Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 4/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 12. dubna

Dne 8.4.2010 obec obdržela poslední část dotace na stavbu Posílení kanalizace ve výši 2.178.109 Kč. Stav prostředků na účtě obce k 12.4.2010 i díky tomu dosáhl 6.113.134 Kč.

Po realizované stavbě posílení kanalizace v hodnotě díla 39 mil. Kč obci zbyla jako finanční závazek pouze výhodná bezúročná půjčka ve výši 3,5 mil. Kč se splatností 10 let.

Po zhodnocení finanční situace zastupitelé projednali možné investiční akce na tento rok:

 • vybudování chodníku v horní části tř. 5. května (ve fázi výběru zhotovitele)
 • bezdrátový obecní rozhlas (v případě získání dotace)
 • úprava zahrady KD a výstavba zázemí na stroje technických služeb

Starosta dále informoval zastupitelstvo o vyhlášení konkurzu na místo ředitele(ky) Mateřské školy Včelná a o zaslání podnětu stavebnímu úřadu k vykonání státního stavebního dohledu na domě čp. 253 v Lesní kolonii, který je po vyhoření v havarijním stavu a může ohrozit bezpečnost osob.

Zdeněk PETR, starosta obce


Splatnost místních poplatků

Termín úhrady místních poplatků za odpady a za psy byl do 31. března. Pouze vlastníci rekreačních objektů mohou platit za odpady do 30. června.

Platba je možná bezhotovostně na účet obce u KB č. 43 - 3945120267 / 0100 (účet u ČSOB je zrušen), jako variabilní symbol uveďte číslo domu, nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, přednostně v úřední dny: pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin.

Upozorňujeme, že nebude-li poplatek zaplacen do 30.4., bude vyměřen platebním výměrem, přičemž může být zvýšen až na trojnásobek.

Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným a je možné zahájit vymáhací řízení. Vykonatelný platební výměr je exekučním výměrem pro následné exekuční řízení.


Zprávy z mateřské školy

 • 19.3. jsme vyprovodili zimu a vhodili Mořenu do Vltavy
 • 22.3. se děti seznámily s chovem domácích zvířat při návštěvě soukromé farmy Mysletín - děkujeme za zprostředkování paní Pacíkové. Děti byly nadšené, nikdy neviděly tolik zvířat pohromadě a zblízka.
 • Děti zhlédly tři divadelní představení
 • 10.4. se děti zúčastnily s krátkým vystoupením písniček, tanečků a básniček na vítání občánků.

Poděkování za sponzorské dary patří:

Za výtvarný materiál paní Čížkové, paní Šálkové, paní Pacíkové, paní Matouškové, paní Vacikarové a paní Jovanovič. Panu Reindlovi za balicí papír v rolích. Paní Šálkové za řehtačky pro každé dítě do první třídy, paní Sukdolové za stavebnici kolosea do druhé třídy a paní Šimánkové za videodokumentaci vystoupení dětí. Zvláště děkujeme všem rodičům, kteří poskytli finanční dar na úhradu autobusu na výlet do Mysletína.

ředitelka MŠ Miloslava Matějková


Z obecních kronik

Tento 35 let starý zápis dokumentuje tehdejší pohled na ženskou módu.

"Můj předchůdce - kronikář se zmínil v zápisech za rok 1970 o módě malých, lépe řečeno krátkých ženských sukní. Vyjádřil se asi v tom smyslu, že tyto jsou příčinou častých potratů. Proto pryč s minisukněmi! Četl jsem kdesi vtip, že o věrnost své ženy se není třeba bát, jestliže nosí krátké sukně. Důležité je, aby měla dlouhou vůli. Můj předchůdce měl na mysli, že ženy, především mladé, jsou v těch velmi krátkých sukních tak přitažlivé, že dochází k tomu, co je biologicky nevyhnutelné, a případné následky jsou odstraňovány interrupcí. Obavy z minisukní zaplašuje uvedený vtip, který říká, že minisukně nevzbuzují obavy, ale že horší je, nemá-li dotyčná žena dlouhou vůli svodům odolávat. Nemá-li jí, tu ani dlouhé sukně nic nezmohou.

Když už se zabýváme módou, protože i ta do zápisů kroniky patří, je třeba říci, že už asi tak dva roky přestaly být minisukně módní a přešlo se na sukně zcela dlouhé. Ale u nás, a snad i v jiných zemích, se tato nová móda vcelku nevzala na vědomí a minisukně se nosí převážně dále, hlavně u mladých dívek, kde přece jen se tento prohřešek proti módnímu trendu pardonuje, protože svět je přece jen nějak hezčí, že ano, mužové! U starších žen, tak kolem čtyřicítky, však způsobuje tato móda trochu rozpaků. Tolik je slov na adresu potratů."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Termíny hromadných sběrů odpadů

Kontejner na kovový odpad a autobaterie

bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 12 do 17 hodin v pátek 14. května

(Mezi kovový odpad patří bojlery, nikoli však jiná elektrozařízení, jako ledničky, sporáky, počítače aj. Tato elektrozařízení vybíráme výhradně kompletní každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin)

Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

Sem patí koberce, nábytek, vyjeté oleje v uzavřených nádobách a pneumatiky bez disků z osobních aut nesloužících k podnikání, staré nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky.

Termín přinášíme pouze v tištěném zpravodaji.

Při tomto sběru nelze odkládat stavební odpad, např. betony

Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír

Uvítáme, pokud větší nábytek rozdělíte na menší kusy

Kontejnery na trávu a listí

budou přistaveny každý týden od 26. dubna v těchto lokalitách a termínech:

za kulturním domem vždy v PO-ÚT

v Lesní kolonii u dětského hřiště vždy ve ČT

Žádáme občany, aby nevhazovali do kontejneru jiný odpad než ten, na který je určen. Vzhledem k tomu, že kompostování se bude provádět přímo v obci, není možné jakékoli další třídění.

Do kontejneru je možné vhodit pouze posečenou trávu a listí.

Připomínáme:

 • Nepotřebné předměty přivezte na určené místo pouze v daném termínu. Po uvedené době budou kontejnery odvezeny.
 • Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
 • Odkládání odpadu na jiná místa nebo mimo uvedenou dobu bude posuzováno jako založení nedovolené skládky.
 • Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání (vybavení provozoven, autodopravy, stavebnictví apod.).
 • Sběry jsou pouze pro občany Včelné!Kalendář kulturních akcí

DUBEN

Sobota 17. dubna - Kurz řemesel - výrobky ze slámy

Kurzovné na osobu 50 Kč bude vybíráno na místě. S sebou si vezměte špičaté ostré nůžky.

Zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.

Kurz je částečně financován z grantu Jihočeského kraje.

Středa 21. dubna - Posezení s harmonikou

se koná v restauraci "U Petrů" od 18 hodin.

KVĚTEN

Pátek 7. května - divadelní představení - Marc Camoletti: Láska, sex a žárlivost

Na počátku byla láska, pak přišla nevěra a na konci stojí geniální plán na pomstu spáchanou ve jménu ušlechtilé žárlivosti… Komedii úspěšného francouzského dramatika zahraje ochotnický soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic. Režie Martin Hruška - člen činohry Jihočeského divadla.

Kulturní dům Včelná od 19 hodin – ZRUŠENO pro nemoc!!

Vstupné: 60 Kč, snížené vstupné pro seniory 40 Kč

Pátek 14. - neděle 23. května - Výstava výtvarníka a pedagoga Františka Doubka

Grafik František Doubek z Písku svým nezaměnitelným stylem zachytil tvář a atmosféru mnoha českých a evropských měst. Vystavoval i v Bruselu v rámci doprovodného programu českého předsednictví EU v roce 2009. Výstava proběhne u příležitosti významného životního jubilea výtvarníka. Za finanční podpory Jihočeského kraje bude vydán katalog k výstavě.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v kulturním domě v pátek 14. května od 18 hodin.

Výstava bude otevřena od soboty 15. května každý den od 12 do 18 hodin.

Středa 19. května - Jednodenní výlet pro seniory

Tradiční výlet včelenských seniorů nás zavede do malebných míst jižních Čech. Poplatek za osobu 150 Kč.

Zájemci se mohou hlásit již nyní na telefonním čísle 774 900 228 - paní Jana Petrová.

Víkend věnovaný dětem:

Sobota 29. května - výlet do ZOO v Praze

spojený s projížďkou lodí po Vltavě od Rašínova nábřeží do Tróje.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu" v 5.45 h, návrat ve večerních hodinách.

Cena (doprava, lodní lístek, vstupné do ZOO): 650 Kč dospělá osoba, 200 Kč děti do 15 let

Část ceny pro děti je hrazena z obecního rozpočtu, případně i z grantu Jihočeského kraje, pokud bude schválen.

Děti musí mít zajištěný doprovod dospělých. Je zamluvený celý autobus a na zájezd se mohou přihlásit všichni zájemci!

V případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve a zájezd zaplatit do 30. dubna 2010.

Neděle 30. května - Dětské odpoledne

plné her, soutěží a zábavy, které bude uvádět oblíbený Josef "Pepa" Maxa.

Místo konání bude upřesněno v květnovém letáčku.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

Sobota 12. června - Kurz řemesel

Chcete si sami uplést košík či jiný výrobek z pedigu? Pokud ano, přihlašte se co nejdříve na kurz, který povede zkušená lektorka paní Tyrnerová z Borovan.

Cena kurzu 50 Kč za osobu, s sebou jen štípací kleštičky.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin.

Kurz je částečně financován z grantu Jihočeského kraje.

Středa 16. června - "Čaj o páté"

Milým hostem bude známý motorista, dobrodruh a cestovatel veteránista Petr Hošťálek. Je autorem několika knih a založil Jihočeské motocyklové muzeum v Českých Budějovicích.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.


Sportovní pozvánky

Pozvánka na běh lesem

Atletický klub Včelná pořádá ve středu 12.5.2010 běh lesem.

Přihlášky od 15.30 u hřiště na metanou. Začátek v 16.00 hodin.

Běh je určen dětem od 9 -15 let. Soutěží dvoučlenná družstva. V lese je pro ně připraveno 8 stanovišť, kde musí plnit určité úkoly a v cíli se hodnotí i dosažený čas. Pro všechny jsou připraveny drobné ceny a pro vítěze diplomy.

SPORTOVNÍ KLUB VČELNÁ oddíl kopané

pořádá každou středu od 17. hodin na svém hřišti nábor žáků od 5 let.

Podrobné informace je možno získat přímo u předsedy oddílu na telefonu: 606 480 186.


INZERCE: Pedikura

Nabízím: pedikura - eskorta, tel. 607 720 028


INZERCE: Ekobrikety

Jarní výprodej ekobriket!

Využijte Akční nabídky - DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY od 400,-/metrák.

Nabízíme Vám:

– pelety, ekobrikety (různé druhy)

– štípané palivové dřevo, třísky a podpalovače

Dle počtu odebraných palet - možnost dopravy ZDARMA!

Od června nová prodejna v ČB na Dlouhé louce vedle Kauflandu.

Ekopalivo Bohemia s.r.o., Briketárna Větřní u Č. Krumlova, telefon 380 733 733, www.ekopalivo.cz


INZERCE: Prostory k pronájmu

OSIVA BORŠOV, s.r.o. nabízí - informace na 602 138 638

1) V Boršově nad Vltavou:

 • Prodáváme: plynovou sušičku LSO11 - 404.10 (výkon 20 t/hod.); redlery; výtahy; šneky
 • Nabízíme pronájem:

  - K dispozici ihned: hala 1296 m2; hala 302 m2 (4x kóje 67 m2, 1x 34 m2); oplocená zpevněná plocha cca 350 m2; 4 kanceláře (1x 16,3 m2; 1x 15,3 m2, 1x 15 m2, 1x 8 m2).

  - K dispozici od 1.5.2010: hala 630 m2; hala 504 m2.

  - K dispozici od 1.6.2010: hala 456 m2.

  Areál je monitorován kamerovým systémem a zabezpečen hlídací službou; dále možno využít závodní stravování, nákladní autodopravu, vysokozdvižné vozíky, rampu, mostní váhu (50 t).

2) V Českých Budějovicích, Mánesova 23:

 • Nabízíme pronájem: k dispozici ihned - parkovací místa pro dodávkové a osobní automobilyINZERCE: Humanitární sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin a nádobí

Pořádá Farní charita Boršov ve dvoře fary v Boršově v termínech:

Čt-Pá 22.- 23. dubna 16-18 hod.

So 24. dubna 9-12 hod.

Pá 21. května 16-18 hod.

So 22. května 9-12 hod.

Sbíraný materiál:

 • Oblečení (letní / zimní / dámské / pánské) + Obuv (nepoškozenou)
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • Peří, péřové i vatové přikrývky, polštáře a deky
 • Látky (minimálně 1 m2, nikoli odřezky a zbytky)
 • Nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

Nemůžeme vzít znečištěný a vlhký textil ani jiné domácí potřeby než uvedené. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic. Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť.


Tištěná verze distribuována dne 14.4.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 15.4.2010