Obecní zpravodaj 11/2009

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva dne 9. listopadu

Zpráva o vývoji daňových příjmů obce v roce 2009 konstatovala meziroční pokles příjmů 1,76 mil. Kč.

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 9/2009 se zvýšením příjmů i výdajů o 39 tis. Kč a na vědomí vzali návrh rozpočtu na rok 2010 s příjmy 10.914.300 Kč a výdaji včetně splátek půjček ve stejné výši. Návrh rozpočtu je před projednáním vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.

Dále zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě na likvidaci odpadů s firmou .A.S.A. České Budějovice s cenami služeb pro rok 2010 a využilo nabídky ke koupi pozemku parc. č. PK 152 v k.ú. Včelná o výměře 607 m2 za cenu 200 Kč/m2. Naopak neschválilo odkup pozemku parc. č. PK 61 pro vysokou nabízenou cenu.

Zastupitelé vzali na vědomí výsledek Dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 pracovníky Krajského úřadu konaného ve dnech 26. a 27. října s výsledkem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky" a schválili pětičlennou ústřední inventarizační komisi k inventarizaci majetku obce k 31.12.2009.

Zdeněk PETR, starosta obce


Kontejner na trávu a listí

Kontejner na trávu, listí a zbytky ze zahrádek - NE VĚTVE - bude přistaven v Dlouhé ulici za kulturním domem od pátku 20.11. odpoledne do 22.11.

Do kontejneru patří pouze: tráva, listí, plevely, shrabky, padanky.

Do kontejneru NEpatří: VĚTVE, piliny, igelity či stavební a jiné odpady!


Sběr skla ohleduplněji

Vhazování lahví či jiného skla do kontejnerů je činnost hlučná a při větším množství přivezených lahví také poměrně dlouho trvající. Pokud jsou kontejnery umístěny poblíž rodinných domů, berte prosíme ohled na jejich obyvatele a nerušte je několikaminutovým rachocením vhazovaného a rozbíjeného skla v pět hodin ráno či v noční dobu. Děkujeme.


Zprávy z mateřské školy

  • 26.10. se děti byly podívat na výlov Novohaklovského rybníka. Přestože bylo trochu deštivo, děti měly pěkný zážitek a následné rybičkování celý týden.
  • Děti z druhé třídy se připravují na vystoupení pro seniory a k vánočnímu stromu.
  • Od listopadu také začal kroužek anglického jazyka.
  • 6. listopadu děti tvořily z hlíny v ateliéru pana Petra Schela.

Poděkování rodičům: Za výtvarný materiál děkujeme manželům Kalinovým, Daňhelovým, Čížkovým, Šťástkovým, Reindlovým a paní Tafa. Manželům Rožboudovým za hračky a stavebnice, Kalátovým za nafukovací míče, paní Filišeinové za ořezávátka a fixy, panu Prokešovi za opravu dveří, panu Nejedlému za nové zámky do dveří, paní Ráj za starší televizor do druhé třídy.

ředitelka MŠ M. Matějková


Z obecních kronik

V článku z roku 1974 se dočteme o proměně evropské silnice E 14, která původně vedla přes Včelnou:

Stará silnice vedoucí z Lince do Prahy vznikla jako obchodní cesta pro přepravu soli již ve 13. století. V našem kraji vedla cesta z Budějovic, za Krbovou hospodářskou usedlostí zahnula vpravo kolem "Honskodlů" /správně Karlů/ k nádraží v Poříčí, překročila trať a zamířila k poště. Dále vedla ke krčmě "Na Cukrmandlu" /U Němečků/, přes trať na H. Dvořiště, a pokračovala okolo budovy Sokolova /nyní Dětský domov/ a směřovala na Opatovice. Po této cestě jel z Prahy roku 1526 posel se zprávou, že byl zvolen Ferdinand I. českým králem.

Přesun těžkých zbraní za války, kdy vládla Marie Terezie /1740-1780/, si vynutil rekonstrukci, při níž byla silnice také narovnána do nynější trasy přes Včelnou. Stavěly se tzv. "císařské silnice" o celkové šířce 9,50 m, z nichž 6 m připadlo na vozovku, a po každé straně 1,75 m na banket. Silnice to byla sice prašná, ale dost únosná.

Po této silnici byl 17. prosince 1851 převážen do vyhnanství v Brixenu náš slavný žurnalista a velký bijce za českou věc Karel Havlíček Borovský a v roce 1937 projel přes Včelnou president ČSR Dr. E. Beneš při své cestě do Českého Krumlova a Vyššího Brodu, kterou popisujeme jinde v této kronice.

Postupem rozvoje automobilismu došlo za první republiky k vyasfaltování a v roce 1939 byl po pravé straně směrem od Budějovic položen telefonní kabel vedoucí z Itálie do Německa.

Neustále se zvyšující provoz dal v r. 1974 podnět k přeložení této evropské silnice E 14 mimo obec. Pro porovnání v r. 1974 projíždělo obcí ve všední den 444 vozidel za hodinu a o víkendu to bylo ve špičce 649 vozidel za hodinu.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Pozvánka na Mikulášský běh

Sportovní klub Včelná a Atletický klub Včelná za podpory obecního úřadu pořádají 8. ročník Mikulášského běhu dne 6.12.2009 od 9,30 hodin.

Start i cíl na fotbalovém hřišti. Startovné: hlavní závod 50 Kč, dorost 20 Kč. Připraveny jsou finanční a věcné ceny v hodnotě 10.000 Kč.

Přihlášky na adresu: Zdeněk Mikšovský, Družstevní 376, Včelná, tel. 736 601 703. Uzávěrka přihlášek 15 minut před závodem.

Tohoto amatérského závodu se mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem si zaběhat.


Kalendář kulturních akcí

LISTOPAD

Pátek 20. listopadu - Horečka páteční noci 16.

V restauraci U Kaštanu v čase 19 - 02 hodin.

Hudbu šedesátých až současných let zahraje kapela Fontanela.

Zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Kontakt na pořadatele 606 273 121. Vstupné 100 Kč.

Středa 25. listopadu - "Čaj o páté"

Již podruhé nás navštíví cyklista a cestovatel pan František Šesták z Blatné, který svými sportovními výkony vzbuzuje obrovský obdiv. Se svým kolegou v roce 2007 absolvoval cyklo putování po staré americké "Matce cest - Route 66" z Los Angeles do Chicaga. Beseda bude provázena promítáním snímků z této téměř měsíc trvající cesty.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 28. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s bohatým kulturním programem začíná od 14 hodin v kulturním domě.

Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!

Pondělí 30. listopadu - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Toto malé adventní zastavení nám jistě zpříjemní uspěchanou předvánoční dobu a za zvuku vánočních koled se společně začneme těšit na Vánoce.

Sejdeme se v 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

PROSINEC

Neděle 6. prosince - Mikulášská nadílka

spojená s pohádkou Perníková chaloupka v podání ochotnického souboru J. K. Tyla z Českých Budějovic začíná v 16 hodin v Kulturním domě.

Sobota 19. prosince - Živý betlém v Kulturním domě od 17,30 hodin

Jevištní zpracování narození Ježíška s lidovými koledami, vánočními zvyky i živými zvířaty. Na závěr zpěv koled s publikem.

Pořádá Obecní úřad Včelná ve spolupráci se souborem Úsvit z Českých Budějovic. Jednotné vstupné 50 Kč.


INZERCE: Prodám kola na auto

Prodám 4 ks plechový ráfek 5 1/2 Jx14H2 ET 37 (používané 3 zimní období)

2x zimní pneu Platin RP30 Winter 185/65 R14T (používané 3 z.o.)

2x Barum Polaris 2 175/70 R14 T 84 M+S (používané 3 z.o.)

(typ Fiat Marea Weekend 1.9 JTD /1997)

Cena za komplet 2.500 Kč. Kontakt: M. Janů, Včelná, mob. 603 455 609


INZERCE: Drogerie Centrum

Prodejna drogerie Centrum nabízí mimo jiné:

  • dárkové zboží, hračky, pohledy
  • gumové ubrusy, vánoční stuhy a jiné přízdoby
  • ponožky, kapesníky, chovatelské potřeby a krmiva

Nově: rostlé vánoční hvězdy.

Přijímáme objednávky na adventní věnce, i na dveře, na věnce a svícny na hroby.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Tištěná verze distribuována dne 18.11.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 20.11.2009