Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 9/2009

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 7. září

Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce a vyslechli zprávu o daňových příjmech k 31.8., které jsou oproti loňskému roku nižší o 1,49 mil. Kč.

Dále byli informováni o dokončení stavby posílení kanalizačních sběračů v obci s celkovými náklady 38,8 mil. Kč. Z celkové dotace na stavbu 25,3 mil. Kč již obec obdržela 11,7 mil. Kč a v současné době probíhá administrativní příprava na podání žádosti o proplacení zbývající části nákladů ve výši 13,6 mil. Kč. Tuto částku zatím obec zhotoviteli díla zaplatila z účelového úvěru od Komerční banky. Nová kanalizace má za sebou i řádnou kolaudaci, při níž nebyly shledány zásadní nedostatky. Slouží tedy svému účelu a řada nemovitostí se konečně mohla připojit.

Se stavbou kanalizace je spojená konečná úprava chodníků, osetí dělícího pásu travinou a osázení keříky. Věříme, že se i vzhled naší obce zlepší.

Zastupitelé schválili v pořadí již sedmé rozpočtové opatření, jímž se navyšují příjmy o 117 tis. Kč a výdaje o 703 tis. Kč.

Dále byly aktualizovány dvě obecně závazné vyhlášky - O nakládání s komunálním a stavebním odpadem a Požární řád obce.

Zdeněk PETR, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

Pro nový školní rok je zapsáno 56 dětí, tedy je zcela naplněna povolená kapacitní výjimka.

8. září jsme tradičně poseděli s dětmi a rodiči u táborového ohně

Poděkování patří:

  • manželům Reindlovým, kteří výtěžek z divadelního představení pro děti věnovali škole pro částečnou úhradu výletů do Holubova a na Hlubokou
  • paní Reindlové za ilustrativní výzdobu stěn schodiště a šaten MŠ
  • manželům Rožboudovým za elektrické ořezávátko
  • p. Šimánkové a Kalátové za výsuvná lepidla
  • manželům Čížkovým za pexesa a pastelky pro děti
  • Nejmenovaným rodičům za finanční pomoc na nákup výtvarných potřeb

Kolektiv mateřské školy se těší na další spolupráci s celou veřejností.


Z obecních kronik

V roce 1973 zapsal kronikář ve snaze oživit kroniku i následující událost:

"Náš život se skládá z běžných životních starostí a pracovních povinností, a také z maličkostí, které nám dovedou život zpříjemnit nebo tak říkajíc otrávit. Takové maličkosti bychom měli zaznamenávat, aby byla kronika zajímavější, čtivější a aby se i v budoucnu vědělo, jak nám život ubíhal. Jednoho dne byl přibit na sloupu elektrovodu na křižovatce U Kalkušů /čp.13/ lístek s touto rýmovačkou:

Kdo sebral kárku na bombu

12. prosince večer,

ať jí vrátí

neb se mu držka zmlátí!

F. H.

Jméno autora textu bylo uvedeno plně. Chápeme rozhořčení majitele, který si jel pro bombičku s Propan-Butanem a v okamžiku, kdy si někam odskočil, někdo mu ji ukradl. Ptal jsem se později poškozeného, zdali se v někom hnulo svědomí. Ale kdepak. Nikdo nepřišel. Snad se bál provedení výhružky z posledního verše. Ale takoví my nejsme. My se zlobíme, nadáváme, vyhrožujeme, ale zpravidla výhružky neuskutečňujeme..."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kontejner na trávu a listí

Kontejner na trávu, listí a zbytky ze zahrádek - mimo větví - bude přistaven v Dlouhé ulici za kulturním domem od pátku 25.9. odpoledne do 28.9.

Do kontejneru patří pouze: tráva, listí, plevely, shrabky, padanky.

Do kontejneru NEpatří: VĚTVE, piliny, igelity či stavební a jiné odpady!

Termíny říjnových hromadných sběrů nebezpečného, velkoobjemového a kovového odpadu budou oznámeny v příštím zpravodaji.


Oprava veřejného osvětlení

Více než týden trvalo odstranění obtížně zjistitelné závady na veřejném osvětlení v celé dolní části obce, jejíž příčinou byl narušený kabel podzemního vedení. Občanům v této části obce děkujeme za trpělivost a kdykoli v budoucnu za včasné nahlášení závad na obecní úřad.


Z obecní knihovny

Od září je opět knihovna otevřena v pondělí 15,30-17 hodin a ve středu 15 17 hodin.

Nově bylo zapůjčeno více než 300 knih z Jihočeské vědecké knihovny, je tedy z čeho vybírat. Těšíme se na vaši návštěvu!


Kalendář kulturních akcí

ZÁŘÍ

Sobota 19. září - Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Lucerna

Hrají: Taťána Medvecká, David Matásek, Vlasta Chramostová, Ljuba Skořepová, Petr Pelzer, Václav Postránecký, František němec, Iva Janžurová a další. Cena: 600 Kč (vstupenka a doprava)

Odjezd ve 13.40 hodin od restaurace "U Kaštanu", představení je od 19 hodin. V případě zájmu je možné se ještě přihlásit, jsou ještě volná poslední místa!!

Pátek 25. září - neděle 4. října - společná výstava obrazů, dřevořezby, keramiky a mozaiky ze skla v Kulturním domě

Výstavu slavnostně zahájí v pátek 25. září v 18 hodin Ing. František Štangl, radní Jihočeského kraje, a Štěpánka Říhová z galerie VIDA. Hudební doprovod: Monika Křížová - klavír a Radka Křížová - housle a zpěv.

Výstava bude dále otevřena v pracovní dny od 12 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Blíže samostatný článek.

Výstava je realizována za finanční podpory Jihočeského kraje.

Sobota 26. září - "Veselé malování"

Zveme všechny děti i jejich rodiče na malování pod vedením výtvarníků.

Kulturní dům od 14 hodin.

ŘÍJEN

Pátek 2. října -"Čaj o páté"

V rámci společné výstavy proběhne beseda s výtvarníky.

Kulturní dům od 17 hodin.

Sobota 10. října - Kurz řemesel

Pro velký zájem opakujeme kurz enkaustiky - malování voskem, který povede lektorka Mgr. Jana Školaudyová z Českých Budějovic. Začátečníci se naučí základům malování voskem, pokročilí se ve využití této techniky mohou zdokonalit.

Zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.

Vstup na kurz je volný, v případě zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve!!

Cena za kurz je plně hrazena z dotace, kterou jsme získali od Jihočeského kraje.

Sobota 17. října - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Oblíbený zájezd do největších lázní s termálními bazény v Evropě, které nabízejí odpočinek a regeneraci v příjemném prostředí s mnoha možnostmi koupání.

Cena: 600 Kč (doprava a vstupenka), 615 Kč (doprava, vstupenka a pojištění léčebných výloh)

Odjezd v 7.15 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat okolo 20. hodiny.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 25. září.

Středa 21. října - "Čaj o páté"

Zveme vás na příjemné posezení s majitelkou prodejen indické módy paní Marií Rychlíkovou z Českých Budějovic. Dozvíte se o jejích cestách po Indii, kde byla již 35krát, o výběru a nákupu zboží, ale také o pránajóze. Součástí programu bude i prodejní výstava indické módy a doplňků a ochutnávka čajů přivezených z Indie. Závěrem proběhne losování o peněžní poukázky na nákup zboží v indické prodejně. Více informací na www.riaindia.cz.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 24. října - Divadelní představení Muž sedmi sester

Erotickou grotesku zahraje ochotnický spolek eNDe Vrábče.

Kulturní dům od 19 hodin. Nevhodné pro děti do 12 let.


Společná výstava jihočeských výtvarníků ve Včelné

Letošní vernisáž společné výstavy děl jihočeských výtvarníků bude jistě slavnostnější už proto, že pozvání k výstavě svých děl přijali významní jihočeští umělci (i když někteří v současné době žijí v Praze) jako jsou ak. malíř Jaroslav Koliha, doc. Vladimír Mencl, ak. malíř Josef Hošna, dále prof. František Doubek z Písku a spoluzakladatel tradice výstav ve Včelné Alfred Kindler. Těšit se můžeme na obrázky autorské dvojice Jitka Baliharová a Oldřich Přibík z Poněšic, Josefa Bruckmüllera z Českých Budějovic, Karla Příhody z Českých Budějovic, Františka Kříže z Třísova, na naivní umění Jitky Valentové z Písku. S uvedenými umělci si dovoluji vystavit i já několik obrazů (mozaiky) z tabulového skla a olej na plátně. Celkem bude vystaveno více než 200 výtvarných děl, a tak si na své přijdou všichni milovníci výtvarného umění.

Účast významných jihočeských umělců zastoupených na výstavě a zájem osobností z veřejného a kulturního života o naše tradiční výstavy je vyjádřením velkého uznání obci Včelná a závazkem pro pořadatele tuto tradici udržovat.

Vystoupení Marcely Křížové a Radky Křížové z Třísova v hudebním doprovodu při vernisáži 25. září bude příjemným doplňkem slavnostního večera. Marcela a Radka Křížovy obohacují kulturní události nejen doma, ale koncertují i za hranicemi naší vlasti.

Děti, které rády malují, mohou navštívit výstavu v sobotu 26. září od 14 hodin, kde budou moci malovat pod dohledem některých výtvarníků. Obrázky mladých výtvarníků budou v Kulturním domě vystaveny až do skončení výstavy.

Na tradičním "čaji o páté", tentokrát v Kulturním domě, si budeme povídat při šálku čaje nebo sklence vína s výtvarníky o jejich tvorbě, radostech a především o hezkých věcech.

Děkuji všem organizátorům, vystavovatelům a obci Včelná a těším se spolu s Vámi na příjemné zážitky po celou dobu výstavy.

Pavel Rožboud


INZERCE: Cvičení intuitivní jógy

Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin počínaje 1. říjnem se budou v tělocvičně SK Včelná konat kurzy intuitivní jógy vhodné pro všechny věkové kategorie (od 18 let). Pro předběžné přihlášky a bližší informace kontaktujte p. Tichou na tel. 720 506 449.

Více informací zde v příloze ve formátu PDF


Tištěná verze distribuována dne 14.9.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 11.9.2009