Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 5/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání dne 7. května schválili navýšení kapacity Mateřské školy Včelná o 28 dětí na celkem 88 dětí. Starosta zároveň informoval o postupu prací na rekonstrukci bývalého jeslového pavilonu MŠ.

Starosta informoval o možnosti získat až 90% dotaci na realizaci sběrného dvora odpadů. Jako nejschůdnější varianta umístění se zatím jeví plocha přiléhající k budově technických služeb u obecního úřadu. Zastupitelé umístění sběrného dvora projednají na mimořádném zasedání 18. května za přítomnosti přizvaného odborníka na sběrné dvory a odpadové hospodářství.

Starosta informoval o tom, že si obec u odborné firmy zřídila "profil zadavatele", vyžadovaný zákonem o zadávání veřejných zakázek. Na tomto webovém místě budou uveřejňovány podlimitní veřejné zakázky včetně podepsaných smluv s vybranými dodavateli s plněním nad 500 tis. Kč. Odkaz na tento "profil" je uveden na stránkách obce www.vcelna.cz v sekci "Obecní úřad".

Zdeněk PETR, starosta obce


K dopravní situaci

V poslední době pozorujeme a občané nám i sdělují, že v obci se ve většině případů nedodržuje přednost zprava na všech křižovatkách. Díky tomu došlo v poslední době k několika dopravním nehodám.

Upozorňuji proto na dávání přednosti zprava, a to vždy! Před některými nepřehlednými křižovatkami je třeba víceméně i zastavit.

Někteří řidiči navíc projíždějí uvnitř obce jako závodníci, někdy sami usilují o svůj život a bohužel ohrožují i ostatní. Většinou se jedná o mladé řidiče, kteří si neuvědomují, co by se mohlo stát. Můj otec vždy říkal: "Jen chvátej, až nabouráš, budeš mít času dost." O pár vteřin nikdo nic neuspěchá, ale pár vteřin může rozhodovat v kritických situacích a bohužel nic nejde vrátit zpět.

Zdeněk PETR, starosta obce


Informace z mateřské školy

V měsíci dubnu proběhlo přijímání nových dětí na školní rok 2012/2013. Bylo přijato celkem 15 dětí se současným, či předpokládaným trvalým pobytem do konce roku 2012, v obci Včelná. Většina dětí je již 3-letých a starších, pět z nich dovrší 3 let v průběhu školního roku.

Dále bych chtěla připomenout všem rodičům "SCHŮZKU RODIČŮ", která se bude konat ve středu 16. května od 16,30 v 1. třídě MŠ. Důležitým bodem programu budou bližší informace o rekonstrukci v mateřské škole a jejím uzavření.

Dana Růžičková, ředitelka školy


Pozvánka na Běh lesem pro děti

Atletický klub Včelná pořádá v úterý 15. května 2012 běh lesem pro děti ve věku od 7 do 15 let. Závod je určen pro dvoučlenné hlídky. Délka trati je 1 km a na trati je 10 stanovišť, kde se musí plnit určité úkoly.

Pro nejlepší závodníky je připravena medaile a diplom. Pro všechny pak opékání vuřtů. První dvě hlídky postupují do krajského kola, které se uskuteční 26.5.2012 také ve Včelné.

Prezentace závodníků je 15.5. od 15,30 v areálu asfaltového hřiště.

Bližší informace na telefonu: 736 601 703, p. Mikšovský.


Z obecních kronik

Jak kronikář zaznamenal růst životní úrovně obyvatel obce na konci padesátých let se dočteme v článku z roku 1959. (pravopis ponechán)

"Jak se zvýšila u nás životní úroveň našich občanů? Během roku bylo uskutečněno 3 x snížení cen, životních potřeb, obuvi a textylu, obchody jsou stále plny lidu. Občané co se jím líbí to si koupí, chodí každý krásně oblečen, kupují si přepychový nábytek, motocygly, auta, televisory. Jezdí po zájezdách, po rekreacích a.t.d. Jenom televisorů je u nás přihlášeno 57, v loní jich bylo 20. Je to tedy úctyhodné číslo za 1 rok, a to vláda udělala ještě další výhodu, že si může kupující na takové věci vzíti půjčku na 1 rok. Zvýšení životní úrovně není jenom v platu zaměstnance, ale máme vzornou péči o zdraví člověka, zdarma ošetření, léky, nemocnici, i dovoz, dříve se muselo toto všechno platit, nárok na ošetření zdarma měl jenom zaměstnanec, jakmile přestal pracovat po 6 týdnech strácel nárok na všechno, nebyla dávána skoro žádná placená dovolená, nebyli placeny žádné svátky a bývalá republika měla 900 tisíc nezaměstnaných, kteří byli živy na žebračenky 10 K týdně a přitom museli chodit žebrat s harmonikou neb s houslemi (moderní žebrota) a přitom si zpívali: Dětičky jděte už spát, tatíček musí jít hrát, v hospodě čekají lidičky, na jeho smutné písničky. To byla píseň potulných muzikantů za prvé republiky, kteří chodili hrát z bídy o práci a o chleba. Dnešní úroveň je kultůrně bohatší, lid se může vzdělávat, jsou k tomu možnosti, a hmotně lepší žije, což je vidět z následujících poznámek.

Motocygl je snad již v každé druhé rodině. Je zde i několik aut, elektrické sporáky, pračky, luksy a různé jiné věci, o kterých se lidem ve Včelné ani nezdálo, v dobách za první republiky v dobách žebračenek, kdy byli lidé bez práce a sháněli žebračenky. Jsou to dnes ukázky dobré a jen straně K.S.Č. a našemu zřízení můžeme poděkovat, za práci a za zvýšené důchody a za všechny vymoženosti, které nám náš stát poskytuje. Bývala tu často nespokojenost kvůli masu, neboť s. Petr řezník byl již trochu letný a tudíž trochu nervosní a ženy si stěžovaly, že při výběru masa bručí a že má malý výběr. Teď od nazimy máme nového prodavače s nímž jsou ženy spokojeny, ovšem on je mladý, fešák, a má výběr masa k úplné spokojenosti."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Upozornění k napouštění bazénů

Společnost Čevak upozorňuje na komplikace, k nimž dochází při nekontrolovaném napouštění bazénů. Dochází k zakalení vody a snížení tlaku v potrubí, v některých případech i k přerušení dodávky vody, dle místních zdrojů. Dále dochází ke zkresleným informacím ohledně ztrát na vodovodní síti a pracovníci firmy Čevak vyjíždějí hledat poruchu a zbytečně stoupají náklady na provoz.

Stačí, když napouštění bazénu majitelé nemovitostí nahlásí na dispečink - bezplatná telefonní linka 800 120 112.

Děkujeme za ochotu a spolupráci


Kulturní a společenské akce

Květen

Středa 23. května - Jednodenní zájezd pro seniory

Tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech, tentokrát do Blatné a okolí.

Odjezd v 7 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Neděle 27. května - Jednodenní zájezd Ze Včelné do Včelné (pod Boubínem)

Turistický výlet s průvodcem spojený s výstupem na Boubín (1362 m). Bude možné zvolit dvě trasy, z Korkusovy Hutě, která je dlouhá 14 km, nebo z Kubovy Hutě, trasa je dlouhá 11 km.

Cena zájezdu: 350 Kč. Odjezd v 6.45 hod od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit do 17. května 2012.

Červen

Sobota 2. června - Dětský den plný soutěží a her,

který se koná v areálu SK Včelná od 14 hodin.

Úterý 12. června - Letní hraní se slovy

Zveme vás na ojedinělé setkání jihočeských spisovatelů spojené s autorským čtením, hudebními vstupy a možností výhodného nákupu knih. Těšit se můžete na Jana Bauera, Františka Niedla, Ludvíka Mühlsteina, Hanu Hosnedlovou, Hynka Klimka a další autory. Součástí programu bude losování o knihy jihočeských autorů a poukázky ke konzumaci v restauraci "U Kaštanu". Kulturní dům od 18 hodin.

Sobota 23. června - Zájezd do ZOO Schönbrunn ve Vídni

Uprostřed parku zámku Schönbrunn navštívíte zoologickou zahradu, které jako jedné z pouhých pěti zahrad svěřila Čína pár pand. Velkým úspěchem je narození mláděte tomuto páru. K dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých kočkovitých šelem, korálový útes, opičí ostrůvky, pavilon deštného pralesa... celkem více než 400 druhů zvířat. Můžete se projít nádherným zámeckým parkem, navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů.

Cena zájezdu - doprava: děti do 15 let 250 Kč, ostatní 420 Kč.

Vstupné do ZOO: děti do 6 let zdarma, 6-19 let 6 Euro, dospělí 13 Euro.

Částka za dopravu bude vybírána na obecním úřadě, vstupné do ZOO vybere průvodce v průběhu cesty do Vídně.

Zájezd je určený všem zájemcům a věkovým skupinám, dítě do 15 let musí mít doprovod dospělé osoby.

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných výloh!

Odjezd v 6.30 od restaurace U Kaštanu, příjezd ve večerních hodinách.

Na zájezd je nutné přihlásit se do 31. května 2012!

Připravujeme na červenec

Pátek 20. července - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou - večerní představení Balada pro banditu

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Prodejna Centrum

Prodejna Centrum si kromě běžného sortimentu dovoluje připomenout sezónní sortiment: Zahradnictví (hnojiva tekutá, tuhá, ap., přípravky proti plísním a škůdcům), bazénová chemie, biolity, repelenty. Nově SECOND HAND oblečení dětského i pro dospělé. Těšíme se na vás!


INZERCE: Pronájem stanů aj.

Grafická inzerce


Tištěná verze distribuována dne 14.5.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 14.5.2012