úřadě, tel. 387 250 223, nebo u předsedkyně sociální komise paní Jany Petrové.

Sobota 24. května - návštěva ZOO v Praze

spojená s projížďkou lodí po Vltavě od Rašínova nábřeží do Tróje.

Cena (doprava, všechny vstupy): dospělí 560 Kč, děti do 15 let 250 Kč.

Odjezd: 6.15 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu",

návrat ve večerních hodinách

Na tento zájezd finančně přispívá obec.

Připravujeme:

Sobota 7. června - Odpoledne pro děti


INZERCE: Prodej krbových kamen

Prodám krbová kamna 8 kW se zlatými doplňky. Mobil: 775 075 044, Včelná.


INZERCE: Prodej balkonových rostlin

Balkonové rostliny - Radek Zakostelecký,Luční 431, Křemže

Prodej od 7. dubna, Po-Pá od 15 do 18 hodin

Tel.: 774 551 965, www.webareal.cz/kvetyzlucni


INZERCE: Nabídka práce prodavačky

Hledáme brigádnici s praxí prodavačky.

Prodejna Centrum Včelná, tel. 387 250 213.


INZERCE: Nabídka práce na zahradě

Hledám pracovitého pomocníka, nejlépe důchodce, pro práci na zahradě a drobné opravy kolem rodinného domu. Jednalo by se o práci 2-3x týdně (2-3 hodiny denně) v období jaro až podzim. V zimním období příležitostné práce dle vzájemné dohody a aktuálních potřeb. Podmínkou manuální zručnost a spolehlivost. Místo výkonu je Kamenný Újezd, Na Dolech.

Pro bližší informace o nabízené práci prosím volat od 7.4.2008 na telefon 728 190 485.


Tištěná verze distribuována dne 11. a 14.4.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 14.4.2008