Obecní zpravodaj 7/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání ze dne 8. července schválili 3. rozpočtové opatření, dále pak zhotovitele územního plánu obce ing. arch. Ťukalovou a zároveň s tím i žádost o krajský grant na úhradu části nákladů spojených se zpracováním územního plánu.

Zastupitelé neschválili rekonstrukci druhého pavilonu mateřské školy, neboť předběžný rozpočet stavebních prací přesáhl milion korun. Zastupitelé proto rozhodli zabývat se celkovou rekonstrukcí mateřské školy až po dokončení velké investiční akce posílení kanalizace.

Po přívalových deštích, které postihly i naši obec a mnohé nemovitosti byly vyplaveny, rozhodli zastupitelé o zadání studie k odvedení povrchových vod zejména v ulicích tř.5.května a Nádražní. Komunikace v těchto ulicích nejsou naším majetkem, a proto první jednání proběhlo ze Správou a údržbou silnic, která má tento majetek ve správě.

Zdeněk PETR, starosta obce


Z obecních kronik

Dnešní článek "Daně a přirážky obecní" z roku 1925 popisuje nálady tehdejších daňových poplatníků. Nejenom dnes jsou tedy daně ožehavým tématem.

"No, nyní se s těma daněma roztrh pytel, říkají lidé. Potom řeknou, že neplatíme daně, když nemáme pole a dům. Vždyť nám toho naměří, až se nám to zprotivuje! Tuhle jednou jsem slyšel našeho starostu povídat, že má platit asi osm set daně z příjmů. Jeho žena na to: 'Tak, jednou stranou ti to dají a druhou to chtí nazpět. To jim to dají, aby se zdálo, že mají velký plat - proč si to hned nenechají?' Inu, to víme, ženské; ty co dostanou do ruky, od těch aby to tahal heverem. Pan učitel tam také byl a povídá: 'To já musím dát daně z příjmů skoro tisíc Kč. Musím platit víc než celý družstevní mlýn v Poříčí; ten platí prý asi sedum set. Takový boháči! Což teprve u živnostníka a obchodníka - tu je nějakých daní! Daň z příjmů, jsou-li jaké, daň z výdajů, ech co to píšu, vlastně daň z obratu, daň výdělková, řezníci daň z masa, hostinští pivní dávku, no říkají, pomalu co utržíme aby jsme dali na daně. Samé daně, placení a daně a to je pořád.

Tyhle daně, to je nejbolavější stránka každého státu, země, okresu, obce. Je k tomu potřeba spoustu placených lidí, a lidé když to vidí, tak říkají: 'My máme podporovat takový darmochleby aby nám vytrhali poslední korunku z kapsy? Co to stojí peněz a my se máme na ně dřít?'

Tuhle zas obec potřebovala více peněz a jiný příjem nebyl, co dělat, muselo se to vybírat jako obecní přirážky. Ti nám toho zas nandali! To se to snadno usnáší, jen kde to vzít? E, čert je vezmi, všechny. Je to těžké, velice těžké, jako celý ten boj o tu existenci. Bude někdy lépe?"

Připravil Antonín Krajčír, současný kronikář, více na www.vcelna.cz


Novinky ve sběru separovaných složek odpadu

- - Použitá elektrozařízení - -

Od srpna obec zavádí zpětný odběr elektrozařízení. Jedná se jak o drobné věci, např. holicí strojek, mixer, mobilní telefon, rádio, žárovky, zářivky, tak i o věci větších rozměrů, např. televizor, pračka, myčka, počítač, bojler atd.

Jedenkrát v měsíci budou mít občané s trvalým pobytem ve Včelné možnost tato zařízení odevzdat na sběrném místě v ulici Dlouhá v zahradě kulturního domu. Odběr bude probíhat zkušebně vždy první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin.

Termíny jsou tedy 4. srpna., 1. září, 6. října, 3. listopadu a 1. prosince.

- - Papír a sklo - -

Díky bezplatné zápůjčce kontejnerů od firmy Eko-kom jsme rozšířili stanoviště kontejnerů na papír a sklo o další tři:

1. u mateřské školy

2. v ulici U Stadionu u vodárenského domku

3. na rohu ulic Družstevní a Úzká

Na těchto místech instalované kontejnery na sklo umožňují vhazovat i sklo tabulové do cca půlmetrové šířky. Tabulové sklo lze vhazovat i na stanovišti u obecního úřadu a restaurace U Kaštanu.

Celkem je nyní v obci 8 stanovišť kontejnerů, viz mapka.

Mapa stanovišť kontejnerů Kontejnery na sklo a papír

- - Plasty a tetrapaky - -

Plasty se nadále svážejí ve žlutých označených pytlích, tetrapakové krabice od mlék, vín či džusů v pytlích červených, a to vždy poslední pátek v měsíci. Pytle jsou nově volně k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.Pozvánka na Sportovní den

Sportovní klub Včelná vás zve na Sportovní den na stadionu SK Včelná v sobotu dne 2. srpna 2008.

Program: 8 hodin - turnaj v metané, 10 hodin - Přespolní běhy, 12:30 hodin - turnaj v kopané


Kalendář kulturních akcí

Úterý 12. srpna - Divadelní představení Postřižiny - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Cena zájezdu: 200 Kč (doprava a vstupenka)

Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Informace pro přihlášené: zájezd je nutné uhradit do 21.7.2008!

Sobota a neděle 6. - 7. září – Dvoudenní turistický výlet - Bavorský les a Šumava

Sobota - odjezd v ranních hodinách přes Strážný do NP Bavorský les. Výstup na Luzný Vrch (1372 m), který je typickým kamenitým vrcholem v pohraničním šumavském hřbetu. Večer ubytování na Šumavě, večeře.

Neděle - po snídani přejezd opět do Bavorského lesa a výstup na vrchol Malého (1190 m) a Velkého Falkensteinu (1312 m). Návrat ve večerních hodinách.

Je počítáno i s méně náročnou variantou, pro milovníky kol je připravena podobná trasa na kolech.

Cena: 1190 Kč pro turisty a 1290 Kč pro cyklisty

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování v pensionu s polopenzí, služby průvodce, informační materiály, pojištění léčebných výloh.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 18. července 2008!


INZERCE: Café Bohemia v Boršově

Od 1.8.2008 zahajuje provoz nově otevřená kavárna a pizerie Café Bohemia. Nabízíme posezení v příjemném prostředí nekuřácké kavárny, pořádání oslav, svateb, firemních večírků atd.

Otevírací doba: ÚT-ČT: 11 - 20, PÁ-SO: 11 - 21,30

Najdete nás v Boršově nad Vltavou, Poříčská 282, šikmo naproti poště.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Oznámení o tanečních zábavách Horečka páteční noci

Zdravíme obyvatele Včelné a chceme se v těchto letních měsících připomenout hned se dvěma plánovanými tanečními zábavami, které znáte pod názvem Horečka páteční noci. Vzhledem k rekonstrukcím, které probíhaly v jarních měsících v KD Včelná, jsme zvolili navíc zářijový termín, a tak se můžete na podzim těšit hned na dvě klasické taneční zábavy s hudbou 50. - současných let, na živou kapelu (každou akci odehraje jiná kapela), tombolu, doprovodný program, soutěže, a jiné.

První Horečku chystáme na pátek 19. září 2008, kdy Vám zahraje tříčlenná kapela INKOGNITO s Romanem Kambou. Při domlouvání nám pan Kamba prozradil, že kapela doznala určitých změn a můžeme se tak mimo jiné těšit na plno hitů známé skupiny Abba, necháme se tedy překvapit.

Druhá Horečka páteční noci proběhne v pátek 28. listopadu 2008 a na této akci bude naším hostem taktéž známá a oblíbená kapela MAXA-BAND. Bližší informace k oboum akcím Vám přineseme v dalších Zpravodajích obce Včelná.

Za pořadatelský tým Vám hezké léto přeje Jirka Vávra.


Tištěná verze distribuována dne 15.7.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 14.7.2008