Obecní zpravodaj 1/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 16. ledna vydali nový územní plán obce formou opatření obecné povahy.

Dále schválili novelu vyhlášky o místních poplatcích, která reaguje na změny v legislativě ohledně výherních hracích přístrojů.

Byla schválena rozpočtová změna č. 19/2011, která upravuje rozpočet obce dle skutečných příjmů a výdajů za rok 2011. Celkové příjmy za rok 2011 činily 13.770.132 Kč a výdaje 10.965.962 Kč. Na účtě obce bylo na konci roku 10.115.462 Kč.

Byla schválena smlouva s Dopravním podnikem na zajištění provozu MHD do obce v roce 2012. Cena služby se oproti minulému roku podstatně nezměnila a činí 857.822 Kč.

Zastupitelé schválili odpis nepotřebných a opotřebovaných předmětů v majetku obce v pořizovací ceně 56.122,55 Kč.

Finanční výbor obce potvrdil oprávněnost požadavku mateřské školy na zvýšení stravného vzhledem k nárůstu cen potravin a DPH a od 1. února dojde ke zvýšení celodenního stravného o 3 koruny na 31 Kč.

Starosta informoval o provedené výměně svítidel veřejného osvětlení v ulicích Sokolovského a Jiráskova.

Upřesňujeme informaci o ceně vodného a stočného na rok 2012 z minulého zpravodaje. Samotná cena služby se zvyšuje minimálně, ale do ceny se promítá zvýšení DPH z 10 na 14 %. Níže uváděny ceny s DPH:

Vodné za 1 m3 30,97 Kč, stočné 25,27 Kč. Celkem vodné + stočné 56,24 Kč/m3 (loni 53,47 Kč, tj. nárůst o 5,2 %).

K tomu domácnost zaplatí roční paušál na vodné a stočné 410 Kč + 274 Kč, celkem 684 Kč (loni 660 Kč, tj. nárůst o 3,6 %).

Zdeněk PETR, starosta obce


Úhrada místních poplatků

Výše poplatkových povinností se oproti minulému roku nezměnila.

Za odpady zaplatíte 500 Kč na osobu či za rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Osvobozeno je třetí a každé další dítě pod 18 let věku. Úlevu 100 Kč mají studenti ubytovaní mimo obec.

Poplatek za psy činí 150 Kč u prvního psa (důchodci 70 Kč) a 200 Kč u každého dalšího psa téhož majitele (důchodci 100 Kč).

Placení místních poplatků v hotovosti provádějte v úředních hodinách OÚ, tj. v pondělí a ve středu v době 7-12 a 13-17 hodin. Pokud budete poplatky za domácnost hradit bezhotovostně, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu a použijte účet obce u KB č. 43 - 39 45 12 02 67 / 0100.

Termín úhrady poplatků za psy a odpady je do 31. března, majitelé rekreačních objektů mají čas na úhradu poplatku za odpady do 30. června.


Zprávy z mateřské školy

Tak jako byl v MŠ poslední měsíc v roce 2011 pestrý na různé akce a události, tak i rok 2012 jsme zahájili netradičním, ale velmi povedeným "Tříkrálovým koledováním" dětí ze 2. třídy. I přes nepříznivé počasí procházely děti obcí, navštívily obecní úřad i místní obchod. Během ledna shlédneme 2 divadelní a 1 cirkusové představení.

Na počátku nového roku 2012 bych ještě ráda poděkovala všem rodičům za celoroční spolupráci v loňském roce, zejména těm, kteří mateřské škole přispěli finančním darem, či drobným výtvarným materiálem. Za dobrou spolupráci děkuji i Obecnímu úřadu ve Včelné, dále místní občance paní Marii Zemanové, která nám ochotně pomáhá při organizačně náročných akcích.

V tomto roce přeji dodatečně všem občanům za celý kolektiv mateřské školy pevné zdraví, spokojenost a úspěchy v osobním i pracovním životě.

Informace pro všechny rodiče - od 1.2.2012 dojde ke zvýšení stravného celkem o 3,- Kč, a to z důvodu růstu cen potravin a vyšší DPH.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


Z obecních kronik

Takto byl v roce 1946 zdokumentován pokus o přičlenění Včelné k Českým Budějovicům.

"Minulého roku svolal M.N.V. u Píchů veřejnou schůzi, na které se projednávalo, či mělo hlasovat, aby obec Včelná připadla k městu Č. Budějovice. Tehdy se začalo plánovat České Budějovice prý na Velké Budějovice. Aby to mohly být Velké Budějovice, měly tam být přičleněny všechny okolní vesnice, včetně Včelné. Schůze nabyla bouřlivého rázu, vyměňovaly se názory, jedni byli pro, t.j. přičlenění Včelné k Č. Budějovicům, no a hned si slibovali, že Velké Budějovice nám zavedou všechny vymoženosti, jako jsou v městě, kanalisace, cesty, vodovod a jiné. To byly návrhy ponejvíc bývalého předsedy M.N.V. J. Kociny, ale byl tu i jiný názor na věc. To je, že přičleněním Včelné k městu budou v prvé řadě zavedeny poplatky jako v městě na vodu, popel a jiné a ty by musela Včelná jako součást města platit, i když nemá to, co má město.

Přes všechny návrhy i proti návrhy bylo vše odhlasováno, t.j. přičlenění Včelné k městu, ať už si nějaký čas prý platí zvýšené poplatky, ale město se jistě postará i o naší kanalizaci, ulice a.t.d. To byly útěchy jedné strany, která byla pro přičlenění Včelná k Čes. Budějovicům.

Když bylo na této schůzi takto rozhodnuto, zvýšil M.N.V. ještě za předsedy B. Černýho vydání, t.j. odměny za funkce. Proč se tak stalo, nemusím povídat, to se domyslíte. Tak nový M.N. výbor převzal všechen obecní majetek, včetně zvýšených vydání, a letos se zas hledala cesta, jak toto vydání snížit. Tak vida, nejprve se to zvýšilo, pak to bylo najednou moc. To už za předsedy B. Šatubra snížila se zase položka vydání, a to předsedy M.N.V. z 5.000 Kčs na 2.500 Kčs ročně, tajemníka obce ze 6.000 Kčs na 3.000 Kčs ročně a tím bylo zlikvidováno to, co bylo před rokem horečně naplánováno, a místo Velké Budějovice, jak si mnozí slibovali, hospodaří si na Včelné zase po způsobu, jak jim jejich příjmy dovolují."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Senior dům v Boršově nad Vltavou

Obecní úřad ve Včelné byl osloven s nabídkou volné kapacity pečovatelského domu pro seniory i pro občany naší obce. Podáváme proto informaci o záměru soukromého investora postavit dům s pečovatelskou službou na katastru obce Boršov nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že záměr vybudovat tento dům je v lokalitě Boršov-Poříčí, je tato poloha výhodná i pro naši obec. Pokud by někdo z občanů měl do budoucna zájem, je možno se obracet na níže uvedené kontakty. Níže přetiskujeme informaci OÚ Boršov:

Na konci roku 2011 jsme byli osloveni investorem s návrhem výstavby domu pro seniory v místní části Poříčí nedaleko poříčského parku. Dům, soubor bungalovů pro 50 seniorů, o velikosti bytových jednotek 2+kk by byl samozřejmě bezbariérový, s předzahrádkami, s odpovídajícím počtem parkovacích míst (podobný soubor domků je na Pálavě - možno dohledat na internetu). Provozovatel by zajistil vaření, pečovatelskou a lékařskou službu.

Zajímavý nápad, na zajímavém místě - ve stejný čas obec Boršov zadala zpracování projektové dokumentace na regeneraci poříčského parku tak, aby mu byl navrácen původní charakter anglického parku s cestičkami, altánkem, parkovým mobiliářem - příjemné místo pro trávení aktivního stáří.

Dříve než se investor pustí do výstavby, rád by znal názor veřejnosti, zda o služby tohoto typu má zájem. Rozhodující pro úspěch celého záměru je cena za nájem bezbariérového domku - měsíční nájem za bytovou jednotku je stanoven na 7 - 10 tisíc korun + zvolené objednané služby.

Kontaktujte nás prosím na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 387 250 221.

Jan Zeman, starosta obce Boršov nad Vltavou


Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo obce si Vás dovoluje pozvat na 22. ples obce Včelná

konaný ve spolupráci s místními podnikateli a živnostníky.

Pátek 3. února 2012 od 20 hodin v KD Včelná.

K tanci a poslechu hraje GLOBUS.

Předtančení, tombola, vstupné 100 Kč.

Místenky v kanceláři obecního úřadu, tel. 387 250 223.


Kulturní a společenské akce

Plesová sezóna 2012

Pátek 3. února – Ples obce Včelná, od 20 hodin

Sobota 11. února – Ples Atletického klubu Včelná, od 20 hodin

Pátek 9. března – Maškarní ples SK Včelná

Středa 25. ledna - "Čaj o páté"

Poutavé vyprávění novinářky a publicistky Hanky Hosnedlové o její netradiční cestě Jižní Amerikou, kterou podnikla v loňském roce s kamarádkou z Austrálie po sedmi zemích tohoto kontinentu. S krosnou na zádech a s touhou vidět co nejvíce nejen z historických památek a exotické přírody, ale i ze života tamních obyvatel. Beseda je doprovázena fotografiemi z jednotlivých míst, které tato dvojice navštívila. K příjemné atmosféře přispěje i kytarové Duo Bárka, které bude prokládat povídání hudebními vstupy.

Kulturní dům od 17 hodin

Neděle 19. února - Řemeslný kurz - výrobky z papírového proutí

Zveme vás na zajímavý kurz výroby misek, obalů na květináče a dalších předmětů z papírového proutí. Kurz povede lektorka Daniela Motrincová ze Včelné.

Na kurz je nutné se předem přihlásit. Účastnický poplatek je 70 Kč za osobu, je možno platit až na místě.

Zasedací místnost OÚ od 13 hodin

Sobota 3. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy v podání Standy Drobka a spol.

Kulturní dům od 14 hodin

Pátek 23. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Zájezd do termálních lázní v Německu, které nabízejí kryté i otevřené bazény s teplou vodou 23-42°C. Výhodou večerního koupání je menší návštěvnost a volnější kapacita lázní.

Odjezd ve 12.10 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu".

Cena 600 Kč (doprava, vstupné, pojištění léčebných výloh).

Pokud máte sjednané pojištění léčebných výloh, cena zájezdu je 585 Kč.

Na zájezd se můžete přihlásit již nyní!

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


INZERCE:

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice provádí kontroly a čištění komínů, včetně plynových. Expresní kominické služby i do 24 hodin.

Telefon: 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 23.1.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 26.1.2012