Obecní zpravodaj 11/2008

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. listopadu

Zastupitelé projednali plnění rozpočtu k 31.10.2008. Ten byl rozpočtovým opatřením upraven na hodnotu příjmů 13 mil. Kč a výdajů 12,5 mil. Kč.

Byl představen návrh rozpočtu na rok 2009 s příjmy 36,9 mil. Kč, výdaji 46,1 mil. Kč a dofinancováním výdajů v hodnotě 9,2 mil. Kč. Do příjmů je zahrnuta dotace ve výši 25 mil. Kč a ve výdajích se objevuje investice 38 mil. Kč na posílení kanalizace. K dofinancování ztráty získala obec bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu ve výši 3,5 mil. Kč. Zbytek ztráty bude možno dofinancovat dvojím způsobem, buď úvěrem z banky, nebo z rozpočtu obce, a to podle vývoje příjmů v příštím roce. Na zhotovení díla bude nutný provozní úvěr ve výši 20 mil. Kč, neboť platba z dotace proběhne až po dokončení díla.

Byly schváleny názvy nově vzniklých ulic "Dlouhé role" a "Tikalova". Dlouhé role je oblast nově vzniklého ZTV a pro naše občany není tento název nový. Druhá ulice je pojmenována po slavném sportovci panu Františku Tikalovi, který byl včelenským rodákem. Obě ulice jsou ve stejné oblasti pod tratí.

Zdeněk PETR, starosta obce


Záchytné stanoviště pro volně pobíhající psy

Svazek obcí Blanský les-podhůří zřídil na svém území záchytné stanoviště pro volně pobíhající psy. I naše obec využila v tomto měsíci služeb odchytu a následovaného umístění psa do záchytného stanoviště. Jedná se o pejsky, kteří uniknou svým majitelům nebo jsou opuštěni a volně se toulají po obci. Pro majitele, kteří si je pak mají možnost vyzvednout (po dohodě na úřadě), tím vzniká povinnost úhrady nákladů spojených s odchytem a následným pobytem v záchytném zařízení. Opuštěná zvířata je si možno vzít za své bez poplatků.

Na pejsky, ale spíše na jejich bezohledné majitele, si stěžuje stále více spoluobčanů. Majitel či osoba, která psa doprovází na procházce, ho nechá vykonat potřebu a bez jakéhokoli úklidu pokračují v klidu dále. Tyto nevábné stopy jsou zanechávány na zeleni, která slouží pro pěší a kličkovat v některých místech, kde "proběhla návštěva" psa je někdy velice obtížné.

Připomínám, že vyhláška obce č. 1 z roku 2001 řeší tyto případy. Přesné znění z § 3: "Je zakázáno volné pobíhání psů, drůbeže a jiných domácích zvířat na veřejném prostranství a znečišťování komunikací, cest, hřišť a jiných ploch těmito zvířaty". Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit pokutu až do výše 10.000,- korun.

Obecní úřad a nespokojení občané proto žádají prostřednictvím zpravodaje majitele psů, aby nechávali vykonávat potřebu svých miláčků na svých pozemcích, případně exkrementy uklízeli, a neznepříjemňovali tak veřejně přístupné prostředí ostatním.

Momentálně se v záchytném stanovišti nacházejí dva psi odchycení v naší obci. Jedná se o starší fenu německého ovčáka a menšího křížence zlaté barvy. Majitelé se mohou přihlásit na tel. čísle 731 347 428, p. Ludačka.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze starých kronik

Jak získat daně do obecní pokladny na mimořádné výdaje? Před více než 80 lety se zastupitelé rozhodli zdanit čepování piva v místních hostincích. Kolik pivní dávka vynesla a kolik se vypilo odhaluje článek z obecní kroniky z roku 1926:

"Nyní v listopadu požádal jsem starostu obce aby mně sdělil, kolik se vybralo pivní dávky za tento první rok. Starostovo sdělení jest toto: od září roku 1925 do srpna 1926, po 8mi hal. z 1ho litru vybráno za rok 8.339 Kč.

Pivní dávka se vybírá 10 haléřů z jednoho litru. 8 haléřů dostane obec a 2 haléře zbudou hostinskému za vybírání. Z toho následuje, že odpočítáme-li od vybraných korun 10krát méně, seznáme, že okrouhle 840 hl piva za rok jsme vypili. Denně by to bylo asi půltřetího hektolitru a stojí to na penězích, počítáme-li jeden litr za 2 koruny 80 hal., as 780 korun. Počítejme dále, kolik by to dělalo za týden, měsíc nebo za rok a dojdeme k závratné číslici, kolik se může propít v takové vesnici, jako je Poříčí-Včelná. /pozn. kronikáře: cca 285.000 korun za rok/.

Připočetli-li bychom k tomu ještě, co se zde propije v kořalce, rumu, vínu a.j., já myslím, že by se ten obnos ještě o polovic zvětšil. Za ty peníze by se za jeden rok zaplatila celá elektrisace v obci a ještě by zbylo na velký pěkný dům obecní. Což teprve potom, kdyby zde lidé také jeden rok nekouřili, tu by zbylo peněz ušetřených. Jenže tu by měli lidé peníze, ale žádné pití ani kouření. Pane, to by nám zde byl ten rok dlouhý, a protož pijme vesele dále. Na úroky za elektrisaci pivní dávka vynese, nu a ten kapitál zaplatíme také. Bude to ovšem trvat dlouho, ale proto jen pijme. Jaký pak by to byl život v civilisovaném světě bez pití? Vždyť se žádná věc neudělá bez pití. Už když se člověk narodí, se oslavuje pitím a tak to jde po celý život...."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obcePoděkování

Po čtyřech letech vedení místní knihovny ukončili tuto činnost manželé Hálovi. Svou činnost ukončil také kronikář obce pan Jiří Vávra, který se plných osm let věnoval psaní kronikářských záznamů z naší obce pro budoucí generace. Všem jmenovaným velice děkuji a přeji mnoho zdraví a úspěchů v další činnosti.

Zdeněk PETR, starosta obceZprávy z mateřské školy

  • Děti zhlédly několik divadelních představení v MŠ
  • Pan Karel Daňhel starší připravil hudební pořad pro děti zdarma.
  • Druhá třída se byla podívat na výstavě obrazů v kulturním domě, která děti inspirovala při vlastní tvorbě.
  • 12.11. jsme se byli podívat na výlov Šindlovského rybníka.
  • Poděkování za výtvarný materiál patří paní Kalátové, paní Süssové a panu Daňhelovi ml.

ředitelka MŠ Miloslava MatějkováZimní údržba komunikací

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby před zahájením zimní sezóny odstranili odstavená vozidla a případné skládky z veřejných prostranství a aby dodržovali povinnost zajistit dlouhodobé parkování vozidel na vlastním či pronajatém pozemku mimo veřejnou komunikaci.

V případě nevhodného parkování automobilů (nezachování souvislého průjezdu cca 3,5 m) zůstane ulice neprohrnutá.

Taktéž prosíme o udržování stromů a keřů na vašich pozemcích tak, aby jejich větve nepřerůstaly do komunikace (za obrubník) či do chodníku, nebránily ve výhledu zvláště v křižovatkách a neztěžovaly údržbu zelených pásů travními sekačkami.Jízdní řády autobusu MHD č. 7

Přílohou tohoto zpravodaje jsou nové jízdní řády autobusu MHD č. 7 s několika minutovými změnami. Jízdní řády linkových autobusů vydáme příště.Kalendář kulturních akcí

LISTOPAD

Sobota 22. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s kulturním programem začíná v kulturním domě od 14 hodin.

Neděle 23. listopadu - Kurz řemesel

Přijďte si s lektorkou Petrou Baštýřovou z Borovan vyrobit svůj vlastní adventní věnec, svícen a další vánoční dekorace. Kurz je vhodný i pro menší děti s doprovodem.

Na kurz je nutné se přihlásit předem, účastnický poplatek je 70 Kč za osobu. Na přípravu adventního věnce je nutné si s sebou přinést chvojí, větvičky ze stálezelených jehličnatých dřevin. Ostatní materiál bude k dispozici.

Zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.

Bližší informace na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.

Na konání kurzu byl získán finanční příspěvek od Jihočeského kraje.

PROSINEC

Pondělí 1. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného stromu společně zahájíme nejkrásnější období roku, vystoupí děti z mateřské školy a s dudáckou kapelou Bedrník si zazpíváme koledy.

Sejdeme se v 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

Sobota 6. prosince - Mikulášská nadílka

spojená s divadelním představením se koná v kulturním domě od 16 hod.

Sobota 13. a neděle 14. prosince - Vánoční trhy "last minute"

Přijďte si vybrat zajímavé vánoční dárky - keramiku, obrázky pro děti, vánoční přání, knihy, módní doplňky, šperky a další řemeslné výrobky.

Zasedací místnost obecního úřadu denně od 10 do 17 hodin.

Kulturní sekce aikido klubu Sei Shin České Budějovice organizuje další podzimní koncert:

Středa 26. listopadu - Skupina Pacifik

Koncert české legendy country a trampské muziky skupiny Pacifik. Již od svého vzniku v roce 1971 se skupina orientuje na vlastní tvorbu, ze které mnohé písničky časem zlidověly.

Vstupné 150 Kč, Kulturní dům ve Včelné od 19 hodin.

Rezervace vstupenek na oba koncerty: tel. 602 451 669 (denně od 14 hodin, SMS celý den) nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.volny.cz/kulturni_sekce08/


INZERCE: Horečka páteční noci 14.

Horečka páteční noci 14. - Taneční zábava v KD Včelná

28. listopad 2008 v čase 19:00 - 2:00 - 7 hodin zábavy pro všechny generace!

Co vás čeká:

  • hudbu šedesátých - současných let zahraje kapela BRAKE BAND (prý jsou jedni z nejlepších :)
  • doprovodný program - show s umělými ohni
  • dvě soutěže o ceny, bohatá tombola

Vstupné: 100,- Kč, v předprodeji od 10. listopadu 2008 ve Včelné (hostinec U Petrů, třída 5. května - denně od 11:00 do 22:00).

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě v KD Včelná, nebo na telefonech 736 520 742, 606 273 121.

Nová kapela (3členná, 3 hudební nástroje, všichni zpěv), obnovený zrekonstruovaný kulturní dům, novinky v programu: to vše a mnohem více na Vás čeká na již 14. taneční zábavě, kde i Vy si užijete "7 hodin zábavy pro všechny generace". (oblečení: neformální)


Tištěná verze distribuována dne 18.-19.11.2008
Elektronická verze vyvěšena dne 19.11.2008