Obecní zpravodaj 7/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém 9. zasedání dne 4.7. vyslechli zprávy o snížení výtěžnosti daní pro obec o 417 tis. Kč z důvodu překročení nároku na výnos daní z příjmů fyzických osob. Dále byli informováni o nutnosti aktualizace pasportu dopravního značení v obci a nutnosti provedení revizí hydrantů na vodovodním řadu.

Obec pokračuje v projektu odkanalizování Čtyř chalup, kde jsme ve fázi územního řízení. Územní řízení se pozdrželo kvůli vyjednávání se všemi vlastníky pozemků, které budou stavbou dotčeny. S některými se obec nedohodla, ale naštěstí bylo nalezeno adekvátní řešení.

Připravuje se také projekt na opravu kanalizace pod tratí na tř.5.května.

V těchto místech probíhá finální příprava projektu chodníku od tratě směrem k zastávce MHD.

Projekt na nové umístění zastávek pod tratí je před stavebním řízením, ale čekáme na rozhodnutí Pozemkového fondu na uvolnění pozemku ve vlastnictví státu. Časový horizont nedokážeme bohužel stanovit, neboť rozhodnutí je na ústředí fondu v Praze.

V měsíci červenci proběhla poslední platba za žáky naší obce, jako neinvestiční příspěvky školám. Celkově jsme zaplatili všem školám částku 724.052 Kč.

Blíží se doba dovolených, takže mi dovolte, abych Vám spoluobčanům popřál krásné letní dny plné odpočinku.

Zdeněk PETR, starosta obce


Kompostování

Kontejner na trávu a listí stojí každý den za zahradou kulturního domu. Ze zpětné reakce občanů je zřejmé, že zakoupením kontejneru na svoz posečené trávy se služba výrazně zlepšila. Díky legislativě a obecní vyhlášce můžeme kompostovat přímo na katastru obce, tedy v podstatě bez větších nákladů.

Bohužel musíme upozornit některé občany, že větve, nebo dokonce celé stromy se kompostovat opravdu nedají. Třídění větví od trávy je v kontejneru výkon nadlidský. Chci tedy poprosit touto cestou, nehažte větve do kontejneru, který je určen výhradně na trávu nebo listí! Děkujeme.


Z obecních kronik

Prázdninový příspěvek připomíná jednu povodňovou příhodu z roku 1925.

"Od polovice června do polovice července u nás často pršelo. Zem byla dosti vodou nasáklá a dne 15. července přišla do toho pořádná bouře s lijavcem. Voda se hrnula všude kde byla jaká stočka neb stoka a tam kde ji lidé postavili do cesty nějakou překážku, to vzala sebou. Že to v Poříčí pořádně vymylo silnici a nadělalo rýh, tomu se není co divit, jeť Poříčí mnohem doleji než Včelná, ale zde na kopci nám to pocuchalo notně kůži.

S polí od lesa tekla voda do Mocalovýho rybníčka a k silnici, no, všude kudy mohla. Z rybníčka strouhou a po polích. Ve vsi přes silniční můstky, u Josefa Petra též do bytu, až jim to roztrhalo podlahu a hasiči vodu vypumpovali. Bylo z toho hodně mrzutostí. Petr chtěl na hostinském Petrovi novou podlahu, že neměl mít ucpaný můstek, Černý a ti ostatní dolu, že jim tam Franta "Mocalů" (Kroneizl) neměl tudy vodu pouštět, a že si na to vezmou komisi, ale ne tu zdejší, ta prý za nic nestojí, oni chtějí komisi z Budějovic, ta naučí Frantu, proč ten rybník dělal a nikoho se neptal. Bude to ovšem stát peníze, jakáž pomoc. Dne 17. se bouře opakovala, ale větších škod již nenadělala. Žádná komise jim to ovšem nespraví, to si musí lidé udělat sami."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kulturní a společenské akce

Středa 13. července - "Čaj o páté" s Lenkou Krčkovou

Milým hostem bude herečka Lenka Krčková, která je od roku 2000 členkou činohry Jihočeského divadla, vede své vlastní studentské divadlo a zabývá se pedagogickou činností. Těšit se můžete nejen na zajímavé povídání o herecké profesi, ale i na losování o volné vstupenky na představení Petrolejové lampy, kde Lenka Krčková hraje hlavní roli.

Zasedací místnost OÚ od 17 hodin

Pátek 12. srpna - Představení Na tý louce zelený - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Nejznámější a nejhranější opereta u nás Na tý louce zelený se známými šlágry Venoušku, Venoušku...nebo Já bych chtěl mít tvé foto v podání ochotnického souboru DS Vltavan.

Cena 270 Kč (doprava + vstupné). Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu", představení začíná ve 21 hodin.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce července!

Sobota 10. září - Jednodenní návštěva Lince s bohatým programem

Pojeďte s námi do Lince a poznejte jeho památky a zajímavosti. Hlavním cílem bude návštěva ojedinělého muzea budoucnosti - Ars Elektronica Center. Jednotlivé expozice zábavnou formou nabízí obraz člověka ve světě nových technologií, můžete si otestovat svůj sluch, hmat a zrak a zjistíte, že vaše smysly lze lehce ošálit, je to až k neuvěření, co všechno počítačem řízené přístroje dokáží… Na vlastní kůži můžete vyzkoušet jednotlivé hry, hříčky, pokusy a virtuální techniku, pohybovat se v trojrozměrném prostoru a mnoho dalšího. Návštěvníci jistě ocení zasvěcený a zajímavý výklad v českém jazyce.

Součástí návštěvy muzea bude i prezentace dalších lineckých muzeí, společný oběd a v odpoledních hodinách prohlídka města s průvodcem.Zájezd je určený všem zájemcům a věkovým skupinám, dítě do 15 let musí mít doprovod dospělého.

Cena: 300 Kč (včetně dopravy autobusem, vstupného, oběda a průvodce po Linci).

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce července!

V měsíci září ještě připravujeme Svatováclavské trhy chráněných dílen

Koupí produktů handicapovaných lidí uděláte radost sobě i svým blízkým a pomůžete potřebným.

Připravila Jarmila Mandžuková


Zumba v Kulturním domě

Cvičení se "Zumbou" se konají i přes prázdniny každý čtvrtek od 18,30 hodin v kulturním domě Včelná.


Tištěná verze distribuována dne 12.7.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 20.7.2011