Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 06/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 10. června

Zastupitelé obdrželi informaci od starosty obce o plnění rozpočtu a daňové výtěžnosti, která byla v minulém měsíci o 36 tis. Kč menší než v květnu minulého roku.

Starosta obce dále informoval o zákonné povinnosti nechat vypracovat Průkaz energetické náročnosti budov nad 500 m2 plochy. V našem případě se to týká kulturního domu a mateřské školy.

Byl vyhotoven pasport veřejného osvětlení, včetně revize tohoto elektrického zařízení. Tuto povinnost opět ukládá zákon.

Starosta informoval zastupitele o monitoringu záplavové situace v obci Včelná. Déšť nebyl naštěstí přívalový, proto kanalizace odvedla většinu povrchové vody do retenčních nádrží. Problematický byl odvod vody přitékající do ulic ze zemědělských pozemků a zejména z lesa. Řešení je v kompetenci komise pro výstavbu a územní rozvoj.

Nově zpracovaný "Evakuační plán JETE" počítá s 55 nouzově ubytovanými v obci Včelná, a to v Kulturním domě a tělocvičně SK.

Obec Včelná požádala Místní akční skupinu Blanský les - Netolicko o dotaci na výměnu oken v budově obecního úřadu, ale bohužel neuspěla. Zastupitelé rozhodli, že výměna oken se zrealizuje z rozpočtu obce.

Zastupitelé rozhodli o schválení záměru prodeje části pozemku u bytového domu v ulici Dolní o výměře 36 m2 pro účely zahrádky, a zároveň schválili záměr prodeje pozemků parc. č. 50 a 62 v kat. území Včelná. Jedná se o pozemky před řadovými domy v Lesní kolonii. Podmínkou prodeje je zájem všech majitelů přilehlých nemovitostí o odkup odpovídající části pozemku.

Zdeněk PETR, starosta obce


Dotazník "Jak se Vám žije ve Vaší obci?"

Před dvěma týdny jste obdrželi do schránek dotazník "Jak se Vám žije ve Vaší obci?", který rozeslala Místní akční skupina (MAS) Blanský les - Netolicko o.p.s. ke zjištění prioritních požadavků občanů v obcích, které pod MAS spadají. MAS Blanský les - Netolicko je rozvojová agentura disponující dotačními prostředky, založená 40 okolními obcemi.

Dotazníky můžete vyplnit anonymně, anebo uvést e-mail či mobil v případě, že se chcete zúčastnit slosování o ceny.

Vyplněné dotazníky prosím odkládejte do připravené krabice ve vestibulu obecního úřadu. Děkujeme.


Upozornění policie na stání automobilů v obci

Stále více automobilů v obci stojí na komunikacích. Policie upozornila na chování řidičů, kvůli kterým je průjezd v některých ulicích stále těžší. Upozorňujeme tímto majitele automobilů, pokud mohou parkovat na svém pozemku, ať tak činí.

§ 25 odst. 3 zákona č. 361/2000Sb. - zastavení a stání:

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy celkem 6 metrů); při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

§ 27 zákona stanoví další zákazy stání:

– na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

– na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Obec Včelná nikdy nepovolila parkování na zelených pruzích na tř.5.května či v jiných ulicích. I na tuto skutečnost upozornila obecní úřad policie.

A někteří řidiči dokáží "přehlédnout" dokonce i značku "Zákaz stání".

Zdeněk PETR, starosta obce


Odpadky nepatří do lesa!

V poslední době dochází na lesní cestě na "Hraničkách" na rozhraní katastrů Včelná a Kamenný Újezd k navážení odpadů, jako jsou bojlery, shnilé palety, pneumatiky, lahve, injekční stříkačky, a jiné.

Zakládání černé skládky je mimo jiné porušením § 20 písm. o) zákona č. 289/95 Sb., o lesích, a pachatel se vystavuje možnosti pokuty od lesní stráže. Pokud se situace nezlepší, nainstaluje vlastník lesa k identifikaci pachatelů fotopasti.

Obec Včelná zajišťuje likvidaci všech druhů odpadů, včetně nebezpečných a velkoobjemových pro občany zdarma, resp. v rámci ročního poplatku za komunální odpad, a není tedy třeba zavážet rekreační les.


Sportovní klub Včelná slaví 90 let od svého založení

Dne 3. srpna 2013 oslaví sportovní klub Včelná své významné výročí. Program bude zajištěn jak pro rodiče s dětmi, tak pro diváky sportovních utkání. Součástí sportovního dne bude turnaj ve fotbale, mezinárodní turnaj v metané a zápas hokejbalu. Večer bude zajištěn koncert od místních hudebníků. Podrobnější program bude uveden v příštím zpravodaji.

Předseda SK JUDr. František Vavroch


Zprávičky z mateřské školy

Během měsíce dubna a května proběhlo přijímací řízení, při kterém bylo přijato celkem 31 nových dětí. Všechny žádosti rodičů dětí s trvalým pobytem v obci Včelná, byly vyřízeny kladně.

Je tady červen a s ním i mnoho zajímavých akcí, které jsou již tradičně součástí závěru školního roku. Patří mezi ně slavnostní rozloučení s "předškoláky", dětmi, které odchází do 1. ročníku ZŠ. Dále školní výlety, při kterých tyto děti navštívily mnoho zajímavých míst, např. výstavu ve Wortnerově domě v Č. Budějovicích, Planetárium, Interaktivní výstavu Objevárium: "Leťme vysoko" na Výstavišti v Č. Budějovicích a zajímavým zážitkem byla jistě exkurze do Skelné huti u Hluboké nad Vltavou, kde si děti zkusily vyrobit i něco na památku.

Samozřejmě nepřišly zkrátka ani mladší děti z 1.a 3. třídy. Ty jely na školní výlet do zoologické zahrady ve Dvorcích u Borovan a některé z nich absolvovaly i cestu vlakem se staršími dětmi a navštívily rodinu Daňhelových v Holkově, kde strávily velmi pěkný den v příjemném prostředí. Za toto pozvání, ale i za velmi dobrou spolupráci s naší MŠ, patří Daňhelovým velký dík.

Velmi vydařená byla společná oslava Mezinárodního dne dětí, kdy děti strávily dopoledne při zábavných soutěžích a diskotéce a samozřejmě se sladkými odměnami.

Velmi pěkným odpolednem bylo společné setkání rodičů a dětí s opékáním buřtů na školní zahradě. Tímto bych zároveň chtěla poděkovat rodině Dědouchů, kteří nám věnovali na tuto příležitost voňavé a velmi chutné buřtíky.

Poděkovat bych chtěla i všem zaměstnancům mateřské školy, paním učitelkám i provozním pracovnicím za velmi dobrou práci v tomto školním roce. Děkuji hlavně i všem rodičům, zejména těm, kteří nám věnovali věcné či peněžité dary, které budou použity na modernizaci a zdokonalování naší výchovně vzdělávací práce a obnovu prostředí školy. Ráda bych poděkovala panu a paní Reindlovým za krásná divadelní představení, z jejichž výtěžku vždy část věnují MŠ a za velmi pěknou výzdobu interiéru šaten a schodiště v hlavní budově.

Za celý kolektiv mateřské školy přeji všem rodičům i občanům krásné a slunečné prázdniny a dostatek odpočinku.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ


Kalendář kulturních akcí

Červen

Neděle 23. června - Výlet do Novohradských hor

Zveme vás na výlet do Novohradských hor za rozkvetlými náprstníky s fundovaným průvodcem a autorem publikací o Novohradských horách Milanem Koželuhem. Trasa je dlouhá asi 12 km a povede přes Pohoří, nejvyšší horu Novohradských hor Kamenec (1.072 m n.m) a zaniklé vesnice Pavlína, Steindorfel a Šance.

Vezměte si s sebou jídlo a pití na celý den, večeře je zajištěna.

Odjezd v 8.30 hodin (změna!) od restaurace "U Kaštanu", návrat okolo 20 hodiny.

Cena zájezdu: 150 Kč na osobu

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit co nejdříve!

Čtvrtek 27. června - Poslední láska Petra Voka - Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Košilatá renesanční komedie o svůdci žen Petru Vokovi z Rožmberka v podání divadelní společnosti Alta z Hluboké nad Vltavou.

Cena 280 Kč (vstupenka a doprava). Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Informace pro přihlášené, zájezd je nutné uhradit co nejdříve!

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Odběr novinek

Nezapomeňte se přihlásit k odběru aktualit a upoutávek obecního úřadu na e-mail. Stačí napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do předmětu či těla zprávy uvést "Odběr novinek".


INZERCE: Nález klíčů od auta

V ulici Jiráskova byly nalezeny klíče od automobilu značky Suzuki. Jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.


INZERCE: Prodej palivového dřeva

Prodej štípaného palivového dřeva.

Pila Opalice - Pavel Johaník, tel. 603 487 514

Opalice 14 u Kamenného Újezda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


INZERCE: Pronájem mikrobusu

Grafická inzerce zde.


Tištěná verze distribuována dne 20.6.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 24.6.2013