Obecní zpravodaj 5/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Dne 10.5.2010 se konalo 44. zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2009, text výzvy k podání nabídek na stavbu chodníku v horní části tř.5.května, žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas a text výzvy k podání nabídek na jeho realizaci.

Dále byli zastupitelé informováni o stavu financí a daňových příjmech obce. Obec obdržela dotaci z Krajského úřadu na kulturní akce v obci ve výši 20 tis. Kč.

Zastupitelé též obdrželi informace o změně územního plánu města České Budějovice v městské části Rožnov. Dále proběhly informace předsedů výborů a komisí o jejich činnostech.

Zdeněk PETR, starosta obce


Oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Včelná. Obnovený katastrální operát je vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Včelná do 21.5.2010 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Obnova operátu zapracovává do katastrální mapy pozemky ve zjednodušené evidenci a určuje jiným postupem výměru pozemků, takže, i když nedochází ke změně hranic pozemků, dochází k rozdílům ve výměře.

Návštěvní hodiny:

PO 7-12 a 13-17 hodin

ÚT 7-12 a 13-15,30 hodin

ST 7-12 a 13-17 hodin

ČT 7-12 a 13-15,30 hodin

PÁ 7-12 hodin

V pondělí a ve středu od 8 do 14,30 hodin podávají informace přímo pracovnice katastrálního úřadu, v jiné dny informace poskytne pracovník OÚ Včelná.


Vydat obecní vyhlášku o zákazu používání hlučných strojů v neděli a ve svátek?

Vydat vyhlášku v souladu se zákonem je samozřejmě možnost, ale není to tak trochu omezování určité svobody? Nevydat, může někdy znamenat také omezení svobody, tentokrát však od bezohledného souseda. Máme se tedy vydat cestou regulace, nebo by mělo jít o věc slušnosti mezi občany?

Kloníme se spíše k druhému názoru. Tolerantní chování a respektování toho druhého tak trochu vymizelo z mysli lidí. Každý by si měl umět uvědomit, že svým jednáním a chováním může tomu druhému krásný nedělní den hodně znepříjemnit hlukem stroje, který právě teď strašně nutně potřebuje a jindy to dělat nechce a nebude.

Vzájemná domluva je nadevše. Ale dá se mezi nevraživostí sousedů ještě domluvit? Když ty mně sekačku pouštíš v neděli, já ti příště pustím motorovou pilu a schválně ve chvíli, kdy budeš chtít mít pohodu a klid. A tak se tato nevraživost jen a jen stupňuje. Řeší to vyhláška? Ano, mnoho věcí by vyřešila. Soused může zavolat na souseda policii a za porušení vyhlášky začne kolotoč v přestupkovém řízení na českobudějovickém magistrátu. Pomůže toto řešení narovnání sousedských vztahů? To zcela jistě ne.

Vždy jde o slušnost a ohleduplnost k druhému, v tomto případě ke spoluobčanům. Není nad vzájemnou domluvu. Musí ji ale obě strany chtít a respektovat. Provádět jakoukoliv činnost, ať je to podnikání, nebo třeba "jen" sekání trávy v nevhodnou chvíli na úkor jiného, nemá s dobrými lidskými vztahy mnoho společného.

Zdeněk PETR, starosta obce


Z obecních kronik

Jak se před 59 lety psalo o životní úrovni ve Včelné:

"Ještě je třeba se zmínit o životní úrovni lidu zde na Včelné. Je zde samý pracující lid, všech oborů, práce je dost, není žádný bez zaměstnání, tak, že není bídy ani hladu, jako to bývalo za prvé republiky kdy nebyla práce. Je ještě o některé věci nouze, ale to hlavní se dostane. Lidé žijí dobře, a dobře chodí ošaceni. Děti jsou v pořádku pro ty malé je tu mateřská školka, tak, že je i o ty nejmenší dobře postaráno a matky mohou klidně odejíti do zaměstnání, a nemusí se o svoje miláčky báti. Dobrá úroveň je znáti i na tom, že je na Včelné přibližně kolem 50 motocyglů, v každé rodině radiopřijímač, pračky a všechny možné vymoženosti."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

20.4. byly nejstarší děti v planetáriu, kde si zajímavě popovídaly o naší planetě Zemi, o sluneční soustavě a souhvězdích.

22.4. děti oslavily Den Země formou plnění různých úkolů a her na školní zahradě.

V přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání byly přijaty děti podle platných kritérií a byla naplněna zřizovatelem povolená kapacitní výjimka.

ředitelka MŠ Miloslava Matějková


Hromadné sběry odpadů

Připomínáme, že v pátek 14.5. od 12 do 17 hodin proběhne za kulturním domem sběr kovového odpadu a autobaterií.

V sobotu 15.5. se pak od 8,30 do 12 hodin uskuteční na stejném místě sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Podrobnosti byly uveřejněny v minulém letáčku.


Kalendář kulturních akcí

KVĚTEN

Pátek 14. - neděle 23. května - Výstava výtvarníka a pedagoga Františka Doubka

Grafik František Doubek z Písku svým nezaměnitelným stylem zachytil tvář a atmosféru mnoha českých a evropských měst. Vystavoval i v Bruselu v rámci doprovodného programu českého předsednictví EU v roce 2009. Výstava proběhne u příležitosti významného životního jubilea výtvarníka. Za finanční podpory Jihočeského kraje bude vydán katalog k výstavě.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v kulturním domě v pátek 14. května od 18 hodin.

Výstava bude otevřena od soboty 15. května každý den od 12 do 18 hodin.

Středa 19. května - Jednodenní výlet pro seniory

Tradiční výlet včelenských seniorů nás zavede do malebných míst jižních Čech. Poplatek za osobu 150 Kč.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu" v 7.30 hodin!

Víkend věnovaný dětem:

Sobota 29. května - výlet do ZOO v Praze

spojený s projížďkou lodí po Vltavě od Rašínova nábřeží do Tróje.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu" v 5.40 hodin, návrat ve večerních hodinách. Část ceny pro děti je hrazena z obecního rozpočtu a z grantu Jihočeského kraje.

Cena (doprava, lodní lístek, vstupné do ZOO): 650 Kč dospělá osoba, 200 Kč děti do 15 let

Je ještě několik volných míst, zájezd je nutné uhradit co nejdříve.

Neděle 30. května - Dětské odpoledne

plné her, soutěží a zábavy, které bude uvádět oblíbený Josef "Pepa" Maxa.

Vzhledem k obsazenosti areálu SK Včelná budou soutěže a hry probíhat v kulturním domě od 14 hodin.

ČERVEN

Sobota 12. června - Kurz řemesel - výrobky z pedigu

Cena kurzu 50 Kč za osobu, je možno platit až na místě.

S sebou jen štípací kleštičky.

Zasedací místnost OÚ od 14 hodin.

Kurz je částečně financován z grantu Jihočeského kraje.

Středa 16. června - "Čaj o páté"

Milým hostem bude známý motorista, dobrodruh a cestovatel veteránista Petr Hošťálek. Je autorem několika knih a založil Jihočeské motocyklové muzeum v Českých Budějovicích.

Součástí programu bude losování o vstupenky do muzea motocyklů.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

Středa 14. července - Čaj o páté

Autorka několika knih a sběratelka panenek paní ing. Jarmila Novotná z Jičína nám bude povídat o své sběratelské vášni, opravě panenek a přiveze s sebou i ukázku své sbírky.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin.

Divadelní představení Starci na chmelu - Otáčivé hlediště Týn n/Vltavou

Český muzikál s nadčasovými písničkami v podání ochotnického souboru DS Vltavan. Termín konání bude upřesněn.


INZERCE: Truhlářství Březina

TRUHLÁŘSTVÍ BŘEZINA - výroba na zakázku

kuchyně, vestavné skříně, dveře, pergoly

tel. 602 154 929, www.interiernabytek.cz


Tištěná verze distribuována dne 13.5.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 14.5.2010