Obecní zpravodaj 11/2011

OBSAH


K zimní údržbě komunikací

Vážení spoluobčané,

Zimní období nastává, a proto bych chtěl upozornit na parkování vozidel na komunikacích. Tak jako každý rok, vyzýváme majitele vozidel, aby parkovali na svých pozemcích, a tím neomezovali průjezdnost komunikací a umožnili bezproblémový úklid komunikací a chodníků. Pokud nebude průjezd umožněn, nebude možné úklid provádět. Pracovníci obce mají přímo zakázáno vjíždět do míst, kde by nebylo možno se širokou radlicí bezpečně projet.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 7. listopadu

Starosta obce seznámil zastupitele s vývojem příjmů a výdajů za 10 měsíců roku, schváleny byly dvě rozpočtové změny s navýšením příjmů o 62.000 Kč na celkových 12.694.191 Kč a výdajů o 99.841 Kč na celkových 12.243.889 Kč.

Na úřední desce, včetně elektronické na www.vcelna.cz, je na 15 dní vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2012 s výší uvažovaných příjmů i výdajů 11.033.500 Kč, k němuž mohou občané podávat připomínky. Schválení rozpočtu se očekává na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo schválilo vypracování detailní územní studie na zastavitelné plochy dle nového územního plánu.


Změna jízdního řádu linky č. 7 MHD a zvýšení jízdného

Od 11.12.2011 dochází opět ke změně jízdního řádu autobusu MHD č. 7. Nový jízdní řád je přílohou tohoto zpravodaje, další výtisky si můžete vyzvednout ve vestibulu OÚ.

Cena základní dvacetiminutové jízdenky bude 13 Kč, zlevněná zůstane na 6 Kč. Šedesátiminutová bude za 16 Kč, zlevněná zůstane za 7 Kč. Čtyřicetiminutová jízdenka bude zrušena. Do konce roku 2011 budou akceptovány při kontrole i stávající jízdenky. Podrobné informace podá Dopravní podnik města České Budějovice.

Všechny připomínky občanů k jízdnímu řádu byly doručeny na Dopravní podnik a společně jsme hledali řešení se snahou všem požadavkům vyhovět. Jediný spoj, který jsme nejvíce požadovali, se bohužel obnovit nepodařilo. Je to ranní školní spoj v 7:06 od Čepra. Dopravní podnik přislíbil, že se tímto bude zabývat při další změně jízdních řádů, která bude na jaře. Náš požadavek je jasný, chceme zmíněný ranní spoj obnovit.

Zdeněk PETR, starosta obce


Upozornění k odvozu odpadů

V souvislosti ze zahájením topné sezóny si dovolujeme připomenout, že do odpadových nádob nelze ukládat horký popel. Pokud posádka svozového vozu zjistí, že je popelnice teplá, nevysype ji kvůli riziku vznícení vozidla či následného požáru skládky.

Taktéž upozorňujeme, že je v lokálních topidlech zakázáno spalování odpadu a nebezpečných látek. Mezi něž patří i materiály obsahující lepidla či laky, jako dřevotříska, sololit či okenní rámy se starým nátěrem.


Zprávičky z mateřské školy

Nový školní rok 2011/2012 jsme zahájili opět řadou tradičních i mimořádných akcí. Byl to například oheň s opékáním buřtů pro rodiče a děti, výlet na výlov Haklovského rybníku, návštěva představení na ledě "Sněhurka" v Českých Budějovicích, děti též viděly již několik představení přímo v MŠ.

Navázali jsme spolupráci s tvořivou dílnou "TVOR", jejíž aktérky několikrát pracovaly s dětmi přímo ve třídách a vyráběly s nimi různé předměty z ekologického odpadového materiálu. Děti ze 2. třídy se již pilně připravují na vystoupení pro seniory v KD a na "zpívání u vánočního stromu" v pondělí 28. listopadu.

Dne 13. října 2011 se konala schůzka rodičů, na níž se, mimo jiné, sestavilo pracovní seskupení, které tvoří zástupci obecního úřadu, MŠ a rodičů. Jejím úkolem bude společně řešit aktuální potřeby jak školy, tak rodičů.

Tímto bych zároveň chtěla poděkovat Obecnímu úřadu ve Včelné, který finančně podpořil nákup nových herních prvků do školní zahrady.

Dále bych ráda poděkovala za vydatnou pomoc panu Rožboudovi a p. učitelkám Matějkové, Smetanové a Hořejší za velmi pečlivou přípravu a instalaci výstavy dětských prací v Kulturním domě ve Včelné, při příležitosti Společné výstavy obrazů, soch aj.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy


Kulturní a společenské akce

LISTOPAD

Pátek 11. listopadu a sobota 12. listopadu - Cesta za zdravím s ajurvédou

Jedinečná příležitost setkání s Indem Nabhash Chandra Singhem, který je certifikovaný ajurvédský poradce. Po celém světe praktikuje metodu pránájámu, která vede k ozdravení a posílení organismu. Naučí nás základní ozdravné techniky založené především na správném dýchání. Kurzy proběhnou dva a pan Singh má zkušenost, že ti, kteří jsou ochotni přijít ještě druhý den na opakování, jsou lidé, kteří skutečně chtějí udělat něco pro své zdraví. Lze samozřejmě navštívit jen jeden kurz.

Přineste si s sebou jakoukoliv podložku (karimatku, deku) a kapesník.

Součástí kurzu bude i ukázka produktů přírodní ajurvédské medicíny, indického koření, rýže, čaje apod., které bude možné na místě koupit (www.riaindia.cz).

Vstupné DOBROVOLNÉ!

Kulturní dům v pátek 11.11. od 18 hodin a v sobotu 12.11. od 8 hodin!

Sobota 26. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s bohatým kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě.

Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!

Pondělí 28. listopadu - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného stromu společně zahájíme nejkrásnější období roku, zazpíváme si koledy a zahřejeme se svařeným vínem.

Sejdeme se v 17 hodin před restaurací "U Kaštanu".

PROSINEC

Sobota 3. prosince - Mikulášská nadílka

spojená s pohádkou "Zapomenutý čert" v podání ochotnického souboru J. K. Tyla z Českých Budějovic. Pohádka trvá hodinu, po první půlhodině bude krátká přestávka. Kulturní dům od 16 hodin.

Neděle 4. prosince - Kurz řemesel: vánoční dekorace

Vánoce se blíží a je nejvyšší čas připravit si vánoční výzdobu. Přijďte si se skvělou lektorkou paní Petrou Baštýřovou z Borovan vyrobit svůj vlastní adventní věnec nebo vánoční svícen. Na přípravu adventního věnce je nutné přinést si s sebou chvojí a větvičky stálezelených dřevin. Ostatní materiál bude k dispozici.

Na kurz je nutné přihlásit se předem, účastnický poplatek je 70 Kč na osobu a za jeden výrobek. Klubovna kulturního domu od 14 hodin.

Ohlédnutí - Společná výstava výtvarníků

Společná výstava dvanácti výtvarníků, která proběhla ve dnech 22. - 30. října 2011, se těšila velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníky zaujala velmi zdařilá prezentace mateřské školy, která zůstane v kulturním domě do konce roku a bude možné si jí při akcích prohlédnout. K úspěchu celé akce přispěla obětavá práce Pavla Rožbouda, zakladatele výtvarných výstav ve Včelné. Poděkování si zaslouží i manželé Reindlovi, jejiž tvůrčí fantazie se promítla do výtvarného tvoření tří desítek dětí při doprovodné akci "Veselé malování".

Připravila Jarmila Mandžuková


Pozvánka na Mikulášský běh

Oddíl Sportu pro všechny SK Včelná pořádá v neděli 4. prosince 2011 od 13 hodin 10. ročník Mikulášského běhu. Start a cíl na fotbalovém hřišti.

Před startem hlavního závodu mužů, žen a veteránů v 15 hodin se uskuteční běhy ostatních kategorií: předškolních dětí, žáků, dorostenců, juniorů a kondiční běh příchozích.

Přihlášky na adresu Zdeněk Mikšovský, Družstevní 376, 373 82 Včelná, tel. 736 601 703. Uzávěrka přihlášek 15 minut před závodem.

Startovné dospělí 50,- Kč, dorost 20,- Kč.

Připraveny jsou finanční a věcné ceny pro vítěze.


Pozvánka na turnaj ve stolním tenise

V sobotu 10. prosince 2011 se uskuteční v Kulturním domě Včelná turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče ze Včelné O pohár starosty obce.

Zahájení:

– 9.00 hodin ženy a děti od 9 do 15 let znalé pravidel hry

– 11.00 hodin kategorie mužů.

Startovné děti 20 Kč, ženy a muži 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

Sportovní obuv na přezutí nutná.

Závazné přihlášky zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 3.12.2011.


INZERCE: Burza oblečení

Dne 19. listopadu ve 13.00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční burza obnošeného oblečení pro děti a dospělé. V pátek 18.11. v 18.00 hodin je možné přinést věci určené k prodeji do zasedací místnosti v 1. patře.


INZERCE: Prodej palivového dřeva

Pila Opalice - Pavel Johaník. Informace a objednávky na tel. 603 487 514.


INZERCE: Nabídka základní školy a školky J. Š. Baara

Město České Budějovice nabízí volné kapacity pro umístění dětí v základní a mateřské škole J. Š. Baara. Obci Včelná budou za děti navštěvující tuto školu účtovány o cca 50 % nižší neinvestiční náklady než v ostatních školách.


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung České Budějovice

Provádíme kontroly a čištění komínů, i plynových. Montáže komínových lávek. Expresní kominické služby i do 24 hodin. Telefon: 608 043 563.

Upozorňujeme na zákonem stanovenou povinnost každoroční kontroly spalinových cest, týkající se i topení plynem do komína.


INZERCE: Horečka páteční noci 21.

se uskuteční v pátek 11. listopadu 2011 od 19 hodin v restauraci U Kaštanu. Vstupné 125 Kč, informace 606 273 121, 736 520 742.


INZERCE: Nález tašky

Na zastávce autobusu MHD byla v pátek 4.11. nalezena taška vínové barvy s několika osobními věcmi. Majitel/ka se může přihlásit na obecním úřadě.


Tištěná verze distribuována dne 11.11.2011
Elektronická verze vyvěšena dne 16.11.2011