Obecní zpravodaj 01/2013

OBSAH


Výše a úhrada místních poplatků na rok 2013

Poplatek za odpady

V roce 2013 činí poplatek za komunální odpad 600 Kč na osobu.

Kromě změny výše poplatku se rozšiřuje i okruh poplatníků. Novela zákona o místních poplatcích stanoví, že poplatek se platí i za všechny byty, rodinné domy a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Osvobozeni jsou poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří:

- celoročně pobývají v zahraničí, nutno doložit, nebo

- mají trvalý pobyt na ohlašovně, nebo

- se prokáží úhradou poplatku za komunální odpad v jiné obci.

Nezměněno zůstává osvobození od poplatku pro třetí a další děti do 18 let, které žijí ve společné domácnosti s rodiči a ostatními nezletilými sourozenci a nemají vlastní příjem. Taktéž nadále platí úleva ve výši 100 Kč studentům ubytovaným v místě studia mimo obec, kteří tuto skutečnost prokáží.

Poplatek za psy

Výše poplatku ze psů zůstává stejná jako loni - 150 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. U poživatelů důchodů, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmů, jsou sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího psa. K poplatku se přihlašují psi starší 3 měsíců.

Termín a způsob úhrady

Poplatky jsou splatné do 31. března. Pouze u poplatků za odpad za nemovitosti, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, jsou splatné do 30. června.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č.ú. 43-3945120267/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Pokud neplatíte poplatky za celou domácnost, specifikujte, za které osoby jste uhradili, a to buď ve zprávě pro příjemce, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, Husova 212, a to v úředních hodinách: Po+St 7-12 a 13-17 hodin.

V kanceláři OÚ jsou též zdarma k vyzvednutí pytle na sběr plastů a nápojových kartonů.


Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

Stavebníky nových rodinných domů v obci upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 4/2009, která zavedla místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace vybudovanou obcí. Vyhláška byla schválena po dokončení stavby posílení kanalizačních sběračů v roce 2009, která umožnila připojování dalších nemovitostí na kanalizaci obce. (Vyhláška byla posouzena jako v souladu se zákonem Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra pod čj. MV-95448-3/ODK-2009.)

Sazba poplatku činí 61,94 Kč za 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku.

Poplatková povinnost vzniká dnem uzavření nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem vodovodní a kanalizační soustavy obce Včelná. Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Pokud poplatník poplatkovou povinnost nesplní ve stanovené lhůtě, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.Výsledek volby prezidenta republiky v 1. kole ve Včelné

Ve Včelné odvolilo 967 z celkového počtu 1392 voličů, což znamená volební účast 69,47 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 964.

Kandidáti podle počtu získaných hlasů:

Jméno            Navržen Pol. přísl.  Hlasů   %	
-------------------------------------------------------------------
Schwarzenberg Karel     Poslanci TOP 09     274   28,42
Zeman Miloš Ing.      Občany  SPOZ      206   21,36
Fischer Jan Ing. CSc.    Občany  BEZPP     139   14,41
Dienstbier Jiří       Senátory ČSSD      137   14,21
Franz Vladimír Prof. JUDr. Občany  BEZPP      81   8,40
Roithová Zuzana MUDr. MBA  Občany  KDU-ČSL     43   4,46
Fischerová Taťana      Občany  KH       33   3,42
Sobotka Přemysl MUDr.    Poslanci ODS       31   3,21
Bobošíková Jana Ing.    Občany  SBB       20   2,07

Druhé kolo volby se uskuteční opět v Obecní knihovně v budově obecního úřadu na adrese Husova 212 v termínu:

Pátek 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin

Sobota 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin.

Volební lístky dostane volič až ve volební místnosti.

Obecní knihovna bude opět otevřena až v pondělí 28. ledna.


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 14. ledna

Starosta obce provedl zhodnocení plnění rozpočtu a financování obce v uplynulém roce. Celkové příjmy činily 14,5 mil. Kč, což znamená plnění 100 % oproti upravenému rozpočtu. Celkové výdaje činily 14,2 mil. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 86,3 %. Úspora ve výdajích je způsobena tím, že z důvodů administrativních zdržení nebyly realizovány některé akce, jako nová zastávka MHD a definitivní úprava chodníku pod tratí. Na účtě obce bylo k poslednímu prosinci 10,1 mil. Kč.

Starosta informoval o postupu prací na projektu k územnímu řízení na posílení kanalizačního sběrače v Lesní kolonii - u hřiště podél trati.

Nyní je v dokončení i projekt na realizaci kanalizace směr Čtyři chalupy. Tato investice je pro obec zcela zásadní, ale bez dotace by zřejmě nebyla realizovatelná. Získávání dotací je však stále obtížnější.

Dále starosta informoval o skácení dominanty obce - kaštanu v parčíku u restaurace "U Kaštanu". Po rozlomení a pádu prvního z dvojice kaštanů v minulém roce byl k posouzení druhého přizván znalec v oboru z Agentury ochrany přírody a krajiny, který doporučil z bezpečnostních důvodů nahradit starý kaštan novým. Výsadba jednoho nového kaštanu na stávajícím místě bude provedena v jarních měsících. Zdeněk PETR, starosta obce

Zdeněk PETR, starosta obce


Měření budov termokamerou zdarma

Společnost Machstav z Dobronína zabývající se izolacemi budov nabízí měření vytápěných objektů pomocí termokamery, čímž naleznete místa, kudy uniká nejvíce drahého tepla. Měření se uskuteční za příznivých klimatických podmínek (leden-březen). Měření pro občany Včelné nezávazně a zdarma!

Službu bezplatného posouzení objektu možno objednat přímo u společnosti Machstav na tel. 777 926 425 - p. Jiří Hořejší, nebo je se možno při osobní návštěvě na obecním úřadě zapsat do seznamu zájemců. V seznamu jsou požadovány k vyplnění některé údaje o současném stavu zateplení stavby.


Plesová sezóna v Kulturním domě

Leden  sobota 26.1. - 18. společenský ples MS ODS od 20 hodin.
             Hraje kapela ROSA O. Skupníka. Vstupné 120 Kč.
             Předtančení, bohatá tombola, občerstvení.
             Předprodej vstupenek Josef Hájek na tel. 602 135 774
             Po ukončení je zajištěna autobusová doprava do ČB

Únor  sobota 9.2. - Ples Atletického klubu Včelná od 20 hodin
             Rezervace vstupenek na tel. č. 736 601 703

    pátek 15.2. - 23. ples obce Včelná, zahájení ve 20 hodin
             vstupné 100 Kč, vstupenky je možné zakoupit na OÚ
             hraje taneční skupina Globus

Březen pátek  8.3. - Maškarní ples SK Včelná
    pátek 22.3. - Ples Bratří Zátků
    sobota 30.3. - Dětský maškarní karneval

Pozvánka na ples obce

Zastupitelstvo obce Včelná si Vás dovoluje pozvat na XXIII. obecní ples

konaný ve spolupráci s místními podnikateli a živnostníky

v pátek 15. února 2013

od 20 hodin v Kulturním domě

Předtančení, dámská volenka, bohatá tombola

K tanci hraje skupina Globus, vstupné 100 Kč

Místenky v kanceláři obecního úřadu, tel. 387 250 223


Kalendář kulturních akcí

Březen

Sobota a neděle 2. - 3. března - PRVNÍ víkend pro vaše zdraví

Zajímají vás alternativní metody léčby? Není vám lhostejné to, co konzumujete? Máte zdravotní problémy? Právě vám patří pozvání na víkend pro zdraví s lektorkou Petrou Sehnalovou.

Sobotní program:

9 - 10.30 hodin - Grafoterapie - Jak souvisí změna písma se změnami kolem nás?

10.30 - 11 hodin přestávka

11 - 12.30 hodin - Metoda One Brain - kineziologie, jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Už vám někde řekli, že se to nedá řešit? A zkusili jste One Brain?

12.30 - 14 hodin přestávka na oběd

14 - 16 hodin Přednáška o výživě s ochutnávkou - Jak chutná opravdové jídlo a jak chemický koktejl?

16 - 16.30 hodin přestávka

16.30 - 18.00 hodin - Pohybový seminář - Jak se správně hýbat tak, abychom nemuseli chodit cvičit!

Kurz se koná v kulturním domě, počet účastníků není omezený a vstupné je dobrovolné!

Neděle bude vyhrazena individuálním konzultacím. Bude prostor pro odblokování metodou One Brain (1.000 Kč/60 minut), řešení vad pohybového aparátu Dornovou metodou (500 Kč/90 minut) nebo individuální rozbor vašeho písma 100 Kč/30 minut.

Na individuální konzultace se můžete hlásit již nyní!

Sobota 30. března - Dětský pyžamový bál

Zveme vás na netradiční dětský pyžamový bál se spoustou her, zábavy a soutěží a s bohatou tombolou. Dospělí v pyžamu získají malou odměnu!

Moderuje Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.

Duben

Sobota 13. dubna - Zájezd do termálních lázní Johannesbad

Pobyt v největších termálních lázních v Německu - 13 bazénů, podvodní masážní trysky, perličkové koupele, termální bazén s vlnobitím, vulkanická lázeň se skalními útvary a vodopádem...

Pobyt v lázních je na 6 hodin.

Cena 620 Kč (doprava, vstupenka, pojištění léčebných výloh), cena bez pojištění 610 Kč.

Odjezd v 6.45 hodin ze Včelné, návrat kolem 21. hodiny.

Máte-li zájem, můžete se přihlásit již nyní!

Pátek až neděle 19. - 21. dubna - DRUHÝ víkend pro vaše zdraví

Naučně-ozdravný víkendový kurz bude zaměřený nejen na ozdravění a harmonizaci vlastního těla a duše, ale i na umění komunikace mezi lidmi a spojení s přírodou a s celým světem. Kurz povede Elena Tomilina, úspěšná ruská léčitelka, senzibilka a terapeutka. Program je zaměřen na obnovu a upevnění vlastního zdraví a je určen ženám a mužům jakéhokoli věku. Po celou dobu konání kurzu bude přítomen překladatel.

Kurz probíhá v kulturním domě v sobotu i v neděli v době od 10 do 17 hodin, přestávka 12.30 - 14 hodin.

Kurzovné na oba dva dny činí 1.500 Kč. Do konce února je nutné uhradit zálohu 500 Kč, doplatek v den konání kurzu.

Kurz je limitován 28 účastníky!!! Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve!

Je možné objednat si i osobní ozdravnou masáž za 350,- Kč (asi půl hodiny). Masáže proběhnou v pátek 19. dubna od 16.00 do 19.00 hodin! Kapacita je maximálně 6 zájemců! Na masáže se můžete přihlásit již nyní!

Program víkendového kurzu - (lektorka program kurzu přizpůsobí složení účastníků):

Ozdravení dýchací soustavy, srdce a cévní soustavy Určeno zejména nemocným s astmatem, hypertenzí, migrénou, po infarktu...

- Speciální automasáž s využitím léčebných zvuků

- Paradoxní dýchací gymnastika

- Meditační dechová cvičení

Unikátní způsob normalizace funkce vnitřních orgánů a trávicího systému

- Speciální automasáž s využitím léčebných zvuků

- Léčivé vibrace pro játra, žaludek, střevní trakt, žlučník a slinivku břišní

- Gymnastika pro vnitřní orgány

- Daoská masáž břicha

- Psycho-fyzická cvičení

Daoská omlazující masáž s využitím léčebných zvuků

- Masáž pro zlepšení funkce orgánů a systémů organismu

- Léčivé vibrace pro plíce, srdce, ledviny, játra, žlučník, slinivku břišní a slezinu

- Vyrovnání vnitřního emocionálního stavu

Zdraví ženy - Prevence gynekologických onemocnění, sexuální přitažlivost a ženské sebevědomí

- Intimní gymnastika

- Sexuální kung-fu

- Psycho-fyzická cvičení

- Omlazující komplex pro pokožku a svaly obličeje

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Horečka páteční noci 24.

taneční zábava pro všechny generace

Valentýnská Horečka páteční noci 24.

pátek 8. února 2013 v čase 19:00 - 2:00 hod.

v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ

CO VÁS ČEKÁ:

• hudbu šedesátých - současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND

• zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola, průvodce večerem

Vstupné: 125,- Kč, v předprodeji od 11. ledna 2013 ve Včelné (restaurace U Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na telefonech 606 273 121, 736 520 742.

Zveme všechny zadané i nezadané na oblíbenou taneční zábavu, tentokrát s podtitulem "valentýnská". Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)


INZERCE: Koupím motocykl

Koupím a dobře zaplatím starý motocykl české nebo zahraniční značky vyroben před rokem 1960, může být i nekompletní.

Jsem ze Včelné a veteráni jsou mým koníčkem.

Prosím volejte na 737 048 205 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Prodejna Centrum

Prodejna CENTRUM Včelná mimo jiné nabízí aktuální sortiment:

Semena, cibuloviny, zemina, sazečka, i možnost objednávek dle katalogů.

Na svátek sv. Valentýna 14.2. nabízíme dárky, suvenýry a možnost objednat živé květiny.


Tištěná verze distribuována dne 22.1.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 28.1.2013