Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 5/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. května

Zastupitelé vyslechli zprávu o postupu prací na stavbě posílení kanalizace a retenční nádrže a schválili dodatek č. 2 smlouvy o dílo na tuto stavbu, jímž se navyšuje cena za dílo o 850 tis. Kč za dodatečné rozšíření profilu potrubí v části nad tratí. Zároveň se vlivem zpoždění zahájení některých prací a s ohledem na dokončovací práce posunuje termín dokončení stavby na konec srpna 2009.

Zastupitelé dále schválili rozpočtové opatření č. 3/2009 s navýšením příjmů o 59.000 Kč a výdajů o 439.000 Kč. Ve výdajích je zohledněna koupě pozemku o výměře 2053 m2 u budoucí retenční nádrže.

Zastupitelé se seznámili s předpokládanými náklady na stavbu půlkilometrového chodníku v horní části tř.5.května dle zhotoveného projektu. S požadavky na ochranu stávajících inženýrských sítí, odvodnění a vybudování parkovacích stání se cena vyšplhala na 2,56 mil. Kč. V současné době obec zahajuje stavební řízení.

Zastupitelstvo odsouhlasilo i smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - vedení vodovodu z vodojemu Včelná do Českých Budějovic - ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu na obecních lesních pozemcích, s jednorázovou úplatou 20 tis. Kč. Jde o dodatečné vypořádání majetkoprávních vztahů ze 70. let.

V nové zástavbě pod Včelnou byla názvem "Dolní" pojmenována nová část ulice na pozemcích parc. č. 723/68 a 723/69.

Pro jasnější ekonomickou vyhlídku uložili zastupitelé finančnímu výboru zpracovat analýzu očekávaných příjmů a výdajů do konce roku 2009.

Zdeněk PETR, starosta obce


Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek a sobotu 5. a 6. června 2009.

Volební místnost v Kulturním domě, tř.5.května 34, bude přístupná v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební lístky včetně poučení o hlasování obdrží oprávnění voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb do poštovních schránek. Hlasování bude umožněno občanům obce starším 18 let s platným občanským průkazem či pasem.


Zveřejnění návrhu zadání územního plánu obce Včelná

Na úřední desce obecního úřadu, včetně elektronické verze na stránkách www.vcelna.cz, byl dne 24. dubna formou veřejné vyhlášky zveřejněn návrh zadání územního plánu obce. Do 25. května je možno podávat písemné připomínky a návrhy k tomuto návrhu zadání.

Po zvážení připomínek a schválení definitivní verze zadání obecním zastupitelstvem vyhotoví zpracovatelka územního plánu ing. arch. Ťukalová detailní návrh územního plánu, k němuž se občané a majitelé nemovitostí budou moci opět vyjadřovat.

Současně zveřejněný návrh zadání vychází ze současně platného územního plánu a předpokládá zapracování některých nových lokalit pro bytovou a podnikatelskou zástavbu v části pod železniční tratí.

Zdeněk PETR, starosta obceZ obecních kronik

Dnešní úryvek z roku 1972 s názvem Sčítání hospodářského zvířectva nám připomíná, co všechno se v těchto dobách sčítalo a evidovalo.

"V drůbeži je značný rozdíl v obou sčítacích termínech. Rovněž počet husí a kachen je povážlivě rozdílný, takže to činí dojem, že tato sčítací činnost je dost podceňována a výsledky jsou na hranici regulérnosti.

                1.1.1972 1.7.1972
  Slepice, kuřata, kohouti    1082   1990
  Husy               24     -
  Kachny              57     -
  Krocani              4     2
  Kozy                4     2
  Ovce, berani, bahnice       9    11
  Prasata              10     5
  Krávy               9    10
  Nutrie /chotavel Ing. Mára/    12    12"

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obceZprávy z mateřské školy

18. dubna děti vystupovaly při vítání nových občánků.

22. dubna jsme oslavili Den země, a to soutěžemi a hrami na školní zahradě zaměřenými na ochranu přírody.

15. května navštívily děti z předškolní třídy výstavu v Kulturním domě.

S divadlem za námi přijela 23. dubna společnost Okýnko, s hudebním pořadem 13. května pan Karel Daňhel a v pátek 22. května nás čeká představení Klaun a jeho kamarádi.

Oslava Dne dětí proběhne za přízně počasí na školní zahradě ve čtvrtek 28. května. Zábavným soutěžním pořadem nás provede pan Maxa.

Poděkování patří za výtvarný a pracovní materiál: manželům Janů, Masákovým, Reindlovým, Kalátovým, Vránovým a Jasečkovým, za nový světelný spínač manželům Šebíkovým, za drobnosti na oslavu Dne dětí manželům Šeborovým, Petráškovým, Kalátovým a paní Tafa.Kalendář kulturních akcí

KVĚTEN

Sobota 30. května - Seminář o využití internetu v podnikání

(pořízení připojení na internet, zásady práce na internetu, komunikace, reklama, nákup a prodej, zdroj informací…), který organizuje Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek. Přednáší ing. Ivana Šabatová, poradkyně v oblasti informačních systémů (www.sabi.cz).

Seminář se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zahájení v 10 hodin, ukončení semináře v 15-16 hodin.

Kurzovné na osobu činí 450 Kč.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné zaslat registrační e-mail na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČERVEN

Středa 3. června - Čaj o páté s MUDr. P. Horanem

Nároky na výživu dětí jsou jiné než u dospělých, což si mnozí rodiče neuvědomují a snadno se dopouštějí chyb. Zveme vás na přednášku zaměřenou na výživu dětí školního a předškolního věku. Přednáší MUDr. Peter Horan, odborník na zdravou výživu, autor řady publikací a zaměstnanec Jihočeské univerzity, katedry klinických oborů.

Neděle 21. června - Jednodenní zájezd do ZOO Jihlava

Cena zájezdu včetně dopravy ze Včelné a vstupného do ZOO pro dospělé 480 Kč, děti do 15 let 200 Kč.

Část ceny pro děti je hrazena z dotace, kterou jsme obdrželi od krajského úřadu. Děti musí mít zajištěný doprovod dospělého. Odjezd v 6.45 hodin, návrat ve večerních hodinách.

ZOO se nachází v malebném údolí řeky Jihlávky v bezprostřední blízkosti centra města, asi 10 minut pěší chůze. Patří mezi "ZOO bez mříží" a je domovem pro více než 150 exotických zvířat včetně druhů ohrožených vyhubením. Specializuje se na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.

V případě příznivého počasí se nabízí možnost odpolední návštěvy Vodního ráje v Jihlavě, který je tvořen velkým rekreačním venkovním bazénem a řadou atrakcí: tobogán, dvojskluzavka, stěnové masážní trysky, perličková lůžka, nechybí i dětský bazén a brouzdaliště.

Vstupné do Vodního ráje: dospělí 55 Kč, děti do 140 cm 35 Kč

Počet míst je omezený! Na zájezd je nutné přihlásit se na OÚ, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 250 223 do 22. května!

Změna termínu!
Sobota 27. června - Kurz řemesel

Pod vedením lektorky Mgr. Jany Školaydové budeme vyrábět šperky z korálků.

Kurzovné 50 Kč na osobu. Na kurz je nutné se předem přihlásit!!


INZERCE: Prodejna drogerie Centrum

Nabízíme mimo jiné:

Pro zahradu - dřevěné uhlí, brikety, zemina, hnojiva, fólie, zahradní ubrusy PVC

Galanterie - pletací příze, hedvábí, kalouny, zipy

Papírnictví - školní potřeby, dárkový materiál a předměty

Hračky - nafukovací míče, plovací kruhy a bazény

Od 1. června zahajujeme prodej řezaných květin.

Služby: Sazka, dobíjení mobilů, jízdenky, čistírna, dárkové balení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

K nákupu Vás zve i prodejna potravin FLOP, včetně sobotního a nedělního prodeje.


INZERCE: Agentura Rodinka

Potřebujete mít někdy čas jen pro sebe, máte starost o své starší rodiče, nemáte čas na domácnost?

Péče o seniory

Hlídání dětí

Pomoc s úklidem

Nákup v supermarketu

Doufám,že pro Vás bude naše agentura přínosem do časového rozvrhu Vaší rodiny.

Kontakty: www.arodinka.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., m.tel.: 723 07 16 17, p. Helena Žahourová


Tištěná verze distribuována dne 20.5.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 20.5.2009