Obecní zpravodaj 4/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 12. dubna schválili Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Auditoři při přezkoumání hospodaření neshledali chyby či nedostatky.

Dále byla schválena nová vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek platnou od 1. dubna a metodikou ministerstva pro místní rozvoj.

Zastupitelé schválili výběr dodavatele na odborné práce při rekonstrukci mateřské školy: topení a plynoinstalaci provede firma Plynoinstalace, s.r.o. Dobrá Voda, výměnu oken firma LD Okna a.s. České Budějovice.

Starosta předložil zpracovanou studii vedení cyklostezky na katastru obce směrem do Rožnova. V této věci budou následovat další jednání na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Č. Budějovice.

Starosta informoval o instalaci laviček a darovaného houpadla na dětském hřišti v ulici Dlouhá.

Zdeněk PETR, starosta obce


Úhrada místních poplatků za odpady a psy

Splatnost místních poplatků za odpady a psy byla do 31. března, s výjimkou poplatků za odpady za rekreační objekty, u nichž je splatnost do 30. června.

Děkujeme občanům za včasnou úhradu poplatků.

Zároveň k úhradě vyzýváme ty, kdo ještě poplatky nezaplatili. Obec bude rozesílat platební výměry, v nichž mohou být včas neodvedené poplatky zvýšeny, a to až na trojnásobek.


Označení nemovitostí popisnými čísly

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost označit na svůj náklad budovu číslem popisným na viditelném místě a udržovat jej v řádném stavu. Barva a provedení čísel není v naší obci blíže určena.

Viditelným domovním číslem ulehčíte doručování poštovních zásilek, orientaci záchranných služeb i obecního úřadu.


Z obecních kronik

Více než 50 let stará vzpomínka popisuje tehdejší bohatou činnost Sokola v obci. (Letos slaví Sokol 150 let od svého založení - 16. února 1862 jej založili M. Tyrš a J. Fügner.)

"Tělovýchovná jednota Sokol ve Včelné vykonala tento rok 1958 pěkný kus práce: Bylo dosaženo řada sportovních i budovatelských úspěchů. Jednota má zapojeny tyto oddíly: Kopaná, stolní tenis, turistika, a základní tělesná výchova. Ve všech těchto oddílech si zůčastnění dobře vedou. V podzimním období se nacvičuje na okresní spartakiády a II. celostátní spartakiádu. Cvičí 20 dospělých a 30 dětí. Na tělovýchovné Slovenské slavnosti vyslala jednota 8 dospělých cvičenců do Bratislavi. V soutěži o putovní vlajku Č.S.T.V. se jednota umístila na 6. místo z 30 tělovýchovných jednot, zapojených do soutěže, což jest na Včelnou vskutku hezké. Na vybudování plochy pro kopanou, která byla letos zahájena, bylo spotřebováno: na odvodňovací práce 7.200 drenážek, 250 tun štěrku a drobného kamene, 400 tun škváry. Na těchto pracích bylo místními občany většinou z řad jednoty odpracováno 6.133 brigádnických hodin. Za tuto dobrou činnost se jednotě dostalo finanční podpory, od vyšších orgánů celkem 3.300˙- Kčs a jedna letní konstrukce v ceně 2.000˙- Kč. Práci a činnost jednoty řídí 8 členů výboru v čele s předsedou jednoty s. Žákem Františkem."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Ukliďme si Včelnou

V sobotu 31. března proběhl tradiční veřejný úklid obce. Je škoda, že o společný úklid lesa a některých ulic není mezi obyvateli velký zájem. Jarní úklid obce má určitě svůj význam, neboť během pouhých tří hodin jsme sesbírali sedm pytlů odpadu. Úklidu se zúčastnili čtyři dospělí a tři děti, kteří si zaslouží poděkování.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Kulturní a společenské akce

Duben

Sobota 21. dubna - Vítání občánků

je v naší obci příjemnou tradicí. Pokaždé je to radostná událost a letos přivítáme do obce 15 dětí.

Kulturní dům od 14 hodin.

Pátek 27. dubna - "Čaj o páté" s doktorem Ivo Šmoldasem

Zveme vás na besedu se spisovatelem, moderátorem, překladatelem, scénáristou a humoristou Ivo Šmoldasem. Svůj smysl pro humor potvrdil i v odpovědi na můj dopis, ve které napsal: Do Včelné, která už svým jménem dává najevo, že je domovem činorodých lidí, rád přijedu pohovořit o přednostech lenošení a nicnedělání.

Kulturní dům v 17 hodin, vstupné dobrovolné!

Pondělí 30. dubna - Čarodějnický rej

Ženy a dívky všeho věku, nastrojte se, nastartujte košťata či jiné létající vehikly a přileťte se trochu ohřát a zaskotačit si s ostatními čarodějnicemi na hřiště v areálu SK Včelná. Těšit se můžete na soutěž o nejlepší čarodějnickou miss a missis, pro děti budou připraveny soutěže, hry, skákací hrad, skluzavka a diskotéka. Ke správnému čarodějnickému reji patří i májka, zapálení ohně a omladině vyčarujeme zdarma špekáčky.

Těšíme se na vás na hřišti v areálu SK Včelná od 16 hodin.

Květen

Úterý 8. května - Křest knihy Neznámé Čechy a vernisáž výstavy fotografií

Zveme vás na křest knihy Neznámé Čechy - Posvátná místa jihovýchodních Čech spojený s výstavou fotografií a zajímavým povídáním o posvátných a poutních místech, významných stavbách a uctívaných stromech. Tato obdivuhodná místa najdete například v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Třísově, Doudlebech, Římově, Zlaté Koruně, Kájově, ale i ve Včelné. Při vernisáži bude možné získat knihu i s podpisem jednoho z autorů, Jana Marouška.

Zasedací místnost obecního úřadu od 15 hodin.

Výstava potrvá do neděle 13. května a bude otevřena každý den od 12 do 18 hodin.

Středa 23. května - Jednodenní zájezd pro seniory

Tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech, tentokrát do Blatné a okolí.

Odjezd v 7 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Na zájezd se můžete přihlásit u paní Jany Petrové, předsedkyně sociální komise (telefon 774 900 228).

Neděle 27. května - Jednodenní zájezd Ze Včelné do Včelné (pod Boubínem)

Turistický výlet s průvodcem spojený s výstupem na Boubín (1362 m). Bude možné zvolit dvě trasy, z Korkusovy Hutě, která je dlouhá 14 km nebo z Kubovy Hutě, trasa je dlouhá 11 km.

Cena zájezdu: 350 Kč. Odjezd v 6.45 hod od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do konce dubna.

Připravujeme na červen

2. června - Dětský den plný soutěží a her

12. června - Letní hraní se slovy - setkání jihočeských spisovatelů spojené s autorským čtením, hudebními vstupy a dalším programem.

23. června - Výlet do ZOO - zájezd do nejstarší ZOO na světě, která je uprostřed zámeckého parku Schönbrunn ve Vídni.

Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


INZERCE: Prodám zahradní domek

Prodám levně dřevěný zahradní domek ve Včelné o rozměrech 4 x 3,2 x 3 m.

Nosná rámová konstrukce, trámový krov, podlaha fošny, výplň dřevotřískové panely tloušťky cca 5 cm (120x280 cm), okno, střecha eternitová vlnovka. Nutno demontovat a odvézt do 30.7.2012.

Důvod: výpověď z pozemku. Kontakt: 732 767 231.


INZERCE: Radek Ondřich - Kovoobrábění

Soustružení, frézování, řezání materiálu. Zakázková, kusová a menší sériová výroba.

Adresa: Bukovec 1,Kamenný Újezd, mobil 603 511 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Jarní výprodej ekobriket!

Využijte Akční nabídky – dřevěné ekobrikety od 40,-/10 kg

Nabízíme Vám: ekobrikety (různé druhy), pelety, mulčovací kůra, grilovací dřevěné uhlí – v akci!, třísky a podpalovače

Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!

Nová prodejna v Č.B. na Dlouhé Louce vedle Kauflandu.

Ekopalivo Bohemia s.r.o.

Briketárna Větřní u Č. Krumlova

www.ekopalivo.cz, tel. +420 380 733 733


INZERCE: Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice provádí kontroly a čištění komínů, i plynových. Telefon: 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 23.4.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 23.4.2012