Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 07/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 8. července

Rozpočtové příjmy byly v pololetí naplněny na 67,4 % (9,1 mil. Kč), výdaje na 35,8 % (4,6 mil. Kč). Oproti prvnímu pololetí minulého roku jsou daňové příjmy o 1 mil. Kč vyšší.

K provedení výměny oken v budově obecního úřadu byla vybrána firma LD OKNA a.s., cena za kompletní výměnu oken činí 95 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce je obec povinna vypsat výběrové řízení na provozovatele kanalizační soustavy, vypověděla obec i smlouvu o provozování vodovodní soustavy s firmou ČEVAK a.s. tak, aby výběrové řízení na provozovatele probíhalo společně jak na kanalizaci, tak vodovod.

Ze zaslaného vyúčtování od společnosti EKO-KOM vyplývá, že za třídění plastů, papíru a skla obdržela obec za rok 2012 odměnu celkem 100 tis. Kč. Sběry kovů vynesly dalších 41 tis. Kč.

Obec nechá vypracovat oddělovací geometrický plán k odprodeji "předzahrádek" majitelům nemovitostí v řadovce v Lesní kolonii. Prodejní cena bude stanovena vzhledem k výši pořizovacích nákladů a dalším nákladům (geometrický plán), které obec na pozemky vynaloží.

Plán investic:

Je nutně potřeba přeložit vedení vysokotlakého plynovodu z šachty obecní kanalizace. Společně s firmou Čevak byl vypracován posudek bezpečnostních rizik a následně proběhne společné jednání o přeložení s firmou E.ON.

Další investicí je plánovaná kanalizace "C" v Lesní kolonii u tratě, u níž je zadán projekt na stavební řízení.

Dále probíhá jednání o kanalizaci v části obce Čtyři chalupy. Tato investice je velice důležitá pro místní občany a obec hledá řešení, jak nejlépe tuto velkou akci co nejvíce zlevnit. Bude podepsána mandátní smlouva s "Českou vodohospodářskou společností" na výběrové řízení na dodavatele této akce.

Zdeněk PETR, starosta obce


Omezený provoz obecního úřadu a knihovny

Ve dnech 16. - 23. srpna budou probíhat práce na výměně oken v budově obecního úřadu. Upozorňujeme, že fungování úřadu po tuto dobu může být omezeno.

Obecní knihovna bude naposledy otevřena v pondělí 12.8., a poté až od září.


Změna jízdního řádu linkových autobusů

Od 1.7.2013 je v platnosti mírně upravený jízdní řád linkových (modrých) autobusů z Českých Budějovic na Včelnou a zpět. Aktualizovaný jízdní řád si můžete vyzvednout ve vestibulu Obecního úřadu.


Objížďky v Českých Budějovicích

V době od 15. července do 30. září bude probíhat postupná oprava ulice Mánesova. Objížďkové trasy se budou měnit s postupem prací po jednotlivých etapách. Sledujte dopravní značení či regionální deníky.


Nabídka elektronické aukce na elektřinu a plyn

Firma eCentre (www.ecentre.cz) nabízí občanům obce Včelná možnost snížení nákladů za elektřinu a plyn, a to formou elektronické aukce. Vystupují-li odběratelé z dané obce společně, tím větší objem energie na burze poptávají a tím nižší cenu mohou vyjednat. Do projektu je již zapojeno více než 200 měst a obcí z celé ČR.

V případě předběžného zájmu občanů, podnikatelů či bytových sdružení by firma eCentre svolala informativní schůzku a vysvětlila potřebné kroky. Jejich služby jsou zdarma. Pokud by vysoutěžená cena byla nakonec vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.

Pro samotné zapojení do aukce bude následně třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE - souhlas se zařazením do aukce. Smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny či zemního plynu, včetně všech případných dodatků. Dále pak kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc nebude třeba.

Zjištění předběžného zájmu:

Pokud máte předběžně zájem o spolupráci s firmou eCentre, sdělte to Obecnímu úřadu Včelná e-mailem, SMS-kou, telefonicky, či vhozeným lístkem do schránky.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. SMS na tel. č. 723 441 880. Tel./fax/zázn. 387 250 223.


Přehled připravovaných akcí

Sobota 3. srpna - Oslava 90 let Sportovního klubu Včelná

Detailní pozvánka ve formátu JPG zde.

Neděle 15. září - Výlet na Šumavu

Všechny příznivce turistiky a milovníky Šumavy zveme na výlet do Železné Rudy a okolí (Černé a Čertovo jezero). Trasa je dlouhá asi 9 km.

Odjezd v 8 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Cena: 200 Kč na osobu. V případě zájmu se můžete přihlásit již nyní.

Připravujeme:

Pro všechny zájemce o výtvarné umění připravujeme výstavu k nedožitým 90. narozeninám mezinárodně oceňovaného grafika Miloslava Nováčka, který žil a tvořil ve Včelné.


Tištěná verze distribuována dne 25.7.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 25.7.2013