Obecní zpravodaj 9/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 2. září schválili 4. rozpočtovou změnu, kterou se vzhledem k větším daňovým příjmům navýšily příjmy o 411 tis. Kč a výdaje o 187 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů se tak vyšplhal na téměř 12 mil. Kč.

V polovině měsíce září by měl být znám zhotovitel investiční akce Posílení kanalizačních sběračů a naším zájmem je ihned začít s realizací. Pro upřesnění uvádím, že posílení povede od ulice Sokolovského na tř.5.května po pravé straně směr Č. Budějovice. Druhá část stavby bude probíhat na katastru obce Boršov nad Vltavou. Zároveň bude stavěna retenční nádrž v lokalitě u vlečky Čepra.

Zastupitelé dále schválili zpracování studie ke zlepšení odtoku povrchových vod z místních komunikací firmou Ekoeko, která mimo jiné zpracovala generel kanalizace na Včelné. V současné době je stav zcela nevyhovující a při přívalových deštích jsou níže položené nemovitosti vyplavovány. Příčin je několik, ale jedna z největších je rozšiřování zpevněných ploch v obci. Přibylo hodně nových nemovitostí, kde si každý upravil vchody či vjezdy zpevněnými plochami a samozřejmě i odtoky z okapů byly v minulosti sváděny do kanalizace, která je bohužel v obci jednotná a kapacitně nestačí. U nové výstavby jsme společně se správcem sítí přijali opatření a dešťové vody se již do kanalizace přímo vpouštět nesmí.

Zdeněk PETR, starosta obce


Postřehy z obce

Na úřad jsme obdrželi zprávy o vloupání do nemovitostí v naší obci. Zloději způsobili škody jak na zařízení nemovitostí, tak i odcizením věcí v objektu.

Také motorová vozidla neujdou pozornosti zlodějů a jsou vykrádány vnitřky vozidel, někdy stačí zlodějíčkům ukrást třeba jen zrcátko či stěrače, ale i tím způsobí značné škody. Nejčastěji se vykrádají palivové nádrže, kde škody zvláště u nákladních vozidel jsou také nezanedbatelné.

Snažme se proto předvídat všechna rizika a své movité i nemovité věci co nejlépe zabezpečme.

Policie projíždí naší obcí i v nočních hodinách a podle možností by měly být tyto kontroly častější.

Zdeněk PETR, starosta obce


K separaci odpadů

- - Papír a sklo - -

Jsme rádi, že rozšíření stanovišť kontejnerů na papír a sklo se setkalo s pozitivní odezvou. V této souvislosti pouze upozorňujeme, že na těchto stanovištích nelze v pytlích odkládat další odpady, jako hadry, plasty či směsné odpady. Papírové krabice a bedny prosíme před vložením do kontejneru rozložte, aby zabraly co nejméně místa.

Udržujme též kolem kontejnerů pořádek a neparkujme automobily tak, že by znemožňovaly ke kontejnerům přístup.

- - Použitá elektrozařízení - -

S dobrou odezvou se setkal i pravidelný sběr použitých elektrozařízení jednou měsíčně, vždy první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin za kulturním domem. Obec nabízí odběr použitých elektrozařízení i právnickým osobám, kterým při předání vydává potvrzení o odběru.

Podzimní sběr nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu je plánován na měsíc říjen a o termínu budeme informovat v příštím letáku.Sběr kompostovatelného odpadu

Kontejnery na kompostovatelný odpad budou přistaveny za kulturním domem v Dlouhé ulici a v Lesní kolonii u rybníka "Hliňáku" od pátku 19. (14 hodin) do neděle 21. září.

Do kontejnerů patří listí, stařiny, padanky, odpad ze zahrádek.

Do kontejnerů NEpatří větve, igelitové pytle, prkna či kameny, apod.!

VĚTVE nasekané na menší kusy skládejte mimo kontejnery na zem!Očkování psů

Povinné očkování psů proběhne ve čtvrtek 11. září od 17 hodin před obecním úřadem. Očkování provádí MVDr. Zdeněk Fiala.Otevírací doba obecní knihovny

Od 15. září 2008 bude knihovna v budově obecního úřadu otevřena pouze v pondělí s provozní dobou 15 - 17 hodin. Registrace i půjčování je zdarma.Zprávy z mateřské školy

Během letních prázdni došlo k úpravě dětských WC podle norem hygieny.

Nový školní rok zahájen s naplněnou kapacitní výjimkou - do MŠ přijato 55 dětí.

Tradiční táborový oheň při zahájení školního roku bude 18. září od 16,00 hodin na školní zahradě.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům za finanční dary na stavebnice pro děti a i nadále se nebráníme Vaší pomoci a spolupráci.Ze starých kronik

O tom, že ochrana soukromého majetku není jen problémem dnešní doby, svědčí článek "Zloději" ze včelenské kroniky z roku 1926:

"Letos se v našem kraji objevili zloději ve větším množství a proto bylo politickou správou obcím nařízeno, aby se konaly občanské hlídky. Tak se tedy u nás, t.j. ve Včelné utvořila hlídka a v Poříčí také jedna. Starosta to každý den nařídil, kdo má hlídat a když nemohl, tak ať dá 10 korun a zjedná se za něj. Pane to byly hlídky. Dne 5 října to začalo. Seděl jsem toho dne při čtení doma a najednou slyším střelbu. Z prvu jsem myslel, že zde mají vojáci noční cvičení, ale když byla rána každá jiná, mýlilo mě to. Druhý den jsem se dozvěděl, že to bylo proti těm zlodějům. Tu bylo ten první den strachu a proto se dělal takový rámus. Když jsem měl o tom řeč, proč to tak hřmotilo, povídá mě jeden: Což se bojí, hlupáci, vždyť oni kdo ví kde jsou, a potom, snad by nešli okrádat své kolegy. Já řku; jak to kolegy? ale on; vždyť se říká že je to na Bořích samej zloděj; že nekrade jen svatý Jan v kapličce. - Inu, humor je ve všem. Ono se ve skutečnosti o nás moc přehání; u nás se bere většinou kousek dříví z lesa, no a když si někdo přihledí trochu toho krmení pro kozy a nějaký ten brambor a zelí.

Od 5. října máme tady hlídky, ale více se už nestřílelo. Druhý den jsem slyšel troubit na ponocenskou troubu, ale i to zaniklo. Po nějakém čase jsem byl v hostinci a Pechoč vypravoval: Dneska nás bylo v partě šest, bylo to ze soboty na neděli a byli jsme samý vybraný. Třikrát jsme byli u Kalkušů a třikrát u Petrů, aby to bylo stejné. Vždy jsme to obešli, také jsme se sešli s poříčskejma a co pořád na vsi dělat?, tak do hospody; však oni nás neodnesou. Někteří hlídali v hospodě až do devíti ráno. Ovšem, nestává se to každý den, ale dosti často. Pozoruji však, že se to hlídání již přejídá a že se toho brzy nechá. Nač také. Lupiči nejdou, tak co se v noci tlouct po vsi."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kalendář kulturních akcí

ŘÍJEN

Pátek 24. října - neděle 2. listopadu - Společná výstava obrazů s bohatým doprovodným programem

Výstava bude zahájena v pátek 24. října od 18 hodin v Kulturním domě ve Včelné a dále bude otevřena ve všední dny od 12.00 do 18.00 hodin a v sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin.

LISTOPAD

Sobota 1. listopadu - Jednodenní zájezd do termálních lázní Geinberg, Rakousko

Pobyt v krytých i venkovních bazénech (3.000 m2 vodní plochy) s termální vodou o teplotě 26-36 °C, vířivky, skvělé vodní masáže, Karibská laguna se slanou vodou (3% soli ve vodě) s mořským břehem, bílým pískem a palmami, sportovní bazén a odpočinkové místnosti. V objektu můžete využít restauraci, kavárnu, bar a karibskou zahradu.

Cena včetně dopravy a vstupu do lázní na 5 hodin: 790 Kč/osoba.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí: 17 Kč/osoba.

Odjezd: 13.15 hodin od restaurace "U Kaštanu", příjezd do 24.00 hodin.

Středa 12. listopadu - pondělí 17. listopadu - Římské barokní a antické památky

V prosinci v roce 2006 jsme společně navštívili adventní Řím a pro velký zájem jsme se rozhodli opět zorganizovat poznávací zájezd do Říma.

Cena zájezdu (doprava autobusem, 3x ubytování v centru města, polopenze, pojištění léčených výloh, průvodce, informační materiály): 5.000 Kč/osoba.

Ubytování ve dvou-třílůžkových pokojích, doporučená částka na vstupy: 30 EUR.

Program:

1. den: odjezd z Českých Budějovic v odpoledních hodinách (okolo 16.00)

2. - 4. den: dopoledne příjezd do Říma, ubytování 10 minut chůze od Vatikánu. Prohlídka Svatopetrského náměstí, Baziliky sv. Petra, Andělského hradu a mostu, Panteonu, fontány di Trevi, Kolosea a dalších významných památek.

5. den: prohlídka sbírek Vatikánského muzea. V odpoledních hodinách odjezd z Říma, cestou návštěva starobylého městečka Orvieta s katedrálou ze 13. století, která patří k nejkrásnější v Itálii.

6. den: návrat do Českých Budějovic v dopoledních hodinách.

Na zájezdy je nutné přihlásit se do 20. září 2008!!


INZERCE: Ceník inzerce

Počínaje příštím zpravodajem bude inzerce komerčního charakteru zpoplatněna sazbou 400 Kč za formát A5 (celá stránka zpravodaje), 200 Kč za formát A6 (půlstránka), 100 Kč čtvrtstránka. Osobní inzerce občanů bude nadále zdarma.


INZERCE: Zámečnictví a kovářství U Rybů

Vyrobíme: Ploty, branky, brány, mříže, zábradlí, drobné kovové výrobky, jako svícny, krbové nářadí....a další.

Tel.: 721 409 664, 607 101 352, 774 203 252

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.urybu.cz


INZERCE: Prodej dětského kola

Prodám dětské kolo. Velikost 20", pro věk 5-8 let. Tel. 387 250 370.


INZERCE: Horečka páteční noci 13.

Taneční zábava v KD Včelná - 7 hodin zábavy pro všechny generace!

19. září 2008 v čase 20:00 - 3:00

CO VÁS ČEKÁ:

  • hudbu padesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
  • doprovodný program - taneční vystoupení MOVE 21
  • dvě soutěže o ceny, bohatá tombola

Vstupné: 100,- Kč č ?v předprodeji od 1. září 2008 ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě v KD Včelná, nebo na telefonech 736 520 742, 606 273 121.

Zveme Vás na již tradiční jihočeskou taneční zábavu do zrekonstruovaného kulturního domu a věříme, že i Vy si užijete 7 hodin zábavy pro všechny generace. Těšit se letos můžete ještě na 14. Horečku páteční noci, která proběhne 28.11.2008.


Tištěná verze distribuována dne 9.9.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 10.9.2008