Obecní zpravodaj 9/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Na zasedání podal starosta zprávu o prováděných a připravovaných akcích.

Na sloupy veřejného osvětlení byla v průběhu srpna namontována "hnízda" bezdrátového rozhlasu, každé s několika reproduktory a označené zřetelným číslem. Protože každému hnízdu i každému reproduktoru jde ovládacím softwarem snížit hlasitost, sdělte nám proto případné požadavky na úpravu hlasitosti. Bezdrátový rozhlas umožňuje hlášení do jednotlivých částí obce a relace mohou být spouštěny automaticky v předem stanovenou dobu.

Dokončena byla stavba garáže na komunální techniku a plotová zeď za kulturním domem. Náklady stavby se podařilo snížit díky svépomocné výstavbě pracovníky technických služeb obce z předpokládané ceny dle nabídkového rozpočtu 1,96 mil. Kč na 743 tis. Kč! Za kvalitně odvedenou práci jim tímto děkuji.

Obec požádala České dráhy z důvodu větší bezpečnosti o instalaci závor na přejezdu na tř.5.května. Z odpovědi vyplývá, že taková změna zabezpečovacího systému by stála 2,5 až 3 mil. Kč a dráhy ji nepovažují na potřebnou. Stávající zabezpečení vyhovuje normám.

Zdeněk PETR, starosta obce


Připomínky k jízdním řádům MHD linky č. 7

Na obecní úřad došly dvě písemné připomínky k novému jízdnímu řádu MHD linky č. 7 platnému od 12.6.2011. Pokud budete chtít podpořit jednání obce s Dopravním podnikem o úpravě jízdního řádu, uvítáme i Vaše relevantní připomínky v písemné podobě do konce září 2011.


Hromadné očkování psů

Oočkování psů bude provádět MVDr. Zdeněk Fiala ve středu dne 14. září 2011 od 17 hodin před obecním úřadem.


Z obecních kronik

Článek z roku 1936 s názvem "Konsum Rovnost" nám připomene začátky družstevnictví a první kupecký krámek ve Včelné.

"Dne 8 března 1936 konala se v hostinci u Kalkušů ustavující schůze konsumního družstva "Rovnost" z Č. Budějovic. Byli pozváni členové v počtu 80 osob a na této schůzi seznamováni s účely a zásady družstva, tedy i prodejny, která se tady zřizuje.

Přítomní obchodníci jak se rozumí samo sebou, byli proti tomu, ale nedalo se nic dělat, když 80 členů prodejnu chtělo. Dvěstěkorunové podíly se mohou splácet a nyní stačí když není více, podíl třeba 10 Kč a nebo jen 5 Kč, k tomu 4 koruny zápisné a už byl členem. Trvalo to dlouho, od března až do září, než-li došlo ku otevření prodejny a přece tedy ku otevření došlo a to v domě č. 6 u Háků.

Mezi tím časem vybírali členové zápisné a první splátku na podíl. Tady po staré vsi to vybíral Jos. Majer a Jos. Petr. V Zahradní Osadě to zase vybíral Václav Urban a Jos. Kocina. Zajímavé je politické příslušenství těchto družstevníků. Tak Josef Majer je ze strany lidové; Josef Petr je ze strany soc. dem. a Václav Urban s Josefem Kocinou jsou ze strany komunistické. Jak se tu pěkně všichni sešli při tom družstevnictví a nic jim příslušnost nepřekážela. Konsum patří straně soc. demokratické. Konečně byla adaptace krámu hotova, a mohlo se začít. Oznámeno tedy členům písemně že dne 3 ho září se otevře prodejna ve Včelné č. 49, ale když tam některé ženy šly, bylo jim řečeno, že až v sobotu, t.j. 5 ho. Zatím se to jen urovnávalo.

V tom domě č. 6 u Háků již se dlouhé léta prodávalo; byl to první kupecký krámek na Bořích, jak se tehdy říkávalo, ale po válce zašel na úbytě. V tom samém krámku však konsum není, je udělán z vedlejší obytné světnice. Z okna se udělaly dvéře a jsou nyní dvoje vedle sebe. Krámek u Háků nyní ožil jako nikdy před tím."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávičky z mateřské školy

Od 1. září 2011 jsou v provozu opět dvě třídy s 55 dětmi. Doufám, že budou děti i tento školní rok v MŠ spokojené a budou mít spoustu výjimečných zážitků.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy


Hromadné podzimní sběry odpadů

Zveřejněno pouze v tištěném zpravodaji.


Pozvánka do Kamenného Újezda

TJ Sokol Kamenný Újezd oddíl kopané si Vás dovoluje pozvat na oslavy 85. výročí založení fotbalu v Kamenném Újezdu, které se konají v neděli dne 18.9.2011 od 9,00 hodin na hřišti TJ Sokol Kamenný Újezd.

Součástí programu je:

– turnaj "E.ON rodinný fotbálek" od 9,00 hod

– turnaj přípravek od 14,00 hod.

Hlavním bodem programu je benefiční utkání mezi bývalými fotbalisty Sokola Kamenný Újezd s mužstvem Amfory Praha, složeným ze známých českých a slovenských herců, zpěváků a sportovců. Slavnostní výkop bude v 10,30 hod. Srdečně zvou pořadatelé.


Kulturní akce

ZÁŘÍ

Sobota 10. září - Jednodenní návštěva Lince s bohatým programem

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" v 8.30 hodin, předpokládaný návrat ve 20 hodin. V ceně zájezdu není cestovní pojištění, doporučujeme všem přihlášeným se pojistit!

Středa 28. září až neděle 2. října - Svatováclavský jarmark chráněných dílen

který se koná v Kulturním domě ve Včelné. Přijďte si prohlédnout či nakoupit keramiku, hračky, tkané, textilní a proutěné výrobky, vitráže a další originální tvorbu chráněných dílen

- Domov sv. Anežky, o.p.s. z Týna nad Vltavou

- Fokus z Českých Budějovic

- Nazaret z Borovan

- STROOM, o.p.s. z Dubu u Prachatic

- Diakonie ČCE - středisko Rolnička ze Soběslavi

Doprovodný program:

každý den v době od 14 do 17 bude probíhat volně přístupná řemeslná dílna:

středa - výroba přáníček z papíru technikou "guillingu"

čtvrtek - šití prostírání a jehelníčku

pátek - výroba skleněných vitráží

sobota - šití prostírání a jednoduchých hraček

neděle - výroba andělíčků z korálků

"Přines knihu"

Máte-li doma již nepotřebné knihy, přineste je s sebou. Možná, že potěší někoho z návštěvníků!

Jarmark můžete navštívit ve dnech:

středa, sobota a neděle od 10 do 18 hodin, čtvrtek a pátek od 12 do 18 h.

ŘÍJEN

Sobota 8. října - Kurz keramiky I. pro děti

Kurzu se mohou zúčastnit děti od 4 let s rodiči, školáci zvládnou vše sami. Kurz proběhne v klubovně kulturního domu od 14 hodin. Cena kurzu 60 Kč.

Na kurz je nutné se předem přihlásit!

Pokračovací kurz keramiky proběhne v sobotu 12. listopadu, výrobky musí nejméně 21 dní schnout! I tento kurz bude stát 60 Kč za osobu.

Pátek 21. října - jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Čeká na vás pět hodin relaxace v krytých i otevřených bazénech s termální vodou, která příznivě působí na onemocnění pohybového ústrojí.

Odjezd ve 12 hod. od restaurace "U Kaštanu", předpokládaný návrat ve 24 h.

Cena 615 Kč (doprava, vstupenka, průvodce, cestovní pojištění).

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce září!

Sobota 22. října až neděle 30. října - Společná výstava výtvarníků

Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu 22. října v 15 hodin v Kulturním domě ve Včelné.

Doprovodný program:

Sobota 22. října od 17 hodin "Čaj o páté" - beseda s vystavujícími výtvarníky

Neděle 23. října od 14 hodin do 17 hodin "Veselé malování" pro děti

Připravila Jarmila Mandžuková


INZERCE: Pomoc seniorům

• Domácí péče, zdravotní výkony

• Aktivizace, ergoterapie, cvičení paměti, dohled

• Předčítání, společnost, dopomoc v domácnosti

• Vycházky, i na invalidním vozíku

• Doprovod kamkoli, i na kulturní akce

Odborná péče-zdravotní sestra, hodinové sazby

Kontakt: 723 07 16 17 - p. Žahourová H.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.arodinka.cz


Tištěná verze distribuována dne 7.9.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 7.9.2011