Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 6/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. června

Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 4/2009 a 5/2009 s celkovým navýšením příjmů o 64.526 Kč a výdajů o 3.564.100 Kč. Navýšení výdajů odpovídá zpřesněnému propočtu nákladů stavby posílení kanalizace.

Dále vyslechli zprávu o daňových příjmech obce. Výpadek v ekonomice má zákonitě vliv na výpadky v příjmech rozpočtů obcí a jejich vlastní dopad je vždy s několikaměsíčním zpožděním. Prognóza není optimistická, ekonomové hovoří o nižší daňové výtěžnosti na tento rok až o 20 %.

Vlivem ekonomické recese jsou příjmy k 31.5. menší o 95 tis. Kč a můžeme odečíst z příjmů také částku 482 tis. Kč, o kterou nám finanční úřad snižuje výnos daně z příjmů fyzických osob, vzhledem přeplatkům záloh za minulý rok. Celkově se tedy daňové příjmy snížily k 31.5. o 577 tis. Kč.

Zastupitelé rozhodli, že nejdůležitější v současné době je dokončení investiční akce kanalizace, a podle daňového vývoje a celkového součtu nákladů se v podzimních měsících rozhodne o případných dalších projektech, které budeme schopni financovat. Bohužel finanční situace nás nyní nutí k úsporám a nepodstupovat velká finanční rizika. Probíhající stavba kanalizace je v dnešní době sama o sobě velkým rizikem.

Zastupitelé byli informováni též o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří a o získání dotace ve výši 338 tis. Kč na pořízení velkoplošného stanu s vybavením k pořádání oslav a jiných hromadných akcí v členských obcích. Stan o rozměrech 10x15 m bude možno pronajmout i k soukromým účelům.

Zdeněk PETR, starosta obce


Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Včelná

Účast ve volbách ve dnech 5. a 6. června byla v naší obci nad celostátním průměrem - 410 odevzdaných hlasů znamená voličskou účast 32 %. Z 33 kandidujících stran jich 21 získalo hlasy, a to v těchto počtech:

  ODS   162 hlasů 39.60 %
  ČSSD   68    16.62 %
  KSČM   49    11.98 %
  KDU-ČSL 21     5.13 %.

Výsledky dalších stran: Suverenita 16 (3.91 %), Evropská demokratická strana 16 (3.91 %), Starostové a nezávislí 12 (2.93 %), Strana zelených 12 (2.93 %), Dělnická strana 9 (2.20 %), Věci veřejné 8 (1.95 %), SNK Evropští demokraté 8 (1.95 %), Volte Pravý Blok-www.cibulka.net 6 (1.46 %), Strana svobodných občanů 5 (1.22 %), Libertas.cz 3 (0.73 %), Národní strana 3 (0.73 %), SDŽ - Strana důstojného života 3 (0.73 %), Demokratická Strana Zelených 2 (0.48 %), Česká strana národně soc. 2 (0.48 %), Nezávislí 2 (0.48 %), Sdružení pro republiku - RSČ 1 (0.24 %), Humanistická strana 1 (0.24 %).


Vývoz odpadů - co patří a nepatří do popelnice

Dle aktuálních informací firmy A.S.A. dochází ke zpřísnění kontroly obsahu nádob na směsný komunální odpad (popelnic) při jejich vývozu.

Co do popelnic nepatří:

Tráva, listí, stavební sutě, horký popel (horký popel v žádném případě nezalévat vodou), látky tekuté, prchavé, snadno zápalné a výbušné, uhynulá zvířata a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.

Do popelnic nepatří ani papír, plasty, sklo a zrcadla, kovové předměty, kusy nábytku, koberce a linolea, zářivky, autobaterie, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich, počítače, elektrické spotřebiče, baterie a monočlánky, prošlé léky, rozbité rtuťové teploměry, aj.

Nádoby jsou určeny pouze na studený popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír a znečištěné plastové obaly, apod.

Obecní úřad zvažuje možnost snížit vzhledem k třídění odpadů četnost vývozů popelnic na jednou za 14 dní. Uvítáme vaše názory.Zprávy z mateřské školy

Ve správním řízení bylo pro školní rok 2009-2010 přijato 19 dětí - byla zcela naplněna kapacitní výjimka zřizovatele.

 • 28.5. děti na školní zahradě oslavily MDD v zábavném soutěžním pořadu pana Maxy.
 • 3.6. děti navštívili pracovníci české policie se svými cvičenými psy.
 • 9.6. na školní zahradě dětem předvedli zástupci hasičského sboru z Českého Krumlova svou techniku.
 • 15.6. jsme se slavnostně rozloučili s budoucími školáky a 16.6. s nimi jedeme vlakem do Holubova.
 • 19.6. celá škola navštíví ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
 • 23.6. bude tradiční táborový oheň na školní zahradě.
 • 24.6. manželé Reindlovi, společnost "Máma a táta", zahrají dětem pohádku.

Poděkování za sponzorské dary patří: Paní Johaníkové, paní Süssové, paní Tafa a paní Řepové za výtvarný materiál, panu Rožboudovi za omalovánky a materiál Besip a panu Reindlovi za pomoc na školní zahradě.

Celý kolektiv mateřské školy přeje všem rodičům a dětem radostné prožití dovolené a prázdnin.Z obecních kronik

Z článku kroniky z roku 1972 "Otevření obchodního střediska" vybíráme několik zajímavých informací:

"V sobotu 1. července 1972 v 9 hodin, za slunného a teplého počasí, slavnostně otevřel předseda MNV Bedřich Houska nové obchodní středisko. To bylo vybudováno s velkou pomocí občanů v akci 'Z' nákladem 1.138 789,33 Kčs za 21 měsíců. Na stavbě se nejvíce podílely členky českého svazu žen, dále TJ Sokol a mládež.

Koupěchtivost velkého počtu zájemců byla veliká. Tržby všech tří prodejen činily za jediný den u samoobsluhy 20.000 Kčs, u průmyslového zboží 13.000 Kčs a u prodejny masných výrobků 8.000 Kčs. Prvními vedoucími prodejen v pořadí výše uvedeném byli: Miloslava Vinická, Antonie Hájková, obě ze Včelné, a Čestmír Kalina z Českých Budějovic.

Na oslavu dokončení a zahájení provozu střediska dal MNV 'vyvalit' jeden hektolitr piva darovaný n. p. pivovar SAMSON v Č. Budějovicích. Především se myslelo na ty, kteří se o toto dílo nejvíce zasloužili. Ovšem, jak už to někdy bývá, když je pití zadarmo, první to oslavili ti, kteří chodili kolem rozestavěného střediska nevšímavě. I toto úsměvné zakončení jsme museli napsat, aby byl dán průchod pravdě..."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obceKalendář kulturních akcí

ČERVEN

Neděle 21. června - Jednodenní zájezd do ZOO Jihlava

Informace pro přihlášené:

Odjezd v 6.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Zájezd je třeba zaplatit co nejdříve!

Sobota 27. června - Kurz řemesel

Pod vedením lektorky Mgr. Jany Školaudyové budeme vyrábět šperky z korálků, které mohou být zajímavým doplňkem vašeho letního oblečení. Chcete-li si vyrobit šperky v určité barvě, je dobré to nahlásit předem.

Kurzovné je 50 Kč na osobu.

Na kurz jsou ještě volná místa!

Část ceny za kurz je hrazena z dotace, kterou jsme získali od krajského úřadu.

SRPEN

Středa 12. srpna - Divadelní představení Dva na koni, jeden na oslu - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Dramatik Oldřich Daněk tuto hru napsal v roce 1971. Její uvedení bylo natolik úspěšné, že na motivy hry vznikl o 15 let později muzikál.

Cena: 250 Kč (vstupenka + doprava)

Odjezd ze Včelné v 19 hodin.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce června!

Připravujeme:
Sobota 19. září - Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Lucerna (Alois Jirásek)

Hrají: Taťána Medvecká, David Matásek, Vlasta Chramostová, Ljuba Skořepová, Petr Pelzer, Václav Postránecký, František Němec, Iva Janžurová a další.

Cena: 600 Kč (vstupenka a doprava)

Odjezd ze Včelné do Prahy asi v 15 hodin, představení je od 19 hodin.

Vstupenky jsou na II. balkon střed, 1. - 3. řada.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce června!


INZERCE: Poptávka výkopové zeminy

Potřebuji přebytečnou výkopovou zeminu na zavezení zahrady (celkem cca 15 tater). Možno vyvážet i bez zavolání na adresu V Sídlišti 353, Včelná, p. Johaník, tel. 387 250 545.


Tištěná verze distribuována dne 18.6.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 24.6.2009