Obecní zpravodaj 3/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 5. března schválili podání žádosti o grant k Jihočeskému kraji na rekonstrukci a rozšíření mateřské školy. Na stavbu je vydáno stavební povolení. V rámci této akce obec vypsala výběrové řízení na výměnu oken a připravuje výběrové řízení na elektro a plynoinstalaci.

Dále zastupitelé schválili podání žádosti o grant k Jihočeskému kraji na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Starosta informoval o zadání zpracování studie cyklostezky ze Včelné k rožnovskému katastru a o dosavadních jednáních s Českými drahami o možném rozšíření železničního přejezdu mezi Včelnou a Rožnovem pro budoucí cyklostezku v rámci připravované stavby Revitalizace trati České Budějovice - Volary.

Zdeněk PETR, starosta obce


Úhrada místních poplatků za odpady a psy

Splatnost místních poplatků za odpady a psy je do 31. března, s výjimkou poplatků za odpady za rekreační objekty, u nichž je splatnost až 30. června.

Poplatek obci doposud neuhradila polovina poplatníků!

Vzhledem k tomu, že kontrolní orgány sledují řádný postup obce při výběru místních poplatků, bude obecní úřad postupovat podle zákona o místních poplatcích a podle daňového řádu. To znamená, že bude v průběhu dubna rozesílat dále vymahatelné platební výměry, v nichž může včas neodvedený poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Obecní úřad Včelná nerozesílá složenky, poplatky uhraďte v kanceláři OÚ v úředních hodinách, či na účet obce č. 43 - 3945120267 / 0100.

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků a pochopení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zprávy o stavu veřejného pořádku za rok 2011

Obecní úřad obdržel zprávu policie Boršov nad Vltavou o stavu veřejného pořádku za uplynulý rok. Z ní vyplývá, že v územním obvodu obce Včelná se celkový počet trestných činů oproti roku 2010 snížil a zlepšila se i jejich objasněnost na 44 %.

Za celý služební obvod policie Boršov nad Vltavou (29 obcí a 36 osad) pak došlo k mírnému nárůstu vloupání do osobních automobilů (21 případů), rekreačních chat (11), násilné trestné činnosti (16, z toho 11 objasněno) a přestupků proti občanskému soužití (87). Mírný pokles nastal u vloupání do rodinných domů (6 případů, 2 objasněny) a majetkových přestupků (176).

Upozornění obvodního oddělení policie:

V průběhu roku 2011 došlo k několika případům, kdy pachatelé vstoupili na pozemky u rodinných domů a následně i do těchto domů, případně okolních staveb, kde poté odcizili odložené věci. V případě vyrušení majiteli pak vystupovali s různými smyšlenými historkami, například prodej zboží, výkup různých materiálů nebo hledání toalety. V těchto případech vždy pachatel či pachatelé vstupují na tyto pozemky a do nemovitostí bez použití násilí a využívají té skutečnosti, že vstup na pozemek a do budov není žádným způsobem uzamčen. Toto se týká především vstupních dveří domů, sklepů, garáží a různých kůlen.

Tímto bychom chtěli apelovat na občany, aby svůj majetek chránili a zamykali budovy i vstupy na oplocené pozemky.

Stále dochází též ke krádežím kabelů, okapových svodů a jiných kovů, kdy se jen obtížně zjišťují pachatelé.

Také bychom Vás chtěli požádat o pomoc při objasňování trestné činnosti a abyste byli všímaví vůči svému okolí a v případě podezření, že dochází k porušování zákona, toto neprodleně oznámili na linku 158. Případná lhostejnost vůči okolí pouze napomáhá pachatelům trestné činnosti. V případě poznatku k osobě pachatele volejte na telefonní čísla 974 226 710, 387 250 463, nebo na linku 158.


Vandalismus v obci

V poslední době se na území mezi Včelnou a Rožnovem rozmohlo ničení mysliveckých zařízení (krmelců, zásypů, posedů). Protože škody dosáhly již řádu desetitisíců korun, byl tento stav nahlášen Polici ČR v Boršově n. Vltavou.

Honební společenstvo Včelná prosí občany, pokud mohou pomoci jakoukoli informací, aby ji sdělili alespoň telefonicky Policii ČR v Boršově n. Vlt. (tel. 387 250 463), která se věcí zabývá.

Honební společenstvo Včelná


Ukliďme si Včelnou!

22. duben je vyhlášený jako celosvětový ekologický svátek Den země, který se slaví od roku 1970. Smyslem tohoto svátku je připomenout si společný zájem o zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme. Proto jsme se rozhodli opět zorganizovat jarní úklid obce za pomoci spoluobčanů, na který o týden později navazuje hromadný sběr odpadu. Tato praktická péče o své okolí nabízí příležitost všem, i dětem a mládeži, získat hlubší vztah k místu, kde žijeme.

Úklid kolem areálu SK Včelná přislíbili sportovci. Přispějte svými silami k tomu, aby se nám v obci lépe žilo!

Sraz všech zájemců je v sobotu 31. března 2012 v 9 hodin před budovou obecního úřadu.

Plastové pytle a gumové rukavice budou k dispozici, svoz a likvidaci odpadu zajistí obecní úřad.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Z obecních kronik

Článek z roku 1972 mapuje 140 let starou historii zabezpečení železničního přejezdu na tř.5.května.

"Dne 1.2.1972 bylo zrušeno stanoviště strážníka trati 112 /dříve 801/ železničního přejezdu trati Čes. Budějovice - Horní Dvořiště v dolní části naší obce. Tímto dnem přestali na tomto přejezdu konat závorářskou službu čtyři strážníci přejezdu. O bezpečnost na přejezdu se stará elektrické automatické přejezdové zařízení. Závory tam sice zůstaly, jsou však zcela jinak konstruovány. Jejich zavírání a otevírání si provádí vlak sám systémem relátek. Tím se provoz na silnici proti dřívějšku, kdy bývaly závory po dlouhé minuty uzavřeny, velmi zrychlil. Dnes jejich zavření měříme na vteřiny. Tak kupř. vlak od Čes. Budějovic najede ve vzdálenosti 600 m na izolovaný styk, a tím uvede v činnost blikající červená světla na přejezdu. To se stane 30 vteřin před příjezdem vlaku k přejezdu. Závory jsou zatím ještě otevřeny, ale červené blikající světlo znamená pro provoz na silnici 'stůj'. Pět vteřin před příjezdem vlaku na přejezd se závory automaticky zavírají. Ihned po přejetí celého vlaku se závory otevírají a přejezd je volný. To je veliký pokrok. Finanční úspora činí ročně asi 120.000.- Kčs, takže toto krásné technické zařízení je zaplaceno za 5 roků.

Rozlučme se proto se strážníky trati v naší obci, vzpomeňme, že jich tady od r. 1872, kdy zde byl zahájen parní provoz, sloužila jistě nejméně stovka, z nichž přemnozí již nejsou mezi námi a jeden z nich /kronikářův otec Jan Jiřička/ přišel při výkonu zaměstnání tragicky o život. Obsluhovali technické zařízení úměrné době, od ručních zasouvacích dřev ke kolovrátkům jednodrátových závor se zavíráním závor na dvou přejezdech až ke kolovrátkům modernějším, se snadným chodem. Dva přejezdy zůstaly nepoužívány, když onen U Švarců byl zrušen v r. 1970, a přejezd U Dvořáků je trvale uzavřen a závory se neobsluhují od r. 1971. A protože podle územního směrného plánu má končit hlavní silnice /tř.5.května/ před přejezdem, který bude zrušen a popsané přejezdové zabezpečovací zařízení bude sneseno, proto byl tento technický 'div' tak podrobně kronikářem popisován."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávičky z mateřské školy

V měsíci únoru a začátkem března byla v MŠ dvě divadelní představení. Kromě nich byl pro děti uspořádán také pravý "Masopustní karneval", který se všem velice líbil. Mateřskou školu také navštívili ošetřovatelé ze ZOO Dvorce u Borovan se svými velkými papoušky a moc zajímavým vyprávěním.

Důležitou událostí příštích dnů bude přijímání nových dětí do MŠ. Tímto bych také ráda pozvala rodiče - zájemce o umístění svého dítěte do MŠ, aby si ve dnech 27. a 28. března 2012 přišli se svými dětmi prohlédnout naši mateřskou školu a vyzvednout si "Žádost o přijetí dítěte". Nejlépe v době od 10 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.

Těšíme se na vás, Dana Růžičková, ředitelka školy


Pozvánka na Velikonoční turnaj ve stolním tenise

V sobotu 31. března 2012 se bude konat turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise smíšených čtyřher. Sraz účastníků je v Kulturním domě od 11:00 hodin.

Pro děti je připraven miniturnaj, který začne téhož dne v 10:00 hodin.

Startovné: dospělí - 50 Kč, děti - 10 Kč.

Přihlášky zasílejte do 25.3. na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Kulturní a společenské akce

Březen

Pátek 23. března - Zájezd do lázní Bad Füssing - večerní koupání

Informace pro přihlášené: odjezd ve 12.10 hod ze Včelné od restaurace "U Kaštanu" nebo ve 12.30 h z Mariánského náměstí v Českých Budějovicích.

Sobota 31. března - Ukliďme si Včelnou, viz detailní pozvánka na str. 2.

Duben

Středa 11. dubna - Čaj o páté: Povídání o astrologii

Zajímají vás horoskopy? Chcete se dozvědět, jak číst horoskop sestavený k okamžiku narození, co z něho lze zjistit a další pozoruhodné informace? Zveme vás na tradiční "Čaj o páté" a zajímavé povídání pana Milana Babora ze Včelné. Na závěr přednášky bude losování, při němž jeden účastník získá poukaz na vypracování základního osobního horoskopu zdarma.

Zasedací místnost obecního úřadu od 17 hodin.

Pátek 27. dubna - "Čaj o páté" s doktorem Ivo Šmoldasem

Zveme vás na besedu se spisovatelem, moderátorem, překladatelem, scénáristou a humoristou Ivo Šmoldasem. Svůj smysl pro humor potvrdil i v odpovědi na můj dopis, ve které napsal: Do Včelné, která už svým jménem dává najevo, že je domovem činorodých lidí, rád přijedu pohovořit o přednostech lenošení a nicnedělání.

Kulturní dům v 17 hodin, vstupné dobrovolné!

Pondělí 30. dubna - Čarodějnický rej

Ženy a dívky všeho věku, nastartujte košťata či jiné létající vehikly a přileťte se trochu ohřát a zaskotačit si s ostatními čarodějnicemi na hřiště v areálu SK Včelná. Těšit se můžete na soutěž o nejlepší čarodějnickou miss a missis, pro děti budou připraveny soutěže, hry, skákací hrad, skluzavka a diskotéka. K správnému čarodějnickému reji patři i zapálení ohně a omladině vyčarujeme zdarma špekáčky.

Těšíme se na vás na hřišti v areálu SK Včelná od 16 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Poděkování sponzorům dětského karnevalu

Zastupitelé obce děkují touto cestou sponzorům, kteří svými dary podpořili dětský maškarní karneval:

Restaurace U Kaštanu, Potraviny FLOP Včelná, Drogerie Centrum Milena Frídová, Cukrárna BONA.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Jízdní řád autobusu MHD č. 7 od 1. dubna

Časy odjezdů autobusů ze/do zastávky "Včelná" uvedené na stávajících jízdních řádech vydaných OÚ Včelná se nemění. Změna spočívá v tom, že některé spoje, které nezajížděly do zastávek Jiráskova a Točna, tam jezdit budou, a naopak.

  • Od zastávky Jiráskova pojedou nově spoje, které jsou na centrální zastávce "Včelná" v 7:10 a 15:10. Naopak odtud již nepojede spoj v 14:55.
  • Do zastávky Jiráskova pojede nově spoj, který odjíždí z Polikliniky Jih v 14:39. Naopak tam již nepojede spoj v 14:24.

Pro ty, kdo jezdí ze/do zastávky "Včelná", nenastávají žádné patrné změny.

Upravené jízdní řády si můžete zdarma vyzvednout ve vestibulu OÚ.


Sběr listí a větví

Kontejnery na trávu a listí budou přistaveny každý týden od pondělí do čtvrtka za kulturním domem v Dlouhé ulici.

Zahájení sběru podle počasí, nejpozději od 10. dubna.

Žádáme občany, aby nevhazovali do kontejneru jiný odpad než ten, na který je určen. Odpady není možné dále třídit.

Do kontejneru je možné vhodit pouze posečenou trávu, listí a shrabky.

Sběr větví

bude prováděn od 1. do 30. dubna. Větve bude možno odkládat na zem na označené místo za kulturním domem v ulici Dlouhá.


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung České Budějovice

Provádíme kontroly a čištění komínů, i plynových. Telefon: 608 043 563.


INZERCE: Humanitární sbírka ošacení a obuvi v Boršově

Sbírka ošacení a obuvi se bude konat v termínech: 27.4. 16-18 h; 28.4. 9-12 h; 11.5. 16-18 h; 12.5. 9-12 h.

Místo sbírky: Boršov nad Vltavou, ve dvoře areálu fary.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Dětské oblečení a obuv zabalit zvlášť.

Děkujeme za Vaši pomoc. Farní charita Boršov, tel.: 775 068 112.


INZERCE: Horečka páteční noci 22.

pátek 20. dubna 2012 v čase 19:00 - 2:00 hod. v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

Co vás čeká:

  • hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
  • zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč – v předprodeji od 20. března 2012 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Hlavní reklamní partner: kancelář ČESKÉ POJIŠŤOVNY, Lidická ul. v Rožnově (mezi pumpou Benzina a zastávkou MHD), otevřeno po-čt - mimo otevírací dobu kdykoliv po domluvě na mobilu 602 184 244

Pojďte se pobavit na zavedenou a oblíbenou taneční zábavu s jarním nádechem.

Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


Tištěná verze distribuována dne 13.3.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 13.3.2012