Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 7/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 16.6. a 12.7.

Dne 16. června zastupitelé vybrali na doporučení výběrové komise z 13 uchazečů firmu BEKERA Josef Prček ze Zlivi na provedení stavby chodníku v horní části tř.5.května. Délka stavby je 540 m a obsahuje i odvodnění a ochranu všech inženýrských sítí v trase. Nabídnutá cena firmou BEKERA činí 1,6 mil. Kč s garancí 80 měsíců na provedené práce. Ostatní cenové nabídky byly vyšší, až do 2,5 mil. Kč.

Stavba bude zahájena v nejbližších dnech a při této příležitosti se obracíme na majitele přilehlých nemovitostí se žádostí o trpělivost a spolupráci. Dokončení stavby se předpokládá koncem září 2010.

Na zasedání dne 12. července vyslechli zastupitelé zprávu o plnění rozpočtu obce a přehled daňových příjmů k 30.6. a schválili rozpočtovou změnu č. 6, kterou se navyšují příjmy o 55.950 Kč a výdaje o 850.900 Kč.

Na zvýšených výdajích se podílely kromě jiného úhrady neinvestičních nákladů základních škol, kam dojíždějí děti ze Včelné. Letos byly o 249 tis. Kč vyšší než loni a obec zaplatila celkem 682 tis. Kč.

Zastupitelé byli dále seznámeni s novým pasportem místních komunikací a odsouhlasili jeho provedení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Z obecních kronik

V článku z roku 1935 nazvaném příhodně "V krisi" je krize popisována tak, jak ji viděl tehdejší kronikář:

"Už to trvá zatraceně dlouho tahle krise, tak se skoro zdá, že si už na ni lidé pomalu zvykají a přizpůsobují se poměrům. Kdepak dříve aby byl šel řemeslník dělat nádeníka a lopatou a motykou, dnes se to na takové práce hrne všechno. Kdepak řemeslo, to je všechno v úpadku a tak bída zahání lidi do práce jakékoliv a nemůže najít ani tu. Dnes musí mít každý nějakého přímluvčího, když se chce někam dostat; i na stavbách, a na koho se ani v létě práce nedostane, tak ,agentuje', tj. prodává větším dílem mýdlo, což se rovná skryté žebrotě. Z toho lístku a mnohých těch přídavků nemůže být nikdo živ, musí mít ještě něco k tomu; buďto rodiče, kteří podporují čím mohou, nebo nějakou tu agendu, nebo nějaký příležitostný výděleček na pár dní. Já sám mám k těmto poměrům moc blizoučko, takže tomu přímo hledím do tváře, ač se toho jako živnostník přímo zúčastnit nemohu, ale říkám vám, že je to zlý život, když člověk na všechny strany potřebuje peníze a nemůže si žádné vydělat. Takového člověka nic netěší a já se nedivím, že je tolik zlých lidí. On se vyučil řemeslu, potom šel na vojnu a když přišel, už o řemeslo ani nezavadil a už těžko zavadí. Takový mladý člověk stráví své mládí v učení, potom brzy na vojně a to ještě skoro nic nevydělal, a když by měl ve svém oboru opravdu začít vydělávat, musí toho nechat a jít dělat co se dá, jen když vůbec něco je. Jo, jo; je zlá doba. Ten přechod ze řemeslné výroby na strojovou přišel moc náhle a lidé demoralisováni dlouhou válkou, demoralisují se ještě delší krisí. Říká se však, že lidé zvyknou i šibenici, tak snad už té krisi také nějak zvyknou."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Připravované kulturní akce

Připravujeme na září:

Sobota 25. září - neděle 26. září – dvoudenní zájezd do NP Českosaské Švýcarsko

Program: Pravčická brána, Mariánská vyhlídka, Kamenický Šenov, hrad Kokořín, plavba na loďce po Tiché soutěsce.

Předběžná cena zájezdu 1600 Kč zahrnuje dopravu autobusem, 1x ubytování s polopenzí, služby průvodce.

V případě zájmu je možné přihlásit se již nyní!


INZERCE: Hledám pronájem bytu

Hledám pronájem bytu cca 1+1 ve Včelné. Tel. 607 172 839.


Tištěná verze distribuována dne 19.7.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 19.7.2010