Obecní zpravodaj 7/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. června

Na zasedání zastupitelstva dne 13. července informoval starosta obce zastupitele o skutečnostech rozpočtových příjmů a výdajů. Daňové příjmy vykazují od počátku roku meziroční pokles o téměř 365 tis. Kč.

Zastupitelé schválili dohodu o vzájemných právech a povinnostech mezi vlastníky kanalizačního zařízení - obcemi Včelná a Boršov nad Vltavou, která stanovuje výši stočného obyvatelům Boršova nad Vltavou, kteří jsou napojeni na kanalizaci obce Včelná.

Na základě zvýšení cen energií byl od 1. září zvýšen nájem sálu kulturního domu na 800 Kč za hodinu.

Zastupitelé schválili nařízení obce "Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic - Plán zimní údržby" a zároveň zrušili některé obecně závazné vyhlášky z devadesátých let, které již neměly opodstatnění.

Starosta informoval všechny přítomné o probíhající investiční akci "Posílení kanalizačních sběračů". V současné době je napojován úsek na katastru obce Boršov nad Vltavou a po dokončovacích pracích bude tato větev kanalizace zcela funkční. Na druhé větvi, vedoucí většinou na našem katastru, dojde v nejbližší době také k napojení hlavního i odlehčovacího sběrače. Akce by měla být ukončena do konce měsíce srpna. Prozatím bylo profinancováno 23,9 mil. Kč. Z toho z vlastních zdrojů 12,5 mil. Kč a z bankovního úvěru 11,4 mil. Kč. Úvěr bude posléze splacen obdrženou dotací. Financování dokončení stavby bude řešeno opětovným otevřením účelového úvěru ve výši 6 mil. Kč.

Další informací bylo oznámení katastrálního úřadu o provedení digitalizace katastrálního operátu v katastru Včelné, což všem přinese zjednodušení evidence pozemků

Zdeněk PETR, starosta obce


Oznámení obecní knihovny

O letních prázdninách je provoz knihovny omezen na pondělí od 15 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.


Kontejner na kompostovatelný odpad

Kontejner na trávu, listí a zbytky ze zahrádek bude přistaven tento víkend v ulici Dlouhá za Kulturním domem.

Termín: od pátku 24.7. od 14 hodin, odvoz v pondělí 27.7.

Do kontejneru patří jen a pouze: tráva. listí, shrabky, padanky.

Do kontejneru NEpatří: veškeré VĚTVE, piliny, igelity či stavební a jiné odpady!

Obecní úřad zvažuje ve vegetačním období pravidelné přistavení kontejneru na zelený odpad každý měsíc. Podmínkou však je kázeň občanů při ukládání odpadu - pokud budou v kontejneru zamíchány jiné než povolené druhy kompostovatelných odpadů, bude obec platit mnohem vyšší částky za likvidaci a pravidelné přistavení kontejneru si nebude moci dovolit.Z obecních kronik

Prázdninový příspěvek nám připomene něco z historie školního vzdělávání včelenských dětí.

Od vzniku Včelné, tj. v roce 1784-1785, chodili naši předkové do školy v Kamenném Újezdě. Později bylo ustanoveno pro obce Březí, Včelná a Poříčí postavit školu samostatnou, která bude stát v Poříčí. Poříčí nemělo prozatímní vhodnou místnost pro vyučování, a tak probíhala výuka ve Včelné v najatém domku č. 45, který byl majetkem šlechtice Josefa Pachnera /nyní v r. 1972 Beníškovi/. Tento stav netrval dlouho, škola byla malá a ve špatném stavu.

Do nové školy v Poříčí začaly včelenské děti chodit 22.12.1892. Výstavba stála 9012 zlatých a 2 krejcary. Děti to neměly s docházkou lehké, ale lehké to neměli ani tehdejší učitelé. Jednou šel pan učitel přivítat biskupa, který školu navštívil. Děti využily nepřítomnosti učitele a dírou ve zdi utekly.

Budova školy v Boršově je základní školu pro prvních pět ročníků i dnes. Do dalších čtyř ročníků chodí děti do školy v Rožnově.

Uvažovalo se i o výstavbě základní devítileté školy ve Včelné v prostoru mezi ulicí Úzkou a Sokolovského. Nakonec vše zůstalo při starém s tím, že se bude škola v Poříčí /dnes Boršově/ v roce 1973 nákladem 1,5 mil.korun rekonstruovat.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obceVýpisy CzechPOINT na obecním úřadě

Výpisy z registrů veřejné správy, které vydává zdejší obecní úřad prostřednictvím on-line služby CzechPOINT, se postupně rozšiřují. Nově je možno získat údaje z insolvenčního rejstříku, vstupovat do informačního systému o veřejných zakázkách, o odpadovém hospodářství či nechat si autorizovaně zkonvertovat dokument z papírové do digitální podoby a zpět. Na další straně uvádíme ceník nejpožadovanějších výpisů:

Výpis z katastru nemovitostí či Obchodního rejstříku: 100 Kč za první stránku + 50 Kč za každou další, živnostenský rejstřík: 50 Kč za každou stránku, rejstřík trestů: 50 Kč, výpis z karty řidiče: 30 Kč.

Na zdejším obecním úřadě je též možno si nechat úředně ověřit podpis (30 Kč) či shodu kopie listiny s originálem (1 stránka A4 30 Kč).Jak postupovat při odcizení mobilního telefonu?

– Informace Policie Boršov nad Vltavou –

Obraťte se na vašeho operátora, který provede zablokování SIM karty vložené v mobilním telefonu proti neoprávněnému volání.

Potom se obraťte na Polici České republiky, která požádá všechny operátory o zablokování vašeho mobilního telefonu podle IMEI, čímž znemožní jeho další používání.

Na oddělení Policie ČR přineste :

 • účtenku, fakturu, krabici či záruční list s výrobním číslem IMEI, jež prokáží vlastnictví telefonu
 • váš průkaz totožnosti
 • nejste-li vlastníkem telefonu, musíte mít plnou moc od vlastníka (není nutné úřední ověření)

Právnická osoba předkládá písemnou žádost podepsanou statutárním orgánem a opatřenou razítkem.

Při koupi mobilního telefonu si ověřte, zda výrobní číslo IMEI přístroje odpovídá výrobnímu číslu IMEI na obalu a v dokladech. Doklady prokazující vlastnictví telefonu pečlivě uschovejte. Blokace telefonu může být na vaši žádost později opět zrušena.

Zablokováním mobilního telefonu přispějete ke snížení počtu krádeží telefonů, protože zablokovaný přístroj bude pro nového "majitele" bezcenný.Pozvánka na Sportovní den

Sportovní klub Včelná vás zve na Sportovní den na stadionu SK Včelná v sobotu dne 1. srpna 2009 s následujícím programem:

8:00 — zahájení mezinárodního turnaje v metané - prezentace od 7:00 hod.

10:00 — start přespolního běhu o "Pohár SK Včelná" (51. ročník) a o "Pohár obce Včelná" (39. ročník) - prezentace od 9:00 hod.

12:30 — zahájení fotbalového turnaje "Memoriál Jana Housky" (SK Včelná, SO Boršov nad Vltavou, SO Kamenný Újezd, FK Borek)

16:00 — přátelské hokejbalové utkáníKalendář kulturních akcí

SRPEN

Středa 12. srpna - Divadelní představení Dva na koni, jeden na oslu - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Dramatik Oldřich Daněk tuto hru napsal v roce 1971. Její uvedení bylo natolik úspěšné, že na motivy hry vznikl o 15 let později muzikál.

Cena: 250 Kč (vstupenka + doprava). Odjezd ze Včelné v 19 hodin.

Zájezd je již plně obsazen! Zájezd je nutné uhradit do 5. srpna 2009.

ZÁŘÍ

Neděle 13. září - Jednodenní poznávací zájezd - Křivoklát, Koněpruské jeskyně a Karlštejn

Program: prohlídka hradu Křivoklát, Koněpruských jeskyní, které jsou součástí CHKO Český kras a gotického hradu Karlštejn, jedné z nejvýznamnějších památek u nás.

Odjezd: v 5.40 hod od restaurace "U Kaštanu".

Návrat: ve večerních hodinách

Cena: doprava 500 Kč, děti do 15 let 350 Kč (část ceny pro děti je hrazena z dotace, kterou jsme získali od krajského úřadu).

Doporučená částka na vstupy 150-250 Kč.

Počet míst je omezený, v případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve!

Sobota 19. září - Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Lucerna (Alois Jirásek)

Hrají: Taťána Medvecká, David Matásek, Vlasta Chramostová, Ljuba Skořepová, Petr Pelzer, Václav Postránecký, František Němec, Iva Janžurová a další.

Cena: 600 Kč (vstupenka a doprava)

Odjezd ze Včelné do Prahy asi ve 14,45 hodin, představení je od 19 hodin.

Vstupenky jsou na II. balkon střed, 1-3 řada.

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit do 15. srpna 2009!


INZERCE: Informace prodejny Centrum

Prodejna Centrum nabízí sortiment:

 • Hračky, drogerie, papírnictví, domácí potřeby, dárkové zboží
 • Galanterie, textil, ponožky apod.
 • Bižuterie, kosmetika
 • Krmení pro domácí zvířátka, travina, zemina, hnojiva
 • Denní tisk, časopisy, jízdenky, známky

Sezónní nabídka:

 • Zavařovací víčka, dřevěné uhlí a brikety, nafukovací kruhy, míče apod.
 • Gumové ubrusy, zahradní fólie

Služby:

 • Sazka, dobíjení mobilních telefonů, čistírna

Navštivte též prodejnu potravin, kterou od dubna provozuje řetězec FLOP se zajímavými akčními cenami.


Tištěná verze distribuována dne 23.7.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 23.7.2009