Obecní zpravodaj 10/2011

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 10. října

Starosta obce podal zprávu o prováděných a připravovaných akcích. Již započaté akce jsou zejména příprava projektu na rekonstrukci mateřské školy a následné rozšíření kapacity MŠ. Tuto akci, po zjištění skutečných nákladů, bude nutno provádět etapově, aby stavba co nejméně zasahovala do provozu školky. Začátek rekonstrukce je plánován na dobu před prázdninami příštího roku. Další rozpracovanou akcí ve stadiu projektové přípravy je vybudování kanalizace v lokalitě Čtyři chalupy. Nyní se nacházíme před podáním projektu k územnímu řízení.

Finanční výbor připravil finanční výhled k financování připravovaných prioritních akcí obce. Výbor si nechal zpracovat od projektantů předběžné ceny akcí, které byly oceněny takto: oprava mateřské školy cca 8-10 mil. Kč, výstavba kanalizace cca 23 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že obec tyto akce bez podpory dotačních zdrojů neufinancuje.

Do listopadu letošního roku plánujeme osazení dětských herních prvků na dětské hřiště u křižovatky ulic Sokolovského a Dlouhá. Někdo může namítat, že se dělá dětské hřiště na podzim. Bohužel, tento nevhodný podzimní termín byl ovlivněn dotací. Věříme, že na jaře bude plně sloužit svému účelu.

Připomínky od občanů k jízdnímu řádu MHD byly předány na dopravní podnik a společně s obcí Boršov nad Vltavou se bude o konkrétních spojích jednat.

Zdeněk PETR, starosta obce


Pozvánka na veřejné projednání návrhu územního plánu

Obec Včelná zpracovává nový územní plán pro celé území obce. Dne 31.10.2011 od 15 hodin se v Kulturním domě Včelná uskuteční veřejné projednání návrhu územního plánu.

Odborný výklad provede zpracovatelka územního plánu ing. arch. Štěpánka Ťukalová, UA Projekce, České Budějovice.

Při veřejném projednání je poslední možnost pro uplatnění připomínek a námitek ze strany občanů či osob vlastnících v obci nemovitost.

Návrh územního plánu je kdykoli k nahlédnutí u obecního úřadu a na elektronické úřední desce na těchto stránkách.


Z obecních kronik

Tento poučný i úsměvný článek z roku 1937 nám dává nahlédnout do tehdejší obecní evidence "všeho možného". (Ponecháno v původním pravopisu.)

"Letos v únoru přišel k nám obecní posel Eman. Hladeček a sepisoval domácí zvířata. Tak kolik máš těch koz? On už ví kdo co má a my máme jen dvě kozy. Tak napíše dvě kozy. Žena protestuje, že je to jedna koza a kozle od jara, ale zůstalo při dvou kozách. Tady je to samá koza a je jich tu celkem 112 a k tomu je tu také jeden kozel. Má tedy ten kozel pěkný harem a dost námahy aby všechny pomiloval, ať je stará nebo mladá. Pravda, na zimu bývají na tu práci dva a teť v únoru je už jen jeden.

Krav je u nás jen 33 kusů a k tomu 5 telat pod jeden rok. Mimo toho dvě jalovice. Tenhle větší dobytek mají jen ti chalupníci, kteří mají také pole a to jsou ti prvnější co se tu usadili. Jsou to ty stará čísla; Ty nové mají jen kozu nebo také nic. Čísel je tu nyní 208 a jen 112 koz, tak hnedle polovina nemá nic. Ale někde mají také dvě kozy, tak je jistě polovina bez koz.

Prasat bylo napočítáno jen 9. Kdež pak nyní v únoru, vždyť v prosinci je velké vraždění této zvěře; tohle jsou už jen zbytky, kde mají dva kousky a nebo to mají v letě k prodeji. Jinak je to v únoru už vyvražděno. Koní tu máme jen 7. Jsou to dva řezníci, obchod s uhlím a ještě nějaká ta hemelka se tu udržela. Kde pak dneska koně, ty už patří minulosti; dneska je automobil. Kdo dnes jezdí za nějakým obchodem, ten má auto. Auto, auto vytlačilo koně z provozu. Kde pak dnes kobylky, kam by se s tím dohrabal.

V létě byl potom ještě jeden soupis a tu už bylo těch prasátek napočítáno 110. Jó, to už je víc. Někdo to také prodá a někdo to svoje prásko na vánoce zabije a přes zimu v bázni boží stráví. Jsou to kanibalové.

Za to slepic tu máme dost a to 982, takže je jich tu víc než obyvatel. Oni ty ženské když nemají už nic jiného, tak mají aspoň tu pipku. Někde jich mají víc a někde aspoň nějakou. Pipky, také kury domácí zvané, tu máme dost."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kulturní a společenské akce

ŘÍJEN

Pátek 21. října - jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Odjezd ve 12 hodin od restaurace "U Kaštanu", předpokládaný návrat ve 24 hodin

Sobota 22. října až neděle 30. října - Společná výstava výtvarníků

Slavnostní vernisáž společné výstavy obrazů, soch, uměleckého skla, mozaiky ze skla a fotografií proběhne v sobotu 22. října v 15 hodin v Kulturním domě ve Včelné

Vystavovatelé:

Jaroslav Effmert, MgA. Antje Chmelařová, Alfréd Kindler, Mgr. Jiří Klimeš, František PON - autorská dvojice Jitka Baliharová a Oldřich Přibík, Magdalena Reindlová, Jiří Reindl, Pavel Rožboud, Petr Schel, Bára Stluková, Radu Tesaro a práce dětí z Mateřské školy Včelná

Doprovodný program:

Sobota 22. října od 17 hod. "Čaj o páté" - beseda s vystavujícími výtvarníky

Neděle 23. října od 14 do 17 hodin workshop pro děti "Veselé malování"

Výstava je zapojena do akce Dny otevřených ateliérů 2011 (www.dnyotevrenychatelieru.cz)

LISTOPAD

Pátek 11. listopadu a sobota 12. listopadu - Cesta za zdravím s ajurvédou

Jedinečná příležitost setkání s Indem N. CH. Singhem, který je certifikovaný ajurvédský poradce. Po celém světě praktikuje metodu pránájámu, která vede k ozdravení a posílení organismu. Naučí nás základní ozdravné techniky založené především na správném dýchání.

Kurzy proběhnou dva a pan Singh má zkušenost, že ti, kteří jsou ochotni přijít ještě druhý den na opakování, jsou lidé, kteří skutečně chtějí udělat něco pro své zdraví. Lze samozřejmě navštívit jen jeden kurz.

Přineste si s sebou jakoukoliv podložku (karimatku, deku) a kapesník.

Součástí kurzu bude i ukázka produktů přírodní ajurvédské medicíny, indického koření, rýže, čaje apod., které bude možné na místě koupit (www.riaindia.cz).

Vstupné DOBROVOLNÉ!

Kulturní dům v pátek 11.11. od 18 hodin a v sobotu 12.11. od 8 hodin!

Sobota 26. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s bohatým kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě. Všichni včelelenští senioři jsou srdečně zváni!

Pondělí 28. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného stromu společně zahájíme nejkrásnější období roku, zazpíváme si koledy a zahřejeme se svařeným vínem.

Sejdeme se v 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

Všechny kulturní akce (kromě zájezdu) jsou realizovány za finanční podpory Jihočeského kraje!

Ohlédnutí - Svatováclavský jarmark

Ve dnech od 28. září až do 2. října proběhl v kulturním domě Svatováclavský jarmark, kterého se zúčastnily jihočeské chráněné dílny zaměstnávající handicapované spoluobčany - Fokus České Budějovice, Rolnička Soběslav, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, STROOM Dub u Prachatic a Nazaret Borovany.

Součástí Jarmarku byla i hojně navštěvovaná řemeslná dílna, kde bylo možné si pod vedením odborné lektorky Daniely Motrincové ušít textilní hračku, vyrobit přáníčko, vitráž či andělíčka z korálků. Poděkování patří všem, kteří se přišli podívat a zakoupením výrobku udělali radost sami sobě a pomohli potřebným. Celková tržba za prodané výrobky dosáhla téměř 20.000 Kč.

Připravila Jarmila Mandžuková


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung

upozorňuje na povinnost majitelů rodinných domků provést jedenkrát ročně kontrolu spalinových cest u vytápění pevnými palivy či plynem.

Kontakt: 608 043 563


INZERCE: Jarmark v Kamenném Újezdu

Obec Kamenný Újezd připravuje na dobu adventní "Předvánoční lidový jarmark". Rádi bychom tímto oslovili všechny místní i přespolní lidové "umělce", kteří by mohli jakýmkoliv způsobem tento jarmark svými výrobky, výtvory či nápady obohatit. Pokud bude dostatečný zájem, akce by se konala 3. - 4.12.2011. Hlásit se můžete do 20. října na obecním úřadě u paní Hojdové nebo na tel: 608 571 032 - J. Letovský, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Horečka páteční noci 21.

Taneční zábava pro všechny generace Horečka páteční noci 21.

se koná v pátek 11. listopadu 2011 v čase 19:00 - 2:00 hod.

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

CO VÁS ČEKÁ:

– hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND

– zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč, v předprodeji od 11. října 2011 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, tř. 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Hlavní rekl. partner: kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY, Lidická ul. v Rožnově (mezi pumpou Benzina a zastávkou MHD), otevřeno po-pá, mobil 602 184 244

Pojďte se pobavit na zavedenou a oblíbenou taneční zábavu s datem 11. 11. 2011! Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


Tištěná verze distribuována dne 13.10.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 13.10.2011