Obecní zpravodaj 02/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. února

Starosta informoval o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výsledkem, že nebyla zjištěna pochybení.

Zastupitelé schválili odpisy opotřebovaných a nepotřebných předmětů z majetku obce a mateřské školy dle návrhu inventarizačních komisí.

Dále vzali na vědomí Zprávu o ročním hospodaření v lesích obce Včelná za rok 2012 vyhotovenou Lesní správou a pilou Kamenný Újezd. Komise životního prostředí a územního rozvoje posoudí nabídku konkurenčního zájemce na hospodaření v obecních lesích.

Zastupitelé jednali o umožnění odvozu některých druhů odpadů občany do sběrného dvora města Českých Budějovic na Švábově Hrádku. Jednalo by se např. o stavební sutě, jejichž odběr obec nezajišťuje. Likvidace by pro občany byla zdarma, náklady by byly fakturovány obci. S firmou A.S.A. probíhá jednání o konkrétních podmínkách spolupráce.

Zastupitelé předběžně projednali požadavky některých obyvatel lokality Dlouhé role. Návrhy řešení předloží komise životního prostředí a územního rozvoje.

Starosta dále informuje o vynucené přeložce vysokotlakého plynového potrubí, které prochází kanalizační šachtou obce. Prozatímní výsledek jednání s provozními pracovníky plynáren je takový, že firma E.ON ČR se na přeložení zmíněného potrubí nechce finančně podílet. Jednání bude dále probíhat se zástupci firmy E.ON Distribuce.

Zastupitelé schválili žádost o dotaci z Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko na výměnu oken v budově obecního úřadu.

Starosta informoval o postupu projekčních prací na odkanalizování lokality Čtyři chalupy (před stavebním řízením) a novém vedení kanalizace podél trati v Lesní kolonii.


Nahlašování poruch veřejného osvětlení

Firma provádějící opravy veřejného osvětlení by uvítala oznamování čísla konkrétní nesvítící lampy VO. Číslo je vyznačeno červenou barvou na stožáru/sloupu asi ve výšce 2 m. Poruchy osvětlení je možno oznamovat e-mailem, nebo na telefon 387 250 223. Děkujeme.Hromadné sběry odpadů

Hromadný sběr kovových, nebezpečných a velkoobjemových odpadů se bude konat 6. dubna 2013 v době 8,30 - 11,30 hodin.


Poděkování sponzorům obecního plesu

Zastupitelstvo obce Včelná děkuje touto cestou všem sponzorům obecního plesu konaného dne 15. února.


Informace policie Boršov nad Vltavou

Ochrana a zabezpečení rekreačních objektů

V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zřídka. Proto jsou na jaře nemile překvapeni, když zjistí, že jejich objekt navštívil nezvaný host. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá dobře zajet automobilem.

Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů udělat?

 • Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním zámkovým systémem.
 • Zodolnit dveře a okna - dát mříže, uzamykatelné okenice.
 • Využít elektronickou ochranu objektu.
 • Objekt si vhodně pojistit.
 • Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
 • Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci.
 • Při pobytu na chatě si všímat pohybu neznámých osob i aut.
 • Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
 • Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektrických přístrojů.
 • Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat do objektu a věc neprodleně oznámit na policii.
 • Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznámit do policejního protokolu.

Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací technika přináší kromě zajištění majetku i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, úměrné ohrožení majetku a právně uzavřená pojistná smlouva s některými z pojišťovacích subjektů, nabízejí možnost značného snížení rizika ztráty majetku.

npor. Mgr. Jiří Hájek, vedoucí oddělení policie Boršov nad Vltavou


Kalendář kulturních akcí

Březen

Sobota a neděle 2. - 3. března - PRVNÍ víkend pro vaše zdraví

Zajímají vás alternativní metody léčby? Není vám lhostejné to, co konzumujete? Máte zdravotní problémy? Právě vám patří pozvání na víkend pro zdraví s lektorkou Petrou Sehnalovou.

Sobotní program:

9 - 10.30 hodin - Grafoterapie - Jak souvisí změna písma se změnami kolem nás?

10.30 - 11 hodin přestávka

11 - 12.30 hodin - Metoda One Brain - kineziologie, jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Už vám někde řekli, že se to nedá řešit? A zkusili jste One Brain?

12.30 - 14 hodin přestávka na oběd

14 - 16 hodin Přednáška o výživě s ochutnávkou - Jak chutná opravdové jídlo a jak chemický koktejl?

16 - 16.30 hodin přestávka

16.30 - 18.00 hodin - Pohybový seminář - Jak se správně hýbat tak, abychom nemuseli chodit cvičit!

Kurz se koná v kulturním domě, počet účastníků není omezený a vstupné je dobrovolné!

Neděle bude vyhrazena individuálním konzultacím. Bude prostor pro odblokování metodou One Brain (1.000 Kč/60 minut), řešení vad pohybového aparátu Dornovou metodou (500 Kč/90 minut) nebo individuální rozbor vašeho písma 100 Kč/30 minut.

Na individuální konzultace se můžete hlásit již nyní!

Sobota 30. března - Dětský pyžamový bál

Zveme vás na netradiční dětský pyžamový bál se spoustou her, zábavy a soutěží a s bohatou tombolou. Dospělí v pyžamu získají malou odměnu!

Moderuje Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.

Duben

Čtvrtek 4. dubna - "Čaj o páté" - Svatou zemí s báglem

Zveme vás na setkání s novinářkou a publicistkou Hanou Hosnedlovou z Českých Budějovic, se kterou navštívíme Izrael a Jordánsko. Při svém vyprávění nás zavede i mimo běžné turistické trasy, nevynechá historické zajímavosti a památky obou zemí, ale představí je z poněkud jiného úhlu, stejně jako život tamějších obyvatel.

Kulturní dům od 17 hodin

Sobota 13. dubna - Zájezd do termálních lázní Johannesbad

Pobyt v největších termálních lázní v Německu - 13 bazénů, podvodní masážní trysky, perličkové koupele, termální bazén s vlnobitím, vulkanická lázeň se skalními útvary a vodopádem... Pobyt v lázních je na 6 hodin.

Cena 620 Kč (doprava, vstupenka, pojištění léčeb. výloh), cena bez pojištění 610 Kč.

Odjezd v 6.45 hodin ze Včelné, návrat kolem 21 hodiny.

Informace pro přihlášené - zájezd je nutné uhradit do konce února!

Pátek až neděle 19. - 21. dubna - DRUHÝ víkend pro vaše zdraví

Naučně-ozdravný víkendový kurz bude zaměřený nejen na ozdravění a harmonizaci vlastního těla a duše, ale i na umění komunikace mezi lidmi a spojení s přírodou a s celým světem. Kurz povede Elena Tomilina, úspěšná ruská léčitelka, senzibilka a terapeutka. Program je zaměřen na obnovu a upevnění vlastního zdraví a je určen ženám a mužům jakéhokoli věku. Po celou dobu konání kurzu bude přítomen překladatel.

Kurz probíhá v kulturním domě v sobotu i v neděli v době od 10 do 17 hodin, přestávka 12.30 - 14 hodin.

Kurzovné na oba dva dny činí 1.500 Kč. Do konce února je nutné uhradit zálohu 500 Kč, doplatek v den konání kurzu.

Kurz je limitován 28 účastníky!!! Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve!

Je možné objednat si i osobní ozdravnou masáž za 350,- Kč (asi půl hodiny). Masáže proběhnou v pátek 19. dubna od 16.00 do 19.00 hodin! Kapacita je maximálně 6 zájemců! Na masáže se můžete přihlásit již nyní!

Program víkendového kurzu - (lektorka program kurzu přizpůsobí složení účastníků):

Ozdravení dýchací soustavy, srdce a cévní soustavy Určeno zejména nemocným s astmatem, hypertenzí, migrénou, po infarktu...

- Speciální automasáž s využitím léčebných zvuků

- Paradoxní dýchací gymnastika

- Meditační dechová cvičení

Unikátní způsob normalizace funkce vnitřních orgánů a trávicího systému

- Speciální automasáž s využitím léčebných zvuků

- Léčivé vibrace pro játra, žaludek, střevní trakt, žlučník a slinivku břišní

- Gymnastika pro vnitřní orgány

- Daoská masáž břicha

- Psycho-fyzická cvičení

Daoská omlazující masáž s využitím léčebných zvuků

- Masáž pro zlepšení funkce orgánů a systémů organismu

- Léčivé vibrace pro plíce, srdce, ledviny, játra, žlučník, slinivku břišní a slezinu

- Vyrovnání vnitřního emocionálního stavu

Zdraví ženy - Prevence gynekologických onemocnění, sexuální přitažlivost a ženské sebevědomí

- Intimní gymnastika

- Sexuální kung-fu

- Psycho-fyzická cvičení

- Omlazující komplex pro pokožku a svaly obličeje

Květen

Sobota 18. května - Vražda za oponou - Hudební divadlo Karlín v Praze

Vražda za oponou je milníkem v historii světového muzikálu. Poprvé v historii se podařilo propojit hudbu, tanec, komedii a napětí a připravit pro diváka skvělý zážitek.

Obsazení: Ondřej Brzobohatý, Monika Absolonová, Ivana Chýlková, Dasha, Hana Křížková, Zuzana Norisová a další

Odjezd ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", představení začíná v 15 hodin.

Cena: 790 Kč (doprava + vstupenka na I. balkon 1., 2., 3. a 4. řada)

V případě zájmu je nutné přihlásit se do 15. března!

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Zahájení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2014

Ředitelka mateřské školy Včelná se souhlasem zřizovatele (obec Včelná) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje zahájení vyzvedávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve dnech 26. a 27. března 2013 ve 3. třídě MŠ v době od 10:00 do 11:00 h a od 15:00 do 16:00 hodin. V tuto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy, způsobem předškolního vzdělávání a organizací provozu. Vyplněné žádosti pak odevzdají rodiče do 5. dubna 2013 k rukám ředitelky.

Je nutné míti s sebou: občanský průkaz, očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání - v uvedeném pořadí

Trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v obci Včelná

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2013.
 5. Ostatní děti ze Včelné, nebo ty, které průběžně budou mít do konce roku 2013 trvalý pobyt v obci (nová zástavba).
 6. Sourozenci dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti s trvalým pobytem v části obce Plav "pod vysílačem"

(po dohodě zřizovatele s obcí Plav - nemají vlastní mateřskou školu)

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2013.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Pokud to dovoluje kapacita školy.

Děti z ostatních obcí

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce předškolního vzdělávání - před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
 2. Děti od 4 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 3. Děti od 3 let věku k celodenní docházce obou zaměstnaných rodičů - doložit.
 4. Děti, které dovrší 3 let do konce roku 2013.

V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk zapisovaného dítěte.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií do naplnění kapacity mateřské školy.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

Škola nabízí:

 • Všestranné předškolní vzdělávání v souladu se státním Rámcovým programem, které zabezpečuje 6 kvalifikovaných učitelek, s max. zřetelem na individuální přirozené potřeby dětí
 • Poradenství k zápisu do základní školy
 • Dostatek hravých činností
 • Dostatek pohybových činností - vycházky do okolí MŠ, výlety do okolí, vybavená školní zahrada
 • Dostatek prožitků - návštěvy divadelních představení, výstav, exkurzí
 • Plavecký výcvik v Českých Budějovicích
 • Poznávání živé i neživé přírody - ekologická výchova
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Zdravé stravování (vlastní kuchyně)
 • Zdravé hygienické prostředí (vlastní prádelna)

Těšíme se na vás

Bc. Dana Růžičková, ředitelka mateřské školy


INZERCE: Prodej medu

Prodám med přímo od Včelaře - 100 Kč/kg včetně sklenice. K prodeji med lipový nebo řepkový - pastovaný.

Štěpán Ryba, U čtyř chalup 198, Včelná. 608 409 226.


INZERCE: Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí čištění, kontroly a opravy komínů a komínových lávek a montáž komínových lávek Bramac. Tel. 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 21.2.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 21.2.2013