Obecní zpravodaj 05/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 6. května

Rozbor daňových příjmů obce za první čtyři měsíce roku ukázal meziroční nárůst příjmů o 761 tis. Kč. Starosty loni vybojovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní tedy přináší faktické výsledky.

Rozpočtovým opatřením č. 6 byly navýšeny výdaje o 250 tis. Kč na opravy komunikací v ul. Luční a Čtyři chalupy a o 199.000 Kč na dovybavení dětského hřiště v Dlouhé ulici.

Zastupitelé schválili instalaci kontejnerů určených ke sběru hadrů. Kontejnery bude zdarma provozovat firma .A.S.A.

Zdeněk PETR, starosta obce


Parkování aut a odstavování autovraků v obci

Žádáme majitele nepojízdných automobilů odstavených na veřejných prostranstvích, aby je odklidili na své soukromé pozemky. Obec může autovraky po neuposlechnuté výzvě k odstranění zlikvidovat na náklady majitelů.

Zároveň upozorňujeme, že je nepřípustné stání automobilů na zelených pásech podél komunikací. Stojící auto znemožňuje sekání trávy, vytlačuje koleje a ničí vegetaci.

Též auta zaparkovaná v prostoru křižovatek brání řidičům v rozhledu a představují ohrožení provozu.


Ke sběru kompostovatelného odpadu

Upozorňujeme, že do kontejneru na kompostovatelný odpad za kulturním domem patří pouze tyto odpady ze zahrad:

– tráva a listí (bez pytlů)

– shrabky a padanky

– zemina, případně piliny.

Vzhledem k tomu, že se množí ukládání jiných nepatřičných předmětů, které se následně těžko dotřiďují, upozorňujeme, že obecní úřad bude prostor kontejneru monitorovat.


Ukončení sběru větví

Na sběrné místo prosíme již nepřivážejte větve. Další termín sběru větví bude včas oznámen.


Koše na psí výkaly

V průběhu května budou instalovány koše na psí výkaly na vytipovaných lokalitách, vesměs na místě kontejnerů na tříděný odpad:

– Dlouhé role u bytovek

– Dlouhé role u trati

– U křižovatky ul. Nová a Lesní kolonie

– U pomníku ve Witthanově ul.

– Sokolovského poblíž MŠ.

Koše jsou vybaveny zpětnou klapkou a zásobníkem na roli 500 ks igelitových sáčků se speciálním potiskem.


Fotografie z vítání občánků

Prosíme rodiče, kteří se zúčastnili vítání občánků dne 20. dubna, aby si do konce května vyzvedli na obecním úřadě pořízené fotografie, pokud tak ještě neučinili. Předem děkujeme.


Kalendář kulturních akcí

Květen

Čtvrtek 23. května - Beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou

Zveme vás na besedu a autorské čtení známé české spisovatelky a scénáristky Terezy Boučkové, držitelky ceny Jiřího Ortena. Začátkem května jí vychází nová kniha Šíleně smutné povídky a její nejznámější knihy Indiánský běh a Rok kohouta si můžete vypůjčit v naší knihovně. Více informací o autorce se dozvíte na jejích webových stránkách www.terezabouckova.cz.

Na závěr besedy proběhne losování o knihu autorky.

Kulturní dům od 18 hodin, vstupné dobrovolné!

Od 16 hodin proběhne v knihkupectví Kanzelsberger, Kanovnická ulice v Českých Budějovicích autogramiáda autorky, na kterou jste také srdečně zváni.

Sobota 25. května - Praha - parníkem do ZOO

Dopolední projížďka lodí po Vltavě od Rašínova nábřeží do Tróje, návštěva ZOO. Fakultativně možnost návštěvy Pražské botanické zahrady a tropického skleníku Fata Morgána.

Děti musí mít doprovod dospělé osoby.

Odjezd v 5.45 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Cena (doprava, lodní lístek, vstupenka do ZOO, průvodce): děti do 15 let 300 Kč, dospělá osoba 650 Kč.

Červen

Neděle 2. června - Dětský den,

který se koná v areálu SK Včelná od 14 hodin. V případě nepříznivého deštivého počasí se program koná v kulturním domě.

Neděle 23. června - Výlet do Novohradských hor

Zveme vás na výlet do Novohradských hor za rozkvetlými náprstníky s fundovaným průvodcem Milanem Koželuhem. Trasa povede na Pohoří a Kamenec a je dlouhá asi 12 km. Vhodné i pro méně zdatné turisty.

Odjezd v 8 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu: 150 Kč na osobu.

Pokud máte o zájem, přihlaste se co nejdříve!

Čtvrtek 27. června - Poslední láska Petra Voka - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Košilatá renesanční komedie o svůdci žen Petru Vokovi z Rožmberka v podání divadelní společnosti Alta z Hluboké nad Vltavou.

Cena 280 Kč (vstupenka a doprava). Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu".

V případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve a zájezd uhradit do konce května.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Odběr novinek

Nezapomeňte se přihlásit k odběru aktualit a upoutávek obecního úřadu na e-mail. Stačí napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do předmětu či těla zprávy uvést "Odběr novinek".


Orientační běhy ve Včelné

V sobotu 8. června 2013 od 11 do 15 hodin bude ve Včelné probíhat Mezinárodní mistrovství evropských policejních sborů, Přebor ČR Integrovaného záchranného systému a Jihočeský žebříček v orientačním běhu.

Shromaždiště očekávaných 200 účastníků bude na fotbalovém hřišti SK Včelná. Orientační běh povede katastry Včelná, Kamenný Újezd a Plav. Pořádá Sportovní klub policie, České Budějovice.

Možnost účasti veřejnosti, bližší informace na webu: www.imep2013.cz.


INZERCE: Zájezd Rakousko

Mimořádná nabídka: zájezd Rakousko - Kaprun a Grossglockner - Vlčí soutěska, Krimelské vodopády, Innsbruck. Termín: 14. - 16. 6. 2013. Odjezd ČB, při více zájemcích Včelná. Cena 4290 Kč. Příjemný výlet pro všechny věkové kategorie jedinečnou přírodou Rakouska. Podrobný info leták ve vestibulu OÚ Včelná. Zájemci se mohou hlásit do 31.5. u p. Petra Vovsa - mob. 724 127 822.


INZERCE: Tepelná čerpadla Kostečka

Grafická inzerce zde.


INZERCE: Vyšetření srdce a rakoviny

Grafická inzerce zde.


Tištěná verze distribuována dne 21.5.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 22.5.2013