Obecní zpravodaj 6/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém 8. zasedání dne 6. června schválili tzv. "Závěrečný účet" obce za rok 2010 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Dále schválili sedm smluv na odkup pozemků soukromých majitelů a okolních obcí pod místními komunikacemi obce Včelná za cenu 100 Kč/m2 v celkovém rozsahu 1245 m2.

Na dodávku bezdrátového rozhlasu vybrali z pěti zájemců firmu JD Rozhlasy s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm s nejnižší nabídnutou cenou 454.008 Kč včetně DPH.

Starosta mimo jiné informoval zastupitele o vývoji jednání ohledně trasy kanalizace ve Čtyřech chalupách a o postupu prací na garáži na komunální techniku za kulturním domem.

Zdeněk PETR, starosta obce


Oznámení obecní knihovny

O prázdninách bude knihovna otevřena pouze v pondělí od 15 do 17 hodin.


Zprávy z mateřské školy

Školní rok 2010/2011 se nachýlil ke svému konci, ale děti z naší MŠ čeká ještě mnoho vyjímečných a zajímavých událostí. Kromě zábavného dopoledne s moderátorem Josefem Maxou k příležitosti Mezinárodního dne dětí, které proběhlo 1. června, to bude výlet autobusem do ZOO Dvorce u Borovan, rozlučkové odpoledne budoucích školáčku v úterý 14. června a dále ukázka hasičské techniky. Děti, které půjdou v září do základní školy, pojedou ve čtvrtek 16. června vláčkem do Holubova. Dopravu i oběd v místní restauraci dotuje obecní úřad. Školní rok zakončíme již tradičním posezením s rodiči a dětmi u táborového ohně s opékáním špekáčků a ochutnávkou domácího moučníku od našich p. kuchařek. Našim "školáčkům" bych chtěla popřát dobré nové kamarády i učitele a hodně úspěchů ve škole i v životě.

Ráda bych poděkovala za přízeň a spolupráci v tomto školním roce všem rodičům, zejména pak těm, kteří naší škole poskytli věcné či peněžité dary, využité ve prospěch všech dětí.

Za výtvarný a pracovní materiál: Kropáčkům, Čížkům, Daňhelům, Matouškům, Vacikarům, Walischům, Kalinům, Tomrlům, Šťástkům, Süssům, Řepům, Nejedlým /Andr./, Sukdolům.

Za dárky a drobnosti k Mikuláši, Vánocům a MDD: Čížkům, Nejedlým /Ad./, Reindlům, Gasseldorferům, Daňhelům, Feitlům, Šťástkům, Jovanovičům.

Za drobné opravy hraček p. Ptáčkovi, opravu zvonku a větší množství hygienických kapesníčků p. Primusové, za výtvarné dekorace p. Reindlové, za DVD z vystoupení dětí pro seniory a u rozsvěcení vánočního stromu Šimánkům.

Za peněžité dary děkujeme Študlarům, Ptáčkům, p. Mader /roz. Polákové/, Povišerům, Šeborům a Petráškům. Tyto byly použity k vybavení 2. třídy novou dětskou kuchyňkou a k nákupu moderní modelovací hmoty.

Mateřská škola dále oznamuje a zve všechny rodiče nově přijatých dětí, že informační schůzka se bude konat v úterý 28. června 2011 v 16,00 hodin v mateřské škole v 1. třídě.

Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


Cirkus ve Včelné

S devadesátiminutovým programem přijede do obce Cirkus Astra. Drezúra koní, velbloudů, psů, poníků, artisté, akrobaté, klauni. Dobrá zábava, humor a napětí. Atrakce pro děti - jízda na ponících.

Místo: tréninkové fotbalové hřiště SK Včelná

Termín: dvě představení, v úterý a středu 14. a 15. června vždy od 17 h


Kulturní a společenské akce

Sobota 18. června - zájezd do Plzně - ZOO, DINO park a muzeum Techmánie

Informace pro přihlášené:

ODJEZD v 6.30 hodin od restaurace "U Kaštanu"

Středa 13. července - "Čaj o páté" s Lenkou Krčkovou

Milým hostem bude herečka Lenka Krčková, která je od roku 2000 členkou činohry Jihočeského divadla, vede své vlastní studentské divadlo a zabývá se pedagogickou činností. Těšit se můžete nejen na zajímavé povídání o herecké profesi, ale i na losování o volné vstupenky na představení Petrolejové lampy, kde Lenka Krčková hraje hlavní roli.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin

Připravujeme návštěvu Otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou - představení Na tý louce zelený v podání DS Vltavan

Jarmila Mandžuková


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung

Upozorňujeme na povinnost majitelů rodinných domků provést jedenkrát ročně kontrolu spalinových cest u vytápění pevnými palivy či plynem. Kontakt: 608 043 563


Tištěná verze distribuována dne 8.6.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 8.6.2011