Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 03/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. března

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Včelná za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 2.197.573 Kč. Starosta informoval o plynulém naplňování rozpočtových příjmů v roce 2013 a o stavu na účtě obce k 28.2.2013, který činil 11,4 mil. Kč.

Zastupitelé dále schválili účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2012 s výsledkem hospodaření ve výši -15.121,94 Kč s tím, že schodek bude uhrazen z rezervního fondu MŠ.

Starosta informoval o poptávce na vypracování pasportu veřejného osvětlení. Nejníže s cenou byla firma Elsa CB z Boršova nad Vltavou. Dále informoval o probíhajícím řízení o umístění závor na obou železničních přejezdech v obci.

Zastupitelům byl předložen Lesní těžební plán do roku 2017 vypracovaný lesním správcem. Výnos z hospodaření v obecních lesích za toto období se předpokládá průměrně 107 tis. Kč ročně.

Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Jde však pouze o doplnění podle doporučení orgánu kontroly Ministerstva vnitra, které nemění výši poplatků.

Finanční výbor předložil investiční plán obce na letošní rok.

V plánu jsou stavby: přeložka plynu z kanalizační šachty pod tratí, přesun zastávky MHD Jiráskova, posun zastávky MHD pod tratí, chodník pod tratí k zastávce, posílení kanalizace Dlouhé role, propojení kanalizace nad tratí v Lesní kolonii - tyto náklady činí cca 7 mil. Kč.

Chodník v ul. Nádražní bude konzultován se správcem komunikace SÚS a je zadaná studie proveditelnosti chodníku.

Velkou připravovanou stavbou je pak kanalizace Čtyři chalupy, z čehož by necelá polovina nákladů mohla být hrazena z dotace. Vzhledem k tomu, že dotace na tyto investice v součastné době nejsou, zjišťuje projektant možnosti etapovité výstavby.


Aktuální informace z obecního úřadu na e-mail

Obecní úřad nabízí rozesílání krátkých e-mailů s aktuálními upoutávkami na kulturní akce či jiná oznámení.

Chcete-li oznámení odebírat, stačí sdělit vaši e-mailovou adresu, nejlépe na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jako předmět můžete například uvést "Odběr novinek". Vaše adresa nebude viditelná ostatním příjemcům.Úhrada místních poplatků za odpady a psy

Splatnost místních poplatků za odpady a psy je do 31. března, s výjimkou poplatků za odpady za rekreační objekty, rodinné domy a byty, v nichž není nikdo hlášen k pobytu, u nichž je splatnost do 30. června.

Poplatek doposud neuhradila čtvrtina poplatníků!

Vzhledem k tomu, že kontrolní orgány sledují řádný postup obce při výběru místních poplatků, bude obecní úřad postupovat podle zákona o místních poplatcích a podle daňového řádu. To znamená, že bude rozesílat dále vymahatelné platební výměry, v nichž může včas neodvedený poplatek zvýšit až na trojnásobek.

Obecní úřad Včelná nerozesílá složenky, poplatky uhraďte v kanceláři OÚ v úředních hodinách, či na účet obce č. 43 - 3945120267 / 0100, přičemž jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu a do zprávy pro příjemce jméno.

Výše poplatku za odpady je 600 Kč na osobu, poplatky za psy se oproti loňsku nezměnily. Děkujeme za včasnou úhradu poplatků a pochopení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Uzávěra železničního přejezdu na tř.5.května

V termínu 10.4. od 7,00 h do 11.4.2013 19,00 h bude z důvodu rekonstrukce uzavřen železniční přejezd ve Včelné ve směru na Rožnov. Objízdná trasa bude vedena přes E55, případně přes "Honskondlovku".

Po tyto dva dny bude mezi Včelnou a boršovským nádražím jezdit náhradní kyvadlová doprava MHD. Na Včelné budou zastávky v Nádražní ulici U Kaštanu, a dále Jiráskova a Čepro. U boršovského nádraží budeme přestupovat na autobus do Českých Budějovic.


Možnost bezplatné likvidace stavebních sutí a hadrů

Občané Včelné mají nově možnost odvážet stavební sutě a hadry na sběrný dvůr na Švábově Hrádku v Českých Budějovicích.

Jedná se o tyto druhy odpadů:

170904 - Směsné stavební a demoliční odpady

170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

200111 - Textilní materiál.

Omezení: Max 1 přívěsný vozík za osobní automobil na kalendářní měsíc.

Nutno se prokázat občanským průkazem. Není určeno pro podnikatele.

Provozní doba: Po-Pá 8-18 h, So 8-12 h, Ne 14-18 h.


Zprávičky z mateřské školy

I v druhé polovině školního roku 2012-2013 probíhá i nadále zájmová výuka anglického jazyka pro starší děti a ve 3. třídě zkušebně výuka němčiny i u mladších dětí. Činnost tanečního kroužku Hip-hopu byla bohužel ukončena, a to z důvodu častých absencí lektorky.

Výchovně vzdělávací činnost je uskutečňována standardním způsobem a proběhlo i mnoho mimořádných akcí. Kromě divadelních a hudebních pořadů to byly i masopustní karnevaly ve všech 3 třídách, cirkusové vystoupení "Duo Flamings" i zajímavé bubnování na "bubny z celého světa", které si mohly vyzkoušet všechny děti.

Příchod jara bude doprovázen již tradičním "vynášením Mořeny" do řeky Vltavy v Boršově na mostě. Děti se pomalu chystají i na Velikonoce a paní učitelky ze 2. třídy připravují s dětmi kulturní program, se kterým vystoupí v kulturním domě na "vítání nových občánků".

Touto cestou zároveň připomínám, že ve dnech 26. a 27.března 2013 od 15,00 do 16,00 hod., budou ve 3. třídě MŠ vydávány "Žádosti o přijetí dítěte ..." na školní rok 2013 - 2014.

Dana Růžičková, ředitelka MŠ


Hromadné sběry odpadů jaro 2013

Dubnový termín a místo sběru autobaterií, kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu oznamujeme pouze tištěným zpravodajem doručovaným do domácností.

Kontejnery na trávu a listí budou přistaveny za kulturním domem v Dlouhé ulici. Zahájení sběru podle počasí, nejdříve od 9. dubna. Do kontejneru je možné vhodit pouze posečenou trávu, listí a shrabky.

Sběr větví bude prováděn od 9. do 30. dubna. Větve bude možno odkládat na zem na označené místo za kulturním domem v ulici Dlouhá.


Kalendář kulturních akcí

Březen

Sobota 30. března - Dětský pyžamový bál

Zveme vás na netradiční dětský pyžamový bál se spoustou her, zábavy a soutěží a s bohatou tombolou. Dospělí v pyžamu získají malou odměnu!

Moderuje Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin.

Duben

Čtvrtek 4. dubna - "Čaj o páté" - Svatou zemí s báglem

Zveme vás na setkání s novinářkou a publicistkou Hanou Hosnedlovou z Českých Budějovic, se kterou navštívíme Izrael a Jordánsko. Při svém vyprávění nás zavede i mimo běžné turistické trasy, nevynechá historické zajímavosti a památky obou zemí, ale představí je z poněkud jiného úhlu, stejně jako život tamějších obyvatel.

Kulturní dům od 17 hodin

Sobota 13. dubna - Zájezd do termálních lázní Johannesbad

Pobyt v největších termálních lázní v Německu - 13 bazénů, podvodní masážní trysky, perličkové koupele, termální bazén s vlnobitím, vulkanická lázeň se skalními útvary a vodopádem... Pobyt v lázních je na 6 hodin.

Cena 620 Kč (doprava, vstupenka, pojištění léčebných výloh), cena bez pojištění 610 Kč.

Odjezd v 6.45 hodin ze Včelné, návrat kolem 21 hodiny.

Pátek až neděle 19. - 21. dubna - DRUHÝ víkend pro vaše zdraví

Z důvodů malého zájmu se kurz ruské léčitelky Eleny Tomiliny ruší!

Květen

Neděle 12. května - Pojeďte s námi na výlet

Zveme vás na společný výlet do města Tábor, které se kromě bohaté historie pyšní i zajímavými výstavními objekty. Navštívíme Muzeum čokolády a marcipánu, které je umístěno v prostorách tří historických domů a rozléhá se na ploše více než 1.000 m2. Dozvíte se mnohé o historii čokolády, výrobě marcipánu a možnostech jeho zpracování. Uvidíme i marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant, marcipánové modely pohádek... Poté nás bude čekat prohlídka Muzea Lega, které je rozděleno do několika tematických okruhů a nalezneme zde stovky originálních modelů. Nebude chybět individuální volno a odpoledne, při zpáteční cestě domů, navštívíme krokodýlí ZOO v Protivíně. Zájezd je vhodný pro všechny zájemce ze Včelné! Děti musí mít doprovod dospělé osoby.

V ceně zájezdu je doprava a vstupenky do uvedených objektů.

Cena zájezdu: děti do 6 let věku zdarma, děti 6-15 let 200 Kč, dospělí 500 Kč, důchodci 400 Kč

Na zájezd je nutné přihlásit se do 10. dubna 2013!

Sobota 18. května - Vražda za oponou - Hudební divadlo Karlín v Praze

Vražda za oponou je milníkem v historii světového muzikálu. Poprvé v historii se podařilo propojit hudbu, tanec, komedii a napětí a připravit pro diváka skvělý zážitek.

Obsazení: Ondřej Brzobohatý, Monika Absolonová, Ivana Chýlková, Dasha, Hana Křížková, Zuzana Norisová a další

Odjezd v 9.45 hodin ze Včelné od restaurace "U Kaštanu", představení začíná v 15 hodin.

Cena: 790 Kč (doprava + vstupenka na I. balkon 1., 2., 3. a 4. řada)

Jsou ještě volná místa, zájezd je nutné uhradit do konce března!

Středa 22. května - Jednodenní zájezd pro seniory

Tradiční výlet seniorů ze Včené do malebných míst Čech, tentokrát do Příbrami a okolí.

Odjezd v 7 hodin od restaurace "U Kaštanu". Na zájezd se můžete hlásit u paní Petrové, předsedkyně sociální komise (telefon 774 900 228).

Čtvrtek 23. května - Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou

Zveme vás na besedu a autorské čtení známé české spisovatelky a scénáristky Terezy Boučkové, držitelky ceny Jiřího Ortena. Začátkem května jí vychází nová kniha Šíleně smutné povídky a její nejznámější knihy Indiánský běh a Rok kohouta si můžete vypůjčit v naší knihovně. Více informací o autorce se dozvíte na jejích webových stránkách www.terezabouckova.cz.

Na závěr besedy proběhne losování o knihu autorky.

Kulturní dům od 18 hodin, vstupné dobrovolné!

Od 16 hodin proběhne v knihkupectví Kanzelsberger, Kanovnická ulice v Českých Budějovicích autogramiáda autorky, na kterou jste také srdečně zváni.

Připravujeme:

Neděle 23. června - výlet do Novohradských hor za rozkvetlými náprstníky s fundovaným průvodcem Milanem Koželuhem.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: DIPA Včelná potraviny FLOP

Nabízíme velký výběr potravin, nápojů, stáčená vína, cigarety, drogerie a doplňkový prodej jízdenek MHD, kuponů na mobil. Každých 14 dní letáková sleva.

V pondělí 1.4.2013 zavřeno.

Přijímáme objednávky na beránky, mazance a večky.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


INZERCE: Prodejna Centrum Včelná

Zahajuje od 21. března totální výprodej vybraných druhů čisticích, pracích a kosmetických prostředků 30-50 % z ceny, a to do vyprodání zásob. Důvod - rozšíření sortimentu galanterie, krmiva, kuchyňské potřeby, papírnictví a zahradnictví.

Mimo jiné nabízíme různé druhy zeminy, hnojiva, semena, travinu, sazečku, sazenky, zahradní textilie. Nářadí a podobné zboží na objednávku do týdne.

Velikonoční přízdoby, stuhy a jiné. Služby - Sazka terminál, Čistírna.

Pronájem - nebytové prostory 60 m2. Tel. 387 250 213.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné prožití velikonočních dní.


INZERCE: Zahradnické práce Jaroslav Oupic

Návrhy, realizace a údržba zahrad (kvalita a dobrá cena).

Tel. 604 231 577 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


INZERCE: Tesařství Veselka

Dřevné konstrukce, pokrývačské práce, stavebně-truhlářské práce.

Michal Veselka, Lesní kolonie 254, Včelná

Tel. 723 743 631, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Prodej štípaného palivového dřeva

Pila Opalice - Pavel Johaník, tel. 603 487 514

Opalice 14 u Kamenného Újezda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Prodej toneru Brother

Obecní úřad prodá nový nerozbalený černý originální toner Brother TN-130BK do tiskáren Brother řady HL, MFC, DCP. Koupen 10.2012. Cena 800 Kč. Tel. 387 250 223.


INZERCE: Tepelná čerpadla a solární ohřev Kostečka

Grafická inzerce zde.
Tištěná verze distribuována dne 28.3.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 4.4.2013