Obecní zpravodaj 8/2009

OBSAH


Kontejner na trávu a listí

Kontejner na trávu, listí a zbytky ze zahrádek - mimo větví - bude přistaven v Dlouhé ulici za kulturním domem od pátku 28.8. odpoledne do neděle 30.8.

Do kontejneru patří pouze: tráva, listí, plevely, shrabky, padanky.

Do kontejneru NEpatří: veškeré VĚTVE, piliny, igelity či stavební a jiné odpady!

Další termín sběru trávy a listí připravujeme na poslední víkend v září, blíže budete informováni v zářijovém zpravodaji.


Zpětný odběr elektrozařízení

Připomínáme možnost odnést zdarma každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin vysloužilá kompletní elektrozařízení do zahrady za Kulturním domem, kde funguje v tuto dobu místo zpětného odběru.

Kromě bojlerů je možné přinášet prakticky veškerá elektrozařízení z domácnosti od drobné elektroniky přes počítače, televize, ledničky, pračky, pracovní nástroje až po hračky s elektrickým pohonem, nikoli však běžné hračky či sportovní potřeby bez elektrického pohonu.

Termíny zpětných odběrů do konce roku: 7. září, 5. října, 2. listopadu, 7. prosince.

Vysloužilé elektrospotřebiče již nepatří do směsného odpadu a v systému zpětného odběru se plně recyklují.


Z obecních kronik

Prázdninový úryvek z roku 1972 přináší něco z historie železnice protínající naši obec.

Železniční stanice Včelná leží v nadmořské výšce 429,8 m na trati Horní Dvořiště - Č. Budějovice, a to na trati původní koněspřežky (první železné dráhy v Evropě), jejíž provoz byl zahájen 30.9.1828. Jako občany Včelné nás může těšit, že tato evropská zvláštnost vedla naším katastrem přesně tak, jak vidíme dnes jezdit parní a motorové lokomotivy (dnes již elektrické).

Dostavník, tažený dvojspřežím, zde stavěl krátce, dvakrát denně u domku č. 3 (dnes čp. 242) U Dvořáků, za účelem napojení koní.

Parní provoz dráhy byl zahájen 2.12.1872. Tuto vlastnila soukromá společnost a dala jí název: 'C.k. privilegovaná západní dráha císařovny Alžběty' a tato trať byla v r. 1881 zestátněna.

Poté byla zřízena zastávka (cca 100 metrů blíže k Budějovicím od nynější budovy) s názvem Poříčí. Nové pojmenování 'Včelná' dostala stanice v r. 1918. Vzrůstající provoz si vynutil stavbu nádraží. Tak r. 1905 byla postavena nynější budova a přistavěna jedna kolej pro křížení a předjíždění vlaků. Prvním přednostou by staniční mistr Čejka.

Pro budoucí, statistika uvádí k 100 letům výročí od zahájení parního provozu počet vlaků za 24 hodin:

1872 – 17 vlaků (zahájení parního provozu)

1897 – 30 vlaků

1913 – 51 vlaků (z toho 10 osobních a 6 rychlíků)

1914-18 – 61 vlaků (převážně vojenské vlaky)

1972 – 48 vlaků (od r. 1945 zde nejezdí rychlíky)

Zbývá dodat, že v dnešní době jezdí na této trati denně 13 vlaků osobních a 11 nákladních.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


INZERCE: Informace prodejny Centrum

Prodejna Centrum nabízí sortiment:

  • Hračky, drogerie, papírnictví, domácí potřeby, dárkové zboží
  • Galanterie, textil, ponožky apod.
  • Bižuterie, kosmetika
  • Krmení pro domácí zvířátka, travina, hnojiva
  • Denní tisk, časopisy, jízdenky, známky

Sezónní nabídka:

  • Zemina, zavařovací víčka, dřevěné uhlí a brikety, gumové ubrusy, zahradní fólie

Služby:

  • Sazka, dobíjení mobilních telefonů, čistírna

Navštivte též prodejnu potravin, kterou od dubna provozuje řetězec FLOP se zajímavými akčními cenami.


INZERCE: Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí čištění, kontroly a opravy komínů a komínových lávek a montáž komínových lávek Bramac.

Tel. 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 25.8.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 25.8.2009