Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 1/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

zastupitelé obce na svém zasedání dne 18.1.2010 schválili příspěvek na provoz mateřské školy na prvé čtvrtletí letošního roku a text výzvy k podání nabídek na projektové práce "Kanalizace - Čtyři chalupy Včelná".

Dále schválilo přílohu k vyhlášce o místních poplatcích s rozúčtováním skutečných výdajů na likvidaci odpadů za rok 2009. Skutečné náklady na likvidaci všech odpadů v obci v minulém roce činily něco málo přes 1 mil. Kč. Výběr poplatků od obyvatel dosáhl 738 tis. Kč.

K zimní údržbě

Také v naší obci se snažíme o co nejlepší zimní údržbu. Letošní zima se nevzdává a neúnavně nás zásobuje sněhem a náledím. Vynakládáme nemalé prostředky, aby sjízdnost komunikací a průchodnost chodníků byla co nejlepší. Bohužel ne všichni naši řidiči zachovávají dostatečnou průjezdnost komunikací parkováním svých vozidel.

Prosím všechny, aby parkovali svá vozidla, pokud to nelze jinak, alespoň na stejné straně vozovky. Sám jsem se přesvědčil, že některé ulice průjezdné nejsou, a tudíž se bohužel neprohrnují. Je smutné, když některým majitelům vozidla je toto naprosto lhostejné.

Na druhé straně musím poděkovat většině zodpovědných řidičů, ale hlavně Vám občanům, kteří odklízíte kopice sněhu ze svých vchodů a vjezdů po projetí traktoru s radlicí. Poděkování patří také několika občanům, kteří čistí i přilehlé chodníky u svých nemovitostí, ač to není jejich povinností.

Zdeněk PETR, starosta obce


Blahopřání k diamantové svatbě

Ne každému je dopřáno, aby v manželství dosáhl diamantové svatby, tedy šedesáti let společného života. Dne 23. prosince oslavili právě toto výročí manželé Zdenka a Alfred Kindlerovi, kteří od roku 1988 žijí ve Včelné. Pan Alfred Kindler je známý jihočeský výtvarník. Obecní úřad se připojuje i touto cestou k blahopřání.


Jízdní řád linkových autobusů a vlaků

Přílohou tohoto zpravodaje je jízdní řád vlaků a linkových autobusů ČSAD a Jihotrans do Českých Budějovic a zpět, platný od 13.12.2009. U obou druhů dopravy došlo ke změnám.


Platby místních poplatků

Výše poplatkových povinností se oproti minulému roku nezměnila.

Za odpady zaplatíte tedy 500 Kč na osobu či na rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Osvobozeno je 3. a každé další dítě pod 18 let. Úlevu 100 Kč mají studenti ubytovaní mimo obec.

Poplatek za psy činí 150 Kč u prvního psa (důchodci 70 Kč) a 200 Kč u každého dalšího téhož majitele (důchodci 100 Kč).

Placení místních poplatků provádějte prosíme přednostně v pondělí a ve středu v době 7-12 a 13-17 hodin. Pokud budete poplatky hradit bezhotovostně, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu a použijte účet obce u KB č. 43 - 39 45 12 02 67 / 0100.

Termín úhrady poplatků za psy a odpady je do 31. března, majitelé rekreačních objektů mají čas na úhradu poplatku za odpady do 30. června.

V souvislosti s poplatkovými povinnostmi též připomínáme, že zastupitelstvo obce Včelná nevyužilo možnosti zvýšit daň z nemovitostí. Navýšena bude pouze celostátně s tím, že finanční úřad rozešle složenky k úhradě.


Termíny zpětného odběru elektrozařízení

Připomínáme, že vysloužilá elektrozařízení nepatří do odpadu, ale zpětně se odebírají k recyklaci. Jedná se o staré lednice, televizory, monitory, počítače, tiskárny, telefony, faxy, mobily, ruční elektrické nářadí, holicí strojky, mixery, kuchyňské roboty, elektrické hračky aj. (nikoliv však bojlery). Elektrozařízení musejí být odevzdána kompletní - včetně v nich se nacházejících elektronických součástek či kovů.

Místem zpětného odběru ve Včelné je zahrada Kulturního domu v Dlouhé ulici a provozní doba sběrny je každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin, tedy 1. února, 1. března.


Zprávy z mateřské školy

 • 6. ledna si děti užily Den Tříkrálový s vyrobenými korunami
 • 14. ledna nejstarší děti opět navštívily ZŠ Rožnov, prohlédly si třídy a poobědvaly ve školní jídelně
 • 19. ledna jsme se potěšili v ZŠ Boršov, děti zhlédly taneční vystoupení žáků a měly možnost pracovat na interaktivní tabuli
 • Během ledna děti zhlédly divadelní představení společnosti "LUK" a "Táta a máma".

Poděkování za sponzorské dary patří: Manželům Reindlovým, kteří výtěžek z divadelního představení věnovali škole - zakoupeny dvě společenské didaktické hry. Prodejně FLOP a Centrum paní Mileny Frídové za tradiční vánoční nadílku dětem (puzzle, skládanky, cukrovinky). Za materiál pro výtvarnou a pracovní výchovu paní Vacikarové, paní Tafa, paní Pacíkové, paní Matouškové a manželům Čížkovým.

ředitelka MŠ Miloslava Matějková


Z obecních kronik

Dnešní úryvek z kroniky z roku 1934 popisuje vznik nové požární zbrojnice na tř.5.května ve Včelné. (Přepsáno včetně pravopisných nedostatků tehdejšího kronikáře.)

"Bylo to tedy takto: Naproti té okresní silnici byla taková stará chalupa č. 20 a od té Kutilové to sbor koupil za 6.500 kč. s tou podmínkou, že tam bude do smrti bydlet. Odbourali tedy hasiči přední polovinu chalupy na skladiště a zadní část ponechali Kutilové. Střecha ovšem byla rozebrána celá a provedena na bytě oprava. Zbytečné dříví a tašky se v dražbě prodaly, jenže za málo. Na novou střechu zbrojnice žádal sbor sousední obce o dříví a tak Kamený Újezd, Plavo a Rožnov každý nějakou tu borovici darovali. Hasiči si to porazili a odvezli. Zavedli si pracovní povinost a každý dělal co uměl a co mohl. Udělali také sbírku která vynesla 900 kč. Kde byly jaké peníze se na to museli dát a dlužit, tak mají hasiči asi 9 tisíc dluhu, ale za to svou vlastní pěknou zbrojnici.

K slavnostnímu otevření hasičské zbrojnice došlo 5. srpna 1934. Po uvítání hostí se seřadil průvod a šlo se k pomníku padlých vojínů položit věnec. Ovšem že byl u toho proslov starosty sboru Jana Vávry a okrskového vzdělavatele V. Trosta z Č. Budějovic. V půl čtvrté ještě předvedeno poplachové cvičení se stříkačkou a pak už byla jen zábava jak už to bývá. Kuželky se koulely hned dopoledne a to v dolní hospodě u Petra a potom byla v zahradě tombola, bazar, no, aby se nějaké peníze sehnaly dohromady, vždyť jich bude nyní sbor potřebovat dost a dost a jinak se dají těžko sehnat než zábavamy. Večer po konzertě byl ještě v místnostech věneček a tak to dohromady také něco vyneslo.

No letos se s tím hasiči nadřeli a nastarali dost, jen co je pravda. Dovedli si zřídit první skladiště, dovedli si koupit stříkačku, dovedli se vyzbrojit a nyní si dovedli poradit i s novou vlastní zbrojnicí. Dostali už právě také nějakou tu subvenci a od obce také béřou pravidelný příspěvek asi 400 kč. ročně, ale co se mimo to už těch peněz nascháněli a ještě naschání. A co se naschůzují, nejvíc k těm zábavám, aby se něco vydělalo. Naši hasiči jsou všude a při všem jako jediný krojovaný sbor u nás. Tak bratří, jen do toho, ať vás doba najde vždy na svém místě!"

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kalendář kulturních akcí

Plesová sezóna

  Pátek 29. ledna - Ples obce Včelná
             Zahájení ve 20 hodin, vstupné 100 Kč.
             Poslední volná místa ještě v předprodeji na OÚ,
             tel. 387 250 223.
  Pátek 12. února - Ples Sportovního klubu Včelná
             Zahájení ve 20 hodin, vstupné 100 Kč, vstupenky
             se již prodávají v klubovně SK na hřišti.
  Sobota 27. února - Ples Atletického klubu Včelná
  Pátek  5. března - Ples SK Slavia České Budějovice
             Hraje Hyalit, od 20 hodin, vstupenky na místě, vstupné
             130 Kč, bohatá tombola, mobil 777 759 466 p. Marešová.
             Zveme všechny zájemce!
  Pátek 19. března - Maškarní ples Sportovního klubu Včelná

Středa 10. března - Čaj o páté

Zveme vás na povídání o tradičních zvycích velikonočních svátků na Českobudějovicku s PhDr. Františkem Krejčou, etnografem Jihočeského muzea. Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 13. března - Zájezd do Národního divadla v Praze na odpolední představení Naši furianti

Obsazení: Jiří Štěpnička, Miroslav Donutil, Taťána Medvecká, Václav Postránecký a další.

Cena 500 Kč (vstupenka a doprava)

K dispozici jsou ještě poslední volná místa!

Zájezd je nutné uhradit do 5. února!

Sobota 27. března - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Lázně s termálními bazény nabízejí odpočinek a regeneraci v příjemném prostředí s mnoha možnostmi koupání.

Cena: 600 Kč (doprava a vstupenka), 615 Kč (+ pojištění léčebných výloh)

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 15. února.

Neděle 28. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy.

Kulturní dům od 14 hodin.


Tištěná verze distribuována dne 27.1.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 27.1.2010