Obecní zpravodaj 11/2012

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 5. listopadu

Zastupitelé byli seznámeni s daňovými příjmy a s hospodařením obce za 10 měsíců roku. Dále byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2013 s příjmy i výdaji ve výši 12,6 mil. Kč.

Byla projednána a schválena žádost na změnu územního plánu v lokalitě Dlouhé role k umožnění výstavby bytového domu a v lokalitě ulice Hraniční bude vypuštěna "Plocha dopravní infrastruktury". Tyto změny byly vyvolány investory.

Předběžně byly projednány návrhy kalkulace ceny vodného a stočného na příští rok a náklady na odpadové hospodářství za rok minulý. Ceny vodného a stočného, jakož i výše poplatku za komunální odpad bude schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o doplnění dopravního značení v obci, které proběhne v jarních měsících příštího roku.

Počátkem příštího roku bude zadán odborné firmě ke zpracování pasport veřejného osvětlení.

Zastupitelé schválili nákup pozemku v lokalitě Čtyři chalupy v trase budoucí kanalizace a komunikace.

Zdeněk PETR, starosta obce


Psi v obci

Opětovně se nám ozývají občané a kritizují, a zcela oprávněně, že majitelé psů nerespektují nejen vyhlášky obce, ale je jim zcela jedno, kde jejich pes běhá a co kde "vyvádí".

Obecní vyhláška č. 1/2011 jasně stanovuje, že psi se nesmějí volně pohybovat na veřejných prostranstvích, ale pouze na vodítku, a vyhláškou č. 1/2001 je stanoveno, že psi nesmějí znečišťovat veřejná prostranství. Každý vlastník psa je plně zodpovědný za vše, co jeho pes udělá, a měl by se podle toho i chovat a neobtěžovat ostatní. S přibývajícím počtem psů přibývá především starostí s psími exkrementy.

Pro obyvatele, kteří si stěžují na majitele neposlušných psů, mám jedinou radu. Oslovte je, a pokud nezjednají nápravu, klidně zavolejte policii v Boršově nad Vltavou, tel. 387 250 463. Pokud majitel nezůstane na místě (a to určitě nezůstane), potřebujete dalšího svědka, který je ochoten vše dosvědčit, případně video či fotodokumentaci. Potom se vlastník psa dohledá, policie přestupek zdokumentuje a předá k projednání přestupkové komisi města České Budějovice, která udělí za přestupek pokutu.


Prodej kalendáře Včelné

Nástěnný kalendář s názvem "Včelná 2013 - pohledy do historie" je v prodeji v kanceláři obecního úřadu a dále ve smíšené prodejně Centrum, restauraci U Kaštanu a hostinci U Petrů. Osm stran formátu A3, 25 historických fotografií. Cena 70 Kč. Kupte zajímavý i užitečný dárek sobě či svým známým!


Z obecních kronik

Článek z roku 1938 pojednává o tzv. obecním rybníčku. V roce 1982 byl zavezen, neboť vybudovaná kanalizace mu odvedla přítok vody.

Asi v polovičce ulice Husovy (dnes Dlouhá) je křižovatka s ulicí Jiráskovou (dnes Witthanova) a tam je obecní rybníček. Tuto parcelu jeden a čtvrt strychu, tj. necelých 37 árů, koupila obec od velkostatku při té parcelaci v r. 1920, za 3 koruny sáh /3.6 m čtver./ a v té parcele byl ten rybníček. Nebyl ovšem takový jako je dnes. Byla to vodoteč v tom místě rozšířená a voda se tam udržovala dlouho. Lidé tuto vodu používali na prádlo i jinak a rybníček byl užitečný, jenom že byl moc malý a neuspořádaný. Když se tu utvořil r. 1923 hasičský sbor, usilovalo se o to, aby byl rybníček zregulován.

Tak přišel rok 1938 a s ním horečnatá činnost C.P.O. (Civilní protiletecká obrana). Velitelem byl Josef Klíma a ten naléhal na obec, že se ten rybníček musí rozšířit. Nejlepší by bylo kdyby to lidi sami udělali, tak by to nic nestálo a tak se v tom smyslu začalo. Byly svolány dvě občanské schůze ku Kalkušům a k Petrům najednou a tam se tedy na tom usnesli, že tu práci udělají sami, z každé rodiny půjde pracovat na rybníčku jeden člen do 60 let a při přepočítání to bylo málo, tak do 65 ti. To by tedy bylo dobré, ale musí to také někdo vést. Ale je tu Antonín Zich, soukromý úředník na pensi a ten už se v tom organisování práce vyzná, je to starý pracovník v oboru sklářském a z každou věcí si dovede pomoci, tak si dovede poradit i s tím rybníčkem a vlastně již ty přípravné práce řídí. Podle volebního seznamu si ty lidi vypsal, vždy jich na každý den několik na práci pozval a 30 srpna se s tím začalo. Do 6 ho září to byly práce přípravné a potom se začalo s vykopávkou, což trvalo do 23. září. Tu to bylo mobilisací přerušeno a započato zase 13. října. Celkem ta práce trvala 65 dní a ze 242 předvolaných správně vykonalo povinnost za sebe 91 mužů.

Žen, které pracovali za muže bylo 8. Za sebe zjednalo odpracovat 20. Zaplatilo za práci 45. Odcestovalo nebo byli nemocni 17. Za půjčení koleček Drdáčkovi 4 dni. Za zapůjčení fošen a koz Dvořákovi 1 den. Dobrovolně se súčastnilo prácí aniž byli o to žádáni anebo zaplatilo 15 lidí starších než 65 let. Prací se nezúčastnilo přes několikeré upomenutí 56 lidí.

Povídal mě Zich, kdyby byli pracovali nebo zaplatili všichni, tak to nemuselo obec nic stát a takhle musela obec na to ohrazení a různý material přidat asi 600 Kč. Vybráno bylo celkem 1090 Kč. Nyní je ten rybníček 24 m. dlouhý a 22 m. široký. Stromy už jsou na pozemku nasázeny a po čase tam může být pěkný parčík.

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Pozvánky na sportovní akce

Atletický klub Včelná zve na 11. ročník Mikulášského běhu v neděli 2. prosince 2012. Start dětských kategorií od 13 hodin, hlavní závod mužů, žen a veteránů v 15 hodin. Start a cíl na fotbalovém hřišti. Přihlášky na adresu Zdeněk Mikšovský, Družstevní 376, 373 82 Včelná, tel. 736 601 703. Uzávěrka přihlášek 15 minut před závodem. Startovné dospělí 50,- Kč, dorost 20,- Kč, děti zdarma. Pro vítěze jsou připraveny finanční a věcné ceny.

V sobotu 8. prosince 2012 se koná 2. ročník turnaje ve stolním tenise o pohár starosty obce. Děti a ženy začátek v 9:00, muži ve 13:00 hodin. Startovné: děti zdarma, ženy a muži 50 Kč. Přihlášky posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Kulturní a společenské akce

Listopad

Středa 14. listopadu - "Čaj o páté" - Cesta po Barmě

Zajímavé postřehy a zážitky z cesty po Barmě v podání jindřichohradecké cestovatelky a výtvarnice Zdeny Skořepové. Přednáška bude spojena s fotoprojekcí a malou výstavou obrázků z cesty.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Sobota 24. listopadu - Předvánoční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů s kulturním programem a občerstvením začíná ve 14 hodin v kulturním domě. Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni!

Prosinec

Sobota 1. prosince - Kurz řemesel - vánoční dekorace

Vánoce se pomalu blíží a spolu s nimi i naše snaha vyzdobit si svůj domov. Přijďte si pod odborným vedením lektorky paní Petry Baštýřové z Borovan vyrobit svůj vlastní adventní věnec, vánoční svícen, hvězdu či jinou dekoraci. Můžete si s sebou přinést větvičky chvojí a stálezelených dřevin, ostatní materiál bude k dispozici. Na kurz je nutné přihlásit se předem, účastnický poplatek je 80 Kč za jeden výrobek.

Klubovna kulturního domu od 14 hodin.

Pondělí 3. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného vánočního stromu společně zahájíme advent - nejkrásnější období roku, zazpíváme si koledy a zahřejeme se svařeným vínem.

Tradičně se sejdeme před restaurací "U Kaštanu" v 17 hodin.

Úterý 4. prosince - Mikulášská nadílka pro děti

spojená s bohatým programem a ohňostrojem. Uvádí Josef "Pepa" Maxa. Vše se bude odehrávat před obecním úřadem od 16 hodin.

Sobota 8. prosince - Vánoční tvoření pro děti

Přijďte si se svými dětmi nebo vnoučaty vyrobit hezkou a jednoduchou vánoční dekoraci ze skleněných lístků pod vedením zkušené lektorky Lenky Hůrkové. Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie. V případě zájmu se přihlašte co nejdříve. Kurz je zdarma a koná se v zasedací místnosti obecního úřadu od 14 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Kančí hody

Restaurace - Pizzerie Bohemia Vás zve dne 17.11.2012 na kančí hody.

Otevřeno 11 - 22 hodin. Kontakt: 721 116 055.

Adresa: Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, naproti poště.


INZERCE:

Přijmeme prodavačku potravin do prodejny DIPA - FLOP ve Včelné.

Informace na tel. č. 724 545 470.


INZERCE: Prodejna smíšeného zboží CENTRUM Včelná

Adresa: Witthanova 300, Včelná, tel. 387 250 213

 Kromě jiného sortimentu nabízíme:
- Hračky, domácí potřeby
- Zahrádkářské potřeby  - hnojiva, postřiky
- Galanterie - vánoční stuhy, přízdoby
- Drogerie - adventní a hřbitovní svíčky
- Punčochové zboží, pánské trenýrky, kapesníky, ap.
- Krmiva - nově volně vážená trope příloha s mořskou řasou
  (předvařená těstovina), krmné těstoviny, piškoty
Služby:
- Dobíjení mobilních telefonů, včetně virtuálního operátora BLESKmobil
- Sazka,  vstupenky na různé akce do Sazka arény
- Vazby, věnce, svícny - možnost objednávek
- Balení dárků
- Sběrna čištění šatstva a společenských oděvů
  Těšíme se na Vaši návštěvu!


Tištěná verze distribuována dne 14.11.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 14.11.2012