Obecní zpravodaj 1/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 13. ledna

Zastupitelé na svém zasedání vyslechli zprávy o hospodaření obce a daňových příjmech. Minulý rok byl po stránce daňové pro rozpočet příznivý a obec dosáhla úsporu rozpočtu ve výši 5,3 mil. korun.

Byl schválen dodatek ke smlouvě o svozu a nakládání s komunálním odpadem s firmou A.S.A. Cena se pro obec zvýšila na tento rok o 11%. Znamená to, že v roce 2009 bude celková cena za odpady v obci přibližně 1,2 mil. korun. Občanů se toto navýšení nedotkne, neboť poplatky za svoz popelnic v roce 2009 jsou stanoveny ve stejné výši jako v roce minulém, tedy 500 Kč na osobu.

Zdeněk PETR, starosta obce


Výstavba v obci na rok 2009

Již v minulém roce byla zahájena výstavba posílení kanalizace v obci. Doposud se výkopy prováděly na území obce Boršov nad Vltavou, nyní již bude stavba probíhat na našem katastru. Občané, kterých se stavba bezprostředně dotýká, jsou průběžně zváni k jednání na obecní úřad. Zde se detailně řeší možnost a místo napojení kanalizačních přípojek.

Výkop kanalizace bude probíhat zeleným pásem mezi chodníkem a komunikací. Parkování na zeleném pásu podél hlavní třídy je sice zakázáno, leč v naší obci velmi rozšířeno. Nikdo si neuvědomuje, že parkuje jednak na zeleni, ale i na vedení veškerých sítí, které jsou právě v tomto pásu. Mohlo by se snadno stát (zvláště v zimních měsících), že praskne vodovod nebo se propadne kanalizace. V zeleném pruhu neparkujte nyní i z důvodu probíhající stavby. Na hlavní silnici budou v místech výkopu instalovány omezovací značky. Ze zastávek MHD budou odmontovány přístřešky a zastávky autobusů se dočasně o několik málo metrů přemístí. Opětovně tedy žádám občany o trpělivost a určitou ohleduplnost při probíhající stavbě.

Zdeněk PETR, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

Nejstarší děti navštívily 13.1. základní školu Boršov nad Vltavou a 20.1. základní školu Rožnov. Děti zhlédly výuku žáků i prostory škol a výrobky dětí.

Poděkování za sponzorské dary škole patří: paní Šimánkové, paní Reindlové, paní Šeborové a panu Daňhelovi za výtvarný materiál, manželům Reindlovým za finanční dar. Dále panu Daňhelovi a panu Suchanovi za výrobu a instalaci zastřešení nad vchodem do budovy.Úhrada místních poplatků na rok 2009

Pro rok 2009 se výše místních poplatků za odpady a psy nezmělnila. Za odpady zaplatíte 500 Kč na osobu či na rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Osvobozeno je 3. a každé další dítě pod 18 let. Úlevu 100 Kč mají studenti ubytovaní mimo obec.

Poplatek za psy činí 150 Kč u prvního psa (důchodci 70 Kč) a 200 Kč u každého dalšího téhož majitele (důchodci 100 Kč).

Placení místních poplatků provádějte prosíme přednostně v pondělí a ve středu v době 7-12 a 13-17 hodin. Pokud budete poplatky hradit bezhotovostně, použijte účet obce č. 127 385 614 / 0300 a jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu.

Termín úhrady poplatků za psy a odpady je do 31. března, majitelé rekreačních objektů mají čas na úhradu poplatku za odpady do 30. června.

V souvislosti s poplatkovými povinnostmi též připomínáme, že zastupitelstvo obce Včelná nevyužilo možnosti zvýšit daň z nemovitostí.Opět čtyřkolky

Upozorňujeme opětovně řidiče terénních čtyřkolek a především jejich rodiče, že jízda na těchto strojích je povolena pouze na k tomu určených místech či na vlastním pozemku. Nelze tolerovat ježdění čtyřkolek uprostřed obce po parčíku před obecním úřadem, po schodech do prodejny Centrum a pod výlohami tohoto obchodu!Kalendář kulturních akcí

LEDEN

Sobota 31. ledna - Obecní ples

Kulturní dům od 20 hodin, hraje RM Band.

Připraveno je předtančení, dámská volenka a bohatá tombola.

Vstupné: 90 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v kanceláři OÚ.

ÚNOR

Sobota 7. února - Ples ODS, hraje ROSA Oldřicha Skupníka, od 20 hodin
Pátek 13. února - Ples Sportovního klubu Včelná

Od 20 hod., vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek v klubovně SK od 22.1.

Úterý 17. února - "Čaj o páté" s Františkem Šestákem

V tradičním čase přivítáme cyklistu a cestovatele Františka Šestáka z Blatné, který absolvoval cyklo putování přes deset evropských zemí po stopách poselství krále Jiřího z Poděbrad. Beseda bude spojena s promítáním snímků a autogramiádou a prodejem knihy Z Čech až na konec světa, která pojednává o této cestě.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Neděle 22. února - O Růžence Šípkové - Pohádka pro děti

Milé děti, vydejte se do království, kde je všechno šípkové a kde vás bude čekat pohádkový příběh, jak ho ještě neznáte…

Hraje DS J.K.Tyl České Budějovice. Vhodné pro děti od pěti let.

Kulturní dům od 14 hodin

Sobota 28. února - Kurz výtvarných technik

Přijďte si s lektorkou Mgr. Janou Školauydovou vlastnoručně vyrobit hedvábný šátek v módních barvách, který obohatí váš šatník.

Na kurz je nutné se předem přihlásit, účastnický poplatek je ve výši 50 Kč za osobu.

Sobota 28. února - Ples Atletického klubu Včelná


Připravujeme:
14. března - Zájezd do Prahy na muzikál Carmen v hlavní roli Lucie Bílá

(790 Kč - v případě zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve)

15. března - Dětský karneval

Měsíc knihy - autorská čtení a besedy se spisovateli, knižní bazar atd.

4. dubna - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

(635 Kč včetně pojištění - v případě zájmu se přihlaste již nyní)


INZERCE: Hlídání dětí

Hledám paní nebo studentku na občasné hlídání dvou rošťáků (svátky - prázdniny).

Tel. 733 326 373, Včelná


INZERCE: Dar skleníku

Daruji skleník 3 x 4 m za rozebrání a odvoz.

Kontakt: Josef Zahradník, Tyršova 340, Včelná, tel. 607 728 371, 387 250 641


INZERCE: Oznámení prodejny Centrum

Dne 31.1.2009 ukončuje svou činnost stávající nájemník prodejny potravin. V co nejbližší době bude v prodeji potravin pokračovat prodejní řetězec FLOP.

Bližší informace na prodejně drogerie, kde zajistíme v době přechodného uzavření (cca 2 týdny) prodej chleba, rohlíků, příp. dalších základních potravin dle konkrétních požadavků.

Prodejna drogerie nabízí mimo jiné:

  • Jarní sortiment: semena, zemina, travina
  • Velký výběr krajek, ozdobných stužek a jiné galanterie
  • Od 1.2. doprodej vybraných druhů textilu a domácích potřebINZERCE: Broušení bruslí a vinotéka

Společnost Reidl CZ s r.o. provádí BROUŠENÍ BRUSLÍ

PO - PÁ: 9 - 16 hodin

Mimo pracovní dobu osobní domluva na tel: 777 723 829

Cena: 1 pár …. 40,- CZK, od 2 párů …. 30 CZK/pár

!!!!!!!! od 2. února 2009 otevíráme !!!!!!!!

Maloobchodní prodejnu: brusný a řezný materiál, nářadí a nástroje, ochranné pracovní pomůcky, spojovací materiál, stavební a údržbová chemie, tesařské kování, zemní vruty

Vinotéku: stáčená vína, lahvová vína, dárková balení, doplňky

Reidl CZ spol. s r.o., Plavnická 120 /modrá dvoupatrová budova/, 373 81 Kamenný Újezd,

Zákaznická infolinka: 800 29 29 30


Tištěná verze distribuována dne 23.1.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 28.1.2009