Obecní zpravodaj 10/2009

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva dne 22. září a 5. října

Zastupitelé schválili rozpočtový výhled obce do roku 2012 a rozpočtové opatření pro rok letošní, kterým se snižují příjmy o 56 tisíc a výdaje o 199 tisíc korun.

Dále schválili dodatek ke smlouvě o pronájmu vodovodní a kanalizační soustavy s firmou VaK JČ a.s., kterým se k provozování předává i nově vybudovaná část kanalizace.

Starosta informoval zastupitele o podaném konečném vyúčtování 25 milionové dotace na posílení kanalizace a o zdržení proplacení této dotace Státním zemědělským intervenčním fondem spravovaným ministerstvem zemědělství. V průběhu prázdnin vláda pozastavila vyplácení dotací z Programu rozvoje venkova, což se právě týká i naší dotace. V polovině měsíce září pak ministerstvo stanovilo postup, jak dohodnuté dotace vyplatí. Z něho vyplývá, že budeme li chtít i nadále uplatňovat DPH jako uznatelný náklad, budeme muset podstoupit náročnější administrativní řízení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Úklid chodníků

Jak je patrně všem známo, od letošní zimy je povinností obce zimní úklid chodníků. Zastupitelé schválili nařízením obce plán zimní údržby, který řeší časové i místní povinnosti, kdy musí být úklid proveden. Vzhledem k tomu, že letošní zima bude první, kdy platí nový zákon a nařízení, bude zimní údržba prověřena v praxi.

Nechceme totiž přistupovat k různým krokům obcházejícím zákon, a tím zimní údržbu, zvláště na chodnících, neprovádět. Jisté je, že tímto novým zákonem se zvýší náklady obce, které nebudou státem zpětně zohledněny. Stručně řečeno, nic navíc nedostaneme, protože systém daňových přídělů do obcí nebude s největší pravděpodobností ani v následujícím roce příznivější.

Zdeněk PETR, starosta obce


Změna jízdních řádů autobusů ČSAD

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku ubyl jeden spoj a bylo uskutečněno několik většinou minutových posunů, je ve vestibulu obecního úřadu k volnému vyzvednutí připraven upravený jízdní řád "modrých" linkových autobusů a vlaků.


Zimní údržba komunikací

Obecní úřad žádá občany, kteří parkují vozidla na ulicích, aby brali ohled na nutnost zimní údržby místních komunikací a parkovali svá vozidla na svých pozemcích. Pokud to z nedostatku místa není možné a parkují na komunikacích, pak prosíme o parkování na místech, kde nebudou vozidla překážet v projetí. Komunikace, kde nebude možno projet s radlicí na odklizení sněhu, se nebude prohrnovat.

Žádáme též o pochopení, že sníh při prohrnutí je bohužel nahrnut k vjezdům či vchodům do nemovitostí a konečné odklizení je na vlastníkovi nemovitosti. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Z obecních kronik

V roce 1970 se začaly rozléhat okolím dosud neznámé rány. Jejich vysvětlení coby odvážného socialistického experimentu se dostalo i do místní kroniky.

Cesta sedláka od vidlí k dynamitu.

Staletí se rozhazoval /říkalo se rozkejdal/ hnůj vidlemi z kopek, které byly rozvezeny po poli v určité vzdálenosti od sebe. Asi v roce 1949 se na polích začala objevovat zvláštní rozmetadla se šneky, který posunoval za jízdy traktoru hnojem ku konci vozu. Na této mechanizaci se však objevovaly časté poruchy. Na šneky se navíjela dlouhá sláma a způsobovala zastavení mechanizmu. Tato mechanizace byla tedy stažena z provozu.

Se zlepšovacím návrhem, který by se hodil spíše do humoristického časopisu Dikobraz, přišlo v 70. letech naše zemědělství: hnůj odstřelovat. Lidé si původně mysleli, že kanonády, které slýchávají, patří k vojenskému cvičení, ale postupně se dovídali o zkouškách JZD s rozmetáváním hnoje pomocí náloží. Dělostřelecký důstojník potvrdil, že je to opravdu rána jako z kanónu ráže 150 mm.

Předseda JZD na otázku, jak reaguje polní zvěř odpověděl: "Zajíci, bažanti a koroptve se přikrčí a srnčí zvěř ať si zvyká." Tak mám vážné obavy, aby se v rámci dalšího zvyšování produktivity práce nezkoušel nový zlepšovací návrh ve formě malé, člověku neškodné, atomové bombičky, která by pohnojila 400 ha polností najednou.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Hromadné sběry odpadů

Říjnové termíny sběrů kovového, nebezpečného, velkoobjemového a kompostovatelného odpadu včetně větví zveřejňujeme pouze v tištěné verzi zpravodaje.

  • Nepotřebné předměty přivezte na určené místo pouze v daném termínu. Po uvedené době budou kontejnery odvezeny.
  • Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
  • Odkládání odpadu na jiná místa nebo mimo uvedenou dobu bude posuzováno jako založení nedovolené skládky.
  • Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání (vybavení provozoven, autodopravy, stavebnictví apod.).
  • Sběry jsou pouze pro občany Včelné!


Kalendář kulturních akcí

ŘÍJEN

Sobota 17. října - Zájezd do lázní Bad Füssing

Informace pro přihlášené, odjezd od restaurace "U Kaštanu" v 7.15 hodin.

Středa 21. října - "Čaj o páté"

Zveme vás na příjemné posezení s majitelkou prodejen indické módy paní Marií Rychlíkovou z Českých Budějovic. Dozvíte se o jejích cestách po Indii, kde byla již 35krát, o výběru a nákupu zboží, ale také o pránajóze. Součástí programu bude i prodejní výstava indické módy a doplňků a ochutnávka čajů přivezených z Indie. Závěrem proběhne losování o peněžní poukázky na nákup zboží v indické prodejně.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 24. října - Divadelní představení "Vrátila se jednou v noci"

Duchařskou komedii Eduarda Rovnera zahraje ochotnický spolek eNDe z Vrábče v Kulturním domě od 20 hodin.

V hlavních rolích Mirka Kadlecová a Michael Schuster.

Vstupné dobrovolné.

Úterý 27. října - posezení při harmonice

Senior klub Včelná zve seniory na posezení při harmonice v hostinci "U Petrů" od 18 hodin.

LISTOPAD

Pátek 20. listopadu - Horečka páteční noci 16.

V restauraci U Kaštanu od 19 hodin. Kapela Fontanela. Kontakt na pořadatele 606 273 121.

Středa 25. listopadu - "Čaj o páté"

Již podruhé nás navštíví cyklista a cestovatel pan František Šesták z Blatné, který svými sportovními výkony vzbuzuje obrovský obdiv. Se svým kolegou v roce 2007 absolvoval cyklo putování po staré americké "Matce cest - Route 66" z Los Angeles do Chicaga. Beseda bude provázena promítáním snímků z této téměř měsíc trvající cesty.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 28. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s bohatým kulturním programem začíná od 14 hodin v kulturním domě.

Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!


INZERCE: Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí čištění, kontroly a opravy komínů a komínových lávek a montáž komínových lávek Bramac.

Tel. 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 13.10.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 13.10.2009