Obecní zpravodaj 12/2009

OBSAH


Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám jménem svým a jménem zastupitelů obce popřát klidné prožití svátků vánočních a do nového roku to nejdůležitější pro život, pevné zdraví. Zároveň přeji nám všem, aby ze života vymizela lhostejnost i zloba a nastoupila slušnost a úcta.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zasedání zastupitelstva dne 7. prosince

Dne 7. prosince zasedali zastupitelé v tomto roce naposledy. Vyslechli zprávu o meziročním poklesu příjmů obce o 1,85 mil. Kč a hospodaření obce k 1.12.2009.

Byla odsouhlasena cena vodného a stočného pro příští rok, kde došlo k navýšení ceny o 2 koruny (vč. DPH).

Zastupitelé schválili smlouvu o dopravní obslužnosti, tedy smlouvu s Dopravním podnikem města České Budějovice, kde náklady na provoz linky č. 7 hradí naše obec ve výši téměř 827 tis. Kč.

Obec vydala novou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Výše poplatku je stanovena na 61.94 Kč/m2.

Po dlouhé době byli zastupitelé nuceni schválit rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí příštího roku. Toto opatření je i odezvou na hospodářský propad, a tím i 20% propad příjmů našeho rozpočtu v letošním roce. Dalším důvodem je dosavadní neproplacení druhé poloviny stavby kanalizace, neboť jsme z dotačních fondů ještě neobdrželi téměř 13 mil. Kč. Jisté je, že i příjmy ze státního rozpočtu budou opět značně poníženy.

Mnoho obcí si za dané situace rozmýšlí, kam investovat, pokud vůbec na nějaké investice mají. Také zastupitelé naší obce nechtějí přehnaně riskovat a pouštět se do velkých investic bez finančního zajištění.

Zdeněk PETR, starosta obce


Změna svozového termínu odpadů na Nový rok

Firma .A.S.A. České Budějovice oznamuje, že páteční termín svozu 1. ledna 2010 bude přesunut na sobotu 2. ledna. Prosincové svozové termíny zůstávají zachovány.


Platby místních poplatků na příští rok

Platby prosíme provádějte až po Novém roce. Výše poplatků, splatnost a podrobnější informace zveřejníme v lednovém zpravodaji.


Zprávy z mateřské školy

 • V předvánočním čase děti vystoupily na setkání se seniory, zpívaly u vánočního stromu, v kulturním domě proběhlo tradiční setkání s dětmi z mateřské školy Boršov a Nerudova.
 • 3.12. naši školu navštívili Mikuláš s čertem a andělem. K vánoční atmosféře také přispívají dvě divadelní představení.
 • 10.12. se děti z druhé třídy byly podívat v základní škole Rožnov - prohlédly si budoucí první třídy a další učebny.
 • 15.12. se těšíme na vánoční posezení s rodiči.

Poděkování za sponzorské dary patří: Manželům Kalinovým, paní Čížkové, paní Daňhelové a paní Tafa za výtvarný materiál. Panu Hromadovi za pohoštění pro děti po vystoupení u vánočního stromu a panu Rožboudovi a paní Petrové a Mandžukové za výborný servis občerstvení pro děti při setkání mateřských škol. Panu Kudlatovi za sklo na psací stůl a panu Hrdličkovi za nabroušení nožů do školní kuchyně.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům radostné vánoční svátky a hodně spokojenosti a pohody v novém roce 2010.

ředitelka MŠ M. Matějková


Z obecních kronik

Seznamte se s nejstarším pamětníkem Včelné, jak o něm píše kronikář v článku z roku 1974.

"Není to samozřejmě žijící člověk, ale je to kamenný mezník, označující hranice mezi jednotlivými katastrálními obcemi. Tento náš starý pamětník je osazen pod železniční tratí, těsně u rodinného domku čp. 147 (u dolní zastávky MHD). Je to 80 cm vysoký hranol, nahoře zaoblený, půdorysu čtvercového. V jeho horní části je vytesána značka B. B. a rok 1718. Byl zde tedy postaven o 66 let dříve, než byl na Včelné postaven první domek a asi o 30 až 35 let dříve, než se na Včelné počala stavět císařská silnice.

Mezník tvoří rozhraní mezi bývalým katastrálním územím Rožnova a poříčským panstvím. Těchto svědků naší minulosti stávalo na Včelné více, ale při změně katastru, který se rozšířil směrem na východ, naložili jsme s těmito kameny dost necitelně. Náš památeční hraniční kámen unikl jaksi pozornosti a nebyl zlikvidován."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Novinky z knihovny

Jak již bylo avizováno na našich internetových stránkách, knihovna koupila témeř 50 nových atraktivních knižních titulů, které jsou již připraveny k půjčování. Jako upoutávku uvádíme některé z nich:

Vítěz je sám – Paul Coelho

Stmívání, Nový měsíc... – Stephenie Meyerová

Předčítač – Berhnard Schlink

Bílá Masajka – Corinne Hofmannová

Hippokratova přísaha – Barbara Woodová

Tajemné příběhy – Arthur Conan Doyle

Anatomie lži – Dan Brown

Pět dní v Paříži – Danielle Steel

2x Tajemství – Enid Blytonová

Eragon, Brisingr, Eldest – Christopher Paolini

Bajky barda Beedleho – J.K.Rowlingová

Artemis Fowl – Eoin Cofler

Vůně deště – Lenka Lanczová

Pohádky ovčí babičky – Dagmar Spanlangová

Krtek a Vánoce – Zdeněk Miler

Človíčkova dobrodružství – Pavel Teisinger

Kompletní seznam je k vidění na http://knihovna.vcelna.cz. Stále také uvítáme jakékoli knižní dary, které nám v tomto i v minulém roce výrazně pomohly obohatit náš knihovní fond.

Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že se budou nové knihy líbit.

David PETR, knihovna Včelná


Jízdní řády linky č. 7 MHD

Jízdní řád MHD na rok 2010 zůstává beze změny jako v roce 2009. Mění se pouze termíny školních prázdnin:

23.12. - 31.12., 29.1., 22. - 26.2., 1. 2.4., 1.7. - 31.8., 27. a 29.10.

Obecní úřad nebude tentokrát jízdní řády MHD znovu distribuovat do domácností, budou však vždy volně k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.


Kalendář kulturních akcí

Plesová sezóna

  Sobota 16. ledna - Ples Mysliveckého sdružení Boršov n. Vlt.
  Sobota 23. ledna - 16. ples MS ODS Včelná
             Hraje taneční orchestr Rosa-Band Oldřicha Skupníka
             Předtančení taneční skupina Širák, vstup 100 Kč,
             začátek ve 20 hodin. Vstupenky u p. Hájka, tel. 602 135 774.
  Pátek 29. ledna - Ples obce Včelná
  Pátek 12. února - Ples Sportovního klubu Včelná
  Sobota 27. února - Ples Atletického klubu Včelná
  Pátek  5. března - Ples SK Slavia České Budějovice
  Pátek 19. března - Maškarní ples Sportovního klubu Včelná
Sobota 19. prosince - Živý betlém v Kulturním domě od 17,30 hodin

Jevištní zpracování narození Ježíška s lidovými koledami, vánočními zvyky i živými zvířaty. Na závěr zpěv koled s publikem.

Pořádá Obecní úřad Včelná ve spolupráci se souborem Úsvit z Českých Budějovic. Jednotné vstupné 50 Kč.

Připravujeme:
Sobota 13.3. - Zájezd do Národního divadla v Praze na odpolední představení Naši furianti

Obsazení: Jiří Štěpnička, Miroslav Donutil, Alois Švehlík, Taťjana Medvecká, Václav Postránecký, Ondřej Pavelka a další. cena vstupenky včetně dopravy 500 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit již nyní!


INZERCE: Prodejna potravin DIPA - FLOP oznamuje

Do 20.12.2009 přijímáme objednávky na salát, majonézu a večky.

Prodejní doba o svátcích:

  Čt 24.12.2009 7:00-11:00      Čt 31.12.2009 7:00-11:00
  Pá 25.12.   zavřeno       Pá 1.1. 2010 zavřeno
  So 26.12.   zavřeno       So 2.1.    7:00-11:00
  Ne 27.12.   8:00-11:00      Ne 3.1.    8:00-11:00

Kolektiv prodejny přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku.


INZERCE: Prodejna smíšeného zboží CENTRUM

Prodejní doba o svátcích bude stejná jako v potravinách - viz výše.

Výběr z našich služeb:

 • přijímáme objednávky na věnce a svícny
 • prodej vánočních hvězd a jmelí
 • balení dárků

Přejeme vše nejlepší do nového roku a těšíme se na Vaši návštěvu!


Vtipy vánoční a silvestrovské

"Mami, stromeček hoří! – Neříká se, že hoří, ale že svítí! – Mami, záclony už taky svítí!"

"Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli? – Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít, a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl!"


Tištěná verze distribuována dne 15.12.2009
Elektronická verze vyvěšena dne 14.12.2009