Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 4/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na 6. zasedání zastupitelstva dne 11. dzbna vyslechli zprávu o daňových příjmech obce za měsíc březen, a to ve výši 732 tis. Kč, a zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.3.2011. Dále byli informováni o rozeslání výzvy k podání nabídek firmám na veřejný bezdrátový rozhlas obce.

Starosta společně s komisí výstavby a územního rozvoje informoval zastupitele o konkrétních krocích uvažované rekonstrukce mateřské školky. První fází pro letošní rok je projektová příprava s konkrétním vyčíslením nákladů na rekonstrukci. V rámci rekonstrukce je hlavním záměrem rozšíření kapacity školky a celková úspora na provozu.


Upozornění k místním poplatkům

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří nemají zaplacené místní poplatky, že od 1.5.2011 může dojít k navýšení poplatku na trojnásobek tzn., že poplatek za odpady nebude 500, ale 1.500 Kč na osobu! Poplatníkem je každá osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci.


Změny jízdního řádu MHD

V poslední době je v médiích řada zpráv o změnách jízdních řádů MHD České Budějovice. Tyto změny se týkají téměř všech linek. Nejde jen o časové posuny, ale i o změny tras jednotlivých spojů.

Trasa linky č. 7 zůstává zachována, ale časový posun zde bude. Nový jízdní řád budeme vydávat v měsíci květnu, až bude do obce dodán v konečné verzi.

Pozitivní novinkou nás se přímo dotýkající je, že autobus č. 2 nám umožní rychleji projet městem, nebude totiž zajíždět k nádraží, ale projede od Senovážného náměstí přímo "na sady" a dále směrem na Borek. Dvojka však nebude jezdit až na rožnovskou točnu, nýbrž některé autobusy budou končit na nám. Bratří Čapků a některé u papíren.

Kdo bude chtít jet k nádraží, využije nově zavedený trolejbus č. 5 jezdící z rožnovské točny na nádraží jako bývalá "dvojka", ale pokračovat bude Nádražní ulicí na Pekárenskou a odtud po Pražské třídě a Strakonické směrem na sídliště Vltava a Máj.

Toto jsou pro nás hlavní změny, o kterých nás Dopravní podnik města České Budějovice informoval.

Zdeněk PETR, starosta obce


Z obecních kronik

V dubnovém zpravodaji bych chtěl připomenout článkem "Ponocní" z roku 1927 dobu, kdy bylo i v naší obci slyšet troubení noční stráže.

"S těmahle ponocnýma tu máme hotovou potíž. Nadřízený úřady naléhají na obec, aby měla ponocný a obec se tomu jak může vyhýbá; vzlášť nyní za téhle drahoty a před tím také. Vždyť co já pamatuji, byl zde ponocným jenom starý Polák a na začátku roku si za to mohl vybrat z každého čísla zlatku. Bylo tehdáž ve Včelné asi 70 čísel a v Poříčí asi 50; a to mu prý ještě každý nedal, proto že chodil většinou jen po silnici.

Nyní je jinak. Letošním rokem museli být zřízeni ponocní dva. Jeden pro Včelnou a druhý pro Poříčí; protože je to nemožné, aby to konal jenom jeden pro obě obce. Pro Včelnou se přihlásil dle vyhlášky Josef Hůlka a má platu podle rozpočtu jeden tisíc dvě stě korun za rok. Pro Poříčí ustanoven Antonín Tušl a má za to jenom tisíc, proto že je Poříčí menší, ale rozlezlá je ta obec pro ponocnýho také dost. Za tisíc korun to oběhnout tři sta pětašedesátkrát, to velký plat zrovna není, ale pro obec je to velký výdej, povážíme-li, že to musí zaplatit staré čísla a živnostníci s obchodníky, protože jsou ty domky nově vystavěné od dané osvobozeny a následkem toho též od přirážek obecních. A je tu těch starých, totiž předválečných domků ve Včelné 74 čísel a v Poříčí 52. Nyní co to píši na počátku července, je jich ve Včelné 145 a v Poříčí 65. Je tedy od daní osvobozeno v Poříčí 13 domků a ve Včelné hnedle jednou tolik, t.j. 71 čísel. Byla to tedy dříve těžká věc s tím placením na ponocného, a je to nyní ještě mnohem těžší pro poplatníky, vzlášť nyní, když je toho všeho moc. Není tedy divu, že se obec pokuť mohla, tomuto zařízení vyhýbala. Mohli ovšem občani po řadě si dělat ponocnýho sami, ale to bylo také těžko. A tak slyšíme nyní ponocnýho troubit. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávičky z mateřské školy

I v těchto jarních měsících pokračují v MŠ pravidelná divadelní představení. Kromě nich pořádala škola i další zajímavé akce.

Na konci měsíce února to byl velmi vydařený masopustní karneval, v březnu pak pěkný výlet na farmu v Mysletíně, kde měly děti možnost vidět i krásné závodní koně. Na první jarní den jsme se symbolicky rozloučily se zimou, a to již tradičním "vynášením Mořeny" u řeky Vltavy v Boršově.

V úterý 12. dubna 2011 skončil plavecký výcvik nejstarších dětí v bazénu v Českých Budějovicích, který probíhal v 9 lekcích. Chtěla bych tímto poděkovat p. učitelkám M. Matějkové a A. Dvořákové a zvláště pak paní Marii Zemanové, která téměř pokaždé doprovázela skupinu a pomáhala učitelkám s dětmi při náročných organizačních přesunech a v šatnách.

Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


Nový územní plán obce

Proklik na Strukturální fondy

Obec Včelná tvoří s podporou Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj nový územní plán obce. Podpora spočívá ve financování návrhu územního plánu s celkovými náklady 516 tis. Kč.

Zdeněk PETR, starosta obce


Pozvánka Atletického klubu Včelná

Atletický klub Včelná pořádá v úterý 10. května běh lesem.

Závod je pro děti ve věku 8 - 15 let.

Prezentace u hřiště na metanou v 15,30 hodin.

Pro všechny závodníky drobná cena a na závěr opékání buřtů.


Sbírka použitého ošacení v Boršově

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Farní charita Boršov pořádají ve dvoře areálu fary Boršov nad Vltavou sbírku použitého ošacení v termínech:

  pátek   29.4. … 16:00 - 18:00
  sobota  30.4. … 09:00 - 12:00
  pátek   13.5. … 16:00 - 18:00
  sobota  14.5. … 09:00 - 12:00

Přijímáme ty věci:

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky útěrky, záclony, látky (min 1m2, žádné odřezky či zbytky), nepoškozené domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, peří, peřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv.

Věci, které vzít nemůžeme:

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc. Farní charita Boršov


Kulturní a společenské akce

DUBEN

Středa 20. dubna - "Čaj o páté" s Petrem Hošťálkem

Milým hostem bude známý motorista, dobrodruh a cestovatel veteránista Petr Hošťálek z Českých Budějovic, který bude hovořit o loňské cestě do Nepálu. Součástí programu bude losování o vstupenky do Jihočeského motocyklového muzea. Zasedací místnost od 17 hodin

Sobota 30. dubna - Vítání občánků

je v naší obci příjemnou tradicí. Pokaždé je to radostná událost a letos přivítáme do života celkem 26 dětí.

Kulturní dům od 14 hodin.

KVĚTEN

Pátek 6. května - neděle 8. května - Výstava "Vítejte ve Včelné"

Výstava prezentuje minulý a současný život v obci a byla instalována od 17. ledna do 15. února 2011 v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Bude rozšířena o některé panely, dobové fotografie a kroniky. Otevření výstavy proběhne v kulturním domě v 18 hodin.

Výstava bude dále otevřena v sobotu i v neděli od 12 do 18 hodin.

Pátek 6. května - Kladení věnců k pomníkům

se uskuteční od 17,30 hodin u pomníku světových válek na tř.5.května u zastávky MHD a od 17,45 hodin u pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova.

Středa 11. května - "Čaj o páté" s Janem Míkou

Máte v oblibě televizní seriály jako Život na zámku, Náměstíčko či Cukrárna? Pokud ano, právě vám je určena beseda se scénáristou Janem Míkou. Dozvíte se nejen o tom, jak se píší scénáře, ale také o příhodách z natáčení. Zasedací místnost od 17 hodin.

Středa 25. května - jednodenní zájezd

Tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech, tentokrát do Prachatic a okolí. Účastnický poplatek za osobu je 150 Kč.

Odjezd od restaurace "U Kaštanu" v 7.30 hodin.

Sobota 28. května - Dětský den

Zveme všechny děti i rodiče na odpoledne plné soutěží a her, se zábavným programem a diskotékou vystoupí populární Standa Drobek a připravena bude i tvůrčí dílna s Martinou.

V případě příznivého počasí se sejdeme v areálu SK Včelná ve 14 hodin, bude-li pršet, začínáme v 15 hodin v kulturním domě.

Pořádá kulturní a sportovní komise.


Připravujeme:

Sobota 18. června - zájezd do Plzně - ZOO, DINO park a muzeum Techmánie

Program: návštěva ZOO a DINO parku (možnost shlédnutí krátkého filmu v 3D projekci) - na rozloze 3 ha jsou zobrazeny scény ze života druhohorních zvířat, která naší zemi obývala před více než 65 miliony lety. TECHMÁNIE - zde naleznete odpovědi na otázky, například co se s vámi stane, když "okusíte" 200 000 voltů nebo jak zažít viditelný projev neviditelného. Zahrát si můžete například i na moderátora a zkusit jaké to je, když slyšíte vaši zpožděnou řeč.

Cena - doprava a všechny vstupy: dospělí 670 Kč, děti do 15 let 230 Kč (cena pro děti je spolufinancována z grantu Jihočeského kraje).

V případě zájmu se můžete hlásit již nyní!

Ing. Jarmila Mandžuková

Informace o proběhlých akcích:

"Pojď se mnou do knihovny"

Po celý měsíc březen probíhala akce s názvem "Pojď se mnou do knihovny", díky které registrovaní čtenáři naší knihovny přivedli šest nových čtenářů. Celkem bylo rozdáno dvanáct poukázek v hodnotě 50 Kč na nákup knih dle vlastního výběru v knihkupectví Kanzelsberger v Českých Budějovicích. Tato akce je spolufinancována z grantu Jihočeského kraje.

Ukliďme si Včelnou!

Opět jsme se přesvědčili, že jarní úklid obce má svůj význam, neboť jsme sebrali během pouhých dvou hodin pět pytlů odpadu. Úklidu obce se zúčastnila paní Jana Petrů, rodina Reindlova a Kalinova. Pan Jan Voráček zajistil úklid areálu SK Včelná a okolí. Všichni si zaslouží poděkování obce!

Poděkování za sponzorské dary

Cukrárně BONA a restauraci U Kaštanu děkujeme za sponzorské dary na dětský maškarní karneval.

Ing. Jarmila Mandžuková


INZERCE: Prodejna potravin DIPA s.r.o. FLOP Včelná

Vás zve k nákupu širokého sortimentu zboží. 14ti denní slevové akce.

 • Potraviny, uzeniny, ovoce zelenina
 • Drogerie
 • Dárkové balení dle Vašeho výběru
 • Prodej sudového stáčeného vína

Přijímáme objednávky na velikonoce do 20.4.2011:

 • beránky
 • zajíce
 • mazance a jiné

Společná otevírací doba prodejny potravin i smíšeného zboží:

  Po-Pá         7,00 - 18,00
  So          7,00 - 11,00
  Ne          8,00 - 11,00
  24.4. Ne velikonoční 8,00 - 11,00
  25.4. Po velikonoční   Zavřeno

INZERCE: Prodejna CENTRUM

nabízí mimo jiné:

   • Galanterie
   - velikonoční doplňky a přízdoby
   - pletací a háčkovací příze
   - igelitové ubrusy

  • Zahradnické potřeby
   - semena
   - zemina, travní směsi
   - hnojiva, truhlíky, žardinky

  • Od 28.4.2011 nově zavádíme:
   - Ložní povlečení, utěrky
   - Sazenky
   - Dětské levné oblečení (chemicky ošetřeno - Bazar)

Prodejny potravin i smíšeného zboží se těší na Vaši návštěvu!

Prosíme majitele psů, aby důsledně po svých mazlíčcích, které přivedou s sebou na nákup, uklízeli. Pokud nejste schopni úklid zajistit, neberte je raději s sebou. Respektujte hygienu zvláště před prodejnou potravin!

Děkujeme za pochopení


INZERCE: Jarní výprodej ekobriket

Využijte Akční nabídky - DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY od 400,-/metrák.

Nabízíme Vám:

– ekobrikety (různé druhy)

– pelety

– grilovací dřevěné uhlí - v AKCI!

– třísky a podpalovače

Dle počtu odebraných palet - možnost dopravy ZDARMA!

Nová prodejna v Č.B. na Dlouhé Louce vedle Kauflandu.

Ekopalivo Bohemia s.r.o.

Briketárna Větřní u Č. Krumlova

Tel: + 420 380 733 733 www.ekopalivo.cz


Tištěná verze distribuována dne 18.4.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 18.4.2011