Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 6/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva a dění v obci

Starosta na zasedání dne 4. června informoval zastupitele o probíhající rekonstrukci mateřské školky. Obec na tuto rekonstrukci požádala Jihočeský kraj o dotaci 1 mil. Kč. Vzhledem k velkému množství žádostí jich nebylo mnoho uspokojeno. Naše obec obdržela alespoň 400 tis. Kč. Rekonstrukci provádí obec sama, respektive zaměstnanci obce. Odborné práce provádějí samozřejmě firmy, např. topení, zateplení stropů, osazení nových oken atd.

Starosta též informoval, že obec obdržela dotaci na kulturní akce ve výši 20 tis. Kč. Zastupitelé dále schválili prodej části pozemků v připravované zástavbě Dlouhé role pod tratí.

Vážení spoluobčané,

chtěl bych připomenout několik věcí na které si i ostatní spoluobčané stěžují.

Kontejnery na komunikacích

Na ulicích se objevují kontejnery na vývoz například stavební suti. Kontejnery nejsou nijak označeny, a tím hrozí nebezpečí, hlavně v nočních hodinách. Každý občan je povinen nahlásit postavení kontejneru v ulici (jako užívání veřejného prostranství) na obecní úřad a pokud jde o dlouhodobé zabrání komunikace, je povinen si vyžádat na odboru dopravy magistrátu města České Budějovice tzv. dopravní opatření, což je předepsaný způsob dopravního značení.

Pohyb psů

Podle obecní vyhlášky č. 1/2011 je pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci možný pouze na vodítku. Stalo se, že pes napadl jiného psa a majitel, který se snažil svého psa zachraňovat, byl pokousán. Nejenom, že nebyla dodržena vyhláška, ale s tímto jsou spojeny i další nepříjemnosti, návštěvy lékaře, veterináře atd. Nedodržování vyhlášky je posuzováno jako přestupek a řešeno ve správním řízení na magistrátu v Českých Budějovicích. Volné pobíhání psů v lese je zakázáno lesním zákonem.

Kontejner na trávu

Velice často se stává, že do kontejneru na trávu a listí lidé vhazují větve, pytle a bohužel i třeba stavební sutě. Obsah kontejneru kompostujeme a není v silách obecního úřadu vytřídit z trávy ostatní odpad. Tuto službu jsme zavedli, aby občané měli kam trávu, listí a shrabky ukládat, ale rozhodně ne pro odkládání jakéhokoliv odpadu. Pokud se situace nezlepší, byli bychom nuceni zavést nějakou formu dohledu, což by zhoršilo dosavadní komfort této služby. Větve do kontejneru na trávu nepatří!

Hlučné činnosti v neděli

Ještě jednou upozorňujeme na hlučnou práci v neděli. Jde o zbytečné obtěžování sousedů. "Já to potřebuju udělat právě dneska a na ostatní s odpuštěním kašlu." Ve výjimečných případech se dá možná leccos tolerovat, ale schválně a pravidelně? Okolní obyvatelé jsou naštvaní a nevraživost sousedů narůstá. Chtějí po obecním úřadě vydat vyhlášku o dodržování klidu v neděli. Porušení vyhlášky je posuzováno jako přestupek. Znovu opakuji, vydat vyhlášku je jednoduché, ale budete pak na své sousedy volat policii? Buďme ohleduplní a zachovejme klid alespoň v neděli k odpočinku a relaxaci.

Zdeněk PETR, starosta obce


Sběrný dvůr odpadu

Na minulém zasedání byli zastupitelé informování o možnosti získání dotace na sběrný dvůr. Aktuálně je jediná možná a přístupná lokalita na zahradě pod obecním úřadem. Vzhledem k tomu, že je zde uvažováno do budoucna jako odpočinková a parková zóna, zastupitelé chtějí, aby se vyjádřili obyvatelé obce v anketě, která je součástí dnešního zpravodaje. V příloze je i plánek, kde by byl umístěn sběrný dvůr (za okrasnou zdí) a kde by v budoucnu vznikl park. Vyplněnou anketu doručte do poštovní schránky obecního úřadu do pátku 22.6.2012. Děkujeme.

Anketa ve formátu PDF zde.

Zdeněk PETR, starosta obce


Oprava veřejného osvětlení

V horní části obce k ulici Witthanova došlo před třemi týdny k závadě na kabelu veřejného osvětlení. Na opravě pracuje odborná firma. Poškozené místo se však obtížně hledá, neboť se závada projeví vždy až po několika hodinách provozu. Doufáme, že bude veřejné osvětlení opět brzo v pořádku.

Upozorňujeme, že v měsíci červnu též probíhá pokládka optického kabelu pro firmu Telefónica O2 podél tř.5.května a v ulici Nádražní. Stavební firma Vegacom by měla plochy po výkopu uvést do původního stavu.


Oznámení obecní knihovny

Po dobu letních prázdnin bude provoz obecní knihovny omezen na pondělí od 15 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.


Z obecních kronik

Obsah článku "Havárie" z roku 1963 je dokladem vysokého počtu nehod i v době poměrně malého provozu. (pravopis ponechán v původním znění)

"Dne 15. dubna najel motocyglysta na křižovatce na spartaka a byly toho následkem 3 ranění. Dne 10. května jel Hošek Karel ml. s motorkou na Kleť. Měl novou 250 moc s ní dle doslechu ještě nenajel, ale byla to jeho poslední jízda. Při zpáteční jízdě po 19 h měl spolujezdkyni; z Kletě nezvládl v zatáčce vozidlo, sjel z cesty a při pádu se těžce zranil. Byl odvezen do Krumlovské nemocinice, kde 12.5. zranění podlehl, rodičům udělal zármutek. Jeho spolujezdkyně vyvázla s menším zraněním.

30.5 skočil Babka V. st. motoristovi do cesty, nic se mu nestalo, motorysta si zranil hlavu a rozbil na motorce svítilnu. Nepozornost chodce zavinila zranění člověka.

6.VI. havaroval ing. Sandholec bez škody a bez zranění.

Dne 14. července jeli dvá horníci ze severních Čech přes Včelnou s Volhou. Jeli větší rychlostí, asi nevěděli, že jsou tu závory, před zavřenými závorami prudce zabrzdili a Volha se s ními obrátila do stoky. Při zvedání jeřábem již poškozená Volha se s chápadla rozepla a úplně se zdemolovala. Obá horníci museli do Čes. Budějovic do nemocnice.

Dne 14.7. svezl neznámý vojín Tomše Hofbaurů na motorce, za Boršovem narazili na kapličku a vojín se zranil na hlavě.

V neděli 11.8. se srazil na křižovatce u Kalkušů motorysta se spartakem p. Moravce Laď. Skutr shořel, jezdci zůstali zdrávi, škoda na skutru veliká.

Tu samou neděli 11.8. byla srážka na Dolech, auto s motorkou, dvá byli zranění, jeden byl pan Rožboud s Dolů.

Dne 13.10. vyjížděl chlapec na mopedu na silnici od nádraží, najel na spartaka a zranil si nohy.

Dne 28.10. byla podhozena výhybka na nádraží a následkem toho vyjelo 5 nákladních vozů, žádný úraz.

Byl rok 1963 na havárie bohatý, havárky nám tu prováděli samí cizí motoristé a automobilisté. Jelikož jsou to samé smutné příhody, přidám jednu hodně veselou, zvláště pro s. Mrázka, jako výherce auta "Moskviče". Na koupený los v Českém Krumlově od SČSP převzal 7. srpna vyhraného Moskviče. Přeji mu, aby jej ve zdraví užil, beze všech nehod a bez havarií."

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Kulturní a společenské akce

Červen

Pátek 15. června - Taneční zábava v Kulturním domě

Hostinec u Petrů ve spolupráci s obcí Včelná pořádá taneční zábavu s dechovou kapelou Babouci v Kulturním domě od 20 hodin. Vstupenky v hostinci U Petrů a přímo na místě. Vstupné 100 Kč.

Sobota 23. června - Zájezd do ZOO Schönbrunn ve Vídni

Uprostřed parku zámku Schönbrunn navštívíte zoologickou zahradu, které jako jedné z pouhých pěti zahrad svěřila Čína pár pand. Velkým úspěchem je narození mláděte tomuto páru. K dalším atrakcím patří mimo jiné pavilon velkých kočkovitých šelem, korálový útes, opičí ostrůvky, pavilon deštného pralesa... celkem více než 400 druhů zvířat. Můžete se projít nádherným zámeckým parkem, navštívit zámek Schönbrunn, skleník palem nebo muzeum kočárů.

Cena zájezdu - doprava: děti do 15 let 250 Kč, ostatní 420 Kč.

Vstupné do ZOO: děti do 6 let zdarma, 6-19 let 6 Euro, dospělí 13 Euro.

Částka za dopravu bude vybírána na obecním úřadě, vstupné do ZOO vybere průvodce v průběhu cesty do Vídně.

Zájezd je určený všem zájemcům a věkovým skupinám, dítě do 15 let musí mít doprovod dospělé osoby.

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných výloh!

Odjezd v 6.30 od restaurace U Kaštanu, příjezd ve večerních hodinách.

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit do 15. června 2012!

Červenec

Středa 18. července - Představení Balada pro banditu - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Na motivy románu Nikola Šuhaj loupežník od Ivana Olbrachta vznikl trampský muzikál Balada pro banditu, který úspěšně uvádělo brněnské Divadlo na provázku.

Cena 270 Kč (doprava + vstupné). Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu", představení začíná ve 21 hodin.

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 10. července 2012!

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Prodej gabřince

Prodám venkovní červený gabřinec 13 m2, rozměr 6,5 x 25 cm. Cena 1500 Kč. Kontakt 606 852 521, Včelná.


INZERCE: Masáže Jitrocelka

Jitrocelka – Bc. Milena Nejedlá

Masérské, regenerační a rekondiční služby

Provozní doba dle telefonické domluvy na tel. čísle 724 244 337

(provozovna na rohu tř.5.května a Nové ulice – bývalý bar)


INZERCE: Jarní výprodej ekobriket

Využijte Akční nabídky – DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY od 40,-/10 kg

Nabízíme Vám: Ekobrikety (různé druhy), pelety, mulčovací kůra, třísky a podpalovače, grilovací dřevěné uhlí – v AKCI!

Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!

Nová prodejna v Č.B. na Dlouhé Louce vedle Kauflandu.

Ekopalivo Bohemia s.r.o.

Briketárna Větřní u Č. Krumlova

www.ekopalivo.cz, tel. 380 733 733


Tištěná verze distribuována dne 12.-14.6.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 14.6.2012