Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 10/2010

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. října

Zastupitelé se sešli na svém posledním zasedání v tomto volebním období, v pořadí již 49. Provedli kontrolu posledního usnesení, vyslechli zprávu o plnění rozpočtu obce, který byl již na počátku roku nastaven s ohledem na celkový ekonomický pokles ČR. Tím se naše obec nedostala do žádných finančních problémů. Další vývoj ekonomiky dle prognóz je na vzestupné úrovni a noví zastupitelé si pro další volební období budou moci určit další nejdůležitější oblasti případných investic.

Na jednání zastupitelstva byly zrekapitulovány příjmy obce z nenárokových dotací za volební období 2006-2010. Celková výše dotací činila 25.634.066 Kč, z toho:

 • 92.966 Kč na přístřešky zastávek MHD (Jihočeský kraj)
 • 50.000 Kč na zřízení pracoviště CzechPOINTu (ministerstvo vnitra)
 • 23.211.216 Kč na posílení kanalizace (ministerstvo zemědělství)
 • 2.178.109 Kč na DPH u posílení kanalizace (PGRLF, MZe)
 • 79.000 Kč na kulturu a lidovou tvořivost (Jihočeský kraj).

Za uplynulé volební období, tedy za pouhé čtyři roky, investovala obec do rekonstrukce majetku a vybudování nových kanalizačních sítí více než 40 milionů korun, a to bez dalšího zadlužení obce.

Od 30.10.2006 k datu 11.10.2010 se konalo 49 řádných zasedání zastupitelstva s následující účastí jednotlivých zastupitelů:

 Zastupitel        Účast   %  příchod/odchod během zasedání SNK
Zdeněk Petr        49 x  100 %        -
Ing. Jarmila Mandžuková  47 x  96 %        -
Ing. Karel Pokorný     48 x  98 %        1
Jana Petrová        49 x  100 %        -
Petr Průša         40 x  82 %        4
JUDr. Ivana Zálišová    42 x  86 %        6
ODS
Josef Hájek        41 x  84 %       16
Mgr. Andrea Papoušková   26 x  53 %        3
KSČM
Josef Hanetšleger     49 x  100 %        1

Zdeněk PETR, starosta obce


Podzimní hromadné sběry odpadů

Sběr kovového odpadu a autobaterií se uskuteční v pátek 12. listopadu.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 13. listopadu 2010. Bližší informace zveřejníme v listopadovém zpravodaji.


Sběr větví

Od 18.10. do 11.11. budou sbírány na stanovišti za kulturním domem větve. Odkládejte je pouze na označené místo na zem, nikoli do kontejneru na trávu!


Sběr trávy, listí, padanek a odpadu ze zahrádek

V současné době spadu listí bude kontejner na trávu a listí přistaven:

 • stabilně na stanovišti za kulturním domem (kromě doby hromadných sběrů odpadů 12. - 13.11.)
 • u hřiště v Lesní kolonii odkládejte trávu a listí na označené místo na zem (větve nutno zvlášť!)

Upozorňujeme, že do kontejneru NEPATŘÍ v žádném případě komunální odpad, pytle, ani větve či dřevo, které musíme z kontejneru vybírat!


Ke sběru plastů a tetrapaků

Doposud zdarma vydávané pytle na plasty a tetrapaky již nebudou obci společností Eko-kom poskytovány. Než svozová firma .A.S.A. zajistí výrobu nových pytlů, je možno používat na plasty i tetrapaky pytle červené, které ještě obecní úřad vydává. Žluté pytle již na skladě nemáme.

Po náběhu nového systému vás budeme dále informovat.


Z obecních kronik

Do říjnového vydání zpravodaje se nabízí článek z pohnuté doby počátku samostatnosti československého státu v roce 1918. Větší pravopisné nedostatky jsme ve zpravodaji opravili.

"Rok tento je pro nás velepamátným. Všickni se živě pamatujeme na ony podzimní dny kol 28. října 1918. Každý viděl, že něco visí ve vzduchu, věděli jsme, že se něco děje a že se něco stane a státi musí, ale jak a co, nezasvěcenci nevěděli. Až přišel 28. říjen. Telegrafní drát jako blesk roznesl všude i k nám zprávu: Jsme svobodni! Českoslovanský stát jest uskutečněn. Rakousko, původce lidských běd, rozkouskováno, rozbito. Nebude nám více poroučeti cizácká Vídeň. Nebudeme více potlačováni. Bude lepší život; bude spravedlnost. Jest to vše tak náhle možným? ptali jsme se jeden druhého v němém údivu. Není to pouhý klam či sen? Pravdu tuto nám musela potvrdit hudba s průvodem naší mládeže. Byl večer; hoši lucernu na tyč, harmoniku a zpívali národní písně. Jaké ještě pochyby? Do zraků vstoupily mnohým slzy. Slzy očišťující a usmiřující. Slza věštící radost z lepšího, šťastnějšího života. Cit národní uvolněn a překypoval láskou. Máme svobodu!

Ó Svobodo, milá, zlatá, naše dávná touho,

na Tebe již čekali jsme velmi, velmi dlouho.

Tak to stojí ve verši a my jsme se dočekali. Budem spravedliví. Jdeme vstříc lepšímu, šťastnějšímu životu. Slza z oka setřena a duše omlazena. Nuže v před, za vytčenými cíli."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávy z mateřské školy

Měsíc září i začátek října proběhl v mateřské škole celkem klidně. Nové děti se dobře adaptovaly na nové prostředí i paní učitelky. Bohatý byl zejména kulturní život školy. Uskutečnila se zde dvě divadelní představení a jeden hudební pořad. Krásné počasí přálo i táborovému ohni, při kterém si rodiče společně s dětmi opékali buřty a ochutnali i moučník, připravený pracovnicemi z naší školní kuchyně.

Děti ze druhé třídy také zhlédly společnou výstavu obrazů ve zdejším kulturním domě a mohly si namalovat i "svůj" obrázek.

Ve středu 20. října pojedeme autobusem na výlov Branišovského rybníka, což je v MŠ už několikaletou tradicí. Starší děti se již připravují na kulturní program pro seniory a vystoupení u "Vánočního stromu".

Dále bych chtěla požádat rodiče dětí z MŠ, aby si v nejbližší době zřídili svolení k inkasu / kdo ještě takto úhradu neplatí/, jelikož bychom pravděpodobně od nového roku přešli na bezhotovostní platbu školného i stravného.

Dana Růžičková, ředitelka školy


Kalendář kulturních akcí

ŘÍJEN

Sobota 23. října - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing

Odjezd v 6.40 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu",

návrat okolo 20. hodiny.

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit co nejdříve!

LISTOPAD

Sobota 13. listopadu - Zájezd na muzikál Děti ráje

v Goja Music Hall v Praze

Odjezd v 9.40 hod ze Včelné, začátek představení ve 14 hodin

Cena: 850 Kč (doprava a vstupenka)

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit do 22. října 2010!

Úterý 16. listopadu - Čaj o páté: Tajuplné Novohradské hory

Zveme vás na zajímavé povídání pana Milana Koželuha, autora knihy Nezapomenuté stopy - Novohradské hory, o málo známých místech, přírodě a historii této krásné lokality jižních Čech. Součástí přednášky bude projekce a možnost zakoupení zmíněné knihy.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Neděle 21. listopadu - Kurz řemesel: vánoční dekorace

Vánoce se blíží a je nejvyšší čas připravit si vánoční výzdobu. Přijďte si s lektorkou paní Petrou Baštýřovou z Borovan vyrobit svůj vlastní adventní věnec, svícen a další vánoční dekorace. Na přípravu adventního věnce je nutné si s sebou přinést chvojí a větvičky stálezelených dřevin. Ostatní materiál bude k dispozici.

Na kurz je nutné přihlásit se předem, účastnický poplatek je 70 Kč na osobu.

Zasedací místnost obecního úřadu od 14 hodin.

Středa 24. listopadu - divadelní představení: Marc Camoletti - Láska, sex a žárlivost

Na počátku byla láska, pak přišla nevěra a na konci stojí geniální plán na pomstu spáchanou ve jménu ušlechtilé žárlivosti…

Komedii úspěšného francouzského dramatika zahraje ochotnický soubor J. K. Tyla z Českých Budějovic.

Režie Martin Hruška - člen činohry Jihočeského divadla.

Toto divadelní představení bylo na programu již v květnu letošního roku, ale pro nemoc jedné z hlavních představitelek se nekonalo!

Kulturní dům od 19 hodin

Vstupné: 60 Kč, snížené vstupné pro seniory 40 Kč

Sobota 27. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s bohatým kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě. Všichni včelelenští senioři jsou srdečně zváni!

Sobota 27. - neděle 28. listopadu - Dvoudenní zájezd do předvánoční Vídně

Program: prohlídka Vídně s průvodcem, adventní trhy, možnost shlédnutí výstav v Albertině Picasso nebo Michelangelo, návštěva Schönbrunnu - adventní trhy, procházka zámeckým parkem s průvodcem, pavilon Gloriete s krásným výhledem, možnost individuální prohlídky zámku (český audioprůvodce)

Cena 2.200 Kč zahrnuje, dopravu autobusem s možností občerstvení, zkušeného průvodce, ubytování ve Vídni ve dvou-tří lůžkových pokojích se snídaní, pojištění cestovní kanceláře.

V případě zájmu je vhodné si předem rezervovat vstupenku na výstavu za sníženou cenu 7 Euro - nahlásit při přihlášení na zájezd.

Odjezd: v 7.10 hod ze Včelné, návrat ve večerních hodinách

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 25. října 2010!

Pondělí 29. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného stromu společně zahájíme nejkrásnější období roku. S dudáckou kapelou Bedrník zazpíváme koledy a zahřejeme se svařeným vínem.

Sejdeme se v 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

PŘIPRAVUJEME:

Pátek 3. prosince - Mikulášské nadílka - zábavný program S čerty nejsou žerty

Všechny kulturní akce (kromě zájezdů) jsou realizovány za finanční podpory Jihočeského kraje!


INZERCE: Dušičkové věnce

Přijímám objednávky na dušičkové věnce. Cena 220,- Kč za kus. Objednávky volejte do 17. října na tel. 721 080 114


INZERCE: Hlídání dětí

Motto: "Děti si mohou jen hrát, rodiče musí ŽÍT!"

Zaručujeme 24 hod servis hlídání dětí všech věkových kategorií, zdravotního stavu, ve dne, v noci, o svátcích, víkendech, na hotelech či dovolených, v cizích jazycích..., doučování dětí. Nabízíme i péči o domácnost.

Možnost vystřídat více chův / hospodyň k Vaší 100% spokojenosti!

Kontakt: Agentura TEJA, České Budějovice, tel: 777 815 896, www.agenturateja.cz

Pro více informací pište či volejte na e mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo 777 815 896.


INZERCE: Prodejna Centrum

Prodejna Centrum - Milena Frídová mimo jiné nabízí:

– sortiment galanterie

– papírnictví, hračky, domácí potřeby

– krmiva, zemina, travina, hnojiva

– hrnkové kytky a dušičkové zboží

Dočasný doprodej vybraných druhů zboží se slevou až 80 % z původní ceny. Slevy budou měněny vždy v úterý a ve čtvrtek až do vyprodání zásob.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


INZERCE: Prodejna potravin FLOP - DIPA s.r.o.

Vás zve k nákupu širokého sortimentu. Každé dva týdny nové akční zboží.

Otevírací doba: Po-Pá 7,00-18,00, So 7,00-11,00, Ne 8,00-11,00.

Ve státní svátek 28. října bude otevřeno jako v neděli 8,00-11,00 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodavaček.


INZERCE: Oční optika

Grafická inzerce zde


INZERCE: Realitní poradce

Grafická inzerce zde


Tištěná verze distribuována dne 14.10.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 18.10.2010