Obecní zpravodaj 9/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 13. září

Zastupitelé vyslechli zprávy o hospodaření a daňových příjmech obce k 31.8.2010. Dále byli informováni o podaných žádostech o dotace na vybudování bezdrátového informačního a varovného systému (místního rozhlasu) a také na nový územní plán obce. Celkový objem dotací, o které obec žádá, je 1,1 mil Kč se spoluúčastí obce 10 %.

Další podané informace se týkaly investičních akcí, které probíhají. Jednou z hlavních je realizace chodníku na tř.5.května, kde výstavba prozatím probíhá v dohodnutých termínech.

Druhou připravovanou stavbou je kanalizace v lokalitě Čtyři chalupy. Na jednu ze dvou větví (horní část) právě probíhá územní řízení, odkanalizování spodní části je zatím v jednání s vlastníky pozemků.

Zdeněk PETR, starosta obce


Volby do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR

Termín konání: pátek 15. října 14-22 hodin a sobota 16. října 8-14 hodin.

Volební místností pro celou naši obec je Kulturní dům.

V případě druhého kola senátních voleb se toto koná ve stejnou dobu o týden později, 22. a 23. října.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb, případně je vydá voliči i volební komise při volbách ve volební místnosti. Způsob hlasování je podrobně popsán na letáčku přiloženém k hlasovacímu lístku. Při volbách je třeba prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem či cestovním pasem.

Pro volby do zastupitelstva obce Včelná byly zaregistrovány 4 kandidátky: ODS, Sdružení nezávislých kandidátů Včelná, KSČM a Strany soukromníků. Voleno bude 9 zastupitelů na čtyřleté období 2010-2014.


Informace obecní knihovny

Obecní knihovna oznamuje změnu otevírací doby od září:

PO 15,30-17,00 a ST 16,00-18,00 hodin.


Z obecních kronik

Článek z roku 1935 s názvem Sčítání ovocných stromů nám připomene pěstitelskou tradici našich předků.

"Bylo nařízeno obcím a tudíž i obci naši, aby provedla součet ovocných stromů a stromků. Sčítání toto provedl p. Fousek, strážník trati v.v. v dubnu a od toho jsem si vyžádal opis tohoto zápisu. Zde tedy jej zaznamenávám.

   Jabloní je zde celkem 1843
   hrušní         946
   třešní        1603
   švestek        1729 
   Celkem stromů     6221

Nyní je zde 203 domků a každý ten majetník sází stromky. Někdo jich má hodně, jiný méně; podle velikosti svých sadů, zahrad, nebo jen zahrádek. Lidé kteří pracují ve městě v různých podnicích, tam mají také zahrady s pěkným ovocem, mnohý si odtuť přinese rouby a zušlechťuje si tím své stromky, často jen lesní pláňata na hodnotné ovoce. Zahradník Zima z Poříčí jich tady také hodně narouboval, ale to bylo už dříve, většinou je to tady samá práce samouků kteří se s tím těší jak to roste. Dali jsme té nové kolonii jméno zahradní osada a ona za pár let to skutečně zahradní osada může být, jen co ty stromky nevzrostou na stromy. Staré, velké stromy jsou zde také, ale těch není mnoho. Bylo tu před válkou jen 74 čísel a u těch již byly stromy, ale nyní se sází a vyměňuje i tam. Vždyť je to velké číslo přes šest tisíc stromků v takové obci s dvěma sty domky a ani ne s devíti sty obyvateli. To připadá průměrně kolem třiceti stromků na jedno číslo. Ale lidé to sází moc hustě u sebe a až to vzroste, nebude jich snad ani polovina. Zatím si to tady jeden od druhého zušlechťujeme a nepřijde-li na to nějaká pohroma, můžeme tu mít po čase pěkné stromy a pěkným ovocem."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

Do vedení školy byla jmenována paní Bc. Dana Růžičková.

Nový školní rok byl zahájen v počtu 54 zapsaných dětí - naplněna povolená kapacitní výjimka.

Těšíme se na tradiční zahajovací táborový oheň a další kulturní a vzdělávací akce. Poděkování patří všem rodičům, kteří podpořili a podporují školu sponzorskými dary pro výchovně vzdělávací účely.

M. Matějková, učitelka MŠ

Vážení rodiče, spoluobčané, již 24 let žiji v obci Včelná a pracuji jako učitelka MŠ, z toho 13 let ve funkci ředitelky - do konce srpna letošního roku. Ke vzdání se funkce ředitelky mne vedly čistě mé osobní a zdravotní důvody. Na škole budu i nadále působit jako učitelka. Letos od 1. září je do vedení školy jmenována paní Bc. Dana Růžičková, která vyhrála výběrové řízení. Já Vám všem, svým spolupracovnicím a vedení obce Včelná děkuji za pomoc a dlouholetou spolupráci a nové paní ředitelce přeji hodně úspěchů a pevné zdraví.

Miloslava Matějková


Hromadné očkování psů

Oočkování psů bude provádět MVDr. Zdeněk Fiala ve čtvrtek dne 16. září 2010 od 17 hodin před obecním úřadem.


Nábor dětí na lehkou atletiku

Atletický klub Včelná provádí nábor dětí ve věku 6 - 10 let se zaměřením na lehkou atletiku.

Informace na tel. 736 601 703, p. Mikšovský.


Výstava obrazů, fotografií a mozaiky ze skla
24. září - 3. října

Obec Včelná Vás srdečně zve do Kulturního domu na společnou výstavu 14 výtvarníků. Výstavu slavnostně zahájí Ing. František Štangl a ak. malíř Miroslav Konrád v pátek 24. září v 18.00 hodin.

Vernisáž bude provázet venkovská dudácká kapela BEDRNÍK.

Výstava bude dále otevřena v pracovní dny od 12 do 18 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek od 10 do 18 hodin.

Vystavují: Milan Brodský, Veronika Čermáková, Mgr. Eva Chovancová, Zdeněk Vojč, Martina Luštincová, Mgr. Jan Mahr, doc. Vladimír Mencl, Igor Müller, MgA. František Postl, Magdalena Reindlová, Jiří Reindl, Pavel Rožboud, doc. Bohumil Voborník, Pavel Vodňanský.

Doprovodný program v Kulturním domě:

Veselé malování pro děti v sobotu 25. září od 14 hodin

Čaj o páté - beseda s výtvarníky v pátek 1. října od 17 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu a na setkání s Vámi.


Kalendář kulturních akcí

ZÁŘÍ

Upozornění pro přihlášené na dvoudenní zájezd do NP Českosaské Švýcarsko v termínu 25.-26. září 2010!

Vzhledem k povodním, které v létě postihly tuto oblast, se zájezd nekoná.

Pátek 24. září - Vernisáž společné výstavy výtvarníků

v kulturním domě od 18 hodin.

Více informací o výstavě v samostatné upoutávce.

Sobota 25. září - Malování pro děti

Zveme děti i jejich rodiče na odpoledne plné malování pod vedením některých výtvarníků, kteří vystavují na společné výstavě. Malé občerstvení zajištěno. Kulturní dům od 14 hodin.

ŘÍJEN

Pátek 1. října - "Čaj o páté"

V rámci společné výstavy přivítáme vystavující výtvarníky, kteří budou hovořit o své tvorbě. Kulturní dům od 17 hodin.

Neděle 10. října - Kurz řemesel - "šperkování"

Zveme vás na další kurz řemesel s lektorkou paní Mgr. Janou Školaudyovou, tentokrát se budeme věnovat netradiční výrobě šperků.

Zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.

Kurzovné na osobu činí 50 Kč.

Na kurz je nutné se předem přihlásit, počet míst je omezený!

Středa 13. října - "Čaj o páté" - Jídlo a bylinky jako lék

Milým hostem bude paní Šárka Dominová, majitelka obchodu Slunečnice v Českých Budějovicích, která bude povídat o potravinách zdravé výživy, biopotravinách a léčivých bylinkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Součástí přednášky bude malá ochutnávka a losování o balíček zdravých potravin. Více informací www.slunecnice-cb.cz.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Sobota 23. října - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Tradiční a oblíbený zájezd do termálních lázní v Německu, které nabízejí kryté i otevřené bazény s teplotou vody 23-42°C. Pobyt v lázních je 5 hodin.

Cena: 630 Kč (doprava, vstupenka, pojištění léčebných výloh)

Odjezd v 6.40 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", návrat okolo 20. hodiny.

PŘIPRAVUJEME:

Sobota 13. listopadu - Zájezd na muzikál Děti ráje

v Goja Music Hall v Praze

Odjezd v 9.40 hod ze Včelné, začátek představení ve 14 hodin

Cena: 850 Kč (doprava a vstupenka)

V případě zájmu se přihlašte již nyní, počet míst je omezený.

Všechny kulturní akce (kromě zájezdů) jsou realizovány za finanční podpory Jihočeského kraje!


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí čištění, kontroly a opravy komínů a komínových lávek a montáž komínových lávek Bramac.

Telefon: 608 043 563.


INZERCE: Hledám zaměstnání

Žena hledá zaměstnání na HPP od 1.11.2010 na ranní 7-15,30 hod. Beru vše! Tel. 733 326 373.


INZERCE: Prodej garážových vrat

Prodám použitá dvoukřídlá dřevěná a zateplená garážová vrata včetně rámu, 5219 x v189. Cena 1.000 Kč. Tel. 773 574 347.


INZERCE: Prodejna Centrum

Prodejna Centrum - Milena Frídová mimo jiné nabízí:

– sortiment galanterie

– papírnictví, hračky, domácí potřeby

– krmiva, zemina, travina, hnojiva

– hrnkové kytky a dušičkové zboží

Dočasný doprodej vybraných druhů zboží se slevou až 80 % z původní ceny. Slevy budou měněny vždy v úterý a ve čtvrtek až do vyprodání zásob.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Horečka páteční noci

Taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 18.

pátek 15. října 2010 v čase 19:00 - 2:00

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

CO VÁS ČEKÁ:

– hudbu šedesátých - současných let zahraje skvělá kapela FONTANELA

– zajímavý doprovodný program

– soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč, v předprodeji od 15. září 2010 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Více informací včetně fotogalerie najdete na webu www.horecka.estranky.cz. Srdečně Vás zveme na 18. Horečku v restauraci U Kaštanu! (oblečení: neformální)


INZERCE: Oční optika

Grafická inzerce zde


INZERCE: Realitní poradce

Grafická inzerce zde


Tištěná verze distribuována dne 15.9.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 15.9.2010