Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 12/2012

OBSAH


Vánoční a novoroční přání

Vážení spoluobčané,

doba vánoční se blíží, dovolte mi tedy, abych vám jménem zastupitelstva obce i pracovníků obecního úřadu popřál radostné prožití svátků a šťastné vykročení do nového roku 2013.

Zdeněk PETR, starosta obce


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Pro zastupitele bývá prosincové zasedání tradičně spojeno s projednáváním výše rozpočtu a poplatků na nový rok, a nejinak tomu bylo i letos na zasedání dne 10. prosince.

Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2013 s výší příjmů i výdajů 12.305.900 Kč. Předpokládané příjmy jsou vyšší oproti loni schvalovanému rozpočtu o 1,1 mil. Kč. Iniciativě starostů se totiž v minulém roce podařilo dosáhnout značného zvýšení podílu menších obcí na výběru celostátních daní. Celkový daňový výběr státu se však očekává spíše menší.

Dále zastupitelé schválili novou vyhlášku o místních poplatcích a s ní i výši poplatku za komunální odpad: 600 Kč na osobu. Podrobnosti k úhradě poplatků přineseme v lednovém zpravodaji.

Dále byla schválena výše vodného a stočného na příští rok. Nezměněn zůstal roční paušál 600 Kč. Pohyblivá složka vodného činí 29,12 Kč/m3 a stočného 23,97 Kč/m3, celkem tedy 53,09 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zastupitelé též rozhodli na příští rok o zkušební instalaci košů na psí exkrementy ve vytipovaných lokalitách. Svoz zajistí firma A.S.A.

Zdeněk PETR, starosta obce


Volba prezidenta republiky

Volební místností při volbě prezidenta republiky bude tentokrát knihovna v přízemí budovy obecního úřadu, Husova čp. 212. Pravděpodobný termín voleb je 11. - 12. ledna a případně 2. kolo 25. - 26. ledna 2013. Doba voleb bude obvyklá: v pátek 14 - 22 hodin a v sobotu 8 - 14 hodin. Hlasovací lístky spolu s poučením budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.


Zimní údržba komunikací

Žádáme občany, aby zvláště v zimním období neparkovali vozidla na místních komunikacích, ale na svých pozemcích, a tak umožnili bezproblémovou údržbu komunikací a chodníků. Pokud není dostatek místa na vlastním pozemku, je potřeba stavět vozidla na jednu stranu komunikace, aby byl umožněn průjezd traktoru s radlicí. Do ulic, kde nebude zaručen bezpečný průjezd, nebudou pracovníci technických služeb zajíždět.


Prořezávka dřevin zasahujících do komunikací

Obecní úřad žádá majitele keřů a stromů, které svou korunou zasahují do veřejných komunikací, aby provedli jejich ořezání tak, aby nebránily ve výhledu, v průchodu chodců, v letní údržbě veřejné zeleně či průjezdu vyšších a širších vozů, např. při zimní údržbě komunikací či odvozu odpadů.

Pokud prořezávku neprovede majitel, je obec jako správce místních komunikací oprávněna tak učinit sama.


Ukončení sběru listí

Minulý týden byl ukončen sběr listí, trávy a větví. Na místo za kulturním domem již prosíme nepřivážejte žádný kompostovatelný ani jiný materiál.


Plesová sezóna v Kulturním domě

Leden  sobota 19.1. - Ples Mysliveckého sdružení Planá
    sobota 26.1. - Ples MS ODS

Únor  sobota 9.2. - Ples Atletického klubu Včelná
    pátek 15.2. - Ples obce Včelná

Březen pátek  8.3. - Maškarní ples SK Včelná
    pátek 22.3. - Ples Bratří Zátků
    sobota 30.3. - Dětský maškarní karneval

Prodej kalendáře Včelné

Kupte zajímavý i užitečný dárek sobě i svým známým! Nástěnný kalendář "Včelná 2013 - Pohledy do historie" je v prodeji v kanceláři obecního úřadu, v prodejně Centrum, restauraci U Kaštanu a hostinci U Petrů. Osm stran formátu A3, 25 historických fotografií. Cena 70 Kč.


Z obecních kronik

Kterak měla Včelná svoji "Stěhující se trafiku" nám připomene článek z roku 1936.

U nás máme jednu toulavou trafiku, ta nemůže jaksi na jednom místě vydržet a proto se často stěhuje. Původně byla tato trafika na č. 52. Tam si dávno před válkou zařídil obchůdek Tomáš Trypes, válečný, či vlastně jen vojenský invalida, a dostal tu trafiku.

Po válce byl vypsán na tuto trafiku konkurs, protože invalida už nežil a bylo tu nových obětí války dosti. Přihlásilo se jich tenkrát několik, ale byl mezi nimi Matěj Krejčí, jehož syna jako legionáře na italské frontě popravili a tak to dostal Matěj Krejčí. Od Národní Obrany na to dostal 5 tisíc, t.j. na postavení stánku či boudy a na první nákup. Tu boudu mu tam nechal postavit Šejba na č. 8, ovšem že při silnici. Tam se mu to nějak dobře nehodilo, tak se za čas přestěhoval na vhodnější místo k č. 22. Pod trafiku se daly válečky, pákama se odstrkovala a jelo se po americku na jiné místo, ovšem že předem připravené, na vyzděný spodek. Krejčímu však ta trafika valně nesvědčila. Peněz bylo na nákup čím dál méně, čím dál méně se vydělávalo, až asi po 10 letech to odhlásil, že by raděj těch 200 korun podpory od Nár. Obrany. Po něm to obdržel válečný poškozenec Jakub Nováček. Boudu od Krejčího převzal asi za 400 Kč. ovšem ve splátkách, no a šlo to dál, jenomže věrně ve šlépěji Krejčího. A ještě k tomu ta krise. Lidé kupují jen to nejlevnější kuřivo, tak jaký pak peněžní obrat a z toho procenta? Ech, pustil to vloni on také, aby mu dali raděj jeho rentu, u boudy že je přivázán jako pes a on že je zvyklý pohybu. Po Nováčkovi to převzal Josef Dvořák, zdejší člověk. Byl dlouho v Jugoslavii a před časem sem přišel. Peníze také nebyly, renta žádná, tak chytil tu trafiku. Na č. 22 však ji nechtěli mít, pořád na něj, aby to odstěhoval, tak se odstěhovala na č. 4 zase tímže způsobem, jako z č. 8 na č. 22. No ale Dvořák má do trafiky blízko, když také v tom čísle bydlí. Stěhovala se už posledně?

Připravil Antonín Krajčír, kronikář obce


Zprávičky z mateřské školy

Konec roku 2012 se blíží. V tomto roce proběhly v naší mateřské škole velké změny a úpravy. Jak jste již byli informováni, byla provedena celková výměna oken, topení, podlah a podlahových krytin, dále byl upraven terén v okolí školy.

Dne 1.11.2012 byla otevřena také nově rekonstruovaná 3. třída pro 28 dětí. Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu ve Včelné za finanční podporu při vybavování této třídy a částečně i školní kuchyně. Ráda bych zároveň také poděkovala všem rodičům a prarodičům za finanční dary, které škole věnovali, a to rodině Dědouchů, Lexů, Ptáčků, paní Jitce Stránské a v neposlední řadě i všem, kteří nám přináší různý drobný materiál.

Nemohu zapomenout ani na naše děti, zejména z 2. třídy, které se svými p. učitelkami M. Matějkovou a S. Smetanovou připravily kulturní program pro seniory a vystoupily i při rozsvícení vánočního stromu ve Včelné. Ve čtvrtek 6. prosince jsme i v mateřské škole přivítali Mikuláše s čertíkem a andílky se sladkou nadílkou. Ve všech třídách proběhnou ještě vánoční besídky, spojené se společným posezením s rodiči u vánočního stromku.

Závěrem bych ráda popřála všem občanům klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2013 hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Dana Růžičková, ředitelka školy


Jízdní řády MHD, linkových autobusů a vlaků

Od 9. prosince došlo k několika menším úpravám v jízdním řádu autobusu MHD č. 7. Drobné změny nastaly i u autobusů linkových a ubylo několik vlakových spojů. Jízdní řády jsou přílohou tohoto zpravodaje.


Tříkrálová sbírka 2013

Ve dnech 1. - 14. ledna 2013 se uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. Farní charita Boršov nad Vltavou děkuje všem občanům za vlídné přijetí koledníků a za poskytnuté peněžní dary. Tyto finanční prostředky budou použity v Českobudějovické diecézi za účelem podpory nízkoprahového centra pro děti a mládež. Dále se podpoří domy klidného stáří, azylové domy a také projekt Adopce na dálku.

Touto cestou chci též poděkovat všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich ochotu a doufám, že nadále budeme při uskutečnění Tříkrálové sbírky spolupracovat.

Ludmila Marešová, FCH Boršov nad Vltavou


INZERCE: Den otevřených dveří - Šandera CB

Stavební firma Šandera CB s. r. o. pořádá v sobotu 15.12.2012 od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří v novém bytovém domě pod tratí.

Místo konání: bytový dům č. 5, Dolní 608, Včelná

Připravena prohlídka bytů a malé občerstvení.


INZERCE: Koupím motocykl

Koupím a dobře zaplatím starý motocykl české nebo zahraniční značky vyroben před rokem 1960, může být i nekompletní.

Jsem ze Včelné a veteráni jsou mým koníčkem.

Prosím volejte na 737 048 205 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Kominictví Miroslav Jung

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí čištění, kontroly a opravy komínů a komínových lávek a montáž komínových lávek Bramac. Tel. 608 043 563. Našim zákazníkům přejeme vše nejlepší do Nového roku!


INZERCE: Projektová činnost

David Johaník - projektová činnost ve stavebnictví.

Telefon: 607 983 335 E mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Společná otevírací doba prodejny DIPA a CENTRUM Včelná

Po 24.12.  7-11      So 29.12.  7-11
Út 25.12.  Zavřeno    Ne 30.12.  8-11
St 26.12.  Zavřeno    Po 31.12.  7-11
Čt 27.12.  7-18      Út  1. 1.  Zavřeno
Pá 28.12.  7-18

Přijímáme objednávky na večky, vánočky a saláty balené 140 g, 0.5 kg, 1 kg do 19.12. Dále nabízíme prodej stáčeného vína, dárkové balíčky.

Děkujeme za Vaši celoroční přízeň. Přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů v novém roce a těšíme se s Vámi na rok 2013!


Tištěná verze distribuována dne 12.12.2012
Elektronická verze vyvěšena dne 12.12.2012