Obecní zpravodaj 11/2010

OBSAH


Komunální volby

Vážení spoluobčané,

na úvod je zvykem podávat zprávy ze zastupitelstva obce, tentokrát to je jinak. Doposud neproběhlo ustavující zasedání zastupitelstva z důvodu návrhu jedné z politických stran na vyslovení neplatnosti volby kandidáta, respektive neplatnosti voleb v obci Včelná. Tento návrh byl podán u krajského soudu, který nyní řeší nezapočítání hlasů ve volbách pro zemřelého kandidáta jedné strany. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak soud rozhodne, nemůžeme ani svolat nové zastupitele. O výsledcích voleb vás budeme informovat až po rozhodnutí soudu.

Zdeněk PETR, starosta obce


Užívání místních komunikací

Začala příprava na zimní období, a to nákupem posypového materiálu a důkladnou kontrolou strojů, které se používají k zimní údržbě. Tak jako každý rok před začátkem zimního období bych chtěl požádat všechny občany, aby neparkovali svá vozidla na komunikacích, ale snažili se parkovat na svých pozemcích, a tím umožnili bezproblémovou údržbu komunikací a chodníků v obci. Pokud není dostatek místa na vlastních pozemcích, bylo by dobré stavět vozidla na jednu stranu komunikace a umožnit tím průjezd traktoru s radlicí. Pracovníci technických služeb nebudou vjíždět do ulic, kde nebude možno bezpečně projet. Bohužel neprůjezdné komunikace nebudou moci být prohrnuty. Věřím, že jistě všichni chápou tuto situaci a zodpovědně budou parkovat nejlépe na svých pozemcích. Tím budou ulice bez problému průjezdné.

Parkování na komunikacích je normální záležitostí, ale jen do té doby, než je znemožněn nebo značně omezen průjezd. V poslední době se navíc stává, že jsou místní komunikace využívány jako pracoviště nebo jako stavební dvory firem. Toto užívání je nepřípustné! Komunikace pak navíc zůstávají znečištěné či poškozené.

Pokud je zvláštní užívání komunikace nezbytně nutné a povaha stavby to vyžaduje, je možné řešení dočasného omezení průjezdu komunikací společně s obcí, případně s odborem dopravy magistrátu České Budějovice.

Obecní úřad se zaměří na ta užívání komunikace, která nejsou legalizována dopravním opatřením, a komise životního prostředí společně s komisí územního rozvoje bude tyto případy v budoucnu monitorovat. Po zjištění stavu budeme dle platné legislativy postupovat k nápravě.

Zdeněk PETR, starosta obce


Podzimní hromadné sběry odpadů

Kontejner na kovový odpad a autobaterie

bude přistaven za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 12 do 16,30 hodin v pátek 12. listopadu

Upozorňujeme, že v tento den nelze přivážet jiné druhy odpadů.

Termín a místo přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad je uveřejněn pouze v tištěném zpravodaji.

Kontejner na kompostovatelný odpad

Vzhledem k hromadným sběrům odpadů nebude k dispozici kontejner na trávu a listí za Kulturním domem v Dlouhé ulici od pátku 12. do neděle 14. listopadu.

Provoz kontejneru na listí bude letos ukončen k 30. listopadu.

Podzimní sběr větví

Sběr větví bude ukončen ve středu 10.11.2010. Po tomto datu již větve nepřivážejte! Další termín sběru větví bude opět vyhlášen ve zpravodaji, pravděpodobně v jarních měsících.

Připomínáme:

  • Nepotřebné předměty přivezte na určené místo pouze v daném termínu. Po uvedené době budou kontejnery odvezeny.
  • Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
  • Odkládání odpadu na jiná místa nebo mimo uvedenou dobu bude posuzováno jako založení nedovolené skládky.
  • Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání (vybavení provozoven, autodopravy, stavebnictví apod.).
  • Sběry jsou pouze pro občany Včelné!Tištěná verze distribuována dne 9.11.2010
Elektronická verze vyvěšena dne 9.11.2010